Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2022Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Ing. Eva Kapráľová, PhD. SHR 08005 061PO540047 Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Eva Kapráľová SR, Prešovský kraj, Okres: Prešov, Obec: Prešov Prešov 6.1
ARVUM, Poľnohospodárske družstvo 93025 041TT520233 Investícia do rozvoja strojového parku a rekonštrukcie hospodárskych budov spoločnosti ARVUM, Poľnohospodárske družstvo Vrakúň, Körtvélyešská 490/30 Dunajská Streda 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ 95607 041NR500071 Modernizácia poľnohospodárského podniku PD Radošinka Veľké Ripňany Topoľčany 4.1.2
Ing. Monika Štieberová 85101 061TN540003 Podpora podnikateľskej činnosti mladej poľnohospodárky Moniky Štieberovej SHR Moravské Lieskové, 91642 Bratislava V 6.1
Peter Vodal - HEMPO 06735 041PO520475 Investície do strojného vybavenia pre SHR Peter Vodal - HEMPO Pčoliné Snina 4.1.1
Vila Valča, s.r.o. 03835 309060ABH8 Prestavba nevyužitého objektu na ubytovňu obec Valča, okres Martin, Žilinský samosprávny kraj Martin 6.4.1
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach 93502 041NR500037 Nákup mechanizácie pre špeciálnu rastlinnú výrobu PD Žemberovce Menej rozvinuté regióny Levice 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach 93502 041NR500177 Modernizácia chovu oviec PD Žemberovce Menej rozvinuté regióny Levice 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Sebedín - Bečov 97401 041BB520664 Nákup strojov pre spoločnosť PD Sebedín - Bečov v rámci živočíšnej výroby Menej rozvinuté regióny Banská Bystrica 4.1.2
ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 94131 041NR520528 Nákup medziriadkovej počítačom riadenej plečky - ZPD SR, Nové Zámky, Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.1.1
Podielnícke poľnohospodárske družstvo Rybany 95636 041TN500091 Modernizácia farmy PPD Rybany Rybany Bánovce nad Bebravou 4.1.2
Podielnícke poľnohospodárske družstvo Rybany 95636 041TN520196 Modernizácia PPD RYBANY Rybany Bánovce nad Bebravou 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 93001 041TT520430 Rekonštrukcia technologickej časti čerpacej stanice k.u. Dolná Potôň, parc. č. 599/12 Dunajská Streda 4.1.1
TOMAKO ASOD s.r.o. 93028 061TT460003 Z farmy do mesta projekt Okoč Dunajska Streda 6.1
Csaba Palásti - PALAGRO 93531 041NR520549 Pestujem zeleniny s precíznou technológiou Vyšné nad Hronom Levice 4.1.1
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 91928 041NR520565 Obstaranie modernej poľnohospodárskej techniky pre zlepšenie hospodárskeho výkonu podniku a zníženie záťaže na životné prostredie SR, Topoľčany, Horné Chlebany Trnava 4.1.1
Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 91952 041TT520262 Teleskopický manipulátor do živočíšnej výroby SR, okres Trnava, Dolné Dubové Trnava 4.1.2
Samuel Gira 08271 061PO460028 POMOC NA ZAČATIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V CHOVE MÄSOVÉHO DOBYTKA PRE SHR SAMUEL GIRA Rožkovany, Dubovica Sabinov 6.1
Roľnícke družstvo Bližina 90849 041TT500075 Kŕmny voz SR, Trnavský kraj, Okres: Skalica, Obec: Prietržka Skalica 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Rastislavice 94108 041NR520533 Investície do ŠRV-PD Rastislavice Rastislavice Nové Zámky 4.1.1
AGROTOP Topoľníky, a.s. 93011 041TT520435 Obstaranie techniky do ŽV Chladná 71 Dunajská Streda 4.1.2
Peter Jurky 02951 041ZA500138 Zakúpenie rozmetadla maštaľného hnoja a neseného pluhu - Peter Jurky Vasiľov Námestovo 4.1.2
Ing Milan Hredzák 07661 041KE520463 Rozšírenie kapacít skladu na sóju Stankovce Trebišov 4.1.1
AGREN, s.r.o. 07501 041KE520273 Modernizácia a zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho podniku AGREN, s.r.o. SR, Košický kraj, Okres: Trebišov, Obec: Trebišov Trebišov 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime, skrátene PD Pobedim 91623 041TN520351 Investície do digitálnych technológií PD Pobedim Pobedim Nové Mesto nad Váhom 4.1.1
Máťáš Šťavina 97901 041BB520570 Ing.Máťaš Šťavina - ŽV malí Rimavská Sobota Rimavská Sobota 4.1.2
Bačišin Erik - SHR 09435 041PO520503 Investície do modernizácie živočíšnej výroby v podniku Erika Bačišina SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Hlinné Vranov nad Topľou 4.1.2
Kycora s.r.o. 06502 041PO520439 Investície do obstarania technického vybavenia podniku Kycora s.r.o. SR, kraj: Prešovský, okres: Stará Ľubovňa, obec: Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 4.1.2
Ing. Michal Kováčik - PONITRAN 95633 041TN520286 Modernizácia technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby Chynorany Partizánske 4.1.1
PD Zámostie Trenčín 91105 041TN500056 Modernizácia živočíšnej výroby PD Zámostie Trenčín Trenčín Trenčín 4.1.2
PD Zámostie Trenčín 91105 041TN500020 Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby PD Zámostie Trenčín Trenčín Trenčín 4.1.1
Obec Pušovce 08214 072PO130106 Výstavba chodníkov v obci Pušovce Obec Pušovce Prešov 7.2
Bc. Kristína Kókayová 98542 041BB520635 Obstaranie postrekovača Husina č. 168 Rimavská Sobota 4.1.1
OIL JPM, s.r.o. 90851 042TT510088 Zavedenie inovatívneho výrobku v spoločnosti OIL JPM, s.r.o. Menej rozvinuté regióny Skalica 4.2.6A
Obec Seč 97226 074TN220104 Rekonštrukcia a zateplenie Kultúrneho domu, Seč Obec Seč Prievidza 7.4
PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. 07901 042KE510037 Automobily na predaj pekárenských výrobkov - PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. Čierne Pole 36 Michalovce 4.2.3A
AGRODRUŽSTVO-S, družstvo 05001 041BB520660 Obstaranie techniky do ŽV Revúca Revúca 4.1.2
SHR - MDDr. Silvia Hanáková 82109 061PO540027 Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR - Silvia Hanáková SR, Prešovský kraj, Okres: Svidník, Obec: Ladomirová Bratislava II 6.1
SHR-Ing. Vladislav Hanák 82109 061PO540057 Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR - Vladislav Hanák SR, Prešovský kraj, Okres: Svidník, Obec: Ladomirová Bratislava II 6.1
Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov 08606 309040DMJ2 Linka na kŕmenie oviec Livov, okres Bardejov Bardejov 4.1.2
Alena Petrilová 04447 041KE520496 Modernizácia živočíšnej výroby na farme Aleny Petrilovej SR, Košice okolie, Boliarov Košice - okolie 4.1.2
Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z. 04445 NFP309190DHQ6 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z. Územie MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z. Košice-okolie 19.4
Miestna akčná skupina Bodva 04471 NFP309190DLU4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Bodva Územie MAS Bodva Košice-okolie 19.4
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. 04411 NFP309190DLN5 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. Územie MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. Košice-okolie 19.4
Miroslav Malačina 09042 061PO540002 Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Miroslav Malačina SR, Svidník, Radoma Svidník 6.1
Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z. 07615 NFP309190DLN1 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS ROŇAVA, o.z. Územie MAS ROŇAVA, o.z. Trebišov 19.4
Peter Zelei - SHR 93521 041NR520285 Investície do technického vybavenia ŽV - Peter farma Malé Kozmálovce Levice 4.1.2
LÚČNICA, spol. s r.o. 95188 041NR520442 Investície do ŠRV v podniku LÚČNICA, spol. s r.o. Lúčnica nad Žitavou Nitra 4.1.1
MIRAMA s.r.o. 07602 061KE540023 Traktor pre rastlinnú výrobu Trebišov Trebišov 6.1
Obec Šípkov 95653 309070BUC7 Rekonštrukcia Domu smútku - výmena pôvodných otvorových výplní na Dome smútku v obci Šípkov Šípkov Bánovce nad Bebravou 7.4
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s. 97201 041TN520374 Traktor s čelným nakladačom SR, Prievidza, Bojnice Prievidza 4.1.1
Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé 92208 041TT520361 Technológie do ŠRV- SPD Veselé Menej rozvinuté regióny Piešťany 4.1.1
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s. 97201 042TN510045 BUDOVA OBCHODU A SLUŽIEB - rekonštrukcia SR, Prievidza, Bojnice Prievidza 4.2.4A
AGROprofit Boliarov, s.r.o. 04447 041KE520412 Podpora investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu v poľnohospodárskom podniku AGRO-profit Boliarov SR, Košice - okolie, Boliarov Košice - okolie 4.1.1
Ing. Jozef Caban 97701 063BB470005 Mlieko u Jozefa Brezno Brezno 6.3
Ing. Tibor Papšo SKALKA 01501 041ZA520255 Nákup lisu na okrúhle balíky Šuja, okres Žilina Žilina 4.1.2
AGRODRUŽSTVO Krásno 02201 041ZA500017 Rozvoj živočíšnej výroby AGRODRUŽSTVO Krásno Krásno nad Kysucou Čadca 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Tokajík Nižná Olšava 09032 041PO520344 Nákup strojov pre potreby ŽV Nižná Olšava Stropkov 4.1.2
BIO - FARM, s.r.o. 05914 041PO500134 Modernizácia strojového vybavenia spoločnosti BIO - FARM, s.r.o. - obstaraním inovatívneho kolesového traktora SR, Prešovský kraj, Okres Poprad, Obec Spišský Štiavnik Poprad 4.1.2
Peter Szlanicska BSc. 93039 061TT540005 Podpora a rozvoj poľnohospodárskeho podniku SHR Peter Szlanicska SR, kraj: Trnavský, okres: Dunajská Streda, obec: Čenkovce Dunajská Streda 6.1
AGROZORAN, s.r.o. 07614 041KE520472 AGROZORAN, s.r.o. - ŠRV do 80 Michaľany Trebišov 4.1.1
Karolína Hrušková 94147 061NR540031 Začínajúci mladý farmár - Ing. Karolína Hrušková SR, kraj: Nitriansky, okres: Nové Zámky, obec: Radava Nové Zámky 6.1
Obec Opatovce nad Nitrou 97202 309070BFB6 Obecné trhovisko TEPLIČIE Opatovce nad Nitrou Prievidza 7.4
KAVINOS s.r.o. 96301 309060AZC6 Rekonštrukcia vinohradníckeho objektu s rozšírením obec Sebechleby, okres Krupina, Banskobystrický kraj Krupina 6.4.1
PÁDÁR s.r.o. 98023 041BB520639 Technologické investície do spoločnosti PÁDÁR s.r.o. Menej rozvinuté regióny Rimavská Sobota 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo 03835 041ZA520214 Modernizácia poľnohospodárskeho družstva Valča Valča Martin 4.1.2
Obec Oľdza 93039 309070BYV1 Autobusová zastávka Oľdza, prac. č. 58 Dunajská Streda 7.2
Czikó Ladislav, SHR 97901 041BB520624 Technika do ŠRV Janice Rimavská Sobota 4.1.1
Natália Zavidná - ZAVIFARM SHR 09414 061PO540019 Rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby zakúpením poľnohospodárskej techniky Sečovská polianka, Cabov Vranov nad Topľou 6.1
PORS, s.r.o. 97247 041TN520181 Obstaranie samohybnej rezačky, veľkoobjemového prívesu a teleskopického manipulátora na produkciu krmovín SR, Trenčiansky kraj, okres: Prievidza, obec: Oslany Prievidza 4.1.2
Šintavan s.r.o. 92551 041TT500006 Nákup mechanizácie pre obhospodarovanie vinohradu Menej rozvinuté regióny Galanta 4.1.1
AGROKURUC s.r.o. 04017 041KE520442 Technologické vybavenie do ŠRV - AGROKURUC s.r.o. SR, Košice IV, Košice - mestská časť Barca Košice IV 4.1.1
Aneta Čaplovičová 02754 061ZA540034 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Aneta Čaplovičová SR, kraj: Žilinský, okres: Dolný Kubín, obec: Veličná Dolný Kubín 6.1
TURIEC - AGRO s.r.o. 03843 041ZA500059 Modernizácia spoločnosti TURIEC AGRO s.r.o. Turčiansky Ďur Martin 4.1.2
Roľnícke družstvo Rudina 02331 041ZA520417 Modernizácia technického vybavenia živočíšnej výroby Rudina Kysucké Nové Mesto 4.1.2
Agrofarma Klenovec, s.r.o. 98055 041BB520395 Technické vybavenie ŽV Klenovec Rimavská Sobota 4.1.2
MESZ - AGRO s.r.o. 93003 041TT500043 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku – MESZ - AGRO s.r.o. Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 4.1.2
Jozef Petík 94201 041NR520509 Investície do ŠRV - automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov Hul Nové Zámky 4.1.1
Roľnícke podielnické družstvo Prašník 92211 041TT520274 Implementácia moderných technológií v živočíšnej výrobe s integráciou alternatívneho zdroja energie a rozšírenie ustajňovacej kapacity pre stelivá a krmivá Prašník Piešťany 4.1.2
Mesto Tisovec 98061 309070BLV5 Obnova domu smútku Tisovec Tisovec Rimavská Sobota 7.4
Csaba Bálint- SHR 98003 041BB520555 Obstarania technického vybavenia živočíšnej výroby Drňa Rimavská Sobota 4.1.2
Jurkech Dušan, SHR 01816 041TN520246 Technické vybavenie ŽV obec Malé Lednice, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj Považská bystrica 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ 90082 041BA300009 Technológia zavlažovania obec Blatné, okres Senec, Bratislavský kraj Snec 4.1.3
Hadušovský František 05361 041KE520363 Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Hadušovský František SR, Spišská Nová Ves, Žehra Spišská Nová Ves 4.1.2
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 041BB520591 Technika do ŠRV SR, kraj: Banskobystrický, okres Rimavská Sobota, obec a k.ú.: Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.1.1
AGROSIL, s.r.o. 93025 041TT520417 Precízne s chemikáliami SR, Dunajská Streda, Vrakúň Okres Dunajská Streda 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo podielníkov Horný Bar 93033 041TT520297 Digitalizáciou k hospodárnemu chovu SR, Trnavský kraj, Okres: Dunajská Streda, Obec: Horný Bar Okres Dunajská Streda 4.1.2
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 01701 309040ALL6 Sklad výrobkov a manipulačná plocha obec Ďurďové, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj Považská Bystrica 4.2.2A
AGROMA s.r.o. 90845 041TT520256 Teleskopický nakladač Holíč Skalica 4.1.1
Radovan Priatka 98011 041BB520567 Technika do ŽV Ožďany č.435 Rimavská Sobota 4.1.2
Partnerstvo Južného Novohradu 98601 NFP309190CPH3 Animácie a oživenie v rámci implementácie Stratégie CLLD Partnerstva Južného Novohradu II. územie MAS Lučenec 19.4
Hospodársky dvor Benkovo, s. r. o. 02601 041ZA500023 Investícia do techniky na zvýšenie produkcie objemových krmív Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín 4.1.2
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 03244 041ZA520268 Teleskopickým manipulátorom za efektívnejším hospodárstvom Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 4.1.2
Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO 06512 NFP309190P148 Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD územie MAS Ľubovniansko Stará Ľubovňa 19.2
Kresfarma s.r.o 05333 041KE520264 Investícia do traktora s nakladačom Závadka Gelnica 4.1.1
SLÁVIK-AGRO s.r.o. 97251 063TN470008 SLÁVIK AGRO s.r.o. Handlová Prievidza 6.3
Lupael s.r.o. 03811 309060ADI2 Apartmánový dom Dolina Jasenská dolina 696, 03811, Belá - Dulice Martin 6.4.1
Ladislav Nagy - NAZEL 99128 041BB520638 Ladislav Nagy NAZEL – ŠRV do 80 Dolinka Veľký Krtíš 4.1.1
Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov 98034 164BB320020 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Nová Bašta a Toporec Rimavská Sobota 16.4
Rastislav Čuchran 04925 041KE520386 Obstaranie traktora SR, Košický kraj, okres Rožňava, obec a k.ú. Dobšiná Rožňava 4.1.2
Ing. Miroslav Kondrát 06724 041PO520508 Nákup strojového vybavenia Viťazovce 69 Humenné 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Bobot - Horňany 91325 041TN500005 Modernizácia farmy PD Bobot - Horňany Bobot Trenčín 4.1.2
Štefan Celina SHR 93581 041NR500208 Investícia do obstarania technológie na znižoanie emisií skleníkových plynov v chovoch zvierat a na zlepšenie životných podienok ustajnených zvierat SK, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Veľké Turovce Levice 4.1.2
Natália Zavidná - ZAVIFARM SHR 09421 061PO540019 Stroje pre ŽV - ZAVIFARM SHR obec Cabov Vranov nad Topľou 6.1
Sejlan, s.r.o. 08235 041PO500053 Investície do modernizácie živočíšnej výroby v spoločnosti Sejlan, s.r.o. SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Bertotovce Prešov 4.1.2
Juraj Okolenský ĎURI 99109 041BB520636 Obstaranie univerzálneho traktora SR, Banskobystrický kraj, okres: Veľký Krtíš, obec: Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš 4.1.1
AGROTERRA, spol. s r.o. 98050 041BB500261 Obstaranie techniky pre ŽV Hubovo Rimavská Sobota 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce 95841 041TN520258 Modernizácia strojového parku v rámci ŽV PDP Veľké Uherce Veľké Uherce 3 Partizánske 4.1.2
Tatranská Likérka s.r.o. 06001 042PO510048 Inovácia v spoločnosti TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o. - výroba nízko alkoholických nápojov Kežmarok, Pradiareň 44 Kežmarok 4.2.6A
OBEC TOPOREC 05995 309070BDM8 Rekonštrukcia mostu v obci Toporec Toporec Kežmarok 7.2
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo 02942 041ZA500055 Obstaranie technológie na manipuláciu s organickými hnojivami Bobrov Námestovo 4.1.2
Ovocinársky majetok Vojkovce,s.r.o. 05361 041KE520305 Technické vybavenie ŽV Ovocinársky majetok Vojkovce,s.r.o. Spišská Nová Ves 4.1.2
VARGAEŠTOK, s.r.o. 07603 041KE520306 Zlepšenie životných podmienok ustajnených zvierat na farme VARGAEŠTOK, s.r.o. Hraň Trebišov 4.1.2
TOKAJ WINE, s.r.o. 07632 041KE520438 Precízne poľnohospodárstvo Černochov Trebišov 4.1.1
Ing. Irena Keľová 98051 309060BAN5 Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia Horáreň Nižný Skálnik Rimavská Sobota 6.4.1
Zuzana Vojtková Bc. 04936 041KE520483 Obstaranie traktora s čelným nakladačom Rochovce Rožňava 4.1.2
EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. 09032 041PO520360 Nákup strojov pre potreby ekologickej ŽV Nižná Olšava Stropkov 4.1.2
Obec Žlkovce 92042 309070ALJ9 Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/1312 v obci Žlkovce Žlkovce Hlohovec 7.2
Bohumila Neuschlová 96981 309060AVH2 Detské ihrisko a sauna obec Štiavnické Bane, okres Banská Štiavnica, Banskobystrická kraj Banská Štiavnica 6.4.1
KARLOFF, s.r.o. 06001 309040BPW9 Inovačné aktivity v spoločnosti KARLOFF, s.r.o. Kežmarok, Pradiareň 44 Kežmarok 4.2.6A
Dávid Mészáros 92592 061TT540002 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Dávid Mészáros Topoľnica Galanta 6.1
AGROSKOT, s.r.o. 99128 041BB500270 Investície do strojného vybavenia v živočíšnej výrobe – AGROSKOT, s.r.o. SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš,obec Vinica Veľký Krtíš 4.1.2
VINICA a.s. 99128 041BB500252 Investície do zvýšenia produkcie a jej kvality v ŠRV - VINICA a.s. Kraj Banskobystrický, Okres Veľký Krtíš, Obec Vinica Veľký Krtíš 4.1.1
Dušan Leško 07501 061KE090107 Orechový sad Zemplínska Nová Ves Trebišov 6.1
Ing. Boris Paulen 95501 041NR520291 Zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva chovu ošípaných na farme Malé Bedzany Topoľčany- Malé Bedzany Topoľčany 4.1.2
Obec Horná Poruba 01835 309070AVI1 Náučný chodník Horná Poruba kataster obce Ilava 7.5
Agro Čelovce s.r.o. 99141 041BB520600 Modernizácia rastlinnej výroby Čelovce Veľký Krtíš 4.1.1
Liptovská potravinárska spoločnosť, s.r.o. 03401 309040AVK8 Obstaranie technológie na spracovanie zemiakov obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj Ružomberok 4.2.4A
Silvan Longauer 03473 041ZA520218 Obstaranie techniky do ŽV Obec Liptovská Osada, okres Ružomberok, Žilinský samosprávny kraj Ružomberok 4.1.2
AGRI MILUS, s.r.o. 99001 041BB520506 Investície do poľnohospodárskej výroby - AGRI MILUS, s.r.o. k.ú. Horné Strháre Veľký Krtíš 4.1.2
Ing. Gunár Pavol 93504 041NR500142 Modernizácia živočíšnej výroby Ing. Pavol Gunár Devičany Levice 4.1.2
Ing. Gunár Pavol 93504 041NR500143 Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby Ing. Pavol Gunár Devičany Levice 4.1.1
Peter Šroner, SHR 95188 041NR520382 Peter Šroner - ŠRV malí Lúčnica nad Žitavou Levice 4.1.1
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ 06501 NFP309190DAU9 Zabezpečenie chodu MAS a animačných aktivít Územie MAS Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“: Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Jarabina, Kamienka, Lacková, Litmanová, Nižné Ružbachy, Podolínec, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 19.4
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo 02744 041ZA500082 Modernizácia strojového parku ŽV - PD Žiarec SR, Žilinský kraj, Okres: Tvrdošín, Obec: Tvrdošín Tvrdošín 4.1.2
Agrin, s.r.o. 93201 041NR500144 Zvýšenie efektivity pestovania zeleniny Kraj Nitriansky, okres Komárno, obec Bodza Dunajská Streda 4.1.1
Obec Trebostovo 03841 309070BTT5 Detské ihrisko Trebostovo Obec Trebostovo Martin 7.4
Ing. Martin Fiala 90201 041BA520060 Investícia do stroja pre ŠRV Pezinok Pezinok 4.1.1
Patrik Repáň, SHR 93538 041NR520380 Nákup traktora pre špeciálnu rastlinnu výrobu Lok Levice 4.1.1
Adam Dobos 07901 041KE520350 Chcem zefektívniť moju poľnohospodársku výrobu SR, Košický kraj, Okres: Michalovce, Obec: Kapušianske Kľačany Michalovce 4.1.1
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo 02744 041ZA520238 Modernizácia strojnotechnologického vybavenia PD Žiarec Tvrdošín Tvrdošín 4.1.2
Novoves, s.r.o. 98401 041BB520612 Investície do špeciálnej rastlinnej výroby - NOVOVES, s.r.o. Lučenec Lučenec 4.1.1
AGROREGIÓN, a.s. 01501 041ZA500052 PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV - AGROREGIÓN, a.s. Rajec Žilina 4.1.2
Obec Lopušné Pažite 02336 074ZA220120 Obecný kamerový systém Obec Lopušné Pažite Kysucké Nové Mesto 7.4
Mariana Cabanová 97701 041BB520405 Stroje pre ŽV Brezno Brezno 4.1.2
Martina Angelovičová 08271 041PO520329 Modernizácia technologického vybavenia v chove hospodárskych zvierat SR, Prešovský kraj, okres: Sabinov, obec: Kamenica Sabinov 4.1.2
Tibor Hamran 94657 041NR520376 Investícia do zaobstaranie poľnohospodárskej techniky na podporu špeciálnej rastlinnej výroby Svätý Peter Komárno 4.1.1
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 05973 NFP309190DXB9 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - stratégia CLLD: "SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti" Územie MAS Občianskeho združenia MAS Spiš - Abrahámovce, Holumnica, Hradisko, Huncovce, Ihľany, Kežmarok, Ľubica, Malý Slavkov, Toporec, Tvarožná, Vlkovce, Vlková, Žakovce Kežmarok 19.4
Poľnohospodárske družstvo Veľké Ludince 93565 041NR520286 Modernizácia strojového parku v rámci ŽV PD Veľké Ludince Veľké Ludince Levice 4.1.2
Ing. Lucia Luptáková PhD. 02601 041ZA500081 Zvýšenie výroby mlieka a predaja mliečnych výrobkov Kraj Žilinský, okres Dolný Kubín, obec Pokrývač, k.ú. 847861 Dolný Kubín 4.1.2
David Magna 97633 041BB520573 Podpora mladého poľnohospodára vybavením farmy Poniky Banská Bystrica 4.1.2
