Aktuálne informácie

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, podopatrenie: 4.3 - operáciu D

MPRV SR zverejňuje Základné parametre výzvy na podopatrenie 4.3D – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po vyhodnotení pripomienok členov Monitorovacieho výboru PRV SR 2014 – 2022

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020