PRV SR 2014 – 2022

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2023 – aktualizácia č.3

Dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo aktualizáciu č. 3 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014 - 2022 na rok 2023.

Nájdete na stránke MPRV SR.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022