Aktuálne informácie

Dotazník pre poľnohospodárov a MSP

Dovoľujeme si Vás v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na analýzu nákladov spojených so súčasnou situáciou na trhu.

Dotazník je určený pre 

  • fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a

  • fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov
    poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (zameranie na mikro, malé a stredné podniky)

V prípade, že ste prvovýrobca aj spracovateľ žiadame Vás o vyplnenie dotazníka samostatne za spracovateľa a prvovýrobcu.

Dotazník je zameraný na nárast cien a má slúžiť ako pomocný materiál k príprave výzvy mimoriadnej pomoci k invázií na Ukrajine. 

Zber údajov je naplánovaný do 19.8.2022. 

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie max 5 min.

Link na dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLjscO0UrSrmaHmVHDuMfu1Tx4KdXy5BbyBQ8THCWiYJ2UaA/viewform?usp=sf_link

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020