Kalendár akcií

13 Mar 2020
14 Mar 2020

Klub mladých farmárov - Východné Slovensko

Viac
06 Mar 2020
07 Mar 2020

Klub mladých farmárov - Stredné Slovensko

Viac
06 Mar 2020
07 Mar 2020

Klub mladých farmárov - Stredné Slovensko

Viac
03 Mar 2020
03 Mar 2020

Integrovaná produkcia ako nástroj PRV SR 2014 – 2020

Viac
27 Feb 2020
27 Feb 2020

Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch

Viac
21 Feb 2020
22 Feb 2020

Klub mladých farmárov - Západné Slovensko

Viac
20 Feb 2020
20 Feb 2020

Podpora inklúzie a zníženie rizika chudoby prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Viac
18 Feb 2020
18 Feb 2020

Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

Viac
12 Feb 2020
12 Feb 2020

Informačný seminár - Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020