David Magna - farma DMD 97633 041BB520489 Stroje na produkciu krmiva a steliva Poniky Banská Bystrica 4.1.2
Obec Sušany 98012 309070AWF4 Pamätná izba v obci Sušany Sušany, okr. Poltár Poltár 7.5
TOKAJ GRAND s.r.o 07631 041KE520396 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - TOKAJ GRAND s.r.o. Viničky Trebišov 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe 90025 041BA520087 Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Veľký Biel, slovenský Grob, Svätý Jur Senec 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe 90025 041BA520079 Traktor do ŠRV Bernolákovo, Chorvátsky Grob Senec 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe 90025 041BA500028 Kombinovaná sejačka s technológiou presného výsevu Bernolákovo, Chorvátsky Grob Senec 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 03205 041ZA500035 Investície do živočíšnej výroby podniku PD v Smrečanoch Smrečany , okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.1.2
Ing. Ivan Görgei 04955 041KE520476 Obstaranie techniky do ŽV Obec Ardovo, okres Rožňava, Košický samosprávny kraj Rožňava 4.1.2
Ján Helmeczi 07631 041KE500108 Výstavba hospodárskej budovy Streda nad Bodrogom Trebišov 4.1.2
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s. 95844 041TN520198 Obstaranie traktora s digitálnou technológiou Klátova Nová Ves Partizánske 4.1.2
CARPATE DIEM, s.r.o. 90081 042BA510008 Zavedenie nových inovatívnych technológií a technologických postupov pri spracovaní bio suroviny, za účelom predchádzania vzniku cudzorodých látok - biogénnych amínov vo víne Šenkvice Pezinok 4.2.6A
PD - Habura, a.s. 06752 041PO500041 Modernizácia ŽV - nákup strojov SR, Prešovský kraj, Medzilaborce, Habura Medzilaborce 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Žaškov 02701 041ZA520227 Investície do strojného vybavenia Žaškov Dolný Kubín 4.1.2
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo 90050 041BA520039 Chladenie a debny do skladov zeleniny a zemiakov Kráľová pri Senci Senec 4.1.5
AT ABOV, spol. s r.o. 04442 041KE520260 Investície do digitálnej technológie - mechanizmu na vrstvenie maštaľného hnoja pri uskladnení a zrení maštaľného hnoja za účelom znižovania emisií skleníkových plynov v spoločnosti AT ABOV Košický kraj, okres Košice - okolie, Rozhanovce Košice - okolie 4.1.2
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s. 95844 041TN520194 Strojné vybavenie do ŽV Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s. Klátová Nová Ves Partzizánske 4.1.2
Roľnícke družstvo Ďumbier 97701 041BB520368 Modernizácia Roľníckeho družstva Ďumbier Podkoreňová 3 Brezno 4.1.2
AGROSTAAR KB spol. s r.o. 92541 0041TT520278 Stroje a technológie pre HD Kráľov Brod farma pre chov HD Galanta 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 91930 041TT520369 Technika do špeciálnej rastlinnej výroby SR, Trnavský kraj, Okres: Trnava, Obec: Jaslovské Bohunice, Radošovce, Malženice, Špačince Trnava 4.1.1
Ján Kútnik SHR 93601 041NR520404 Ján Kútnik SHR - ŽV malí Šahy Levice 4.1.2
Obec Pohronská Polhora 97656 309070AWU5 Rekonštrukcia ihriska Pohronská Polhora Brezno 7.4
Juraj Čík - SLOVAK + SERVICES 96801 063BB530005 Rozvoj farmy 374559 Hronský Beňadik Žarnovica 6.3
Mesto Spišská Stará Ves 06101 309070CCY5 Prehlbovanie mestských studní Spišská Stará Ves Kežmarok 7.2
Kristína Račáková SHR 98055 309060BLS8 VRSKARI Klenovec Rimavská Sobota 6.1
Maroš Stiglicz 90029 061BA540003 Maroš Stiglicz - SHR SR, Bratislavský kraj, okres Senec, obec Nová Dedinka Senec 6.1
Obec Horná Potôň 93036 309070BYB3 Modernizácia závlahového systému futbalového ihriska obce Horná Potôň Obec Horná Potôň, LV č. 925, k.ú. Benkova Potôň, parcela č. 221/14 Dunajská Streda 7.4
Obec Kľušov 08622 309070BCG3 Rekonštrukcia a doplnenie chodníka v obci Kľušov Kľušov, Parcela CKN 590/1, k.ú. Kľušov, LV 1344 Bardejov 7.2
Obec Komárovce 04455 309070BJY2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie pre kombinovanú bytovú výstavbu Obec Komárovce Košice - okolie 7.2
Poľnohospodárska výroba, s.r.o. 02201 041ZA500018 Rozvoj technologického vybavenia Poľnohospodárska výroba, s.r.o. Kraj Žilinský, okres Čadca, obec Krásno nad Kysucou, k.ú. 828483 Čadca 4.1.2
EuroGen, spol. s r.o. 90634 041BA500021 Nákup traktora do 75 kW Sološnica Senica 4.1.2
Ing. Peter Kovács 98001 041BB520389 Zvýšenie kvality produkcie HD za SHR Peter Kovács Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru" Necpaly - Žabokreky 03812 041ZA520290 Nákup teleskopického manipulátora Necpaly Martin 4.1.2
Obec Nižná Rybnica 07301 309070BTA5 Nižná Rybnica – Novostavby detského ihriska k.ú. obce Nižná Rybnicana parcela KN C č.1/1 a č.9 Sobrance 7.4
AGRIFARM, spol. s r.o. 03851 041ZA520328 Technické vybavenie ŽV SR, kraj: Žilinský, okres: Martin, obec: Turčianska Štiavnička Martin 4.1.2
AT ABOV, spol. s r.o. 04442 041KE520308 Investície do digitálnej technológie v živočíšnej výrobe vrátane strojov a náradia slúžiaceho na výrobu a zber objemových krmív v spoločnosti AT ABOV Košický kraj, Košice - okolie, Rozhanovce Košice - okolie 4.1.2
Ján Helmeczi 07631 041KE520303 Rozšírenie strojového parku podniku Streda nad Bodrogom Trebišov 4.1.2
Občianske združenie Podhoran 90635 NFP309190DKI4 Prevádzkové náklady a náklady na oživenie MAS Podhoran - (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran) Obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Hlboké Senica 19.4
ARVID, s.r.o. 04944 041KE520295 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti ARVID, s.r.o. Hrhov Rožňava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa 09002 041PO500146 Nákup strojov do živočíšnej výroby - Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa Dlhoňa Svidník 4.1.2
AGROVES s.r.o. 07234 041KE520274 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AGROVES s.r.o. Zalužice Michalovce 4.1.2
BOMIWOOD s.r.o. 05334 041KE520262 Obstaranie poľnohospodárskej techniky - BOMIWOOD s.r.o. SR, Košický kraj, Okres: Gelnica, Obec: Švedlár Gelnica 4.1.2
Xénia Zambová 07614 061KE090085 Založenie chovu včiel -Xénia Zambová Michaľany Michaľany 6.1
AGRIFARM, spol. s r.o. 03851 041ZA520323 Teleskopický manipulátor SR, kraj: Žilinský, okres: Martin, obec: Turčianska Štiavnička Martin 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Paňovce 04471 041KE520261 Investície do modernizácie živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Paňovce SR, Košický kraj, Košice-okolie, Paňovce Košice - okolie 4.1.2
Ing. Ladislav Zuzik 94901 061NR090143 Farma na chov brojlerovej hydiny v Babindole Babindol Nitra 6.1
FARMA ZÁLIŠTIE s.r.o. 96265 041BB520341 Obstaranie traktora s čelným nakladačom Hontianske Nemce Krupina 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej 02712 041ZA520414 Technika do živočíšnej výroby Čimhová Tvrdošín 4.1.2
AGRO-EKO FARMA, s.r.o. 09003 041PO500144 Rozvoj živočíšnej výroby spoločnosti AGRO-EKO FARMA, s.r.o. Ladomírová Svidník 4.1.2
Miroslav Juhaniak 98001 041BB520544 Zlepšenie strojového vybavenia pre chov ošípaných Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.2
Miroslav Juhaniak 98001 041BB520376 Rozvoj chovu ošípaných v Rim. Janovciach Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.2
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o. 90053 041TT500147 Nákup rozmetadla maštaľného hnoja Prievaly Malacky 4.1.2
Peter Rogoš, SHR 09042 063PO530010 Peter Rogoš SHR SR, Svidník, Beňadikovce Svidník 6.3
SHR Gabrel Mikolaj 05321 041KE520238 Investície do novej technológie SHR Gabriel Mikolaj Markušovce Spišská Nová Ves 4.1.2
AGRO-DERBY, spol. s.r.o. 98252 041BB520504 Zvýšenie kvality ekologickej produkcie hovädzieho dobytka Vyšné Valice Rimavská Sobota 4.1.2
Farma MLS s.r.o. 90846 041TT520271 Zefektívnenie chovu hospodárskych zvierat na farme Unín Skalica 4.1.2
Blažej Hlinka 95106 061NR540039 Investície do rozvoja poľnohospodárskych činností pre SHR Blažeja Hlinku SR, kraj: Nitriansky, okres: Nitra, obec: Vinodol Nitra 6.1
Mliečna farma - BRAUNVIEH 97613 309040AVJ2 Podpora poľnohospodárstva prostredníctvom obstarania poľnohospodárskej techniky Slovenská Ľupča Banská Bystrica 4.1.2
Emil Bolibruch 02943 0​4​1​Z​A​5​2​0​3​5​9​ Strojové vybavenie do živočíšnej výroby - Emil Bolibruch SR, Námestovo, Bobrov Námestovo 4.1.2
Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra 90001 041BA520076 Modernizácia ŠRV V a PD Modra Modra Pezinok 4.1.1
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 03244 041ZA520268 Teleskopickým manipulátorom za efektívnejším hospodárstvom Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 4.1.2
Tomáš Dziak 06503 041PO520509 Technické vybavenie ŽV Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Toporec Stará Ľubovňa 4.1.2
Mgr. Peter Martinko 05914 041PO500196 FARMA MARTINKO - ZLEPŠENIE TECHNICKEJ A TECHNOLOGICKEJ VYBAVENOSTI Spišský Štiavnik Poprad 4.1.2
FARMA BAGIN - Alžbeta Baginová 94603 041NR500017 Investície do špeciálnej rastlinnej výroby - Farma Bagin Kolárovo Komárno 4.1.1
Ing. Miroslav Lupták 02601 041ZA500015 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Ing. Miroslav Lupták Pokryváč Dolný Kubín 4.1.2
AGROZORAN, s.r.o. 07614 041KE520320 AGROZORAN, s.r.o. - ŽV do 80 Michaľany Trebišov 4.1.2
Ing. Mária Kurtišová, rod. Kováčiková 91635 061TN090154 Chov koní na rekreačné a športové účely a chov kôz Modrová Nové Mesto nad Váhom 6.1
obec Chropov 90864 309070BPF1 Stavebné úpravy objektu domu smútku, Chropov na parcelách č 1/2,283/3, a 556/3,4,5,6 v k.ú. Chropov Skalica 7.4
Poľnohospodárske družstvo 93534 041NR520441 Investície do špeciálnej rastlinnej výroby v podniku poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur SR,Levice,Veľký Ďur Levice 4.1.1
Štefan Kómár 98403 041BB520522 Zvýšenie technickej vybavenosti podniku Fiľakovo Lučenec 4.1.1
Árpád Both 92901 041TT520396 Polievková zmes koreňovej zeleniny SR, Dunajská Streda, Pataš Dunajská Streda 4.1.1
PD ČATAJ, s.r.o. 90083 041BA500007 Modernizácia strojného vybavenia PD Čataj, s.r.o. Kraj Bratislavský, okres Senec, obec Čataj, k.ú. 808881 Senec 4.1.1
Pivnica Tibava s.r.o. 07301 041KE500078 Modernizáciou obhospodarovania vinohradov k vyššej kvalite hrozna a vína kraj Košický, okres Sobrance, obec Tibava, k.ú. 863173 Sobrance 4.1.1
Obec Uzovce 08266 309070AFP2 Obnova cintorína v obci Uzovce Obec Uzovce, okres Sabinov, Prešovský kraj Sabinov 7.2
EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. 85104 041NR520554 Protimrazové opatrenia jabloní EFG Horné Štitáre Horné Štitáre Bratislava V. 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Poriadie 90622 041TN520230 Nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby Jablonka Myjava 4.1.2
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 041ZA520400 Investícia do inovatívnej digitálnej technológie precíznej variabilnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných hnojív a osív v špeciálnej rastlinnej výrobe Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, obec Malý Čepčín Rožňava 4.1.1
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 041ZA520405 Investícia do technického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby - precízne technológie na aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, obec Malý Čepčín Rožňava 4.1.1
FAMAGO s.r.o. 97664 041BB520571 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku za účelom zvýšenia kvality produkcie v živočíšnej výrobe - FAMAGO, s.r.o. SR, Brezno, Beňuš Brezno 4.1.2
Milksan, s.r.o. 06901 041PO520380 Modernizácia poľnohospodárskej techniky spoločnosti Milksan, s.r.o. Snina Snina 4.1.2
Obec Ostrá Lúka 96261 309070ADB9 Rekonštrukcia miestnej komunikácie do cintorína k.ú. Ostrá Lúka Ostrá Lúka Zvolen 7.2
Lenka Hadušovská 05361 Č. 061KE460010 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre SHR Lenka Hadušovská Žehra Spišská Nová Ves 6.1
Michal Čík - THW THEONY ANKER 96801 063BB530006 Rozvoj farmy 444204 Hronský Beňadik Žarnovica 6.3
AGISS, s.r.o. 08901 041PO500217 Podpora investície do živočíšnej výroby - AGISS, s.r.o Stročín Svidník 4.1.2
AGROPARTNER, spol s.r.o. 90636 041BA500023 Nákup traktora do 125 kW Sološnica Malacky 4.1.2
RJ Group, s.r.o. 90613 309060AJV9 Dobudovanie a rozšírenie kapacity ubytovacieho zariadenia a vybudovanie wellness zóny v Penzióne Tvarožek Brezová pod Bradlom Myjava 6.4.1
Tomáš Dziak 06503 041PO520509 Technické vybavenie ŽV Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Toporec Stará Ľubovňa 4.1.2
Šimon Šesták 08643 061PO540031 Mladý poľnohospodár Šimon Šesták SR, Prešovský kraj , Okres: Bardejov, Obec: Koprivnica Bardejov 6.1
Obec Štefurov 09042 309070Z126 Autobusové zastávky v obci Štefurov Obec Štefurov Štefurov 7.2
Obec Hrušovany 95613 309070AHF5 Detské ihrisko v obci Hrušovany Hrusovany Topoľčany 7.4
Biofarma, s.r.o. 05303 041PO520287 Investície do poľnohospodárskeho podniku Biofarma, s.r.o. Jablonov Levoča 4.1.2
Obec Špačince 91951 309070BAT2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Družstevná ulica - v obci Špačince Špačince Trnava 7.2
AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť 94652 309040ARV4 AGROCOOP - teleskopické nakladače Imeľ Komárno 4.1.2
MixFood s.r.o. 90101 042BA510022 Investície do technologického vybavenia pre spoločnosť MixFood s.r.o. Malacky Malacky 4.2.4B
Ing. Jozef Caban 97701 041BB520549 Mlieko u Jozefa na Dvoriskách Brezno Brezno 4.1.2
Eduard Göbl 04425 041KE500079 Obstaranie manipulátora pre hydinovú farmu Medzev Medzev 4.1.2
Panonia Winery, s.r.o. 92001 041TT520426 Nákup techniky pre špecializovanú rastlinnú výrobu -spoločnosti Panonia Winery SR, Trnavský kraj, Okres Hlohovec, Obec Dvorníky Hlohovec 4.1.1
Žiar 97232 NFP309190CMN1 Prevádzkové náklady a oživenie územia MAS Žiar Cigeľ, Handlová, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, Veľká Čausa Prievidza 19.4
MVL AGRO, s.r.o. 95701 041TN500089 Technika do ŽV Kraj Trenčiansky, Okres Bánovce nad Bebravou, obec a k.ú. Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 4.1.2
Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron 98061 NFP309190DVX5 Partnerstvo MPČH - Chod MAS III územie MAS TISOVEC 19.4
Občianske združenie Žiarska kotlina 96501 NFP309190DWC5 Financovanie chodu MAS III - OZ Žiarska kotlina Okres Žiar nad Hronom (okrem Lovčice-Trubín) Žiar nad Hronom 19.4
Jozef Beľa 02713 041ZA520215 Modernizácia farmy SHR Jozef Beľa Hladovka Tvrdošín 4.1.2
Agro-coop Klátová Nová Ves, a.s. 95844 041TN500007 Modernizácia farmy Agro-coop Klátová Nová Ves, a.s. Klátová Nová Ves, a.s. Partizánske 4.1.2
Obec Ohradzany 06722 309070AJD5 Rekonštrukcia chodníkov v obci Ohradzany Obec Ohradzany Humenné 7.2
Ing. Slavomír Cehula SHR 05971 041PO520476 Investícia do stroja pre ŠRV Vlkovce Kežmarok 4.1.1
Kibuc s.r.o. 04932 041KE520315 Technické vybavenie ŽV Štítnik Rožňava 4.1.2
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 041ZA500042 Modernizácia liniek na zber krmovín, uskladnenie a manipuláciu s krmivami, stelivami a hnojivami pre potreby živočíšnej výroby v AGROTRADE GROUP spol. s r.o. SR, Kraj Žilinský, Okres Turčianske Teplice, Obec Malý Čepčín Rožňava 4.1.2
AGROTOP Topoľníky, a.s. 93011 041TT500051 Investície do živočíšnej výroby v podniku AGROTOP Topoľníky, a.s. Menej rozvinuté regióny Dunajská Streda 4.1.2
Ján Drugda 99122 041BB520621 Obstaranie strojov pre špeciálnu rastlinnú výrobu Bušince Veľký Krtíš 4.1.1
FARMA-BUKOVINA, s.r.o. 08501 041PO520399 Obstaranie poľnohospodárskej techniky - živočíšna výroba Cigeľka Bardejov 4.1.2
Obec Majcichov 91922 309070AND6 Rekonštrukcia chodníka a vybudovanie parkoviska v obci Majcichov Obec Majcichov Trnava 7.2
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach 05314 041PO500012 Zvýšenie konkurencieschopnosti PD v Dravciach – ŠRV Menej rozvinuté regióny Levoča 4.1.1
Biofarma KRIVÁŇ s.r.o. 81107 061ZA540035 Investície do strojov pre biofarmu Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj Bratislava I 6.1
Michal Čík - THW THEONY ANKER 96801 041BB520343 Technológia pre zber objemových krmív Hronský Beňadik Žarnovica 4.1.2
LuMa Farm s.r.o. 91305 061TN460007 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov- LuMa Farm s.r.o Melčice- Lieskové Trenčín 6.1
Jana Bieliková - DIANA 95193 309060AZY8 Prístavba k altánku – Pstruhový raj Topoľčianky Zlaté Moravce 6.4.1
obec Brezov 08701 309070AYX8 Chodník pri ceste III/3533 v obci Brezov obec Brezov Svidník 7.2
Poľnohospodárske družstvo Kúty 90801 041TT520292 Modernizácia farmy PD Kúty Kúty Senica 4.1.2
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie 95844 NFP309190DPF5 Prevádzkové náklady a náklady na oživenie III - MAS Stredné Ponitrie Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokr Partizánske 19.4
Poľnohospodárske družstvo, Kozárovce 93522 041NR500128 Kŕmny a miešací voz kraj Nitriansky, okres Levice, obec Kozárovce Levice 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 95633 041TN520263 Inovatívne vybavenie do ŽV v PD v Chynoranoch SR, Trenčiansky kraj, Okres: Partizánske, Obec: Chynorany Partizánske 4.1.2
Obec Vlčany 92584 309070BJU2 Vybudovanie trhoviska v obci Vlčany Obec Vlčany, LV č. 2236, parcela č. 1445/1, 1439/2 a 1441/76 Šaľa 7.4
TV AGRO s. r. o. 94201 041NR500102 Doplnenie linky čistenia Šurany Nové Zámky 4.1.1
Hindický s.r.o. 93541 041NR520283 Investície do zníženia emisií Hindický 80 SR, kraj : Nitriansky, okres: Levice, obec : Plavé vozokany Levice 4.1.4
Obec Mičakovce 08701 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP č. 309070AWT7 Revitalizácia verejných priestranstiev Mičakovce Mičakovce Svidník 7.2
Ekofarma Trnové s.r.o. 01323 041ZA520419 Traktor - nevyhnutné doplnenie strojnotechnologického vybavenia Višňové Žilina 4.1.2
Obec Liptovské Sliače 03484 NFP309070BMQ3 Detské ihrisko v obci Liptovské Sliače Obec Liptovské Sliače Ružomberok 7.4
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 91441 041TN520224 Nákup teleskopického nakladača pre potreby živočíšnej výroby Nemšová Nemšová 4.1.2
Zuzana Helmecziová 07631 041KE500110 Zvýšenie technickej vybavenosti podniku Streda nad Bodrogom Trebišov 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo "Magura" Zborov 08633 041PO520556 Investície do modernizácia živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve "Magura" Zborov SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Zborov Bardejov 4.1.2
Bohuslav Jasenovský JE-TRANS-SK 01314 041ZA500106 Nákup poľnohospodárskeho traktora Kraj Žilinský, okres Žilina, obec Kamenná Poruba, k.ú. 517658 Žilina 4.1.2
Bázsánpuszta s.r.o 98558 041BB520453 Stabilita v chove hospodárskych zvierat Čakanovce Lučenec 4.1.2
Jaroslav Hrehor - SHR 04447 041KE520379 Modernizácia farmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti. SR, Košice - okolie, Boliarov Košice - okolie 4.1.2
agro-gem s.r.o. 98252 041BB520338 Výstavba maštale HD na voľné ustajnenie na farme v obci Gemerské Michalovce Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 4.1.2
Biofarma KRIVÁŇ s.r.o. 81107 041ZA520344 Investície do strojov pre ŠRV Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj Bratislava I 4.1.1
Ján Cuper 98052 041BB520490 Náves s trojstranným vyklápaním Hrachovo Rimavská Sobota 4.1.2
POLET, s.r.o. 03841 041ZA520263 Modernizácia strojového parku farmy POLET, s.r.o. Trebostovo Martin 4.1.2
František Fedorek 06501 041PO520294 Obstaranie strojného vybavenia - František Fedorek Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 4.1.2
FACH feeder, s.r.o. 90801 041TT500078 Modernizácia spoločnosti FACH feeder, s.r.o. Kúty Senica 4.1.2
AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo 02755 041ZA520291 Modernizácia farmy AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo Krivá Dolný Kubín 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 94617 042NR510101 Modernizácia mlynu SR, Komárno, Sokolce Komárno 4.2.3A
Marek Škrab 08901 041PO520513 Nákup poľnohospodárskej techniky SR, Prešovský kraj, Okres Svidník, Obec Jurkova Voľa Svidník 4.1.2
PALAGRO, spol. s r.o. 05331 041KE520270 Modernizácia strojového vybavenia spoločnosti PALAGRO, spol. s r.o. obstaraním inovatívneho kolesového traktora SR, Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Obec Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.1.2
BELL Zvolen a.s. 96001 042BB510033 Inovácia technológie na výrobu špeciálnych rastlinných olejov v podniku BELL Zvolen a.s. Menej rozvinuté regióny Zvolen 4.2.5A
JN s.r.o. 09101 041PO500055 Investície do poľnohospodárskeho podniku - JN s.r.o. SR, Prešovský kraj, Okres: Stropkov, Obec: Jakušovce Stropkov 4.1.2
Peter Hatala 94143 041NR520507 Investície do ŠRV - traktor s digitálnym balíčkom SR, Nové Zámky, Dolný Ohaj Nové Zámky 4.1.1
Roľnícke družstvo "Veľká Rača" 02301 041ZA500118 Technické vybavenie pre živočíšnu výrobu Oščadnica Čadca 4.1.2
z - Klas, spol. s r.o. 05201 042KE510033 Modernizácia a inovácia pekárenskej výroby spoločnosti z - Klas, spol. s r.o. SR, Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Obec Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.2.3A
Farma Východná p.d. 03232 041ZA500003 Investície do ŠVR podniku Farma Východná SR, Žilinský Kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Východná , Galovany Liptovský Mikuláš 4.1.1
Mgr. Katarína Sterančáková 08604 041PO520310 FARMA DILIK Krivé Bardejov 4.1.2
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín 92203 041TT500110 Modernizácia PVOD Kočín SR, Trnavský kraj, Okres: Piešťany, Obec: Šterusy Piešťany 4.1.2
DB.AGROFARM, s.r.o. 07642 041KE520435 Investícia do rozvoja DB.AGROFARM, s.r.o. – nákup traktora Veľké Trakany Trebišov 4.1.1
Obec Lipník 97232 309070BBD6 Pamätná izba Lipník obec Lipník Prievidza 7.5
Tamás Zagiba SHR 04945 041KE520344 Zavedenie digitálnych technológií na farme mladého poľnohospodára Jovice, Okres Rožňava Rožňava 4.1.1
Good farmer 93503 041NR520295 Nákup techniky pre živočíšnu výrobu Pečenice Levice 4.1.2
SHR Marek Valko 93503 041NR520400 Nákup techniky pre živočíšnu výrobu Pečenice Levice 4.1.2
SHR Štefan Valko 93503 041NR520322 Nákup techniky pre živočíšnu výrobu Pečenice Levice 4.1.2
Obec Hoste 92545 309070ANQ1 Rekonštrukcia parkoviska vrátane odvodnenia v obci Hoste Obec Hoste Trnava 7.2
