Aktuálne informácie

Pozvanie na konferenciu „ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK“

V mene štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pána Martina Kováča si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu „ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK“, ktorej cieľom bude vyhodnotiť stav a príležitosti pre rozvoj vidieka, poskytnúť informácie o aktuálnych podporných nástrojoch pre rozvoj vidieka a predstaviť vidiek ako investičnú príležitosť a základný priestor obehovej bio-ekonomiky. 

Konferencia, ktorú organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s OZ Vidiecky parlament na Slovensku a Združením miest a obcí Slovenska sa bude konať 21. februára 2023 o 9:00 hod. v prednáškovej sále Technickej univerzity vo Zvolene. 

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 14. februára 2023 prostredníctvom e-mailu [email protected] lebo telefonicky na 02/5926 6250. 

Oficiálna pozvánka a predbežný program je v dokumentoch na stiahnutie.

Tešíme sa na tvorivé stretnutie.

Zdroj: www.vipa.sk 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022