Aktuálne informácie

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 4.1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2022, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Vaše odôvodnené pripomienky k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na [email protected] , v termíne do pondelka 03. októbra 2022.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020