Aktuálne informácie

28. 11. 2022 Školenie k výzvam č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 a č. 63/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3

Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na Školenie k výzvam č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a č. 63/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde v rámci PRV SR 2014 - 2022, ktoré sa uskutoční 28.11.2022 o 9.00 hod., prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

Registrácia prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára na https://forms.gle/jqirvy6KJFHE8vCa8, v ktorom môžete uviesť otázky súvisiace s predmetom školenia. Počet účastníkov je obmedzený.

Registrácia je možná do 10:00, dňa 25.11.2022. Registrovaným účastníkom budú zaslané podrobnosti potrebné k pripojeniu sa k online aktivite po ukončení registrácie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022