Poľnohospodárske družstvo Paňovce 04471 041KE520498 Investície do modernizácie špeciálnej rastlinnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Paňovce SR, Košický kraj, Košice-okolie, Paňovce Košice - okolie 4.1.1
Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom 07114 041KE520251 Investície do modernizácia živočíšnej výroby v Roľníckom družstve Vysoká nad Uhom SR? Košický kraj, okres Michalovce, obec Vysoká nad Uhom Michalovce 4.1.2
B-FROST s.r.o. 81108 042TN510021 Modernizácia pekárenského podniku - B-FROST s.r.o. Bošany Bratislava 4.2.3A
Obec Križovany nad Dudváhom 91924 309070ANG5 Revitalizácia verejného priestranstva – Park Hliník v obci Križovany nad Dudváhom Obec Križovany nad Dudváhom Trnava 7.2
Peter Soboňa 98262 041BB520517 Modernizácia technického vybavenia -Peter Soboňa SHR Držkovce Revúca 4.1.1
MVDr Kaduk Imrich 07617 041KE520436 Investícia do obstarania strojov na zber SR, kraj: Košický, okres: Trebišov, obec: Nižný Žipov Trebišov 4.1.1
Jozef Ištok - SHR 07662 041KE520431 Traktor do ŠRV - Jozef Ištok SR, kraj Košický, okres Trebišov, obec Dvorianky Trebišov 4.1.1
Peter Petrovaj ml. 06801 041PO520519 Ing. Peter Petrovaj ml. - projekt rozšírenia produkcie živočíšnej výroby. Medzilaborce Medzilaborce 4.1.2
Velička, spol. s r.o. 05801 042PO510065 Inovácia a modernizácia výrobného procesu pekárne Velička, spol. s r.o. SR, Prešovský kraj, Okres Poprad, Obec Poprad Poprad 4.2.3A
Farm-PR,s.r.o 08602 041PO520512 Obstaranie poľnohospodárskej techniky v najmenej rozvinutom regióne - Farm-PR,s.r.o. SR, Bardejov, Sveržov Bardejov 4.1.2
AGRO-IPEĽ spol. s r. o. 98557 309060AQB3 Rozšírenie služieb Penziónu Zlatka Holiša Lučenec 6.4.1
FORBART s.r.o. 97101 041TN500044 Manipulačná technika SR, Trenčiansky kraj, Okres: Prievidza, Obec: Lipník Prievidza 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok 06001 041PO520332 Investícia do živočíšnej výroby spoločnosti Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok Kežmarok Kežmarok 4.1.2
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 90701 NFP309190Q572 Animácie PRV Myjava Myjava 19.4
Denisa Feňová 09011 061PO540042 Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hovädzieho dobytka Soboš Svidník 6.1
Martin Oravec 04971 041KE520385 Investície do agrotechniky – Martin Oravec Dobšinská Ľadová Jaskyňa Rožňava 4.1.2
Vladimír Šelestiak 92522 041TT520327 Zakúpenie traktora do ŽV Veľké Úľany Galanta 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Mlynárovce 09016 041PO520331 Investícia do rozvoja spoločnosti Poľnohospodárske družustvo Mlynárovce Mlynárovce Svidník 4.1.2
Mgr. Štefan Krenčan 94135 061NR540025 Začínajúci mladý farmár - Mgr. Štefan Krenčan Dubník Nové Zámky 6.1
Jaroslav Dzurovčák - SHR 07501 061KE090105 Jaroslav Dzurovčák- kombinované poľnohospodárstvo RV-ŽV SR,okr. Trebišov, obec Milhostov Trebišov 6.1
Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce"so sídlom v Olšavici 05373 041PO520371 Modernizácia živočíšnej výroby PD "Olšavica-Brutovce" so sídlom v Olšavici Oľšavica 112 Levoča 4.1.2
AGROVINOL, spol. s r.o. 95106 041NR520480 Investície do ŠRV - AGROVINOL, spol. s r.o. SR, Nitriansky kraj, Okres Nitra, Obec Vinodol Nitra 4.1.1
Boris Baláž 03847 041ZA500037 Nákup strojov na prípravu krmív pre špeciálnu živočíšnu výrobu Sklené Turčianske Teplice 4.1.2
AGROČABALA s.r.o. 09431 061PO540044 AGROČABALA s.r.o. SR, Prešovský kraj, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Matiaška Vranov nad Topľou 6.1
Róbert Gazdag 07652 041KE500014 Riadiace technologické zariadenia v chove hydiny Svätuše Trebišov 4.1.2
AGROTOP Topoľníky, a.s. 93011 041TT500061 Investície do ŠRV v podniku AGROTOP Topoľníky, a.s. Menej rozvinuté regióny Dunajská Streda 4.1.1
Ing. Klaudia Kajsová 96204 041BB520369 Farma u Kajsov Kriváň Detva 4.1.2
AGROVINOL, spol. s r.o. 95106 041NR500086 Nákup špeciálneho vinohradníckeho traktora s digitálnymi technológiami SR, Nitriansky kraj, Okres Nitra, Obec Vinodol Nitra 4.1.1
z-Klas, spol. s r.o. 05201 042KE510034 Obstaranie úžitkového vozidla pre z-Klas, spol. s r.o. SR, Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Obec Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.2.3A
Róbert Lesňak 05313 041KE520460 Nákup techniky pre špecializovanú rastlinnú výrobu Letanovce Spišská Nová Ves 4.1.1
Persefone s. r. o. 81102 061NR540023 Persefone SR, Nitriansky kraj, Okres: Levice, Obec: Bajka Bratislava 6.1
Ľubomír Ňuňuk 98505 041BB520410 Modernizácia farmy Liešnica Liešnica, Kokava nad Rimavicou Poltár 4.1.2
KEMTAX s. r. o. 98601 041BB520513 Investície do výsadby orechového sadu Buzitka Lučenec 4.1.1
AGRO SAP, s.r.o. 98401 041BB520462 Manipulačné zariadenie v ŽV Lučenec Lučenec 4.1.2
Ján Vrábel - STAVKROV 01313 041ZA520325 Obstaranie kolesového traktora s digitálno technológiou Konská Žilina 4.1.2
AGROPRIBULA s.r.o. 08001 061PO540020 Rozvoj a modernizácia poľnohospodárskej činnosti so zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu SR, Prešovský kraj, Okres: Prešov, Obec: Kapušany Prešov 6.1
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 91935 309070ADL6 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hrnčiarovce nad Parnou Obec Hrnčiarovce nad Parnou Trnava 7.4
Roľnícke družstvo Bližina 90849 041TT520265 Teleskopický manipulátor Kraj Trnavský, okres Skalica, obec a k.ú. Prietržka, obec a k.ú. Holič Skalica 4.1.2
Jozef Socha 02951 041ZA520378 Investície do hmotného majetku SHR Jozef Socha 029 51 Lokca Námestovo 4.1.2
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 09431 NFP309190P373 Oživenie MAS Slanské vrchy - Topľa Územie MAS Slanské vrchy-Topľa Vranov nad Topľou 19.4
Panonia Winery, s.r.o. 92001 041TT500109 Nákup techniky pre špecializovanú rastlinnú výrobu -spoločnosti Panonia Winery SR, Trnavský kraj, Okres Hlohovec, Obec Dvorníky Hlohovec 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce 95115 041NR520429 Investície do ŠRV- PD Mojmírovce SR, Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Mojmírovce Nitra 4.1.1
Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola 02336 041ZA500141 Obnova strojov Radoľa Kysucké Nové Mesto 4.1.2
Obec Lipník 97232 309070AVF1 Asfaltové ihrisko obec Lipník Prievidza 7.4
Obec Janík 04405 309070APB9 Výstavba chodníka v obci Janík Obec Janík Košice okolie 7.2
LESY SERVIS, s. r. o. 07101 041KE520447 Investícia do modernizácie strojno-technického vybavenia do špeciálnej rastlinnej výroby Obec Lesné, Okres Michalovce, Katastrálne územie: 831417, Parcelné čísla: 301/56, 301/57, 301/58 Michalovce 4.1.1
ROCINANTE s.r.o. 97251 309060CFW5 Raj koní Handlová Prievidza 6.1
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT 90871 041TT520410 Traktor do ŠRV – AGROPLANT SR, kraj Trnavský, okres Senica, obec Moravský Svätý Ján Senica 4.1.1
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 07214 041KE520414 Sejačka a manipulátor- GAMA PD Menej rozvinuté regióny Michalovce 4.1.1
B.C.INVEST, a.s 92901 042NR510097 Modernizácia vinárstva obstaraním novej technológie SR, Nitriansky kraj, Okres: Nové Zámky, Obec: Chľaba Dunajská Streda 4.2.6A
Agrosystém, spol. s r.o. 92241 041TT520418 Investície do nákupu techniky pre poľnohospodársky podnik Drahovce Drahovce 4.1.1
Obec Koniarovce 95613 309070ADR1 Obnova verejného priestranstva v obci Koniarovce Obec Koniarovce Topoľčany 7.2
AGRO Mútne, s.r.o. 02963 041ZA520336 Obstaranie techniky pre ŽV Mútne Námestovo 4.1.2
CHOVPOL s.r.o. 99121 041BB520486 Obstaranie traktora pre potreby živočíšnej výroby Obec Závada, okres Veľký Krtíš, kraj Banskobystrický Veľký Krtíš 4.1.2
Ing. Jozef Osvald 06501 041PO520436 Zvýšenie výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku - Ing. Jozef Osvald Lacková Stará Ľubovňa 4.1.2
OVOSAD spol. s r.o 90701 041TN520320 Sejačka na diferencovaný výsev strukovín, okopávačka do sadov a elektrické nožnice do sadov Myjava Myjava [MY] 4.1.1
OVOSAD spol. s r.o 90701 041TN520334 Investície do hmotného majetku v ŠRV - Traktor EURI Myjava Myjava [MY] 4.1.1
Simona Chlpačová 99121 061BB090365 Farma s chovom tradičného plemena koní Shagya arab obec Horný Tisovník - okres Detva, obec Pravica - okres Veľký Krtíš Veľký Krtíš 6.1
Obec Lazisko 03211 NFP309070BLP5 Výstavba detského ihriska v Obci Lazisko Obec Lazisko Liptovský Mikuláš 7.4
Juliána Chlebáková 06401 061PO460002 Farma HD Chlebáková SR, okres Stará Ľubovňa, obec Plaveč Stará Ľubovňa 6.1
RADENA, s. r. o. 91332 041TN520279 Inovácia vozového parku - RADENA Dolná Súča Trenčín 4.1.2
Milan Koša 03861 061ZA090066 Založenie a prevádzka včelnice okres Martin Martin 6.1
Obec Rumince 98050 309070AVT6 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu školskej budovy v obci Rumince pre spolkovú činnosť Rumince - parcela KNC 162/5 Rimavská Sobote 7.4
Jarmila Szabóová 94656 041NR520511 Strojové vybavenie do ovocného sadu - Jarmila Szabóová SR, Komárno, Dulovce Komárno 4.1.1
Obec Vlachy 03213 309070BPP4 Výmena okien a výstavba rampy kultúrneho domu v obci Vlachy Obec Vlachy Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Holčíkovce 09405 309070BYW7 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii - Rekonštrukcia chodníka v obci Holčíkovce Obec Holčíkovce Vranovský 7.2
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 91451 NFP309190DLZ6 Financovanie prevádzkových nákladov a animácií MAS SV - Chod III Čierna Lehota, Horné Naštice, Krásna Ves, Kšinná, Miezgovce, Omastiná, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša, Dolná Poruba, Omšenie, Trenčianske Teplice, Trenčian. Teplá Trenčiansky 19.4
Štefan Csank 98004 041BB520502 Zvýšenie technickej vybavenosti podniku Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 4.1.2
Ján Nechtila 07221 041KE520343 Investície do modernizácie špeciálnej rastlinnej výroby v podniku Jána Nechtilu SR, Michalovce, Petrovce nad Laborcom Michalovce 4.1.1
Oravský dvor SK, s. r. o. 02712 063ZA530003 Oravská kapusta Čimhová Tvrdošín 6.3
Občianske združenie KRAS 04911 NFP309190DLQ2 Prevádzkové náklady MAS spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD a Animačné náklady MAS Občianskeho združenia KRAS Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec Pelsoc 19.4
AB Les s.r.o. 98513 041BB500008 Investície do technického vybavenia ŽV - Ab Les s.r.o. Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, Ábelová, k.u.: 800015 Lučenec 4.1.2
Eko farma Ábelová s.r.o. 98513 041BB500007 Investície do inovatívneho technického vybavenia ŽV - traktor s pc riadením Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, Ábelová, k.u.: 800015 Lučenec 4.1.2
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Ravčice, družstvo 02945 041ZA500097 Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov Rabčice Námestovo 4.1.2
MAS Stará Čierna voda 92502 NFP309190DGD8 MAS SČv Podpora na prevádzkové náklady a oživenie Dolné Saliby Galanta 19.4
AGROHERB s.r.o. 08261 041PO520552 Obstaranie modernizovanej techniky určenej na spracovanie rastlín v prvovýrobe SR, Sabinov, Ražňany Sabinov 4.1.1
obec Šimonovce 98003 309070AXF4 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šimonovce Šimonovce Rimavská Sobota 7.4
obec Petrova Ves 90844 309070BPC4 Stavebné úpravy domu smútku, Petrova Ves parc č. 260/2, 260/1 k.ú. Petrova Ves, LV č. 600 Skalica 7.4
Marek Seneši 93527 041NR520366 Investícia do zaobstarania kolesového traktora Hronské Kosihy Levice 4.1.1
MSLN s.r.o. 07901 041KE520353 Investície do ŠRV- MSLN s.r.o. SR, Michalovce, Veľké Kapušany Michalovce 4.1.1
Miestna akčná skupina Bebrava 95701 NFP309190DSM1 Prevádzkové a animačné náklady MAS Bebrava Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 19.4
Ľubomír Lešanič, SHR 07201 041KE520443 Investície do obstarania technického vybavenia podniku SHR Ľubomír Lešanič SR, Michalovce, Krásnovce Okres Michalovce 4.1.1
Mgr. Pavol Kováčik – VšehoMiera 95617 041NR520383 Nákup mechanizácie pre ŠRV SR, Topoľčany, Solčany Topoľčany 4.1.1
Farma Beharovce, s. r. o. 05305 041PO520314 Obstaranie Traktora s čelným nakladačom - Farma Beharovce, s. r. o. SR, Prešovský kraj, okres. Prešov, obec: Široké Levoča 4.1.2
Miestna akčná skupina Inovec 91321 NFP309190DNH1 Prevádzkové náklady a náklady na oživenie MAS Inovec - CHOD III Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce Trenčiansky 19.4
Poľnohospodárske družstvo Važec 03261 041ZA520404 Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby - PD Važec SR, kraj Žilinský, okres Liptovský Mikuláš, obec Važec Liptovský Mikuláš 4.1.1
AGRODAN, s.r.o. 97241 041TN520188 Technické vybavenie ŽV SR, kraj: Trenčiansky, okres: Prievidza, obec: Koš Prievidza 4.1.2
MLYN ŠTÚROVO, a.s. 93562 042NR510102 Investícia do digitalizácie v spracovaní údajov pri monitorovaní vstupnej suroviny a modernizácia baliacej techniky Štúrovo Levice 4.2.3A
Velička, spol. s r.o. 05801 042PO510050 Obstaranie úžitkových vozidiel pre Velička, spol. s r.o. SR, Prešovský kraj, Okres Poprad, Obec Poprad Poprad 4.2.3A
RD Medzibrod, s.r.o. 97696 041BB520482 Obstarane techniky do živočíšnej výroby obec Medzibrod, okres Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica 4.1.2
Obec Veľká Lomnica 05952 309070AHS8 Rekonštrukcia Domu smútku – rozšírenie obradnej siene Veľká Lomnica Kežmarok 7.4
Agrodružstvo Bystré 09434 041PO500139 Mechanizácia pre zber objemových krmív a manipuláciu s nimi Bystré Vranov nad Topľpu 4.1.2
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol 06545 041PO520560 Investície do modernizácie živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom výrobno-obchodnom družstve Údol SR, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Údol Stará Ľubovňa 4.1.2
A+Z Rišňovský, Halász,s.r.o. 92522 042TT510091 Obstaranie súboru technológií do konzervárenskej výroby Veľké Úľany Galanta 4.2.4B
Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča 97613 041BB500017 Modernizácia RD HRON Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča Banská Bystrica 4.1.2
Obec Galovany 03211 NFP309070BKV2 Výstavba detského ihriska v Obci Galovany Obec Galovany, katastrálne územie Galovany, parcela KN-C č. 49/1 Liptovský Mikuláš 7.4
Ing. Karkó Ján - ATTRACT 94635 041NR500012 Investície do ŠRV v podniku Ing. Karkó Ján - ATTRACT Menej rozvinuté regióny Komárno 4.1.1
SCBC AGRO s.r.o. 09101 041PO500056 Investície do poľnohospodárskeho podniku - SCBC AGRO s.r.o. Okres Humenné, Obec Prituľany Stropkov 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej 05901 041PO520461 Obstaranie strojov do ŽV Kraj Prešovský, okres Kežmarok, obec a k.ú.: Spišská Belá, Slovenská Ves, Krížová Ves, Výborná, Vojňany, Podhorany, Bušovce Kežmarok 4.1.2
Ing. Dana Jakubová, SHR 98267 041BB520446 Zvýšenie objemu a kvality ekologickej produkcie hovädzieho dobytka SHR Dana Jakubová Poproč Rimavská Sobota 4.1.2
Jaroslava Majovská - SHR 07501 061KE090145 Jaroslava Majovská- kombinované poľnohospodárstvo RV-ŽV SR, okr. trebišov, obec Milhostov Trebišov 6.1
AGRO Mútne, s.r.o. 02963 041ZA520330 Obstaranie techniky pre ŽV Mútne Námestovo 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Bratislava - Vinohrady 83153 041BA520074 Zvýšenie produkcie a kvality hrozna v PD Bratislava-Vinohrady SR, kraj: Bratislavský, okres: Bratislava III, obec: Bratislava - mestská časť Rača Bratislava 4.1.1
Kiss s.r.o. 04801 041KE520366 Modernizácia v ekologickom chove HD Rudná Rožňava 4.1.2
Obec Chmeľov 08215 309070BZP5 Viacúčelové športovisko v obci Chmeľov Obec Chmeľov, parcela CKN 1541/3, k.ú. Chmeľov, vo vlastníctve obce Chmeľov, evidovaná na LV 615 Prešov 7.4
Roľnícke družstvo Ďumbier 97701 041BB500050 Modernizácia RD Ďumbier Brezno Brezno 4.1.2
Michal Drimák SHR 08901 041PO520401 Nutný rozvoj SHR Michal Drimák cez kúpu strojov Nová Polianka Svidník 4.1.2
PD - Habura, a.s. 06752 041PO500041 Modernizácia ŽV - nákup strojov Habura Medzilaborce 4.1.2
FYZOKOL, spol. s r.o. 92508 041TT520386 Investície do agrotechniky spoločnosti FYZOKOL, spol. s.r.o. SR, Galanta, Čierny Brod Galanta 4.1.8
MVE Lehotský, s.r.o. 03261 041ZA520346 Nákup strojno-technických zariadení do špeciálnej rastlinnej výroby Obec Važec Liptovský Mikuláš 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier 97743 041BB500061 Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Ďumbier Brezno Brezno 4.1.2
Erika Kuľhová SHR 06745 041PO500102 Inovácia strojno - technického vybavenia SHR Kuľhová Hudcovce 116 Humenné 4.1.2
PAPS, s.r.o. 09101 041PO520298 Modernizácia farmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti. Prešovský kraj Stropkov 4.1.2
TLSTÁ HORA, s.r.o. 90864 041TT520254 Teleskopický nakladač Trnavský kraj, Okres Skalica, Obec Chropov, KÚ:821004 Okres Skalica 4.1.2
Jastrabá agro s.r.o. 96604 041BB520508 Manipulačné zariadenie v ŽV Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 4.1.2
emBIO s.r.o 91642 041TN520347 Nákup techniky pre špecializovanú rastlinnú výrobu Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom 4.1.1
emBIO s.r.o 91642 042TN510059 Investície do spracovania ovocia Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom 4.2.4A
Miroslav Kozák 02962 041ZA500130 Modernizácia farmy Miroslav Kozák Oravské Veselé Námestovo 4.1.2
Lucia Rejdugová 02962 041ZA500136 Modernizácia farmy Lucia Rejdugová Sedliacka Dubová Námestovo 4.1.2
AGROSOLUM, s.r.o. 97901 041BB500203 Rozvoj živočíšnej výroby spoločnosti Agrosolum Dolné Zahorany Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Michalok 09423 309070AVZ8 Rekonštrukcia mosta a spevnenie priľahlých plôch Obec Michalok Vranovský 7.2
AGROCELL s.r.o. 99108 041BB520637 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti Lesenice Veľký Krtíš 4.1.1
Ing. Ivan Kačur 07101 041KE520365 Teleskopický manipulátor - Ing. Ivan Kačur Michalovce Michalovce 4.1.2
Ondrej Kvasničák 02962 041ZA520284 Zníženie emisií skleníkových plynov pri chove zvierat prostredníctvom nákupu nového traktora Oravské Veselé Námestovo 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej 04926 041KE520318 Teleskopický manipulátor Kraj Košický, okres Rožňava, obec a k.ú. Rejdová Rožňava 4.1.2
FISH&AGRO farma, s.r.o. 02061 042TN510049 Rekonštrukcia skladových priestorov na chladiarenský a mraziarenský sklad obec Lednické Rovne, okres Púchov, Trenčiansky kraj Púchov 4.2.1A
Anna Kondrátová 06724 041PO520442 Doplnenie strojového vybavenia Víťazovce Humenné 4.1.2
Milan Brezňan 03484 041ZA500066 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Milan Brezňan Liptovská Anna Ružomberok 4.1.2
Hydina Furajtár s.r.o. 05501 041KE500011 Investície do strojového vybavenia spol. Hydina Furajtár s.r.o. Obec Margecany Gelnica 4.1.2
Peter Vaverčák 05304 041KE520370 Zvýšenie efektivity chovu dobytka Hincovce Levoča 4.1.2
Miestna akčná skupina MALOHONT 98052 NFP309190DLB3 MAS MALOHONT - chod MAS III a animácie Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavic Rimavská Sobota 19.4
MAS Podunajsko o.z. 93010 NFP309190DPF9 Financovanie prevádzkových nákladov MAS Podunajsko, o.z. 3 MAS Podunajsko, 12 obcí ležiacich na území v Trnavského kraja a 1 obec ležiaca na území Nitrianskeho kraja Dunajská Streda 19.4
MAS Banskobystrický geomontánny park 97613 309190CZW5 Financovanie prevádzkových nákladov MAS BBGMP 3 Slovenská Ľupča Banská Bystrica 19.4
Ing.Bartolomej Olexa 04414 041KE520468 Traktor do ŠRV - Ing. Bartolomej Olexa Čaňa Košice okolie 4.1.1
Agrodružstvo Rimavská Seč 98042 041BB520682 Zvýšenie technickej vybavenosti podniku v ŽV Rimavská Seč Rimavská Sobota 4.1.2
CORPORA agro, s.r.o. 04801 041KE520253 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti CORPORA AGRO, spol.s.r.o. Rožňava Rožňava 4.1.2
Mikroregión TRÍBEČSKO 95193 NFP309190DFU9 Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS Tríbečsko III. Beladice, Hostie, Hosťovce, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lovce, Machulince, Mankovce, Martin nad Žitavou, Neverice, Obyce, Skýcov, Sľažany, Topoľčianky, Velčice, Zlatno, Žikava, Žitavany Zlaté Moravce 19.4
AGROČIRČ, a.s. 81102 041PO520578 Obstaranie techniky do ŽV Čirč Bratislava 4.1.2
Csaba Palásti - FALCO 93531 041NR520532 Bio budúcnosť FALCO Vyšné nad Hronom 30, psč 93531 Levice 4.1.1
Žilík Ján 98001 041BB520632 Nákup strojov do ŠRV Belín Rimavská Sobota 4.1.1
Gábor Bábics 93006 041TT520302 Chcem racionálne hospodáriť SR, Dunajská Streda, Ňárad Dunajská Streda 4.1.1
MAS Miloj Spiš, o.z. 05201 NFP309190DBN2 MAS Miloj Spiš III okres Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 19.4
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA 08601 NFP309190DIC6 Financovanie prevádzkových nákladov 3 MAS HORNÁ TOPĽA Obec Mokroluh 135 - sídlo a kancelária MAS HORNÁ TOPĽA. Realizácia projektu: 31 členských obcí MAS HORNÁ TOPĽA Bardejov 19.4
Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo 96241 NFP309190DHQ3 Chod MAS_009 a animácie III Bzovík Krupina 19.4
Bona Market s.r.o. 08641 042PO510090 Modernizácia pekárenských technológií v pekárni Bona Market s.r.o. v Raslaviciach Železničná 319, 086 41 Raslavice Bardejov 4.2.3A
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 91305 NFP309190DHL8 Financovanie chodu MAS ZO BTMaMB III. Beckov, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie, Adamovské Kochanovce, Drietoma, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok Trenčín 19.4
MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z. 07301 NFP309190CPI7 Chod MAS III a Animácie Jovsa Kusín Poruba pod Vihorlatom Baškovce Beňatina Bežovce Blatná Polianka Blatné Remety Blatné Revištia Bunkovce Fekišovce Hlivištia Horňa Husák Choňkovce Inovce Jasenov Jenkovce Kolibabovce Koňuš Koromľa Krčava Kristy Lekárovce Nižná Rybnica Nižné Sobrance 19.4
Agrozami, spol. s r.o. 05971 041PO500128 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AGROZAMI, spol. s r.o. prostredníctvom obstarania inovatívneho kolesového traktora a jednorotorového zhrňovača SR, Prešovský kraj, Okres: Kežmarok, Obec: Tvarožná Kežmarok 4.1.2
Pavel Bábics 93003 041TT520412 Racionálne hospodáriť s pôdou SR, Dunajská Streda, Ňárad Dunajská Streda 4.1.1
Farma PaM s.r.o. 02742 041ZA500072 Žacie stroje pre Farmu PaM Oravský Biely Potok Tvrdošín 4.1.2
