Aktuálne informácie

Vidiecky večer - slávnostné odovzdávanie cien 2.ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS

Počas Vidieckeho večera organizovaného NSRV SR sa konalo slávnostné odovzdávanie cien druhého ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2012. Ocenení preberali výhry z rúk generálneho riaditeľa sekcie rozvoja vidieka Ing. Martina Barbariča, generálnej riaditeľky sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu Ing. Slávky Jánošíkovej, PhD. a manažérky NSRV SR Ing. Malvíny Gondovej.

Fotografické postrehy z udalosti si môžete pozrieť tu.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022