Pripravujeme

Školenie k výzvam pre podopatrenia 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1 PRV SR 2014 - 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie k výzvam vybraných podopatrení Programu rozvoja vidieka SR (podopatrenia: 1.1, 1.2, 7.2 a 16.1) organizované v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA).

Školenie sa uskutoční: dňa 29. 06. 2023 (štvrtok) od 09:30 do 15:00 hod.

Miesto konania školenia: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (bývalý Agroinštitút), Akademická 4, 949 01 Nitra alebo ONLINE.  

Program a link pre registráciu nájdete v priloženom dokumente.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022