AGROVAR s.r.o 99122 041BB520572 Nákup hmotného investičného majetku na rozvoj živočíšnej produkcie v spoločnosti AGROVAR s.r.o SR, Banskobystrický kraj, Okres Veľký Krtíš, obec Malé Zlievce Veľký Krtíš 4.1.2
Obec Ňárad 93006 074TT220107 Obstaranie komunálnej techniky Ňárad Dunajská Streda 7.4
Juraj Badiar 81105 063BB470020 Ekologický chov mäsového dobytka Čelovce Bratislava 1 6.3
Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo 02945 041ZA500097 Zlepšenie kvality a úrodnosti lúk a pasienkov Rabčice Námestovo 4.1.2
Dobrá úroda s.r.o. 96263 041BB520479 Investície do ŽV - Dobrá úroda s.r.o. Polomy 34, Pliešovce 96263 Zvolen 4.1.2
Jaroslav Matlo - SHR 96701 041BB500022 Zlepšenie strojového vybavenia na Farme Salaš Kopernica SK, kraj Banskobystrický, okres Žiar nad Hronom, obec Kopernica Žiar nad Hronom 4.1.2
Obec Sľažany 95171 309070ANL7 Rekonštrukcia domu smútku - Obec Sľažany Obec Sľažany Zlaté Moravce 7.4
Ernest Bíró 92401 041TT520264 Stabilita v chove HD SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Kútniky galanta 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 041PO500106 Technika do ŽV obec Jarovnice, okres Sabinov, Prešovský kraj Sabinov 4.1.2
Obec Mála Lodina 04481 309070ANS3 ÚDRŽBA ASFALTOVEJ PLOCHY POD KOSTOLOM LV: č.299 Číslo parcely: K.Ú. MALÁ LODINA, p. č. C – 743/1 Košice 7.2
OZ RADOŠINKA 95601 NFP309190CIF2 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie OZ RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Šurianky, Hruboňovo, Nové Sady, Čab, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Topoľčany 19.4
Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce 95621 041NR520336 Modernizácia strojno-technologických liniek v ŽV v PPD Prašice SR, kraj: Nitriansky, okres: Topoľčany, obec: Jacovce Topoľčany 4.1.2
Roľnícke družstvo podielníkov 90046 041BA520043 Stroje do živočíšnej výroby Most pri Bratislave Senec 4.1.2
Obec Helcmanovce 05563 309070BKM8 Dom smútku Helcmanovce - stavebné úpravy par. č. CKN 521/2 vedená na LV 1, k.ú. Helcmanovce, súpisné číslo 266 Gelnica 7.4
Zlatica Kovaľová 07203 041KE520450/8477856 Nákup poľnohospodárskej techniky - traktora Moravany Michalovce 4.1.1
Obec Ležiachov 03842 309070BWQ5 Rekonštrukcia nevyužívanej budovy starej školy v obci Ležiachov pre komunitnú činnosť Ležiachov Martin 7.4
ADOSFARM, s.r.o. 97401 041BB520450 Digitálne technológie v ŽV Ľuboreč Banská Bystrica 4.1.2
KLAS, s.r.o. 98401 041BB520438 Manipulačné zariadenie v ŽV Lučenec Lučenec 4.1.2
Peter Kudláč 90863 041TT520308 Strojové vybavenie pre starostlivosť o vinohrad Koválovec Skalica 4.1.1
PALAGRO, spol. s r.o. 05331 041KE520270 Modernizácia strojového vybavenia spoločnosti PALAGRO, spol. s r.o. obstaraním inovatívneho kolesového traktora Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.1.2
Obec Gregorovce 08266 309070AKZ7 Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a chodníka k OcÚ a MŠ V Gregorovciach Gregorovce Prešov 7.2
VSP Hontiansko-Dobronivské 96301 NFP309190CJJ8 Chod MAS 3 Mesto Krupina a obce Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Michalková, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Tŕnie, Turová, Železná Breznica. Krupina 19.4
Občianske združenie Ipeľ-Hont 93582 NFP309190DHN5 Prevádzkové a animačné náklady MAS Ipeľ-Hont spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom, Šahy, Horné Semerovce Levice 19.4
Občianske združenie Medzi riekami 07213 NFP309190CYP3 Chod MAS a animácie OZMR 3 Zemplínska Široká Michalovce 19.4
Občianske združenie Tekov-Hont 93587 NFP309190DDN5 Prevádzkové náklady MAS Tekov - Hont spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD 43 obcí územia OZ Tekov - Hont Levice 19.4
NAŠA LIESKA o.z. 96221 NFP309190CJG8 Financovanie prevádzkových nákladov MAS NAŠA LIESKA o.z. III. Čerín, Kováčová, Lieskovec, Lukavica, Sebedín-Bečov, Sielnica, Sliač, Veľká Lúka Zvolen 19.4
Branislav Brndiar 98061 041BB500075 Rozvoj ekologického chovu HD v Tisovci Tisovec Rimavská Sobota 4.1.2
SDP ,,Kremeň", s.r.o. 96604 041BB520509 Vlastné dorobenie krmovín Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 4.1.2
Ipeľská Kotlina - Novohrad 99106 NFP309190DLH6 Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS 3 Mikroregióny Ipeľská dolina – Ipolyvölgye mikrorégió a Údolie Čebovského potoka Veľký Krtíš 19.4
obec Lučatín 97661 309070BAA4 Detské ihrisko v obci Lučatín Lučatín Banská Bystrica 7.4
JASOŇ, s.r.o. 96604 041BB520507 Vlastné dorobenie krmovín Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 4.1.2
Jozef Zadžora 05978 041PO520499 Modernizácia strojového parku - Jozef Zadžora Malá Franková Kežmarok 4.1.2
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO520321 Investícia pre potreby živočíšnej výroby v spoločnosti AT TATRY - traktor s hardvérom a softvérom SR, Prešovský kraj, Kežmarok, Podhorany Kežmarok 4.1.2
Mesto Modra 90001 309070BFP1 Rekonštrukcia oplotenia Huncokárského cintorína Modra, časť Piesok, GPS súradnice 48.386200041823, 17.26708432843042 Pezinok 7.5
REAL - AGRO, s.r.o. 98401 041BB520449 Zvýšenie kvality krmovín Lučenec Lučenec 4.1.2
Slavomír Ondočik - Vodomont 07101 041KE520339 Investícia do obstarania kolesového traktora na podporu špeciálnej rastlinnej produkcie SR, Košický kraj, okres: Michalovce, obec: Michalovce Michalovce 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany 92207 041TT500016 Stroje pre pestovanie cukrovej repy Kraj Trnavský, okres Piešťany, obec Veľké Kostoľany, k.ú. 868141 Piešťany 4.1.1
obec Kračúnovce 08701 309070CDP2 Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce obec Kračúnovce Svidník 7.4
AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 04801 041BB520488 Investície pre potreby živočíšnej výroby - traktor s digitálnou technológiou obec Gemerská Ves, okres Revúca, Banskobystrický kraj Rožňava 4.1.2
AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 04801 041BB520357 Modernizácia liniek na kŕmenie hospodárskych zvierat, manipuláciu s krmivami, stelivami, hnojivami a ošetrovanie lúk a pasienkov pre potreby živočíšnej výroby v AT AGROTURIEC, spol. s r.o. obec Gemerská Ves, okres Revúca, Banskobystrický kraj Rožňava 4.1.2
Ivo Poláček - Ranč pod Žobrákom 96241 063BB470015 Rozvoj farmy so zameraním na chov koní a hovädzieho dobytka Čekovce Krupina 6.3
AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 04801 041BB520617 Investícia do precíznej technológie aplikácie prostriedkov na ochranu rastlín a hnojenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu v AT AGROTURIEC obec Gemerská Ves, okres Revúca, Banskobystrický kraj Rožňava 4.1.1
Obec Kostolná - Záriečie 91304 309070AND7 Výstavba chodníka v obci Kostolná - Záriečie Kostolná-Záriečie Trenčín 7.2
Poľnohospodárske družstvo Kosihovce IČO 31628575 99125 041BB520681 Obstaranie lisu s variabilnou komorou a aplikátorom konzervantov pre poľnohospodárske družstvo Kosihovce Obec Kosihovce, Okres Veľký Krtíš, Katastrálne územie 826561, Parcelné čísla 624/4, 624/3 Veľký Krtíš 4.1.2
Arónia Agro s.r.o. 96501 041BB520631 Investície do ekologickej prvovýroby, Aronia Agro s.r.o. Okres Žiar nad Hronom, obec Pitelová Žiar nad Hronom 4.1.1
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. 08901 041PO500143 Nákup techniky pre živočíšnu výrobu - AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Svidník Okres Svidník 4.1.2
Zdeno Páterek 02963 041ZA520333 Teleskopický manipulátor Beňadovo Námestovo 4.1.2
Štefan Hegedűs - TOMI FARM 93021 041TT520314 Zvýšenie produkcie a kvality pestovanej zeleniny prostredníctvom modernizácie strojového vybavenia Jahodná Dunajská Streda 4.1.1
Dušan Knapec 01313 041ZA500131 Technika do živočíšnej výroby Poluvsie nad Rajčankou Žilina 4.1.2
Bc. Eva Felcanová Dianová 91501 061TN090104 Obnova ovocného sadu a pestovanie bio ovocia a zeleniny Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 6.1
AGROSPOL Kalinovo, s.r.o. 98401 041BB520443 Vlastne dorobenie krmovín Lučenec Lučenec 4.1.2
Roľnícke družstvo podielnikov 97202 041TN520248 Manipulačné zariadenie v ŽV Opatovce nad Nitrou Prievidza 4.1.2
PD Klatov, a.s. 04412 309060ADR3 Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu – Turistická ubytovňa Vyšný Klátov - Predná Holica Vyšný Klátov 200, 044 12 Košice okolie Košice okolie 6.4.1
Martin Gladiš SHR 06548 041PO500122 Modernizácia strojového vybavenia firmy Martin Gladiš obstaraním inovatívneho kolesového traktora SK, Prešovský kraj, Okres Stará Ľubovňa, Obec Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa 4.1.2
Jaroslava Majovská 07501 041KE520465 Traktor pre ŠRV SR, Trebišov, Trebišov, Kód KÚ:837563 Trebišov 4.1.1
Dubina, s.r.o. 07617 041KE520285 Investície do obstarania technického vybavenia podniku Dubina, s.r.o. Košický kraj, Okres Trebišov, Obec Čeľovce, katastr. územie:809195 Okres Trebišov 4.1.2
MAS ŠAFRÁN 08214 NFP309190DJV9 Chod MAS 3 Šarišská Trstená Prešov 19.4
Dominik Kolcun 09042 041PO520358 Investície do obstarania technického vybavenia podniku Dominik Kolcun Prešovský kraj, Okres Svidník, Obec Okrúhle, katastrálne územie: 843415 Okres Svidník 4.1.2
Agro-WEST s.r.o. 90604 041BB520393 Digitálne technológie v ekologickom chove HD Budiná Senica 4.1.2
AGRO Klubina, s.r.o. 98401 041BB520477 Manipulačné zariadenie v ŽV Lučenec Lučenec 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA 05938 041PO520367 Modernizácia živočíšnej výroby poľnohospodárskeho družstva ŠTRBA Štrba Poprad 4.1.2
AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. 09022 041PO520364 Modernizácia strojno-technologických liniek v živočíšnej výrobe v spoločnosti AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. SR, Prešovský kraj, Okres: Stropkov, Svidník, Obec: Bukovce, Karpišová, Gribov, Kožuchovce, Dobroslava, Oľšavka, Krajné Čierno, Nižná Pisaná, Svidník, Vyšná Pisaná, Stropkov 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch 97212 041TN500004 Manipulačná technika do pestovania cukrovej repy SR, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza, Obec Nedožery - Brezany Prievidza 4.1.1
Jozef Raučina 94201 041NR520347 Nákup inovatívneho traktora do živočíšnej výroby SR, kraj: Nitriansky, okres: Nové Zámky, obec: Šurany Nové Zámky 4.1.2
POMI, s.r.o. 95701 041TN520317 Výsadba ovocného sadu jabloní SR, Trenčiansky kraj, Okres: Bánovce nad Obec: Bebravou, Uhrovec Trenčín 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo TATRAN Gerlachov 05942 041PO520445 Investície do živočíšnej výroby obec Gerlachov, okres Poprad, Prešovský kraj Poprad 4.1.2
Ing. Dušan Dulík 02954 041ZA520350 Podpora produkcie zemiakov v tradičnej zemiakárskej oblasti Krušetnica Námestovo 4.1.1
Ján Bombjak 02951 041ZA520367 Podpora výkonnosti a efektívnosti chovu hovädzieho dobytka Lokca Námestovo 4.1.2
MALČEK,s.r.o. 98001 041BB520346 Obstaranie technického vybavenia pre potreby živočíšnej výroby Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.2
LOGAREX s.r.o. 94657 041NR500156 BIODINAMICKÝ KOMBINÁTOR NA ÚDRŽBU PRÍKMENNÉHO PÁSU A MEDZI RADMI Mudroňovská 9, 946 5 7 Svätý Peter Komárno 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo 03471 041ZA500108 Obstaranie rozmetadla maštaľného hnoja Obec Ludrová, okres Ružomberok, Žilinský kraj Ružomberok 4.1.2
Mesto Hanušovce nad Topľou 09431 309070AWG9 Záchytné parkovisko pre turistov, 2.etapa Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 7.2
Ing. Dušan Dulík 02954 041ZA520350 Podpora produkcie zemiakov v tradičnej zemiakárskej oblasti Krušetnica Námestovo 4.1.1
Jozef Jurašek 08005 041PO520473 Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Jozef Jurášek SHR SR, Prešov, Teriakovce Prešov 4.1.1
Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom č. 204 02956 041ZA500071 Kĺbový nakladač s príslušenstvom Zákamenné Námestovo 4.1.2
Obec Osturňa 05979 309070ASD1 Obnova domu ľudového s. č. 213 v Osturni pre muzeálne účely Osturňa Kežmarok 7.5
ToporFarm, s.r.o. 05995 041PO520308 Obstaranie poľnohospodárskej techniky - ToporFarm, s.r.o SR, kraj: Prešovský, okres: Kežmarok, obec: Toporec Kežmarok 4.1.2
Obec Zbehy 95142 309070ABD8 Rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska v obci Zbehy k.ú. Zbehy, parcela 47 Nitra 7.4
Obec Sedliacka Dubová 02755 309070AZD7 Rekreačná zóna s altánkom pri rieke Orava Sedliacka Dubová Dolný Kubín 7.5
Hontianske výrobné družstvo 96251 041BB520501 Vlastne dorobenie krmovín Drienovo Krupina 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Melčice - Lieskové 90633 041TN520373 Technické vybavenie ŠRV Obec Melčice-Lieskové, okres Trenčín, Trenčiansky kraj Trenčín 4.1.1
AGRO-HANVA s.r.o. 98262 041BB520418 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti AGRO-HANVA s.r.o. Hrkáč Revúca 4.1.2
Obec Oravský Biely Potok 02742 309070AVY7 Detské ihriská pri MŠ v Oravskom Bielom Potoku Oravský Biely Potok Tvrdošín 7.4
PD NIVA, s.r.o. 96261 041BB520415 Modernizácia strojnotechnologického vybavenia PD NIVA, s.r.o. Bacúrov Zvolen 4.1.2
Ing Milan Hredzák 07661 041KE520463 Rozšírenie kapacít skladu na sóju Stankovce Trebišov 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 041PO500124 Obstaranie techniky do ŠRV obec Jarovnice, okres Sabinov, Prešovský kraj Sabinov 4.1.1
Marek Sakal-Šega 07617 041KE520467 Podpora poľnohospodárskej činnosti rodinnej farmy Čeľovce Trebišov 4.1.1
obec Kuchyňa 90052 NFP309070BQK6 Kultúrny dom Kuchyňa - drobné stavebné úpravy spoločenskej časti obec Kuchyňa, kultúrny dom Malacky 7.4
Ing. Katarína Kovačovská 90088 061TT090204 Investície do zmiešaného hospodárstva Horná Krupá Pezinok 6.1
FARMA NEMEŠANY s.r.o. 05302 041PO520553 Investícia do rozvoja spoločnosti FARMA NEMEŠANY s.r.o. SR, Levoča, Nemešany Levoča 4.1.1
Richard Laszab 93574 063NR470006 Rozšírenie farmy s hovädzím dobytkom - Richard Laszab Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Bielovce, kat. územie Bielovce Komárno 6.3
Ing. Ján Olšiak , Farma Krnišov 96265 041BB520546 Investície do živočíšnej výroby Farmy Krnišov Královce Krnišov Krupina 4.1.2
Bc. Jakub Turčan 05333 061KE540024 Ekologická farma na Závadke Závadka Gelnica 6.1
AGRO - ROKO, s.r.o. 06601 041PO500035 Modernizácia ŽV Jablonka SR, Prešovský kraj, Humenné, Nižná Jablonka Humenné 4.1.2
Kramár Martin 90606 041TN500099 Investícia do technológie v ŽV Vrbovce Myjava 4.1.2
Eliaš - IT Solutions s.r.o. 08214 061PO540017 Farma Proč SR, Prešovský kraj, Okres: Prešov, Obec: Proč Prešov 6.1
JAGER SLOVAKIA, s.r.o. 08256 041PO520404 Zlepšenie hospodárskeho výkonu poľnohospodárskeho podniku JAGER SLOVAKIA, s.r.o. Krivany Sabinov 4.1.2
Miroslava Fabušová 90879 041TT500090 Modernizácia farmy SHR Miroslava Fabušová Borský Svätý Jur Senica 4.1.2
Sliepky z karavanu, s. r. o. 91642 061TN540014 Rozvoj poľnohospodárskeho podniku a podnikateľskej činnosti – Sliepky z karavanu, s. r. o. Moravské Lieskové Nové Mesto nad Váhom 6.1
AGRO ACS s.r.o. 90024 041BA500014 Obstaranie aplikátora hnojív Veľký Biel Senec 4.1.1
SHR Lenka Tomašovičová 90606 041TN500070 Lis a nakladač s ISOBUS Kraj Trenčiansky, Okres Myjava, obec a k.ú. Vrbovce Myjava 4.1.2
AGROSPOL Košice, s.r.o. 04414 041KE520330 Investície do živočíšnej výroby, do 80 000 eur - AGROSPOL Košice, s.r.o. Ždaňa Košice a okolie 4.1.2
SHR Zuzana Janegová 90606 041TN520236 Investícia do technológie v ŽV-Nákup teleskopického manipulátora Vrbovce Myjava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo 03471 309040AVS7 Podpora na investície do PD Ludrová Ludrová Ružomberok 4.1.2
Obec Veľká Lúka 96231 309070ABN7 Obnova chodníka popri ceste III/2450 na Veľkolúckej ulici I.etapa Veľká Lúka Zvolen 7.2
DAKNA Námestovo, družstvo. 02901 041ZA500112 Modernizácia poľnohospodárskeho podniku DAKNA Námestovo Námestovo Námestovo 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne 02952 041ZA500115 Modernizácia poľnohospodárskeho družstva v Hruštíne Hruštín Námestovo 4.1.2
Obec Čalovec 94602 309070AJM3 ZABUDOVANIE PODKROVIA BUDOVY "KAŠTIEĽ" NA ZRIADENIE OBECNÉHO VIDIECKÉHO MÚZEA Obec Čalovec Komárno 7.5
FACH feeder, s.r.o. 90801 041TT520295 Modernizácia farmy FACH Feeder s.r.o. Kúty Senica 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo v Hruštíne 02952 041ZA520247 Modernizácia poľnohospodárskeho družstva v Hruštíne Hruštín Námestovo 4.1.2
Mgr. Adrienn Amzlerová 94501 061NR090086 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Adrienn Amzlerová, Mgr. Okres Komárno Komárno 6.1
AGROPARTNER spol. s r.o. 90636 309040AWJ8 Nákup techniky do ŽV Sološnica Malacky 4.1.2
Pernecká agrárna spoločnosť. spol. s r.o. 90053 309040BHR6 Nákup stojov do ŽV Prievaly Malacky 4.1.2
EuroGen, spol. s r.o. 90634 309040AWV1 Nákup strojov do ŽV Sološnica Senica 4.1.2
ANTAL s.r.o. 98201 041BB520593 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti ANTAL s.r.o. Včelince 319, 980 50 Včelince Revúca 4.1.1
Gabriel Zsigmond SHR GABRIEL ZSIGMOND 99128 164BB320008 Spolupráca - víno a syry Vinica, Muránska Lehota Veľký Krtíš 16.4
Roľnícke družstvo Lučivná 05931 041PO500098 Investície do ŽV - teleskopický nakladač Obec Lučivná, okres Poprad, Prešovský kraj Poprad 4.1.2
PD Uhrovec, a.s. 95641 041TN500113 Technické vybavenie pre potreby ŽV Obec Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou 4.1.2
AGROMAN, s.r.o. 07252 041KE520430 Modernizácia farmy AGROMAN, s.r.o Tašuľa Sobrance 4.1.1
AGRO Vojtovce, s.r.o. 09101 041PO520285 Investície do obstarania technického vybavenia podniku AGRO Vojtovce, s.r.o Prešovský kraj, Okres Stropkov, Obec Vojtovce, katastrálne územie: 870099 Okres Stropkov 4.1.2
AGRORENT a.s. 94651 041NR520569 Investícia do postrekovača s precíznou aplikáciou hnojív a substrátov SR, Komárno, Nesvady Nové Zámky 4.1.1
AGROFARMA STAŠKOV, spol. s r.o 02353 041ZA520253 Modernizácia ŽV AGROFARMY STAŠKOV, spol. s r.o. Staškov Čadca 4.1.2
Ivan Hudaček 04916 041BB520547 Nákup teleskopického manipulátora Jelšava Revúca 4.1.2
Peter Vrbiniak 98505 041BB520460 Rozvoj chovu HD v Kokave nad Rimavicou Kokava nad Rimavicou Poltár 4.1.2
Miroslav Vavrek ml. 09101 041PO520485 Potreba modernizácie farmy Potoky 1, okres Stropkov Stropkov 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Bzince pod Javorinou 91611 041TN500098 Investícia do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Bzince pod Javorinou Bzince pod Javorinou Nové Mesto nad Váhom 4.1.2
ARVID, s. r. o. 04944 041KE520295 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti ARVID s.r.o. Hrhov Rožňava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo 93003 041TT520461 Digitalizácia prispeje k efektivite výroby mlieka SR, Dunajská Streda, Lúč na Ostrove Dunajská Streda 4.1.2
Obec Gbeľany 01302 309070AIZ5 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Gbeľany Gbeľany Žilina 7.4
David Magna - farma DMD 97633 041BB500135 Investície do poľnohospodárskeho podniku - David Magna-Farma DMD Poniky Banská Bystrica 4.1.2
Dušan Cagan 98506 041BB520337 Nákup kolesového traktora s nakladačom - Dušan Cagan Utekáč Poltár 4.1.2
Agrofarma Dianiška, s.r.o. 98061 041BB520372 Zvýšenie kapacity chovu oviec v Tisovci Tisovec Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Veľký Blh 98022 309070AXZ4 Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Obec Veľký Blh Rimavská Sobota 7.4
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník 07652 041KE520475 Obstaranie technického vybavenia do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš . Pribeník SR, Košický kraj, okres Trebišov, obec Malý Horeš Trebišov 4.1.2
Ondrej Pálkovács 98001 041BB520492 Rozvoj živočíšnej výroby AGROPA Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.2
Ing. Michal Poliak 03242 041ZA520374 Investície do strojov pre ŽV Pribylina Liptovský Mikuláš 4.1.2
František Cigánik 01303 063ZA470007 Farma HD Krasňany SR, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Krasňany Žilina 6.3
Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 91930 041TT500086 Teleskopický manipulátor SR, Trnavský kraj, Okres: Trnava, Obec: Jaslovské Bohunice Trnava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 06532 041PO520388 Modernizácia farmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti menej rozvinuté regióny Stará Ľubovňa 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Predmier, družstvo 01351 041ZA500079 Modernizácia farmy PD Predmier Predmier Bytča 4.1.2
Mgr. Jakub Lupač 08201 041PO520478 Modernizácia farmy a zvýšenie jej konkurencieschopnosti SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Kendice Prešov 4.1.1
Občianske združenie MAS pod Vihorlatom, o.z. 06901 NFP309190CZK2 Prevádzkové a animačné výdavky Chod MAS III. Adidovce Belá nad Cirochou Dedačov Dlhé nad Cirochou Hankovce Hažín nad Cirochou Hrabovec nad Laborcom Chlmec Jabloň Jasenov Kamenica nad Cirochou Kamienka Kochanovce Koškovce Lackovce Ľubiša Maškovce Modrá nad Cirochou Nižné Ladičkovce Snina 19.4
Mäsovýroba s.r.o. Kopčany 90848 041TT520406 špeciálna rastlinná výroba – Vinohradníctvo, Modernizácia strojno- technologických liniek v mechanizácii špeciálnej :rastlinnej výroby. vrátane pozberovej úpravy Kopčany Skalica 4.1.1
Obec Svodín 94354 309070AFP5 Rekonštrukcia chodníkov v obci Svodín Svodín Nové Zámky 7.2
Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce 95121 041NR520447 Obstaranie samochodného postrekovača s GPS navigáciou s precíznou aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, obec: Jacovce Topoľčany 4.1.1
Občianske združenie Zlatá cesta 96973 NFP309190CIY4 Prevádzkové náklady a oživenie v MAS Zlatá cesta 32 obcí združených v MAS Zlatá cesta Banská Štiavnica 19.4
Marta Kozárová 95107 041NR500004 Doplnenie vybavenia pre špeciálnu rastlinnú výrobu Malý Cetín Nitra 4.1.1
Manit s.r.o 01306 041BB520403 Obstaranie strojov pre výrobu krmovín Zvolen-Pliešovce Žilina 4.1.2
Farma Chlebnice s.r.o. 02755 041ZA520425 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Farma Chlebnice s.r.o. Chlebnice Dolný Kubín 4.1.2
Lenka Tomašovičová 90606 041TN520261 Obstaranie novej techniky pre ŽV Kraj Trenčiansky, Okres Myjava, obec a k.ú. Vrbovce, Chvojnica, Myjava, Sobotište Myjava 4.1.2
SHR Čačová Angela 08274 041PO500206 Modernizácia a digitalizácia v chove HD na farme Brezovica, obstaranie technického vybavenia Brezovica Sabinov 4.1.2
