Aktuálne informácie

4.8.2022 Aktuálne projektové podpory pre obhospodarovateľov lesa

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Aktuálne projektové podpory pre obhospodarovateľov lesa, ktorá sa uskutoční dňa 4.8.2022 v Rekreačnom strediski OPALEX Sigord.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020