Kalendár akcií

25 May 2022
27 May 2022

Študijná cesta - Prezentovanie príkladov dobrej praxe v kraji Vysočina

Viac
25 May 2022
26 May 2022

Výmena skúseností do Trnavského kraja – MAS Stará Čierna voda

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020