Aktuálne informácie

Pozvánka na online školenie pre MAS k Usmerneniu Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 - 2020 č. 6 - dňa 01. 04. 2021

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na „Online školenie pre MAS k Usmerneniu Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 6 k presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých podopatrení PRV SR 2014 – 2020“.

Termín a miesto konania: 01. 04. 2021 o 9:00 – 11:00 hod., prostredníctvom platformy ZOOM

 

Podrobnosti o aktivite je možné nájsť v Pozvánke s programom.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022