Aktuálne informácie

Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022 (BB kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Aktuálna Výzva na podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022.

Termín a miesto konania aktivity:  27.01.2022, Banská Bystrica, Hotel Dixon + online, v prípade nepriaznivej situácie iba online forma

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022