Aktuálne informácie

RIPP ŽILINA - Seminár „Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho pracoviska IZPI v Žiline“

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne pracovisko IZPI v Žiline si Vás dovoľujú pozvať na seminár „Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho pracoviska IZPI v Žiline“, ktorý sa uskutoční dňa 26. 10. 2023 (štrvtok) o 09:00 hod.

Miesto konania: Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina.  

Prednášajúci: Ing. Miroslav Kluka, Ing. Katarína Varšavová

Prosíme o vyplnenie registrácie – prihlasovacieho formulára

https://izpi-zilina.reenio.sk/sk/#/term/P737982/2023-10-26;viewMode=day

v termíne do 23. 10. 2023 (pondelok) do 15:00 hod.

Kapacita podujatia je 30 osôb.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022