JM CROPS s.r.o. 06783 041PO520477 JM CROPS - Investícia do technického vybavenia SR, Humenné, Kamienka Humenné 4.1.1
Obec Pusté Pole 06541 309070Z955 "Pusté Pole - Výstavba detského ihriska" Pusté Pole Stará Ľubovňa 7.4
Ing. Ladislav Zuzik 94901 061NR090143 Farma na chov brojlerovej hydiny v Babindole Babindol Nitra 6.1
Ladislav Deszkás 93041 041TT520239 Digitalizáciou k vyššej sebestačnosti SR, Trnavský kraj, Okres: Dunajská Streda, Obec: Zlaté Klasy Dunajská Streda 4.1.2
Obec Inovce 07264 NFP309070AYN5 Úprava verejného priestranstva v obci Inovce k.ú. obce Inovce Sobrance 7.2
TIMEA, s.r.o. 02352 041ZA500149 Obstaranie techniky Olešná Čadca 4.1.2
EKO DP Lomné, s.r.o. 09033 041PO520291 Vybudovanie strojno-technologických liniek v ŽV v spoločnosti EKO DP Lomné, s.r.o. SR, kraj: Prešovský, okres: Stropkov, obec: Lomné Stropkov 4.1.2
AGROSUN, spol. s r.o. 92901 041TT060069 Investície do poľnohospodárskeho podniku – AGROSUN, spol. s. r .o Vrakúň Dunajská Streda 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo Švábovce 05912 041PO520414 Posilnenie konkurencieschopnosti Poľnohospodárskeho družstva Švábovce prostredníctvom nákupu teleskopického manipulátora Švábovce Poprad 4.1.2
Peter Lazorik - SHR 08646 041PO520506 Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Peter Lazorik - SHR SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Oľšavce Bardejov 4.1.2
Bukovina Family Farm s.r.o. s 05960 164PO320005 Magura na tanieri Jezersko, Spišská Stará Ves, Ždiar, Malá Franková, Matiašovce, RoŽňava Poprad 16.4
EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. 09032 041PO520334 Revitalizácia strojového parku Nižná Olšava Stropkov 4.1.2
Obec Nitrianska Blatnica 95605 309070ABV2 Modernizácia ihriska v Nitrianskej Blatnici - výstavba závlahového systému Katastrálne územie Nitrianska Blatnica, parcela č.232/1 vedená na LV č.615 Topoľčany 7.4
Obec Nová Vieska 94342 309070AFV7 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Nová Vieska Nová Vieska Nové Zámky 7.2
ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 94131 041NR500100 Investície do špeciálnej rastlinnej výroby Kraj Nitriansky, Okres Nové Zámky, Obec Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.1.1
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. 90201 042BA510018 Výdajný automat na víno Šenkvice Pezinok 4.2.8
AGROSPOL - podielnicke poľnohospodárske družstvo Diviaky nad Nitricou 97225 041TN520257 Obstaranie nakladača a veľkoobjemového návesu Obec Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza, kraj Trenčiansky Prievidza 4.1.2
Obec Jovsa 07237 309070AXM4 JOVSA - ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI STAROM MLYNE – I. etapa Obec Jovsa Okres Michalovce 7.2
AGROMON s.r.o. Krásny Brod 06801 041PO520410 Investícia do technologického vybavenia živočíšnej výroby Rokytovce Medzilaborce 4.1.2
Obec Pataš 92901 309070AKD2 Výstavba letného javiska Obec Pataš Dunajská Streda 7.4
Obec Vyšná Kamenica 04445 309070APY5 Rekonštrukcia balkóna a stropu sály kultúrneho domu v obci Vyšná Kamenica Obec Vyšná Kamenica Košice okolie 7.4
Obec Jahodná 93021 309070CBZ8 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jahodná Jahodná Dunajská Streda 7.2
Marián Novák 91954 061TT090231 Rozvoj rastlinnej a živočísnej výroby Dobrá Voda Trnava 6.1
Obec Rudnianska Lehota 97226 074TN220099 Zvýšenie energetickej účinnosti a stavebné úpravy Kultúrny dom, Rudnianska Lehota SR, Trenčiansky kraj, okres: Prievidza, obec: Rudnianska Lehota Prievidza 7.4
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 041TN500096 Modernizácia farmy PD Vršatec Pruské Ilava 4.1.2
MVDR. Martin Sýkora 98012 061BB090199 Hospodárenie na farme HANKA Hrnčiarske Zalužany Poltár 6.1
Ing. Irena Keľová 97901 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Banskobystrický, Okres Rimavská Sobota, obec a k.ú. Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.1.2
MAS "Horný Šariš - Minčol" 06541 NFP309190CKN6 Financovanie prevádzkových nákladov MAS III. územie MAS "Horný Šariš - Minčol" Stará Ľubovňa 19.2
Poľnohospodárske Družstvo podielnikov Tematín v Modrovke, družstvo 91635 041TN500076 Investície do technológie na výrobu objemových krmív Modrovka Nové mesto nad Váhom 4.1.2
MAYERRANCH, s.r.o. 93035 041TT520216 Modernizácia vo výkrme býkov SR, kraj: Trnavský, okres: Dunajská Streda, obec: Michal na Ostrove Dunajská Streda 4.1.2
Ing. Filip Sedliak - FISE 96231 041BB500095 Digitalizácia farmy Veľká Lúka Zvolen 4.1.2
Mgr. Vladimír Košč 08501 041PO520426 Nákup poľnohospodárskej techniky Cigeľka Bardejov 4.1.2
CARPATE DIEM, s.r.o. 90081 041BA520063 Nákup viničného traktora Šenkvice Pezinok 4.1.1
Obec Baškovce 07301 309070AIZ4 Dom smútku - Rekonštrukcia schodiska domu smútku Baškovce Sobrance 7.4
Obec Šarbov 09005 309070BMW8 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šarbov, okres Svidník Šarbov Svidník 7.2
Obec Veľká Ida 04455 309070ASF6 Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu Obec Veľká Ida Košice okolie 7.4
Ondrej Hudaček SHR 04916 041BB520580 Nákup traktora pre SHR Štefánikova 291/34 , 04916 Jelšava Revúca 4.1.2
Ing. Miroslav Mihók 04926 041KE500037 Obstaranie poľnohospodárskej techniky - Ing. Miroslav Mihók Rejdová 4, 04926 Rožňava 4.1.2
NATURARI s.r.o. 07642 041KE520361 Manipulačná technika pre živočíšnu výrobu Malé Trakany Trebišov 4.1.2
Miroslav Pohančaník 97666 041BB520441 Modernizácia spracovania krmovín vo farme so živočíšnou výrobou Polomka Brezno 4.1.2
AgrárMat s.r.o. 98252 041BB520400 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti AgrárMat s.r.o. Nižná Kaloša Rimavská Sobota 4.1.2
Bc. Ján Madžo 97242 041TN500023 zvýšenie produkcie a kvality živočíšnej výroby Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 4.1.2
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 95182 NFP309190DFY5 Prevádzka kancelárie MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" - projekt III. Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Choča, Kozárovce, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Vráble. Zlaté Moravce 19.4
LACKOSPOL s.r.o. 07615 041KE500063 Rozvoj technologického vybavenia LACKOSPOL s.r.o. Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Veľaty Trebišov 4.1.2
Obec Zákamenné 02956 309070BAY3 Detské ihrisko v obci Zákamenné Detské ihrisko v obci Zákamenné, k.ú. Zákamenné, parcela EKN č. 1771/4 Námestovo 7.4
PD Košeca, a.s. 01864 041TN500048 Obstaranie techniky do ŠRV Obec Košeca, okres Ilava, Trenčiansky kraj Ilava 4.1.1
Ján Cuper 98052 041BB500179 Poľnohospodársky traktor s čelným nakladačom Hrachovo Rimavská Sobota 4.1.2
TORNO, s.r.o 08501 041PO500198 Investície do ŽV - obstaranie poľnohospodárskej techniky Vyšný Tvarožec Bardejov 4.1.2
Jozef Fudali-rančer, Ranč Fist 06724 041PO520408 Modernizácia vybavenia farmy Víťazovce 13 Humenné 4.1.2
Miestna akčná skupina Vršatec 91441 NFP309190DHK6 Prevádzkové náklady a náklady na oživenie III - MAS Vršatec územie MAS Vršatec Trenčín 19.4
Miestna akčná skupina Terchovská dolina 01303 NFP309190CQD5 CHOD MAS 3 MAS TD Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička Nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá Žilina 19.4
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo 94122 041NR500075 Zefektívnenie odbytu špeciálnej rastlinnej výroby - PD v Zemnom SR, kraj: Nitriansky, okres: Nové Zámky, obec: Zemné Nové Zámky 4.1.1
Jaroslav Lőrincz 04955 063KE470015 Rozvoj živočíšnej výroby Dlhá Ves Rožňava 6.3
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 92545 041TT520331 Obstaranie samochodného postrekovača s precíznou aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín Abrahám, Pusté Úľany, Malá Mača, Hoste Galanta 4.1.1
Obec Peder 04405 309070ANV9 Stavebné úpravy kultúrneho domu Peder Obec Peder Košice okolie 7.4
Obec Košická Belá 04465 309070ARV9 Námestie Košická Belá Obec Košická Belá Košice okolie 7.2
Obec Lastovce 07614 309070ANY2 Park v obci Lastovce Obec Lastovce Košice okolie 7.2
Obec Nižný Čaj 04416 309070ANW1 Trávenie voľného času v obci Nižný Čaj Obec Nižný Čaj Košice okolie 7.4
Agro Pňaček s.r.o. 02962 041ZA520339 Kúpa Traktora Oravské Veselé Námestovo 4.1.2
Roľnícke družstvo Hybe 03231 309040AVW8 Investícia do modernizácie poľnohospodárskeho podniku - Roľnícke družstvo Hybe Hybe Liptovský Mikuláš 4.1.2
Nová Bodva, družstvo 04402 041KE520326 Adaptér na zber kukurice Turnianska Nová Ves Košice okolie 4.1.2
Nová Bodva, družstvo 04402 041KE520327 Stroje do živočíšnej výroby - Nová Bodva Turnianska Nová Ves Košice okolie 4.1.2
Obec Hrabovka 91332 309070BUC4 Zástavkový prístrešok s príslušenstvom Pč 366/3 Hrabovka Hrabovka Trenčín 7.2
Obec Nová Kelča 09404 309070BBC6 Úprava spevnených plôch a drobná architektúra pri minerálnom prameni Obec Nová Kelča Vranovský 7.5
Obec Oravská Poruba 02754 309070ACK1 Stavebné úpravy zvonice Oravská Poruba Oravská Poruba Dolný Kubín 7.4
Obec Košecké Podhradie 01831 309070APU7 Stavebné úpravy KD-MKP Malé Košecké Podhradie 116 Košecké Podhradie 7.4
A+Z Rišňovský, Halász,s.r.o. 92522 042TT510062 Obstaranie nového kotla s príslušenstvom Veľké Úľany Galanta 4.2.4B
Občianske združenie Poniklec - Váh 92062 NFP309190CZV1 Prevádzkové náklady MAS spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD a Animačné náklady MAS Občianskeho združenia Poniklec - Váh územie MAS OZ Poniklec - Váh Hlohovec 19.4
MAS Rajecká dolina, r.s.p. 01501 NFP309190CKF6 MAS Rajecká dolina - Chod MAS III Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Liet. Svinná - Babkov, Malá Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Stránske, Šuja, Turie, Veľká Čierna, Višňové, Zbyňov Žilina 19.4
Agroprameň 93037 NFP309190CKR8 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie pre MAS Agroprameň Lehnice Dunajská Streda 19.4
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová 91101 041TN500114 Obstaranie techniky do ŽV Obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj Trenčín 4.1.2
Obec Nižná Hutka 04018 309070APK1 Investícia do rekonštrukcie nevyužitého objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka Obec Nižná Hutka Košice okolie 7.4
Obec Veľké Chyndice 95154 309070AIL9 Stavebné úpravy Domu smútku - Veľké Chyndice k.ú. Veľké Chyndice, p.č. 2/1, 2/2, 208/6, súpisné číslo: 162 Nitra 7.4
Miroslav Pohančaník 97666 041BB520441 Modernizácia spracovania krmovín vo farme so živočíšnou výrobou Polomka Brezno 4.1.2
Obec Haniska 04457 309070ANX3 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Haniska Košice okolie 7.4
AGRO - JUnior, s.r.o 04445 041KE520250 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti AGRO - JUnior, s.r.o Košický Klečenov Košice - okolie 4.1.2
Radar s.r.o. 95142 041NR500056 Investície do ŠRV v podniku Radar s. r.o. SR, Nitriansky kraj, Okres: Nitra, Obec: Zbehy, Čakajovce, Lužianky Nitra 4.1.1
ARVUM, Poľnohospodárske družstvo 93025 042TT510027/8273925 Inovatívne a digitálne riešenie výroby kŕmnych zmesí v spoločnosti ARVUM Poľnohospodárske družstvo Vrakúň Dunajská Streda 4.2.7A
Mgr. Dana Gombárová 08901 041PO500033 Technické vybavenie živočíšnej výroby obec Vyšná Jedľová, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 4.1.2
Patrik Kliment 96231 041BB520402 Rozvoj technického vybavenia živočíšnej výroby v poľnohospodárstve P. Klimenta – obstaranie traktora s výkonom do 250 kW vrátanie nakladača a diskovej kosy Lukavica Zvolen 4.1.2
AGROČIRČ, a.s. 81102 041PO500220 Obstaranie techniky Čirč Bratislava 4.1.2
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Kraj Banskobystrický, okres Rimavská Sobota, obec a k.ú. Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.1.2
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Kraj Banskobystrický, okres Rimavská Sobota, obec a k.ú. Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.2.3A
AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. 99001 041BB520333 Investície do poľnohospodárskeho podniku - AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. k.ú. Horné Strháre Veľký Krtíš 4.1.2
AGRO IVÁN s.r.o. 93002 041TT520394 Zelenina priamo od pestovateľa SR, Dunajská Streda, Orechová Potôň Dunajská Streda 4.1.1
BEKORI, s.r.o. 08274 041PO500145 Investície do živočíšnej výroby - BEKORI, s.r.o. Brezovica, hospodársky dvor Šarišské Dravce Sabinov 4.1.2
László Méry 93034 041TT520234 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku SR, Trnavský kraj, Okres: Dunajská Streda, Obec: Holice Dunajská Streda 4.1.2
Agrofarma - K, s.r.o. 08221 309040AJU9 Dodávka rozmetacieho stroja Medzany Prešov 4.1.1
AT ABOV, spol. s r.o. 04442 041KE520388 Obstaranie samochodného postrekovača pre špeciálnu rastlinnú výrobu ako investícia do technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín Košický kraj, Košice - okolie, Rozhanovce Košice - okolie 4.1.1
FURMANEC, spol. s r.o. Miková 09024 041PO520362 Modernizácia poľnohospodárskej techniky spoločnosti FURMANEC, spol. s r.o. Miková Miková Stropkov 4.1.2
Obec Bôrka 04942 074KE220232 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie voči vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bôrka Obec Bôrka Rožňava 7.4
Vlastimil Bielik 01315 063ZA470013 Zlepšenie podmienok pre chov hovädzieho dobytka - Fačkov Fačkov Žilina 6.3
Družstvo AGRA Litava 96244 041BB500116 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Družstvo AGRA Litava k.ú. Litava Krupina 4.1.2
Tomáš Bartha 95106 041NR500031 Investície do špeciálnej rastlinnej výroby- Tomáš Bartha Vinodol Nitra 4.1.1
Tomáš Bartha 95106 041NR500019 Investícia do živočíšnej výroby- Tomáš Bartha Vinodol Nitra 4.1.2
Obec Veľký Grob 92527 309070ANK2 Rekonštrukcia chodníka v obci Veľký Grob Obec Veľký Grob Galanta 7.2
Ing. Ján Nikolaj 96901 061BB090243 Investície do založenia poľnohospodárskeho podniku - Ing. Ján Nikolaj SR, okr. Ban. Štiavnica, Obec Vysoká Banská Štiavnica 6.1
Obec Čechynce 95107 309070AWZ3 Chodník pozdĺž cesty III/1643- Vinohradská cesta obec Čechynce Nitra 7.2
Obec Chorváty 04402 309070ANT1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, obec Chorváty Obec Chorváty Košice okolie 7.2
Družstvo vlastníkov oviec v Polomke 97666 041BB500177 Obstaranie mobilného dojacieho zariadenia Polomka Brezno 4.1.2
Obec Bidovce 04445 309070AMF5 Trávenie voľného času v obci Bidovce Obec Bidovce Košice okolie 7.4
Obec Dvory nad Žitavou 94131 309070ARH1 Výstavba autobusovej zastávky v obci Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou Nové Zámky 7.2
AT ABOV, spol. s r.o. 04442 041KE520307 Digitálna investícia do traktora pre potreby živočíšnej výroby Košický kraj, Košice - okolie, Rozhanovce Košice - okolie 4.1.2
AgrárMat s.r.o. 98252 041BB520400 Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti AgrárMat s.r.o. Nižná Kaloša Rimavská Sobota 4.1.2
VAUBEX spol. s r.o. 82104 042NR080011 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VAUBEX spol.s r.o. rozšírením výroby a inováciami technologického parku Železničná 109, 946 54 Bajč Bratislava 4.2.4B
Peter Rabatin 08256 041PO520301 Investície do modernizácie živočíšnej výroby Petra Rabatína SR, Prešovský kraj, okres Sabinov, obec Hanigovce Sabinov 4.1.2
Štefan Csank 98004 041BB520502 Zvýšenie technickej vybavenosti podniku Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 4.1.2
Daša Sládečková 90606 061TN460010 Farma Hrabina Vrbovce Kraj Trenčiansky, Okres Myjava, obec a k.ú. Vrbovce Myjava 6.1
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec a k.ú. Veľké Teriakovce 137 Rimavská Sobota 16.4
Ing. Irena Keľová SHR 98015 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Veľké Teriakovce 137 Rimavská Sobota 16.4
Ján Vrábeľ SHR 97901 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Mojín Majša 62 a Veľké Teriakovce 137 Rimavská Sobota 16.4
Ján Kupec 98511 164BB350015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca obec Halič, k.ú. Halič, parc. č. C-KN 500/85, 500/86 Rimavská Sobota 16.4
Ján Kupec 98511 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Halič, k.ú. Halič, parc. č. C-KN 500/90 Rimavská Sobota 4.2.7A
Obec Beňatina 07264 NFP309070AXY7 Revitalizácia verejného priestoru pri obecnom úrade a kultúrnom dome Obec Beňatina Sobrance 7.2
TOKAJ WINE, s.r.o. 07632 041KE520347 Vinohradnícka technika Černochov Trebišov 4.1.1
Obec Ožďany 98011 309070AWS9 Amfiteáter s oddyhovou zónou Ožďany Rimavská Sobota 7.4
Mgr. Alena Zuziková 95148 061NR090303 Alenina farma na chov brojlerovej hydiny Babindol Nitra 6.1
NATURARI s.r.o. 07642 041KE520361 Manipulačná technika pre živočíšnu výrobu Malé Trakany Trebišov 4.1.2
Obec Bidovce 04445 309070AMF4 Rekonštrukcia časti strechy - Dom smútku Bidovce Obec Bidovce Košice okolie 7.4
Obec Nižná Kamenica 04445 309070ANX2 Obecný peší chodník - novostavba Obec Nižná Kamenica Košice okolie 7.2
Peter Bernadič 91935 061TT090136 Rozvoj Chovu hovädzieho dobytka SR, okr. Trnava Trnava 6.1
Obec Ťapešovo 02951 309070BAR4 Ťapešovo - lokalita Mareckého pľac - miestne komunikácie Obec Ťapešovo Námestovo 7.2
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. 90081 042BA510007 Ovoidné betónové tanky Šenkvice Pezinok 4.2.6B
Obec Paňovce 04471 309070ARX9 Javisko v obci Paňovce Obec Paňovce Košice okolie 7.4
Obec Turnianska Nová Ves 04402 309070ARU2 Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Turnianska Nová Ves Turnianska Nová Ves Košice okolie 7.4
Radvaň s.r.o. 91308 309040ANI1 Obstaranie techniky do ŽV Nová Bošáca Nové Mesto nad Váhom 4.1.2
Obec Lukavica 08621 309070AII2 Multifunkčné ihrisko Obec Lukavica Bardejov 7.4
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 96265 164BB110001 Vytvorenie krátkeho dodávateľského reťazca Generálny partner projektu : SR, okres Krupina, obec: Hontianske Nemce Partner projektu č. 2: SR, okres Krupina, obec: Hontianske Nemce SR, okres Bratislava, obec: Bratislava SR, okres Nitra, obec: Nitra SR, okres Banská Bystrica, obec: Banská Bystri Krupina 16.4
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice 92242 041TT520334 Modernizácia strojno-technologických liniek v špeciálnej RV v PVOD Madunice SR, Trnavský kraj, okres Hlohovec / Piešťany, obec Madunice, Červeník, Hlohovec / Drahovce, Veľké Kostoľany Hlohovec 4.1.1
AGP Harvan 06724 041PO500169 Nákup poľnohospodárskej techniky - AGP Harvan Obec Lukačovce, Okres Humenné, Prešovský kraj Humenné 4.1.2
Obec Vígľaš 96202 309070APJ6 Trhové miesto - Obec Vígľaš Miesto realizácie: obec Vígľaš, miestna časť Dolinky, parcela č. KN-C 1000/5 – LV č. 543 Detva 7.4
Zuzana Janegová 90606 041TN500035 Poľnohospodársky traktor s čelným nakladačom a systémom ISOBUS Vrbovce Myjava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Pinkovce 07254 041KE520439 Investícia do zaobstarania kolesového traktora s GPS navigáciou Pinkovce Sobrance 4.1.1
Mgr. Vladimír Magula 91901 061TT090211 Založenie ekologického poľnohospodárskeho podniku Mgr. Vladimír Magula Suchá nad Parnou Trnava 6.1
Poľnohospodárska spoločnosť, a.s. 96501 041BB500112 Obstaranie technológií - Poľnohospodárska spoločnosť, a.s Obec Lutila Okres Žiar nad Hronom 4.1.2
Agriosfeed s.r.o. 96801 041BB520422 Modernizácia starostlivosti o hospodárske zvieratá na farme Nová Baňa, Brehy Žarnovica 4.1.2
Obec Radôstka 02304 309070AXV8 Revitalizácia námestia obce Radôstka Radôstka, parc. KN-C 5/1, 5/3 a 6 v k. ú. obce Radôstka Čadca 7.2
Obec Hrochoť 97637 309070APB5 Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť Parcelené číslo KN-C 1, súpisné číslo: 600, vedené na LV č. 425 vo vlastníctve obce Hrochoť. Banská Bystrica 7.4
AGROSPOL Nenince, s.r.o. 98401 041BB060162 Rekonštrukcia maštale v katastrálnom území Uhorské Uhorské, C-KN 1000/13 Lučenec 4.1.2
Obec Žitavce 95201 309070AHZ1 Revitalizácia domu smútku v obci Žitavce Obec Žitavce Nitra 7.4
Igor Rybanský 95607 061NR090276 Chov kráv s produkciou mlieka začínajúcim mladým farmárom Velké Ripňany Topolčany 6.1
Obec Čečejovce 04471 309070ARC6 Oddychová zóna v obci Čečejovce Obec Čečejovce Košice okolie 7.4
Obec Paňovce 04471 309070ARY4 Trávenie voľného času v obci Paňovce Obec Paňovce Košice okolie 7.4
Branislav Nichta - VÍNO NICHTA 93524 041NR520379 Investícia do hmotného majetku Branislav Nichta - VÍNO NICHTA Čajkov Levice 4.1.1
Obec Vyšná Myšľa 04415 309070APN5 Rekonštrukcia objektu šatní na futbalovom ihrisku Vyšná Myšľa Obec Vyšná Myšľa Košice okolie 7.4
Obec Čakanovce 04445 309070APV9 Odvodňovací rigol v obci Čakanovce Obec Čakanovce Košice okolie 7.2
Roľnícke družstvo Hybe 03231 041ZA520322 Modernizácia technologického vybavenia živočíšnej výroby Hybe Liptovský Mikuláš 4.1.2
Mesto Nesvady 94651 309070AJP8 Outdoorové ihrisko na plážový volejbal a futbal mesto Nesvady, pozemok parc.č. 6867/12. Nesvady 7.4
Agrofarm Imrecze s.r.o 98044 041BB520332 Modernizácia strojového parku pre chov HD SR, Rimavská Sobota, Vlkyňa Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Nová Ľubovňa 06511 309070AQM9 Vybudovanie cykloturistického chodníka - Nová Ľubovňa Obec Nová Ľubovňa, parcela KNC 1544/3 k.ú. Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 7.5
Obec Nová Ľubovňa 06511 309070Z903 Výstavba chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa, objekt: Chodník Nová Ľubovňa Obec Nová Ľubovňa, parcela KNC 1544/2 k.ú. Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 7.2
Marek Nagy 97663 061BB090021 SHR Marek Nagy SR, okr. Brezno, obec Predajná Brezno 6.1
Obec Košická Polianka 04441 309070ARS9 Rekonštrukcia Domu nádeje obce Košická Polianka Obec Košická Polianka Košice okolie 7.4
Obec Kokšov - Bakša 04413 309070APF5 Rekonštrukcia domu smútku v obci Kokšov - Bakša Obec Kokšov - Bakša Košice okolie 7.4
Obec Olšovany 04419 309070BJY6 Oddychová zóna s ihriskami Obec Olšovany Košice okolie 7.4
Poľnohospodárske družstvo Koválov 90603 041TT520443 Zakúpenie ťahaného postrekovača Koválov, Smrdáky, Dojč, Unín, Rybky Trnava 4.1.1
Mesto Žiar nad Hronom 96519 309070BAC6 Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Žiari nad Hronom - časť elektroinštalácia Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 7.4
Peter Vaverčák 05304 041KE500018 Zvýšenie efektivity živočíšnej výroby Hincovce Levoča 4.1.2
Mesto Bánovce nad Bebravou 95701 309070AYN9 Rekonštrukcia vstupu do mestského kultúrneho strediska vrátane bezbariérových úprav Mestské kultúrne stredisko, J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 7.4
