Kalendár akcií - starý

Vplyv európskej pomoci na rozvoj vo vidieckych oblastiach, Búč

Združenie AGRYA – Agricultural a ASYF Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu Vplyv európskej pomoci na rozvoj vo vidieckych oblastiach, ktorá sa uskutoční 22.- 24. novembra 2012 v Búči. Konferencia sa uskutoční s v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka Maďarsko.

Hlavným cieľom je výmena pohľadov a názorov na implementáciu dotácii pre rozvoj vidieka.

Program a prihlášku nájdete tu.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022