Kalendár akcií - starý

Workshop "Príklady dobrej praxe z uplatňovania prístupu Leader v programovacom období 2007-2013"

Regionálna koordinátorka Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na workshop s názvom „Príklady dobrej praxe z uplatňovania prístupu Leader v programovacom období 2007-2013“, ktorá sa uskutoční dňa 10. decembra 2012 v priestoroch spoločnosti Sandorf v Prievaloch.

Aktivita bude zameraná na prenos informácií a skúseností súvisiacich s implementáciu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v bratislavskom a trnavskom kraji s dôrazom na uplatňovanie základných princípov prístupu Leader, využitie dobrých skúseností a vyvarovanie sa chýb pri príprave na nové programové obdobie a komunitne vedený miestny rozvoj.
Záväznú prihlášku  zasielajte najneskôr do 7.12.2012. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020