Mesto Bánovce nad Bebravou 95701 309070AYP1 Výstavba ihriska na voľnočasové aktivity Centrum voľného času, Andreja Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 7.4
Mário Strachan 06511 061TT460007 Mladý farmár začínajúci živočíšnu výrobu SR, Prešovský kraj, Okres Stará Ľubovňa, Obec Hajtovka Stará Ľubovňa 6.1
Ján Vrábeľ SHR 97901 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca obec a k.ú. Mojín Majša, parc.č. C-KN: 702,703,704,706,707,708,710. Rimavská Sobota 4.1.2
Roľnícke družstvo Látky 98545 041BB500251 Obstaranie techniky pre ŽV Látky Detva 4.1.2
Roľnícke družstvo Látky 98545 041BB500275 Obstaranie techniky pre ŠRV Látky Detva 4.1.1
AGROK Orlov, družstvo 83106 041PO500219 Obstaranie techniky Orlov Bratislava 4.1.2
MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. 90901 041TT500005 Nákup kompaktného manipulátora Skalica Skalica 4.1.2
Miroslav Strachan 06511 041PO520311 Investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu poľnohospodárstva SR, Prešovský kraj, Okres Stará Ľubovňa, Obec Hajtovka, Obec Jakubany, Obec Orlov Stará Ľubovňa 4.1.2
Občianske združenie Stredný Liptov 03215 NFP309190DHM7 Prevádzkové náklady a oživenie MAS OZ Stredný Liptov PRV 3 MAS Občianske združenie Stredný Liptov Liptovský Mikuláš 19.4
Miloj Spiš, o.z. 05201 NFP309190DBN2 MAS Miloj Spiš III Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Mlynky, Matejovce n/Hornádom, Markušovce, Odorín, Olcnava, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Tomášovce, Spišská Nová Ves 19.4
Partnerstvo pre Horné Záhorie, o.z. 90848 NFP309190DBQ5 Partnerstvo pre Horné Záhorie - Chod MAS III a animácie územie MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie Skalica 19.4
MAS "Horný Šariš - Minčol" 06541 NFP309190CKN6 Financovanie prevádzkových nákladov MAS III. územie MAS "Horný Šariš - Minčol" Stará Ľubovňa 19.4
Miestna akčná skupina Horný Liptov 03301 NFP309190DGC7 Financovanie prevádzkových nákladov MAS Horný Liptov III. územie MAS Horný Liptov Liptovský Mikuláš 19.4
Občianske združenie Naše Jadro 91930 NFP309190CZL2 Prevádzkové náklady a oživenie stratégie CLLD Občianskeho združenia Naše Jadro Ratkovce, Pečeňady, Žlkovce, Radošovce, Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Trakovice Trnava 19.4
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 164BB320015 Rozvoj krátkeho dodávateľského reťazca Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec a k.ú. Veľké Teriakovce 137 Rimavská Sobota 16.4
A G R O V I T A spol. s r.o. 01856 041TN500075 Rozvoj technologického vybavenia A G R O V I T A spol. s r.o. Trenčiansky kraj, okres Púchov, obec Lednické Rovne, Trenčiansky kraj, okres Ilava, obec Červený Kameň Ilava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica 03815 041ZA500120 Obstaranie teleskopického manipulátora Žilinský kraj, okres Martin, obec a k.ú. Blatnica , obec a k.ú. Ďanová Martin 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove 08212 041PO520286 PD Kapušany - teleskopický nakladač Kapušany Prešov 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Zavar 91926 041TT520434 Zakúpenie kŕmneho vozu a zhrňovača Lovčice, Brestovany Trnava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Zavar 91926 041TT520434 Zakúpenie kŕmneho vozu a zhrňovača Lovčice, Brestovany Trnava 4.1.2
Obec Borša 07632 309070ANJ2 Rekonštrukcia chodníka Borša - ulica Ružová Obec Borša Trebišov 7.2
Green point, spol. s.r.o. 93566 041NR500057 Investície do ŠRV v podniku GREEN POINT, spol. s r.o. SR, Nitriansky kraj, Okres: Levice, Nové Zámky, Nitra, Obec: Nýrovce, Kolta, Vráble Levice 4.1.1
Róbert Ferianc 96262 041BB520536 Investícia do žacieho zariadenia pre malú farmu Bzovská Lehôtka Zvolen 4.1.2
Obec Kožuchov 07601 309070APS6 Rekonštrukcia chodníka Kožuchov - Ulica Hlavná Obec Kožuchov Trebišov 7.2
Obec Slanská Huta 04417 309070ARJ9 Rekonštrukcia rigolov v obci Slanská Huta Slanská Huta Košice - okolie 7.2
Shebo Winery, a.s. 90001 041TT500165 Investícia do obstarania strojného vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby Galanta, Hubice, Nitra Pezinok 4.1.1
LIPOVEC, s.r.o. 91616 041TN520240 Traktor s digitálnou technológiou SR, kraj:Trenčiansky, okres Myjava, obec: Krajné Myjava 4.1.2
Obec Hromoš 06545 309070Z872 Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec – objekt výmena strešnej konštrukcie obec Hromoš časť Kozelec Stará Ľubovňa 7.4
Milan Zvara 99135 041BB500141 Modernizácia poľnohospodárstva Zvara Dačov Lom Veľký Krtíš 4.1.2
Ján Marmoľ 02712 041ZA500005 Obstaranie traktora s nakladačom Obec Liesek, okres Tvrdošín, Žilinský kraj Tvrdošín 4.1.2
Podzámocký dvor, s.r.o. 96261 041BB500096 Technické vybavenie do ŽV Obec Podzámčok, Okres Zvolen, Banskobystrický kraj Zvolen 4.1.2
Zdenek Černay 90301 041BA520082 Zariadenie na presnú aplikáciu postrekov do ŠRV Senec Senec 4.1.1
AGROKONDOR s.r.o. 09415 309040ARV7 Modernizácia technologického vybavenia v spoločnosti AGROKONDOR s.r.o. obec Zámutov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj Vranov nad Topľou 4.1.2
Ing. Vladimír Sedliak 96231 041BB500060 Investícia do chovu oviec Veľká Lúka Zvolen 4.1.2
Mesto Detva 96212 309070AQD4 Dom smútku v Detve, oprava zasklenia sály k.ú. Detva, p. č. C KN 99/2, vedenej na LV č. 1, súpisné číslo: 1425 Detva 7.4
Obec Horné Saliby 92503 309070AVF7 Obnova verejných priestranstiev obce Horné Saliby „časť B“ – Okolie autobusovej zastávky Horné Saliby Galanta 7.2
Obec Lúčnica nad Žitavou 95188 309070AHV4 Rekonštrukcia centra obce Lúčnica nad Žitavou Lúčnica nad Žitavou Nitra 7.2
Obec Krivá 02755 309070ADL2 Kultúrny dom Krivá, SO 01 Kultúrny dom, Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody Obec Krivá, parcela č. 208/2 Dolný Kubín 7.4
Štefan Mačuga 06512 061PO090234 Tradičný chov Hovädzieho dobytka SR, okres Stará Ľubovňa, obec Jakubany Stará Ľubovňa 6.1
Obec Lipové 94614 309070AIL5 Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové Lipové Komárno 7.2
Obec Babín 02952 309070BAT5 Nákup prídavných zariadení pre komunálnu techniku Obec Babín (okres Námestovo, Žilinský kraj) - Prídavné zariadenia budú uskladnené spolu s technikou v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve obce Babín (parcela C-KN č. 4/1 – LV č. 570). Námestovo 7.4
Obec Zemplínske Hradište 07601 309070ARY9 Zemplínske Hradište - Rekonštrukcia chodníka, ul. Orgovánová č. d. 332 po ul. Brezovú Obec Zemplínske Hradište Trebišov 7.2
Obec Jelenec 95173 309070Y483 Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov zelenej infraštruktúry Obec Jelenec, k. ú. Jelenec, p. č. 3028/217, 3649, 3650 Nitra 7.2
Kristína Konvičková 94143 061NR090214 Mladý farmár vo včelárstve Dolný Ohaj Nové Zámky 6.1
Obec Vyšný Čaj 04416 309070ANT3 Obnova a výstavba nových rigolov Obec Vyšný Čaj Košice okolie 7.2
Obec Háj 04402 309070ARX4 Prestrešenie a úprava vstupu do domu smútku Obec Háj Košice okolie 7.4
Obec Košické Oľšany 04442 309070ANU9 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košické Oľšany Obec Košické Oľšany Košice okolie 7.2
Obec Poráč 05323 309070CBL2 Obec Poráč - modernizácia Domu smútku Obec Poráč č. 339, par.č. KN-C 2783/19 Spišská Nová Ves 7.4
Jana Viktorínová 95703 061TN090114 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Jana Viktorínová Dežerice Bánovce nad Bebravou 6.1
Obec Váhovce 92562 309070AIC7 Rekonštrukcia domu smútku Obec Váhovce Galanta 7.4
obec Pribeta 94655 309070AGD3 Park s jazierkami obec Pribeta Komárno 7.2
Obec Holumnica 05994 309070BDK8 Rekonštrukcia chodníka pre peších Holumnica Holumnica Kežmarok 7.2
Obec Veľké Chlievany 95655 309070Z131 Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-01 Rekonštrukcia strechy, vykurovania a vody Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 7.5
Obec Ladmovce 07634 309070AQQ5 Tržnica Obec Ladmovce Košice okolie 7.4
Andrea Gajdulová 06734 041PO520479 Vidiek žije MRR Snina 4.1.2
Obec Liptovský Peter 03301 309070BNU5 Modernizácia - dom smútku Katastrálne územie obce Liptovský Peter Liptovský Mikuláš 7.4
AGRODRUŽSTVO Príbelce 99124 041BB500114 Investície do poľnohospodárskeho podniku – AGRODRUŠZVO Príbelce k.ú. Dolné Plachtince, Príbelce Veľký Krtíš 4.1.2
Obec Veľké Chlievany 95655 309070AYV6 Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany SO-02 Rekonštrukcia budovy Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 7.5
Obec Chmeľnica 06401 309070ABC8 Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica Intravilán obce Chmeľnica, parc. č. 447/1, k.ú. Chmeľnica Stará Ľubovňa 7.4
VARGAEŠTOK, s.r.o. 07603 061KE460007 Udržanie chovu hovädzieho dobytka Hraň, SR Trebišov 6.1
Marek Vatraľ - SHR 08901 063PO470001 ROZVOJ MALÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU - MAREK VATRAĽ SR, Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Duplín Svidník 6.3
Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. 08701 NFP309190CZR8 Financovanie podpory na prevádzkové náklady a oživenie MAS TOPOĽA Giraltovce Svidník 19.4
Obec Poluvsie 97216 074TN220062 Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry Obec Poluvsie Prievidza 7.4
Obec Zemplínsky Branč 07602 309070ARX1 Rekonštrukcia chodníka v obci ZemplínskyBranč Obec Zemplínsky Branč Trebišov 7.2
Obec Hraň 07603 309070ASC6 Rekonštrukcia domu smútku Hraň Obec Hraň Trebišov 7.4
Obec Kašov 07602 309070ANF6 Rekonštrukcia chodníka v obci Kašov Obec Kašov Trebišov 7.2
Obec Hrabovčík 08901 309070ANH6 Dopravné ihrisko v obci Hrabovčík k. ú. Hrabovčík, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.4
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 93021 041TT500010 Investície do živočíšnej výroby v podniku ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO- BÚŠLAK, spol. s r.o. SR, Trnavský kraj, Okres: Dunajská Streda, Obec: Dunajský Klátov Dunajská Streda 4.1.2
Obec Kysak 04481 309070ASC9 Trávenie voľného času v obci Kysak Obec Kysak Košice okolie 7.4
Obec Vyšná Hutka 04018 309070BFA7 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka Obec Vyšná Hutka Košice okolie 7.2
Obec Čerhov 07681 309070ANX1 Rekonštrukcia rigolov (ulica Cintorínska) Obec Čerhov Trebišov 7.2
Obec Viničky 07631 309070APW6 Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu - Viničky Obec Viničky Trebišov 7.4
ZELTOP, spol. s r.o. 92507 309040AIC8 Obnova strojového parku - kolesový traktor a diskový kyprič Mostová Galanta 4.1.1
Obec Gerlachov 05942 309070AGL4 Chodník v obci Gerlachov Obec Gerlachov Poprad 7.2
EuroGen spol. s.ro. 90634 042BA510009 Nákup technológie pre rozrábkareň mäsa Plavecké Podhradie Senica 4.2.1A
Obec Vlčkovce 91923 309070BCI9 Vytvorenie oddychovej zóny v obci Vlčkovce Vlčkovce Trnava 7.4
Obec Studienka 90875 309070ACZ8 Rekonštrukcia Domu smútku a priľahlých spevnených plôch Obec Studienka Malacky 7.4
Obec Košarovce 09406 309070AJC3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Košarovce k. ú. Košarovce Humenné 7.2
Obec Kráľov Brod 92541 309070AVG1 Rozšírenie infraštruktúry Kráľov Brod Kráľov Brod Galanta 7.2
Obec Belža 04458 309070APJ9 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Belža Obec Belža Košice okolie 7.4
Obec Rokytov 08601 309070BMQ6 Multifunkčné ihrisko v obci Rokytov Obec Rokytov, k.ú. Rokytov, parcela CKN 354/1 Bardejov 7.4
Obec Gyňov 04414 309070ARZ6 Stavebné úpravy domu smútku Obec Gyňov Košice okolie 7.4
Poľnohospodárske podielnické družstvo so sídlom v Králi 98045 309040APR9 Modernizácia dojárne Riečka Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Sirník 07603 309070APL5 Mládežnícky fitness areál: SO 01 - Spevnené plochy Obec Sirník Trebišov 7.2
Obec Zemplínske Jastrabie 07605 309070AND9 Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie Obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 7.4
Obec Zemplín 07634 309070APQ4 Športovo oddychové centrum v obci Zemplín Obec Zemplín Trebišov 7.4
Obec Černochov 07632 309070ARD3 Amfiteáter - Obec Černochov Obec Černochov Trebišov 7.4
Obec Žirany 95174 309070ADD8 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Žirany Žirany Nitra 7.2
Obec Brestovec 94617 309070AJK6 Park - Obec Brestovec Obec Brestovec Komárno 7.2
Obec Železník 08701 309070AJI6 Detské ihrisko Železník Železník Svidník 7.4
Pavel Andrejko 08901 041PO500090 Nákup poľnohospodárskej techniky - Lis na valcové balíky, Diskový žací stroj Prešovský kraj, Okres Svidník, Obec Svidník , katastralne uzemie: 859745 Svidník 4.1.2
Obec Lieskovec 06745 309070AIX1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Lieskovec k. ú. Lieskovec Humenné 7.2
Mesto Strážske 07222 309070AZB7 Detské ihrisko v parku Park mesta Strážske, katastralné územie Strážske C 67/1 (LV č. 1765) Michalovce 7.4
Obec Kostoľany nad Hornádom 04431 309070ARR3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a parkoviska Kostoľany nad Hornádom Košice-okolie 7.2
Poľnohospodárske družstvo Poriadie 90622 041TN500100 Obstaranie teleskopického nakladača Poriadie Myjava 4.1.2
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo 91635 041TN500104 Obstaranie teleskopického nakladača Stará Lehota Nové Mesto nad Váhom 4.1.2
Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom 92221 041TT500149 Obstaranie cisterny za traktor Moravany nad Váhom Piešťany 4.1.2
Roľnícke podielnické družstvo Prašník 92211 041TT500150 Obstaranie teleskopického nakladača Prašník Piešťany 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 91441 041TN500106 Obstaranie rozdružovača balíkov a kŕmneho voza Nemšová Trenčín 4.1.2
AGRO SEKULE s.r.o. 84353 041TN500108 Obstaranie teleskopického nakladača Stará Lehota Bratislava IV. 4.1.2
Patrik Kužila 08206 061PO090212 Pestovanie špeciálnych rastlinných plodín, ovocia a chov ošípaných. Žehňa, okres Prešov Prešov 6.1
Obec Malá Franková 05978 309070AMQ9 Oplotenie cintorína v obci Malá Frankovná Malá Franková Kežmarok 7.2
EMFARM s.r.o. 06713 041PO520455 EMFARM s.r.o. - projekt zvýšenia produkcie ŽV SR, Prešovský kraj, Humenné, Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Radovan Priatka 98011 041BB500110 Obstaranie techniky do ŽV Ožďany č.435 Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Dunajov 02302 309070AYI9 Kultúrny dom Dunajov, č.s. 269-zlepšenie energetickej náročnosti-II. Etapa Dunajov Dunajov 7.4
Obec Havranec 09002 309070BNC7 Úprava verejných priestranstiev pri OcÚ Havranec k. ú. Havranec, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.2
Ing. Jozef Obrokta 05904 061PO460023 Farma Obrokta Matiašovce SR, Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Matiašovce Kežmarok 6.1
Obec Trstice 92542 309070AVL7 Rekonštrukcia chodníka v obci Trstice Trstice Galanta 7.2
Obec Liptovský Ondrej 03204 309070BCK5 Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej (C-KN č. 106/4, 103/7, 103/3, 103/8, 106/7, 98/1, 337/2, E-KN 41/4) Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Žemliare 93557 309070Z307 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Žemliare Levice 7.4
Obec Podlužany 93527 č.309070Z275 Rekonštrukcia domu smútku v Podlužany Podlužany 252 Levice 7.4
Ladislav Dubeň - Vinárstvo Krmeš 90050 041BA500010 Nákup technického vybavenia pre obhospodarovanie vinohradu - Vinárstvo Krmeš Kráľová pri Senci Senec 4.1.1
Obec Kochanovce 06601 309070ACZ1 Rekonštrukcia Domu nádeje v obci Kochanovce Kochanovce Humenné 7.4
Mesto Hurbanovo 94701 309070AKU4 MAS - oprava chodníkov Hurbanovo Komárno 7.2
Obec Vozokany 92505 309070AVF8 Rekonštrukcia chodníka v obci Vozokany Vozokany Galanta 7.2
Anna Beníková SHR 01813 309040ANH7 Rekonštrukcia objektov pre chov zvierat Papradno Považská Bystrica 4.1.2
Ing. Martina Jablonická 94901 061KE090142 Začatie poľnohospodárskej činnosti v živočíšnej výrobe v oblasti Chov koní Ranč 208, 053 15 Betlanovce nitra 6.1
Obec Kocurany 97202 309070BFD3 Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec Trenčiansky kraj, okres Prievidza, obec Kocurany Prievidza 7.5
Obec Uhorské 98525 309070AVL3 Vybudovanie detského ihriska v obci Uhorské Uhorské, okr, Poltár Poltár 7.4
Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE 90632 309040ATW9 Modernizácia živočíšnej výroby Jablonica, okres Senica, kraj Trnavský Senica 4.1.2
obec Lopašov 90863 309070BNW5 Rekonštrukcia KD Výmena okenných a dverných výplní, bezbariérový prístup k.ú. Lopašov, parc. č. 868/28, 863/45, 868/12 Skalica 7.4
Mesto Šahy 93601 309070AGT3 „Obnova chodníka pre peších – Tešmák, Šahy“ mesto Šahy - mestská časť Tešmák Levice 7.2
Roľnícka spoločnosť,a.s. 98041 041BB500079 Modernizácia objektov pre chov kráv Bottovo Rimavská Sobota 4.1.2
LADISLAV HOSSZÚRÉTI 98001 061BB090084 Ovocný sad Rimavské Janovce Rimavské Janovce Rimavská Sobota 6.1
Ladislav Nagy - NAZEL 99128 041BB500154 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Ladislav Nagy - NAZEL Dolinka Veľký Krtíš 4.1.1
obec Nižná Myšľa 04415 309070APG8 Rekonštrukcia cestnej priekopy Nižná Myšľa Nižná Myšľa Košice-okolie 7.2
Roľnícke družstvo v Plavnici 06545 309040Z762 Obstaranie techniky do ŽV Obec Plavnica, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj Stará Ľubovňa 4.1.2
Jozef Zvara 96212 041BB500042 Doplnenie mechanizácie pre potreby živočíšnej výroby Dúbravy Detva 4.1.2
Obec Lovča 96621 309070ADR6 Dodávka zariadení – komunálna technika, obec Lovča k.ú. Lovča Žiar nad Hronom 7.4
Zdena Masláková 02713 061ZA090134 Investícia do založenia poľnohospodárskeho podniku- Zdena Masláková Hladovka Tvrdošín 6.1
Obec Hlinné 09435 309070Y925 Dom smútku Hlinné - stavebné úpravy obec Hlinné Vranov nad Topľou 7.4
VINÁRSTVO HABSBURG a.s. 90851 042TT510102 Obstaranie technológie pre Vinárstvo Habsburg a.s. - Nerezové fermentačné a skladovacie nádoby a technólogie na spracovanie hrozna SR, Trnavský kraj, Okres Skalica, Obec Holíč Skalica 4.2.6A
Agrovex Novoť, družstvo 02955 041ZA500098 Modernizácia živočíšnej výroby Novoť Námestovo 4.1.2
Farma Plešivec s.r.o. 04911 041KE500056 Farma Plešivec s.r.o. - obstaranie technológie do živočíšnej výroby Plešivec Rožňava 4.1.2
Obec Červený Hrádok 95182 309070AZT4 Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Červený Hrádok Obec Červený Hrádok, k.ú. Červený Hrádok, p.č.: 203/2, 109 Zlaté Moravce 7.2
Obec Turová 96234 309070ADG7 Výstavba miestnej komunikácie v obci Turová Turová Zvolen 7.2
MOKAS a.s. 99106 041BB500090 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - MOKAS a.s. Záhorce Veľký Krtíš 4.1.1
MVDr. Peter Pošvanc 93401 061NR090004 Založenie farmy pre chov koní – Mladý farmár Nitriansky kraj, okres Levice, Krškany, k. ú. Malé Krškany, č. p. 204/2 Levice 6.1
Obec Kalonda 98531 309070ACP1 Rekonštrukcia detského ihriska v obci Kalonda Obec Kalonda Lučenec 7.4
PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. 07901 309040BJP5 Pojazdné podnikové predajne Čierne Pole Michalovce 4.2.3A
Jaklovce 05561 309070BIA7 Výstavba detského ihriska a outdorového športoviska v Jaklovciach obec Jaklovce Gelnica 7.4
Obec Prša 98541 309070ALZ9 Vybudovanie detského ihriska v obci Prša Prša na pozemku parc. č.19 Prša 7.4
Obec Mlynky 05376 309070ARW4 Informačný prístrešok pre turistov v obci Mlynky Mlynky, Prostredný Hámor Spišská Nová Ves 7.5
Shebo Winery, a. s. 90001 042BA510025 Zvýšenie produkcie v spoločnosti Shebo Winery prostredníctvom zavedenia digitalizácie technológii Modra Pezinok 4.2.6A
AGRO – VÁH, s.r.o. 92581 041NR300014 Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu – AGRO – VÁH, s.r.o. k. ú. Diakovce, parcely KN C č: 3535/1; 2171/11; 2171/12; 2171/13; 2171/14; 2171/15;; 2171/17; 2171/6; 2171/7; 2171/8; 2171/9; 2171/10; 2171/20; 1966/8 Šaľa 4.1.1
Obec Lok 93538 309070Z954 Modernizácia a rozšírenie OKS Lok Obec Lok Levice 7.4
Obec Závod 90872 309070BFG7 Obnova a skvalitnenie infraštruktúry v okolí kultúrno-historickej pamiatky obec Závod Malacky 7.5
Ing. Kristína Kozáková 02947 309040ARI5 Podpora poľnohospodárskeho podniku Slovensko-Stredné Slovensko-Žilinský kraj-Námestovo-Oravská Polhora Námestovo 4.1.2
Obec Strážne 07652 309070BWM4 Multifunkčné ihrisko v obci Strážne Strážne Trebišov 7.4
Obec Pribeník 07651 309070BWL1 Detské ihrisko v obci Pribeník a Vonkajšie fitness ihrisko v obci Pribeník Pribeník Trebišov 7.4
Jakub Kosnáč, SHR 90085 061BA090006 Výsadba intenzívneho ovocného sadu ekologickej produkcie Vištuk Pezinok 6.1
Obec Mlynky 05376 309070ARK9 Výstavba a obnova autobusových zastávok v obci Mlynky Mlynky - časť Biele Vody Píla, Mlynky - časť Palcmanská Maša MLYNKY 7.2
Obec Klubina 02304 309070AYK2 Výstavba amfiteátra na Kamencoch v Klubine Klubina Čadca 7.4
Roľnícke družstvo Tekovské Nemce 96653 041NR500092 Investície do poľnohospodárskeho podniku – RD Tekovské Nemce Tekovské Nemce Žarnovica 4.1.2
OBEC TOPOĽOVKA 06745 309070AKP9 Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Topoľovka Obec Topoľovka Humenné 7.2
Ing. Zuzana Potanková 84102 061PO090117 Tradičný chov hovädzieho dobytka Vyšné Ružbachy Bratislava 6.1
Mesto Nesvady 94651 309070AJP7 Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra Nesvady – SO 03 Chodníky, 2. časť Nesvady Komárno 7.2
Selim Hikmet 81104 061TT090013 Vznik a rozvoj podnikania poľnohospodárskej farmy Selim Hikmet Boheľov 340, okres Dunajská Streda Bratislava 6.1
Ing. Nina Hikmet 81104 061TT090038 Vznik a rozvoj podnikania poľnohospodárskej farmy Nina Hikmet Boheľov 340, okres Dunajská Streda Bratislava 1 6.1
Obec Voderady 91942 309070AND5 Revitalizácia verejnej zelene v centrálnej zóne v obci Voderady Obec Voderady Trnava 7.2
Obec Solčany 95617 309070BLS6 Výstavba detského ihriska - obec Solčany Solčany Solčany 7.4
Obec Santovka 93587 309070CGL9 Rekonštrukcia domu smútku Santovka Obec Santovka, parc.č. 1528/1, 1529 , kat. územie Santovka parc. č. 1528/2, kat. územie Santovka, stavba č. 207 - dom smútku LV č.1 Levice 7.4
Peter Gálik 95102 061NR090372 Začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára - Peter Gálik, Dolné Obdokovce SR, okres: Nitra Nitra 6.1
Obec Teplička nad Váhom 01301 309070ARN4 Kamerový systém na verejných priestoroch obce Teplička nad Váhom Teplička nad Váhom Žilina 7.4
Andrea Serišová 82104 061TT090146 Farma - Andrea Serišová Horné Valy č. 99, 908 76 Lakšárska Nová Ves Bratislava II 6.1
