RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Kontakty - Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj
Organizácia: MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 
Koordinátor: Mgr. Lucia Kolpáková
Kontaktná adresa: Mukačevská 14420/30, 080 01  Prešov
Telefón: 0948 635 525
E-mail: antenapresov@mediinvest.sk
wwwhttp://www.mediinvest.sk/regionalna-antena

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020