Kalendár akcií

25 Máj 2018
25 Máj 2018

"Nové trendy v ovocinárstve"

Viac
11 Máj 2018
12 Máj 2018

7. výstava cestovného ruchu regiónov - Region Tour Expo 2018

Viac
11 Máj 2018
12 Máj 2018

Region Tour Expo 2018

Viac
10 Máj 2018
10 Máj 2018

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Viac
10 Máj 2018
10 Máj 2018

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Viac
09 Máj 2018
09 Máj 2018

Farmárske trhy

Viac
09 Máj 2018
09 Máj 2018

Možnosti využitia Podopatrenia 19.3.

Viac
02 Máj 2018
02 Máj 2018

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Viac
27 Apr 2018
27 Apr 2018

Aplikácia GSAA v praxi

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020