Peter Zelei - SHR 93521 041NR500094 Investície do ŽV - obstaranie teleskopického manipulátora Malé Kozmálovce Levice 4.1.2
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 91928 041NR500113 Obstaranie moderných strojných zariadení pre zvýšenie efektivity pestovania cukrovej repy Bučany, Horné Chlebany Trnava 4.1.1
Unlimited Group, s.r.o. 96261 041BB500003 Technika do ŽV obec Michalková, okres Zvolen, Banskobystrický kraj Zvolen 4.1.2
Juraj Zoššák 02901 061ZA090163 Podpora pre začínajúce SHR – Juraj Zoššák Mlynská 1058/14, Námestovo, 029 01 Námestovo 6.1
Ing. Irena Keľová 98051 041BB500133 Traktor pre živočíšnu výrobu obec Veľké Teriakovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj Rimavská Sobota 4.1.2
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 041BB500117 Podmietač pre špeciálnu rastlinnú výrobu obec Veľké Teriakovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj Rimavská Sobota 4.1.1
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 041BB500118 Podpora ŽV a odbytu vlastných výrobkov obec Veľké Teriakovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Hrubov 06723 309070AIZ3 Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Hrubov obec Hrubov Humenné 7.2
Obec Soľ 09435 309070AWP6 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Soľ - Mlynský potok Obec Soľ, pozemok, parcela registra "C" parcelné číslo 1170/1 Vranov nad Topľou 7.2
Obec Zemplínska Nová Ves 07616 309070ANQ4 Rekonštrukcia kultúrného domu Úpor Zemplínska Nová Ves Trebišov 7.4
obec Hiadeľ 97661 309070BAH5 Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ Nízke Tatry Hiadeľ Banskobystrický okres 7.2
Obec Oravce 97633 309070AZP5 Multifunkčné ihrisko 25 x 15 m v obci Oravce Oravce Banská Bystrica 7.4
Obec Ďapalovce 09405 309070BYF2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ďapalovce Obec Ďapalovce Vranov nad Topľou 7.2
Blhovce 98032 309070BMV4 Rekonštrukcia detského ihriska v obci Blhovce Blhovce Rimavská Sobota 7.4
Obec Vyšný Klátov 04412 309070BKG9 Rekonštrukcia kultúrneho domu Vyšný Klátov Košice - okolie 7.4
Obec Trsťany 04445 309070ANM1 Rekonštrukcia zdroja tepla OÚ v Trsťanoch obec Trsťany Košice - okolie 7.4
EK-FARM s.r.o. 95852 042TN080054 Investícia do spracovateľských kapacít EK-FARM s.r.o. Žabokreky nad Nitrou, Svinná Partizánske 4.2.6A
Obec Veličná 02754 309070ADW4 Trhovisko Veličná Veličná Dolný Kubín 7.4
Obec Belince 95612 309070BAA9 Úprava verejného priestranstva v Belinciach Belince Topoľčany 7.2
obec Dúbravica 97633 309070AZK9 Vybudovanie multifunkčného ihriska 22x11 v obci Dúbravica Dúbravica Banská Bystrica 7.4
Obec Nižná Jedľová 08901 309070ALW9 Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Nižná Jedľová k. ú. Nižná Jedľová, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.2
Obec Koňuš 07263 NFP309070ADZ5 Výstavba detského parku v obci Koňuš Katastrálne územie obce Koňuš, parcela C KN č. 228, evidovaná na LV 546 Sobrance 7.4
Obec Matovce 09042 309070AJS3 Rekonštrukcia KSB Matovce Svidník 7.4
obec Rešica 04473 309070BIC7 Rešica - oprava asfaltovej komunikácie Rešica Košice-okolie 7.2
AGROBAN s.r.o. 98021 041BB290001 Výstavba bioplynovej stanice Bátka Bátka Rimavská Sobota 4.1.7
Mesto Trenčianske Teplice 91451 309070AKT8 Detské ihrisko v meste Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice, parc. č. 643/1 Trenčín 7.4
Kyčera, s.r.o. 98525 309040AIX8 Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom obstarania mechanizmov Krná, okr. Poltár Poltár 4.1.2
Mesto Trenčianske Teplice 91451 309070AKU1 Rekonštrukcia vstupu na cintorín Trenčianske Teplice, parc. č. 2176/1 Trenčín 7.2
Obec Nižný Mirošov 09011 309070APM5 Revitalizácia športovo relaxačného priestranstva Nižný Mirošov k. ú. Nižný Mirošov, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.2
Obec Nižný Lánec 04473 309070BHR3 Rekonštrukcia prírodného amfiteátra Nižný Lánec Košice-okolie 7.4
Obec Dolný Pial 93537 074NR220112 Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolný Pial prestavbou Dolný Pial Levice 7.4
Obec Černina 06723 309070AIR9 Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Černina obec Černina Černina 7.2
Obec Súdovce 96271 309070BGC9 Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Súdovce Súdovce, parcela CKN č. 269, parcela CKN č. 370 Krupina 7.2
Ema Hrebeňárová 05971 061PO090071 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ľubica Kežmarok 6.1
JUDr. Jakub Mongel 95501 309040CHU9 Profesionálne vybavenie poľnohospodárstva obec Nitrianska Streda Topoľčany 4.1.1
Obec Branovo 94131 309070AHW4 Turistický prístrešok obec Branovo Nové Zámky 7.5
Martin Mihalik 08602 063PO470013 Chov kráv bez trhovej produkcie mlieka Cigeľka Bardejov 6.3
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. 94085 041NR300001 Modernizácia závlahových zariadení Bánov Nové Zámky 4.1.3
Mgr. Iveta Brudňáková 08643 063PO470009 Ovčia farma Koprivnica Koprivnica Bardejov 6.3
Tatiana Zsigmondy 04444 061KE090026 Odchov koní najmä plemena Slovenský teplokrvník zameraných na športové účely a chov včiel Kráľovce 161 Košice Okolie 6.1
Obec Šindliar 08236 309070Z300 Rekonštrukcia tenisového ihriska Na Bani Šindliar Prešov 7.4
Obec Šemša 04421 309070BLM8 Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Šemša obec Šemša, okres Košice okolie, Košický kraj, SR Košice - okolie 7.4
NOPOL s.r.o. 98701 309040AJC7 Modernizácia technického vybavenia živočíšnej výroby spoločnosti NOPOL, s.r.o. Poltár, okr. Poltár Poltár 4.1.2
Obec Udavské 06731 309070ACZ2 Stavebné úpravy Domu smútku Udavské C KN 472/1 a 472/3, k.ú. Udavské Humenné 7.4
Obec Dobrá Niva 96261 309070AWL9 Obnova chodníka na ulici 8. marca k.ú. Dobrá Niva Zvolen 7.2
Obec Krásno 95843 309070CIC7 Výstavba oddychovej zóny na Chríbe - Friesenhoffov altánok Obec Krásno Partizánske 7.5
Obec Valča 03835 309070ANS5 Výstavba chodníka v obci Valča Valča Martin 7.2
Obec Dolná Streda 92563 309070BBV9 Parkovisko Slnečná ulica k.ú. Dolná Streda, parc. CKNč. 1138/10, LV č. 591 Galanta 7.2
Obec Dolná Trnávka 96621 309070ADR7 Dodávka zariadení – komunálna technika, obec Dolná Trnávka Predmetom je nákup komunálnej techniky - prídavné zariadenia, k.ú. Dolná Trnávka. Žiar nad Hronom 7.4
Obec Veľká Ves 98501 309070AFQ5 Úprava verejného priestranstva na oddychovú zónu vo Veľkej Vsi Veľká Ves, okr. Poltár Poltár 7.2
Obec Abovce 98044 074BB220092 Prestavba obecného Kaštieľa na Komunitné centrum v obci Abovce Obec Abovce Rimavská Sobota 7.4
Obec Klubina 02304 309070AYH1 ,,Výstavba amfiteátra na Kamencoch v Klubine“ - SO 03- Spevnené plochy + doplnky Klubina Čadca 7.2
Obec Visolaje 01861 309070AHF8 Výstavba záchytných parkovísk v obci Visolaje Visolaje Púchov 7.2
Obec Valkovce 09042 309070AJB4 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Valkovce kultúrny dom - parcela č. C-KN 33, LV č. 1, k. ú. Valkovce, okres Svidník, Prešovský kraj. Valkovce 7.4
Obec Šalgove 95606 309070BJZ6 Kultúrny dom Galéria Šalgovce obec Šalgovce Topoľčany 7.4
Obec Henclová 05333 075KE140009 Rozvoj turistickej infraštruktúry v okolí obce Henclová Henclová Gelnica 7.5
Obec Kamanová 95612 309070CGI1 Verejné priestranstvo pri cintoríne Kamanová obec Kamanová, p. č. 2/1, 2/3 Topoľčany 7.2
Obec Kovarce 95615 309070BBD2 Rekonštrukcia chodníka na Nitrianskej ulici Kovarce Topoľčany 7.2
Obec Jakubov 90063 309070ADM4 Atletická dráha v obci Jakubov Jakubov, p.č. 2021/30 a 2021/28 Jakubov 7.4
Obec Lesenice 99108 309070Z258 Investície do zlepšenia infraštruktúry malých rozmerov v obci Lesenice obec Lesenice Veľký Krtíš 7.2
Obec Rokytovce 06801 309070Y744 Stavebné úpravy kultúrneho domu Rokytovce Rokytovce Medzilaborce 7.4
Obec Chrastince 99108 309070ADJ4 "Park s detskými a cvičnými prvkami" v obci Chrastince Chrastince Veľký Krtíš 7.4
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce – Ratkovce 92042 041TT300025 Rekonštrukcia čerpacej stanice závlah a modernizácia závlahových detailov Ratkovce Hlohovec 4.1.3
Obec Cinobaňa 98522 309070AHH8 Vybudovanie oddychovej zóny pred kultúrnym domom v Turičkách Cinobaňa, časť Turičky, okr. Poltár Poltár 7.2
KAVINOS s.r.o. 96301 309040AHZ2 Technologické vybavenie vinárstva Sebechleby Krupina 4.2.6A
Obec Soboš 09042 309070AJH5 Modernizácia multifunkčného a destkého ihriska v obci Soboš Soboš Svidník 7.4
Obec Poluvsie 97216 309070AJL7 Úprava verejného priestoru v obci Poluvsie obec Poluvsie, parcela č.C-KN 862/1,862/2,861/2,860 Prievidza 7.2
Obec Košťany nad Turcom 03841 309070BUS1 Detské ihrisko v Páričkovom dome obec Košťany nad Turcom Martin 7.4
Obec Kapušany 08212 309070Z778 Náučný chodník - Velikáni kapušianskych dejín Kapušany Prešov 7.5
Michaela Dianová 94132 063NR470001 Rozšírenie farmy MILKY WAY Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Semerovo, k.ú. Semerovo Nové Zámky 6.3
Ing. Boris Paulen 95501 061NR090202 Udržanie chovu ošípaných a zachovanie farmárskych aktivít v Malých Bedzanoch Topoľčany- Malé Bedzany Topoľčany 6.1
Obec Červený Kláštor 05906 309070BMK7 Turisticko-informačný kiosk Obec Červený Kláštor Kežmarok 7.5
KANTY s.r.o. 06001 041PO500152 Investície do ŽV - obstaranie poľnohospodárskej techniky Haligovce Kežmarok 4.1.2
Agro Hosťovce, s.r.o. 95191 041NR500152 Digitalizácia v chove kráv Chyzerovce Zlaté Moravce 4.1.2
Obec Počúvadlo 96901 309070BFW9 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Počúvadlo Počúvadlo - parcela CKN č. 308/3 Banská Štiavnica 7.2
obec Bešeňová 03483 309070AMU6 Vybudovanie informačnej tabule a kiosku v obci Bešeňová Bešeňová Ružomberok 7.5
Obec Pruské 01852 309070Z894 Úprava miestnej komunikácie v obci PRUSKÉ- SAVČiNÁ obec Pruské Trenčín 7.2
Obec Jasová 94134 309070Z826 Rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnom dome v budove Obecného úradu s kultúrnym domom v Jasovej Kultúrny dom v budove obecného úradu s kultúrnym domov v Jasovej Nové Zámky 7.4
Obec Drienica 08301 309070AFQ6 Obnova verejného priestranstva pred OcÚ Drienica Obec Drienica, okres Sabinov, Prešovský kraj Sabinov 7.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote 93038 041TT300004 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote - Investície do modernizácie zavlažovania Nový Život, Bellova Ves (ČS) Dunajská Streda 4.1.3
Obec Ratka 98601 309070BCH1 Voľnočasové komunitné centrum Ratka180 Obec Ratka Lučenec 7.4
AGRO-KREDIT spol. s r. o. 93040 041TT300032 AGRO-KREDIT, spol. s r.o. - Investície do modernizácie zavlažovania SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Zlaté Klasy, Janíky Dunajská Streda 4.1.3
Pavol Trnovský 03482 061ZA090049 Pomoc pre mladého poľnohospodára Lúčky 132, 03482 Ružomberok 6.1
Obec Pitelová 96611 309070Z619 Osada u Kuricov – úsek kaplnka, miestna komunikácia a revitalizácia spoločných priestorov k.ú. Pitelová, parcely CKN 2607, 2277, 2628 vo vlastníctve obce Pitelová Žiar nad Hronom 7.2
Roman Tomko 06704 061PO090036 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára Roman Tomko SR, okres Medzilaborce, obec Oľka Medzilaborce 6.1
Obec Breznička 98502 309070AFU7 Vybudovanie oddychovej zóny v obci Breznička Breznička, okr. Poltár Poltár 7.2
Obec Obyce 95195 309070ARB5 Dom služieb - Rekonštrukcia strechy obec Obyce Zlaté Moravce 7.4
Obec Slepčany 95152 309070CBZ1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Mlynská ulica, Slepčany Obec Slepčany Zlaté Moravce 7.2
Obec Machulince 95193 309070ANG3 Dom smútku - hygienické zariadenie Obec Machulince Zlaté Moravce 7.4
Obec Ihráč 96701 309070Z660 Revitalizácia verejného priestranstva pri kultúrnom dome, Ihráč parcela 199/1, katastrálne územie Ihráč Žiar nad Hronom 7.2
Jana Kostúrová 96223 061BB090121 Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti - Jana Kostúrová Očová Očová 6.1
Obec Lontov 93575 309070AFW4 Rekonštrukcia zvonice Lontov Levice 7.5
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 06545 309040Z597 Obstaranie techniky do špeciálnej rastlinnej výroby Plaveč, Plavnica Stará Ľubovňa 4.1.1
Obec Pakostov 09407 309070AHI7 "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Pakostov" - SO 05 Vetva E Obec Pakostov Humenné 7.2
Obec Šarkan 94342 309070AA70 Rekonštrukcia domu smútku obec Šarkan Nové Zámky 7.4
Obec Bodružal 09005 309070ACI3 Stavebné úpravy časti priestorov obecného úradu k. ú. Bodružal, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.4
Obec Šarišské Michaľany 08222 309070AFS6 Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch obec Šarišské Michaľany Sabinov 7.4
GAMOTA JR s.r.o. 82102 164NR110001 Podpora spolupráce pri produkcii, spracovaní o odbyte orechov Okres Komárno, Nové zámky, Rimavská Sobota Bratislava 16.4
Gergel s.r.o. 90849 041TT500022 Zvýšenie produkcie a kvality v špeciálnej rastlinnej výrobe v spoločnosti Gergel s.r.o. Prietržka Senica 4.1.1
Mgr. Katarína Lazorová - AGROLAZ 08501 309040BVD6 Doplnenie technického vybavenia pre chov hovädzieho dobytka Kurov Bardejov 4.1.6
Obec Mútne 02963 309070Z983 Rekonštrukcia chodníkov Mútne obec Mútne Námestovo 7.2
Obec Temeš 97229 309070APK5 Kamerový systém v obci Temeš k.ú. obce Temeš Prievidza 7.4
Obec Prusy 95703 309070AGN6 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Prusy - vetva B obec Prusy Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Klieština 01802 074TN220036 Klieština - Dom smútku, spevnené plochy a parkové úpravy okolia, prestavba Obec Klieština Považská Bystrica 7.4
Obec Blatná na Ostrove 93032 074TT220010 Prestavba a prístavba domu smútku Slovenská republika, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Blatná na Ostrove, k. ú. Blatná na Ostrove, p. č. 215/1, 215/2 Dunajská Streda 7.4
Martina Knapová 96221 061BB090263 Investície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti - Martina Knapová okres Zvolen, k.ú. Lukové Zvolen 6.1
Obec Mníšek nad Popradom 06522 309070ABQ8 Zníženie energetickej náročnosti s využitím biomasy - Kultúrny dom Mníšek nad Popradom obec Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 7.4
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 164TN320003 Integrovaný projekt spolupráce Považie Mestečko, Dohňany, Domaniža, Lysá pod Makytou Púchov, Považská Bystrica 16.4
Kamila Čintalanová 03401 061ZA090172 Podpora mladého farmára pri začatí poľnohopsodárskej činnosti v Partizánskej Ľupči Partizánska Ľupča Ružomberok 6.1
Obec Slatina 93584 309070AGS6 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v areáli cintorína v Slatine Slatina Levice 7.2
Jozef Chlebák 06511 061PO090183 Eko farma oviec Chlebák v Kolačkove Kolačkov Stará Ľubovňa 6.1
Branislav Oremus - Slovkvet 94101 041NR300015 Modernizácia závlahového systému skleníka v Podhájskej Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Podhájska, parc. č. 1073/1, 6, 12, 13, 14, 24 Nové Zámky 4.1.3
Obec Trakovice 91933 309070ALQ3 Rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/513 v obci Trakovice Trakovice Hlohovec 7.2
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier 97743 164BB320005 Krátky dodávateľsky reťazec na Horehroní Brezno, Slovenská Ľupča Brezno 16.4
Jakub Saxa 08271 061PO090246 Farma s hobvädzím dobytkom, ošípanými, hydinou a pestovanie zemiakov SR, okres Sabinov, obec Krivany Sabinov 6.1
Obec Oravská Poruba 02754 NFP309070AWM9 Doplnková infraštruktúra cestovného ruchu - Infokiosk parcela C č. 523/1 k.ú. obce Pravská Poruba Dolný Kubín 7.5
Obec Hruštín 02952 NFP309070AZB8 Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v obci Hruštín parcela C-KN č.728/3, k.ú. obce Hruštín Námestovo 7.5
Obec Malženice 91929 309070BLA7 Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri kostole v obci Malženice obec Malženice Trnava 7.2
Obec Cigla 08637 309070APH6 Rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ v obci Cigla k. ú. Cigla, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.2
Ekocentrum Dolná Orava - združenie obcí 02741 NFP309070AYU3 Vybudovanie siete informačných kioskov na Dolnej Orave Obec Istebné (C KN 352, k.ú. Istebné), Obec Párnica (C KN 343/4, k.ú. Párnica), Obec Žaškov (C KN 1/4, 1/5, k.ú. Žaškov), Obec Vyšný Kubín (C KN 341, k.ú. Vyšný Kubín) Dolný Kubín 7.5
Obec Zuberec 02732 NFP309070AZG7 Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v Zuberci parcely C-KN č. 465 a C-KN č. 1120/2 k.ú. obce Zuberec Tvrdošín 7.5
Obec Nemešany 05302 309070ABB6 Náučný chodník pestovania bylín Nemešany Levoča 7.5
Pónya a syn, s.r.o. 92502 041TT300031 Technológia zavlažovania Pónya a syn s.r.o. obec Dolné Saliby, okres Galanta, Trnavský kraj Galanta 4.1.3
Ing. Lucia Račeková 07613 063KE470003 Rozšírenie rastlinnej výroby SHR SR, okres Trebišov obec Byšta Trebišov 6.3
Monika Stračárová - SHR 98022 061BB090107 Monika Stračárová SHR Uzovská Panica 175, 980 22 Veľký Blh Rimavská Sobota 6.1
Obec Liptovské Sliače 03484 309070Y997 Výstavba chodníka v obci Liptovské Sliače – SO1 a SO2 Liptovské Sliače Ružomberok 7.2
Ľubomír Strempek 95655 061TN090100 Farma Otrhánky - Ľubomír Strempek Otrhánky Bánovce nad Bebravou 6.1
Jana Viktorínová 95703 061TN090114 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Jana Viktorínová Dežerice Bánovce nad Bebravou 6.1
Obec Horná Ves 96701 309070X358 Oprava spevnenej plochy dvora Obecného úradu, Horná Ves obec Horná Ves, parcela č. CKN 155/4 Žiar nad Hronom 7.2
Obec Hradište pod Vrátnom 90612 309070AXL7 Výstavba šatne a WC k budove TJ Hradište pod Vrátnom Hradište pod Vrátnom, k.ú. Hradište pod Vrátnom, parcela č. 5187/23, 5187/28 Senica 7.4
Ing. Jenő Czajlik 93021 061TT090225 Založenie nového poľnohospodárskeho podniku - Ing. Jenő Czajlik SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Dunajský Klátov, parc. č. 244/5 Dunajská Streda 6.1
Obec Telince 95161 074NR220187 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Telince Obec Telince Nitra 7.4
Mesto Kremnica 96701 309070AFN2 Novostavba tržnice v Kremnici Kremnica Kremnica 7.4
Obec Dukovce 08644 309070AJC8 Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy v obci Dukovce obec Dukovce Svidník 7.4
Mgr. Július Fiľo 98053 061BB090025 Založenie včelej farmy SR, okr. Rimavská Sobota a okr. Banská Bystrica Rimavská Sobota 6.1
Obec Uhrovské Podhradie 95641 309070AFT5 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Uhrovské Podhradie Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Baškovce 06723 074PO220325 Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce Obec Baškovce Humenné 7.4
Obec Timoradza 95652 309070AHJ6 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Timoradza Timoradza Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Červený Kláštor 05906 309070Y949 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Červený Kláštor Červený Kláštor Kežmarok 7.2
obec Lužany pri Topli 06701 309070AIY6 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Lužany pri Topli obec Lužany pri Topli Svidník 7.4
Mária Kukučková 99126 061BB090235 Vybudovanie farmy s hospodárskymi zvieratami na výrobu mliečnych výrobkov a podukciu mäsa Bátorová, okres Veľký Krtíš Bátorová 6.1
GAMOTA výrobné družstvo 94501 041NR300002 Obstaranie a montáž širokozáberových závlahových zariadení pivotového typu k. ú. Iža, č. p. 7211,7225,7216- -7221,7323-7351 4262-7272, 7474,7352,7277, 7001-7031,7198; k. ú. Hurbanovo č. p. 4193,3411/2, 3455 Komárno 4.1.3
GAMOTA JR s.r.o. 82102 041NR300017 Zriadenie kvapkovej závlahy do založených ekologických orechových sadov k. ú. Bohatá č. p. 4322; Hurbanovo č. p. 3446/1; 3411/2; Chotín, č. p. 5168; Iža č. p. 6737; 7051; Svätý Peter č. p. 5431, 5432, 5434/1, 5434/2; 6026, 6027, 6028, 6085; 6929, 6932, 6933 Bratislava 4.1.3
Georgica, s.r.o. 98601 164BB320007 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom orechov Prša, Fiľakovo, Holiša Lučenec 16.4
Georgica, s.r.o. 98601 164BB320007 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom orechov Prša, Fiľakovo, Holiša Lučenec 4.2.5B
Mgr. Marek Mochnáč 06752 061PO090261 Podpora poľnohospodárskeho podniku mladého farmára v obci Habura SR, okres Medzilaborce, obec Habura Medzilaborce 6.1
Obec Ďapalovce 09405 309070BLG5 Športovo-rekreačný areál obce Ďapalovce Obec Ďapalovce Vranov nad Topľou 7.4
Obec Hudcovce 06745 309070AIC3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Hudcovce Obec Hudcovce Humenné 7.2
Obec Volica 06701 309070Y704 Rekonštrukcia obecného domu smútku v obci Volica Volica Medzilaborce 7.4
Obec Sudince 96271 309070AIG3 Rekonštrukcia kultúrneho domu Sudince Sudince 27 Krupina 7.4
Pavel VIKTORÍN 95703 061TN090153 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Pavel Viktorín Dežerice Bánovce nad Bebravou 6.1
Jozef Vičan 95605 061NR090140 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov Bzince Topoľčany 6.1
Juraj Vargic 98401 061BB090366 Včelnica - zdravý med od miestneho včelára SR, okres Lučenec, Frenčok, Veľká Ves, Ľadovo, Mašková, Lehôtka Lučenec 6.1
Obec Vištuk 90085 309070AZN9 Modernizácia domu smútku v obci Vištuk zakúpením chladiacich zariadení Vištuk Pezinok 7.4
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 94655 041NR290003 Investície spojené s využitím biomasy k.ú. Mikulášov dvor, k.ú. Veľká Tabuľa Nové Zámky 4.1.7
Obec Richvald 08501 309070BBX5 Úprava verejného priestranstva v obci Richvald - Chodník "2" Obec Richvald, p.č.: 631/5 LV č. 2090 Bardejov 7.2
Mesto Púchov 02018 309070AHD8 Dom smútku,Horné Kočkovce - Rekonštrukcia stavebných konštrukcií - I. etapa Púchov Púchov 7.4
Obec Súlovce 95614 074NR220139 PRESTAVBA MULTIFUNKČNÉHO A DETSKÉHO IHRISKA V OBCI SÚLOVCE Obec Súlovce Topoľčany 7.4
Obec Korejovce 09005 309070Z767 Športovo-rekreačný areál obce Korejovce Obec Korejovce Svidník 7.4
Obec Sejkov 07251 309070AJG6 Dokončenie rekonštrukcie DS Sejkov Sejkov 83 Sobrance 7.4
Agrourbár spol. s r. o. 05315 041KE500070 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v oblasti živočíšnej výroby SR, Košický kraj, Okres: Spišská Nová Ves, Obec: Hrabušice Spišská Nová Ves 4.1.2
AGROSEMA, s.r.o. 92521 041TT300036 Technológia zavlažovania AGROSEMA Obec Sládkovičovo, okres Galanta, Trnavský kraj Galanta 4.1.3
AMADO PLUS s.r.o. 07603 041KE500031 AMADO PLUS s.r.o.- zberová technológia SR, Košický kraj, Okres: Trebišov, Obec: Hraň Trebišov 4.1.2
