Aktuálne informácie

11. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021"

image

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 11. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti.

Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami (na CD/USB) je možné posielať do 18. júna 2021 na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 94901 Nitra.

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou. Podrobnosti o zapojení sa do súťaže nájdete v prihláške.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR .

Hlasovať môžete formou "lajku" alebo reakcie pod Vami obľúbenou fotografiou. Ukončenie hlasovania bude dňa 26. 07. 2021 o 12:00.

Súťažné kategórie: 

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

 

Ďakujeme za vaše unikátne zábery.

 

Kontaktná osoba pre otázky k súťaži: Simona Radecká - tel: +421 907 983 382, e-mail: radecka@arvi.sk

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020