Aktuálne informácie

Verejné obstarávanie/obstarávanie v kontexte implementácie PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Verejné obstarávanie/obstarávanie v kontexte implementácie PRV SR 2014 - 2020", ktorý sa bude konať formou online webinára dňa 10.11.2020 so začiatkom o 9:00.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022