Kalendár akcií

21 Sep 2021
23 Sep 2021

Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
21 Sep 2021
23 Sep 2021

Študijná cesta do Maďarska – oblasť Szentes

Viac
20 Sep 2021
21 Sep 2021

Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020