Kalendár akcií - starý

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov

Regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský a Košický kraj Vás srdečne pozývajú na podujatie „Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov“, ktoré sa bude konať 4. decembra 2012 v hoteli Čingov v Slovenskom raji. Z dôvodu obmedzenej kapacity nahláste Vašu účasť e-mailom na adresách uvedených v pozvánkach  do 3. 12. 2012.
Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022