Kalendár akcií

16 Apr 2024
16 Apr 2024

RP Dunajská Streda - Seminár Prezentácia neprojektové opatrenia Strategického plánu a podávanie Jednotnej žiadosti na rok 2024

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022