Kalendár akcií

27 Mar 2019
27 Mar 2019

Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

Viac
26 Mar 2019
26 Mar 2019

Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+

Viac
25 Mar 2019
25 Mar 2019

Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve

Viac
20 Mar 2019
20 Mar 2019

Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

Viac
20 Mar 2019
20 Mar 2019

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košický kraj)

Viac
20 Mar 2019
20 Mar 2019

Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

Viac
14 Mar 2019
15 Mar 2019

Študijná cesta do Poľska

Viac
12 Mar 2019
12 Mar 2019

Aktuálne témy v poľnohospodárstve

Viac
09 Mar 2019
09 Mar 2019

IV. Dunajskostredský klobásový festival – tradičné chute vidieka

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020