Aktuálne informácie

Poskytovanie asistencie pri podaní ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2022

image

Agentúra pre rozvoj vidieka poskytuje od 1.1.2022 bezplatnú asistenciu pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v sídle ARVI a to vo forme:

  • asistencie pri spracovaní ŽoNFP v prípade poskytnutia všetkých relevantných dokumentov zo strany žiadateľa, vrátane povinných príloh,  
  • formálnej kontroly príloh ŽoNFP,
  • asistencie pri podaní ŽoNFP online cez slovensko.sk

 

V prípade, že máte záujem o danú službu, je potrebné si vopred dohodnúť termín stretnutia.

Kancelária asistencie pri podaní ŽoNFP

Ing. Ingrida Šranková, PhD.

Tel. kontakt: 0908 290 667

e-mail: [email protected] 

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka, naďalej pokračuje v poskytovaní informácií k aktuálnym výzvam vyhláseným z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022.

 

Poznámka: Vypracovanie podnikateľského plánu nie je súčasťou asistencie.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022