Implementácia LEADER/CLLD

Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 2.- 8.6.2021 – ODPOVEDE

RO pre IROP zverejnil:

 

Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 2.- 8.6.2021 – ODPOVEDE (pdf, 537.75 Kb, 38x)

Formulár „Prieskum hospodárnosti“ (tovary, služby) (docx, 21.98 Kb, 21x)

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020