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. 06548 309040Z751 Investície do modernizácie techniky pre živočíšnu výrobu SR, VÚC Prešov, okres Stará Ľubovňa, obec Kyjov Stará Ľubovňa 4.1.2
Ing. Rastislav Ňukovič 90501 309040BLG9 Modernizácia technológie spracovania vína Vinpera Radošovce Senica 4.2.6A
Obec Velčice 95171 309070ATG7 Dom smútku Velčice Obec Velčice p.č. 732/2, s. č. 342 Zlaté Moravce 7.4
FRUITLAND, s.r.o. 93036 041NR300008 Rekonštrukcia a modernizácia závlahového systému skleníkového hospodárstva v Zlatnej na Ostrove, časť Ontopa Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Zlatná na Ostrove, časť Ontopa , p. č. 2187/45, 2252/14,a 2252/15 Dunajská Streda 4.1.3
Prima Fruit, a.s. 93036 041TT300039 Modernizácia a inovácia závlahového systému spoločnosti Prima Fruit, a.s. Slovenská republika, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Horná Potôň, k. ú. Benková Potôň, p. č. 244/79 Dunajská Streda 4.1.3
Ing. Jaroslava Karbanová 01001 061ZA090152 Chov koní Varín Žilina 6.1
Obec Orlov 06543 309070AA61 ORLOV - Detské ihrisko pri ZŠ obec Orlov Stará Ľubovňa 7.4
Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV 92204 041TT500069 Investície do živočíšnej výroby -Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV SR, Trnavský kraj, Okres: Piešťany, Obec: Dolný Lopašov Piešťany 4.1.2
Pavol Poľaško 07201 061KE090138 Pavol Poľaško založenie chovu včiel obec Krásnovce, okres Michalovce Krásnovce 6.1
SaS SERVICE s.r.o. 97101 041TN060035 Obstaranie stroja na hnojenie kvapalnými organickými hnojivami (cisterny) s variabilným dávkovaním kvapalných organických hnojív Čelovce, Veľká Čalomija okres Veľký Krtíš, Bojnice, Kľačno, Lehota pod Vtáčnikom, Nováky, Prievidza, Sebedražie, Zemianske Kostolany , okres Prievidza Prievidza 4.1.6
Michal Szalay 90024 041BA300003 Rekonštrukcia závlahových čerpacích staníc a modernizácia závlahových detailov Veľký Biel Senec 4.1.3
Obec Telince 95161 309070AGQ5 Zmena domu smútku prestavbou a prístavbou v obci Telince Obec Telince NItra 7.4
Oliver Apa 93575 061NR090325 Včelia farma Oliver Apa Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Ipeľský Sokolec Levice 6.1
Jana Krivačková 02952 061ZA090006 Hruštínska včelia farma obec Hruštín Námestovo 6.1
Dana Krabáčová 01815 061TN090082 Farma Vlčí kruh 0815 Prečín 433 Považská Bystrica 6.1
Patrik Repáň 93538 061NR090101 Podnikanie špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby Lok, Kalnická 42 Levice 6.1
Obec Fričkovce 08642 309070Z038 Úprava verejného priestranstva obce Fričkovce Obec Fričkovce Bardejov 7.2
Obec Rohožník 90638 309070BJZ8 Rozšírenie múzea Rohožník Rohožník Malacky 7.5
Obec Čerenčany 97901 309070AWD7 Úprava verejného priestranstva v obci Čerenčany Čerenčany, okres Rimavská Sobota Rimavská Sobota 7.2
Ing. Bálint Pém – H LEVEL 94639 041NR300010 Obstaranie a montáž široko závlahového zariadenia pivotového typu k. ú. Iža, č. p. 7383-7421; 7424-7447 Komárno 4.1.3
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 92545 041TT300013 Obnova závlahového hospodárstva v POD Abrahám SR, Trnavský kraj, okres Galanta, obec Abrahám, Pusté Úľany, Hoste Galanta 4.1.3
Obec Bzovská Lehôtka 96262 309070ADC4 Úprava verejného priestranstva v obci Bzovská Lehôtka k.ú. Bzovská Lehôtka, parcely C - KN 183/7, 2/3 Zvolen 7.2
Obec Lazany 97211 309070CAB9 Drobné obslužné zariadenie - solárna nabíjacia stanica Obec Lazany na pozemkoch KN C parcela č. 173/8 (vytvorená z KN E parc. č. 173/1) a KN C parcela č. 2145/35 (vytvorená z KN E parc. č. 2145/1). Prievidza 7.5
Bionut, s.r.o. 94619 164BB320007 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom orechov. Trávnik 162, 946 19 Trávnik Komárno 4.1.1
AGIS SK, s.r.o. 01401 164BB320007 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom orechov Buzitka Bytča 4.1.1
KEMTAX s.r.o. 98601 164BB320007 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom orechov Buzitka Lučenec 4.1.1
obec Kuková 08644 309070AJD6 Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy v obci Kuková obec Kuková Svidník 7.4
VINÁRSTVO KOPEČEK s.r.o. 90901 041TT500001 Nákup strojov na obrábanie vinohradu SR, Trnavský kraj, okres: Skalica, obec: Skalica Skalica 4.1.1
Obec Nižný Orlík 09011 309070BNJ5 Revitalizácia a rozšírenie volejbalového ihriska k. ú. Nižný Orlík, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.4
Obec Horná Seč 93531 309070Z424 Modernizácia detského ihriska Horná Seč Levice 7.4
Ivan Hlaváč 01821 061TN090035 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Ivan Hlaváč Slopná Považská Bystrica 6.1
Michal Szalay 90024 041BA500013 Obstaranie aplikátora hnojív Veľký Biel Senec 4.1.1
Obec Lipníky 08212 309070AA38 Lipníky parkovisko pri MŠ Obec Lipníky Prešovský 7.2
Obec Slovany 03843 074ZA220086 Výstavba detského ihriska v obci Slovany Slovany, CKN 48/1, 49 Martin 7.4
Obec Nemčiňany 95181 309070BCM9 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu v Nemčiňanoch Nemčiňany, parc. č. 255/10, Zlaté Moravce 7.4
Obec Vlkovce 05971 309070AWP2 Oprava a revitalizácia oddychového komplexu vo Vlkovciach – oprava strechy na zrubovej drevenici „Kúria“ obec Vlkovce Kežmarok 7.5
Obec Chyžné 04918 309070ARG6 Výstavba detského ihriska v obci Chyžné Obec Chyžné, p. č. 57/1 Revúca 7.4
VIŇA VINICOLA SK s.r.o. 94901 041NR500167 Nákup strojov pre obhospodarovanie vinohradu - VIŇA VINICOLA SK s.r.o. Vráble, Tehla Nitra 4.1.1
Obec Žalobín 09403 309070AIK9 Prestavba autobusovej zastávky Obec Žalobín Vranovský 7.2
Obec Kluknava 05321 309070BAD2 Kluknava – Modernizácia domu smútku Obec Kluknava, s.č.683 Gelnica 7.4
Peter Szűcs 94357 063NR470007 Rozvoj farmy na chov sivého stepného dobytka Kamenín, katastrálne územie Kamenín; parcely č. 543/1 543/4; okres Nové Zámky; Nitriansky kraj Nové Zámky 6.3
Obec Dunajov 02302 309070AYH8 Tvorba zelene, prvky drobnej architektúry a prístrešok pri cyklotrase v obci Dunajov Dunajov Čadca 7.2
Ing. Norbert Fassinger - NOFA 05972 309040AVG7 Modernizácia rastlinnej výroby - SHR NOFA Huncovce Kežmarok 4.1.1
Obec České Brezovo 98503 309070AFQ4 Vybudovanie oddychovej zóny pri budove ZŠ v obci České Brezovo České Brezovo, okr. Poltár Poltár 7.2
Obec Lazany 97211 309070APB7 Modernizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli v Lazanoch Obec Lazany Prievidza 7.4
Obec Veľký Klíž 95845 309070AFR8 Komunálna technika na údržbu ciest a zelene v obci Veľký Klíž Veľký Klíž Partizánske 7.4
Obec Hunkovce 09003 309070ABU9 Stavebné úpravy časti priestorov kultúrno-správnej budovy Prešovský kraj, okres Svidník, k. ú. Hunkovce, obec Hunkovce Svidník 7.4
Obec Strečno 01324 309070AHF1 Stavebné úpravy Domu smútku Strečno Strečno Strečno 7.4
Obec Nitra nad Ipľom 98557 074BB220237 Rekonštrukcia časti kultúrneho domu na komunitné centrum v obci Nitra nad Ipľom Nitra nad Ipľom Lučenec 7.4
Ing. Martin Nosáľ 96212 061BB090362 Podpora pre začínajúceho SHR – Ing. Martin Nosáľ Horný Tisovník Detva 6.1
Dominik Stahovec 08235 061PO090135 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára - Dominik Stahovec Víťaz Prešov 6.1
Mgr. Peter Martinko 05914 061PO090115 Ekofarma Martinko Spišský Štiavnik Poprad 6.1
Obec Jakubov 90063 309070ADM4 Atletická dráha v obci Jakubov Jakubov, p.č. 2021/30 a 2021/28 Malacky 7.4
Obec Mostová 92507 309070AIP3 Obnova chodníka v obci Mostová Mostová, pozemok reg. "E" parc. č. 531, pozemok reg. "C" parc. č. 531/1, katastrálne územie Mostová Galanta 7.2
Zoltán Egyeg 94637 061NR090176 Založenie poľnohospodárskeho podniku – mladý farmár Zoltán Egyeg Moča Komárno 6.1
Obec Hrnčiarska Ves 98013 309070AWI3 Oddychovo kultúrny park v obci Hrnčiarska Ves Obec Hrnčiarska Ves Poltár 7.2
Obec Devičie 96265 NFP309070AMR3 Úprava verejného priestranstva – tvorba oddychovej zóny v obci Devičie Obec Devičie Krupina 7.2
Obec Kristy 07255 074KE220103 Komunitno - spoločenské centrum Kristy Obec Kristy Sobrance 7.4
Vladimír Barták DUBEX 01852 061TN090106 Investície do založenia poľnohospodárskeho podniku-Vladimír Barták DUBEX obec Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj Ilava 6.1
Mgr. Pavol Velgáň 91633 061TN090119 Podpora novovzniknutého subjektu SHR Pavol Velgáň Bzince pod Javorinou Nové Mesto nad Váhom 6.1
Obec Jastrabá 96701 309070Z613 Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá k.ú. Jastrabá Žiar nad Hronom 7.2
Lukáš Gašparík SHR 94105 061NR090197 Dobrý hospodár Černík Nové Zámky 6.1
Slavomír Rohaľ 08604 309040BUP8 Doplnenie technického vybavenia chovu oviec Bogliarka, okres Bardejov Bardejov 4.1.2
Obec Betlanovce 05315 309070ARI3 Pódium pre kultúrne podujatia Betlanovce, parcela reg. C KN 261/1 Spišská Nová Ves 7.4
Obec Družstevná pri Hornáde 04431 309070ARP3 Dom smútku - obnova obalových konštrukcií Družstevná pri Hornáde Košice okolie 7.4
Obec Jakubovany 08301 309070AFS3 Verejné workoutové ihrisko v obci Jakubovany obec Jakubovany Sabinov 7.4
Mesto Veľký Šariš 08221 309070Z664 Minipark Kanaš Veľký Šariš Prešov 7.4
Obec Ondavské Matiašovce 09401 309070AIK6 Úprava verejného priestranstva v obci Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce Vranovský 7.2
Obec Šemetkovce 09003 309070AND3 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šemetkovce k. ú. Šemetkovce, okres Svidník Svidník 7.2
Ján Madžo 97242 061TN090086 založenie farmy na chov dojníc v Lehote pod Vtáčnikom Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 6.1
Obec Bystrička 03804 309070ANU3 Výstavba chodníka v obci Bystrička obec Bystrička Martin 7.2
Obec Čierne nad Topľou 09434 309070Y641 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Čierne nad Topľou Obec Čierne nad Topľou Vranovský 7.4
Farma Dolezsa , Ing. Zoltán Dolezsa 95178 061NR090199 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladý poľnohospodár -Farma Dolezsa Kolíňany Nitra 6.1
Peter Láslo ml. 96301 061BB090102 Investície na vybudovanie farmy na chov včiel v Dvorníkoch SR - obec Dvorníky, obec Hontianske Tesáre, okres Krupina Krupina 6.1
Obec Lukáčovce 95123 309070ABZ6 Novostavba detského ihriska Obec Lukáčovce Nitra 7.4
Obec Horné Hámre 96671 074BB220146 Viacúčelové ihrisko Horné Hámre Obec Horné Hámre Žarnovica 7.4
Obec Malá Hradná 95654 309070AIH5 Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná Obec Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Habura 06752 309070Y571 Rekonštrukcia chodníkov v obci Habura Habura Medzilaborce 7.2
Obec Hokovce 93583 309070AHD5 Rekonštrukcia chodníkov v obci Hokovce Hokovce Levice 7.2
Obec Senohrad 96243 309070AGD4 Chodník do kostola v obci Senohrad Obec Senohrad, k.ú. Senohrad KN-C 4856/2 a KN-C 4857/1(KN-E 4857) Krupina 7.2
Obec Teriakovce 08005 309070Z873 Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce Teriakovce Prešov 7.4
Obec Vinodol 95106 309070AIS9 Rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu vo Vinodole Obec Vinodol Nitra 7.4
Obec Lietaská Svinná - Babkov 01311 309070CGS1 Most ponad potok Svinianka - novostavba Lietavská Svinná - Babkov Žilina 7.2
Kristýna Trebatická 91626 061TN090107 Podpora novovzniknutého subjektu SHR Kristýna Trebatická SR, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Považany Nové Mesto nad Váhom 6.1
Obec Daletice 08263 309070BVV8 Centrum komunitno – spolkových aktivít Daletice Sabinov 7.4
Poľnohospodárske podielnické družstvo so sídlom v Králi 98045 041BB500145 Obstaranie teleskopického nakladača Kráľ Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Malé Chyndice 95154 309070AIM2 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Malé Chyndice k.ú. Malé Chyndice, parc.č. 63/1 (súpisné číslo stavby: 41), parc. č. 63/4 Nitra 7.4
Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV 92204 041TT500067 Investície do špeciálnej rastlinnej výroby-Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV SR, Trnavský kraj, Okres: Piešťany, Obec: Dolný Lopašov Piešťany 4.1.1
Obec Ruskovce 07301 309070AJA3 Výmena strechy na Dome smútku Ruskovce 89 Sobrance 7.4
Pavol Sedliak 94701 061NR090026 Založenie podniku mladého farmára pre chov včiel – Pavol Sedliak Obec Martovce, PSČ.: 947 01, k. ú. Martovce, č. parcely: 6248 Komárno 6.1
Obec Poruba 97211 309070AJM7 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Poruba Obec Poruba Prievidza 7.2
obec Jovsa 07232 309070ADP8 Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu voľného času obec Jovsa Michalovce 7.4
Obec Vyšná Pisaná 09001 309070ABN8 Revitalizácia ihriska k. ú. Vyšná Pisaná, okres Svidník Svidník 7.4
Obec Ratkovce 92042 309070ALK1 Obnova a modernizácia verejného priestranstva v obci Ratkovce Obec Ratkovce Hlohovec 7.2
Oľga Kapráľová 08005 041PO500103 Investície do obstarania technického vybavenia podniku SHR Oľga Kapráľová Prešovský kraj Okres Prešov, obec Prešov, katastralne uzemie: 857301 Okres Prešov 4.1.1
STAVEBNINY plus, s.r.o. 92508 064TT070007 Vybudovanie agroturistického zariadenia v obci Mostová Mostová Galanta 6.4.1
Pavol Dulka 02712 061ZA090250 Rodinna farma hovädzieho dobytka SK.okres Tvrdosin,obec Liesek Tvrdošín 6.1
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 91942 041TT410004 Vybudovanie skladu pre celoročné skladovanie zeleniny a zemiakov v spoločnosti AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. Pusté Úľany Trnava 4.1.5
Roľnícke družstvo v Pavliciach 91942 041TT410003 Zvýšenie skladovacej kapacity na skladovanie zeleniny a zemiakov v RD Pavlice Pusté Úľany Trnava 4.1.5
Obec Dubník 94135 309070Z724 Dom smútku v Dubníku - stavebné úpravy Obec Dubník, k.ú. Dubník - na parc. číslo 2/2 budova domu smútku (stavba) so súp. číslom 600 /LV č.1/ - parcela 2/2 pod stavbou (domom smútku) je evidovaná na LV č. 387 - parcela registra "C", parc. číslo 2/1 /LV č. 387/ Nové Zámky 7.4
Obec Bzenica 96601 309070BAY5 Detské ihrisko pre Obec Bzenica k.ú. Bzenica, parcela CKN č. 203/1 (EKN 570/10) Žiar nad Hronom 7.4
GRANELAM a.s. 92201 041TT300002 GRANELAM a.s. - závlahy Ostrov Piešťany 4.1.3
Obec Bajany 07254 309070ANS6 Viacúčelové ihrisko Bajany Obec Bajany Michalovce 7.4
Obec Lozorno 90055 309070AA17 Modernizácia športového areálu v obci Lozorno parcela č. 8880/10 v k.ú. Lozorno Malacky 7.4
Obec Malužiná 03234 309070BDC6 Prístrešok autobusovej zastávky parcela KNC 2049/7 Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Zlatníky 95637 309070AGC8 Kultúrny dom a obecný úrad Zlatníky - vybudovanie sociálnych zariadení obec Zlatníky Bánovce nad Bebravou 7.4
Ing. Dávid Kázmér - BIOMERB 92901 061TT460008 Pestujem ekologicky okres Dunajská Streda Dunajská Streda 6.1
Obec Vyšné Nemecké 07151 309070BDI9 Detské ihrisko Vyšné Nemecké Sobrance 7.4
FRUCTOP, s.r.o. 95634 041TN500081 Nákup technického vybavenia pre obhospodarovanie sadu Ostratice Partizánske 4.1.1
FERVERAND 92584 061NR460002 FERVERAND SR, Nitriansky kraj, Okres Šaľa, Obec Vlčany Šaľa 6.1
Obec Pucov 02601 309070AXN9 Altánok v obci Pucov Obec Pucov, parcely č. C-KN: 1480/37 a 1480/38 (LV č. 320) Dolný Kubín 7.5
Obec Vlača 09431 309070Y644 Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu v obci Vlača Obec Vlača Vranovský 7.4
Poľnohospodárske družstvo v Ohradoch 93012 041TT300007 Technológia zavlažovania SR, okres Dunajská Streda, obec Ohrady Dunajská Streda 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 93004 041TT300034 Technológia zavlažovania SR, okres Dunajská Streda, obec Ohrady Dunajská Streda 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 309040AVN2 Nákup poľnohospodárskej techniky Jarovnice 507, Jarovnice 082 63 Sabinov 4.1.2
W&V, spol. s r.o. 97101 041NR060245 Nákup strojovej techniky – Hospodárstvo Bratské SR, okres Nitra, obce: Kolíňany, Hosťová, Beladice, Čeladice, Velčice, Zlatno, Štitáre, Pohranice. Banská Bystrica 4.1.1
Obec Babie 09431 309070AVP4 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Babie Obec Babie Vranovský 7.2
Ing. Ján Janečko, SHR 05201 041KE500097 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby, vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami Obec Spišský Hrušov, k.ú. 857734 Spišská Nová Ves 4.1.2
Ing. Zuzana Szaboóvá 04942 061KE090080 Chov koní na rodinnej farme SHR Lúčka Rožňava 6.1
Obec Veľké Dravce 98542 309070BBJ8 Detské ihrisko Veľké Dravce Veľké Dravce - parcely č. KN-C 270/1 a KN-C č, 273/1 Veľké Dravce 7.4
Obec Horná Lehota 02741 309070ADV8 Rozšírenie technicko-oddychovej infraštruktúry viacúčelového ihriska Horná Lehota Dolný Kubín 7.4
Štefan Janega - SHR 90606 041TN500030 Lis na guľaté balíky so systémom ISOBUS a žací stroj Vrbovce Myjava 4.1.2
Obec Komoča 94121 074NR220115 Rekonštrukcia nevyužitého objektu na spolkovú a komunitnú činnosť v obci Komoča SR, Nitriansky kraj, okres: Nové Zámky, obec: Komoča Nové Zámky 7.4
Obec Domaňovce 05302 309070BQM6 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce – SO-02 - Rekonštrukcia klenbového mosta v Domaňovciach Domaňovce Levoča 7.5
Mesto Hnúšťa 98101 309070AWS5 Obnova kultúrnej pamiatky - Petrivaldského vily súpisné číslo 385, na Hlavnej ulici v Hnúšti, pozemok parc. č. C KN 375/1, 375/2, 375/3, kultúra zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Hnúšťa, LV č. 1392 Rimavská Sobota 7.5
Obec Žaškov 02721 NFP309070ACI4 Rekonštrukcia a výstavba detského ihriska v obci Žaškov časť pozemnku parc. č C-KN 827/1, LV 979 Dolný Kubín 7.4
Obec Trpín 96244 309070AFX3 Rekonštrukcia spevných plôch obecného úradu v obci Trpín Obec Trpín Krupina 7.2
Andrea Banásová 08501 061PO090168 Andrea Banásová Richvald Bardejov 6.1
Obec Hunkovce 09003 074PO220200 „KULTÚRNO – SPRÁVNA BUDOVA – rekonštrukcia (časť: Spoločenská sála)“ Obec Hunkovce Svidník 7.4
Obec Melek 95201 309070AHJ7 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Melek Obec Melek Nitra 7.2
Obec Hažín 07234 309070BXG3 Hažín: Výstavba altánku v športovo oddychovej zóne Obec Hažín3 Michalovce 7.5
Obec Veľký Folkmar 05551 309070AMC4 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Veľký Folkmar Gelnica 7.4
ZEMEDAR s.r.o 05801 041PO500034 Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia rastlinnej výroby v spoločnosti ZEMEDAR Poprad Poprad 4.1.1
Obec Malé Kozmálovce 93521 309070Z859 Modernizácia verejného priestranstva Malé Kozmálovce Levice 7.2
Obec Sedliacka Dubová 02755 NFP č.074ZA220142 Zvýšenie bezpečnosti v obci Sedliacka Dubová Sedliacka Dubová Dolný Kubín 7.4
Obec Veľké Straciny 99001 074BB220200 Rozširovanie miestnych služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Veľké Straciny - výstavba detského a športového ihriska SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Veľké Straciny Veľký Krtíš 7.4
Obec Prietržka 90901 309070Z628 Chodníky v obci Prietržka, SO 03-chodník na parcele č. 168/1 v k.ú. Prietržka, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Prietržka, uvedenom na LV 584 a na parcelách č. 4, 5, 6 a 7 k.ú. Prietržka, ktorých vlastníci sú súkromné osob Skalica 7.2
Obec Kravany nad Dunajom 94636 075NR140001 Vybudovanie stánku rýchleho občerstvenia - „KIOSK“ Kravany nad Dunajom Komárno 7.5
Obec Veľké Leváre 90873 309070ADC6 Multifunkčné ihrisko 40x20 v obci Veľké Leváre Veľké Leváre, p.č. 257/1 Veľké Leváre 7.4
Obec Remetské Hámre 07241 309070ACX3 Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku Remetské Hamre Remetské Hámre 314, 07241, parc.KN-C 16/2, k. ú. Remetské Hámre Sobrance 7.4
Mesto Ilava 01901 309070CGF6 Multifunkčné ihrisko, ul. Štúrova, Ilava mesto Ilava Ilava 7.4
Obec Matúškovo 92501 309070AKP5 Autobusová zastávka a prístupový chodník v obci Matúškovo obec Matúškovo, parcela číslo 457, list vlastníctva číslo 4374 Galanta 7.2
ADM Agro Invest j.s.a. 97401 041BB500225 Mechanizácia pre zber krmovín SR, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Banská Bystrica Banská Bystrica 4.1.2
Roľnícke družstvo 97611 041BB500227 Doplnenie mechanizácie pre živočíšnu výrobu SR, Banskobystrický kraj, Okres Banská Bystrica, Obec Selce Banská Bystrica 4.1.2
Ing. Peter Kovács 98001 309040AHX6 Obstaranie kolesového traktora s nakladačom Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Horné Chlebany 95631 309070AHV8 Verejné priestranstvo - oddychová zóna Horné Chlebany Obec Horné Chlebany Topoľčany 7.2
Hospodár, s.r.o. 03847 041ZA500044 Teleskopický manipulátor Sklené Turčianske Teplice 4.1.2
Obec Pavľany 05371 309070ABB9 Revitalizácia obce Pavľany - oddychová zóna pre turistov Obec Pavľany, parcely KN C číslo 249/1, 249/3 k.ú.Pavľany, zapísané na LV číslo 1 - vlastník Obec Pavľany Levoča 7.5
Obec Strekov 94137 309070Z528 Drevený prístrešok pri dome smútku Obec Strekov, k.ú. Strekov, parc. č.: 785/1, 785/2 Nové Zámky 7.4
Obec Habovka 02732 309070ACT1 Zriadenie obecnej knižnice a čitárne katastrálne územie Habovka, parcela CKN 5729/21 Tvrdošín 7.4
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 01841 041TN500068 Teleskopický manipulátor SR, kraj:Trenčiansky, okres Ilava, obec: Dubnica nad Váhom Ilava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 01841 041TN500086 Obstaranie postrekovača SR, kraj:Trenčiansky, okres Ilava, obec: Dubnica nad Váhom Ilava 4.1.1
Erik Balga 99125 061BB90245 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Petőfiho 288/10, 991 25 Čebovce Veľký Krtíš 6.1
Obec Kapišová 09001 309070ABM1 Autobusová čakáreň SAD - modernizácia a parková úprava okolia Kapišová, okres Svidník Prešovský kraj, okres Svidník, obec Kapišová, k. ú. Kapišová Svidník 7.2
Obec Svidnička 09002 309070ANN1 Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Svidnička Svidnička Svidník 7.2
Obec Krajné Čierno 09003 309070ABR8 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krajné Čierno k.ú. Krajné Čierno, obec Krajné Čierno, okres Svidník, Prešovský kraj Svidník 7.2
ROJA – Slovensko s.r.o. 94901 041NR060082 Investície do živočíšnej výroby Babindol Nitra 4.1.2
Obec Bartošova Lehôtka 96701 074BB220174 Viacúčelové ihrisko a oddychová zóna v obci Bartošova Lehôtka Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 7.4
Obec Kysta 07602 309070APJ1 Rekonštrukcia chodníka v obci Kysta - Kvetná ulica Obec Kysta Trebišov 7.2
Ing.Marek Škorňa 98505 041BB500143 MODERNIZÁCIOU K UDRŽATEĽNOSTI A ROZVOJU FARMY SR, Banskobystrický kraj, Okres: Poltár, Obec: Kokava nad Rimavicou Poltár 4.1.2
Obec Melčice-Lieskové 91305 309070AQH3 Rekonštrukcia miestností múzea Jána Smreka Obec Melčice-Lieskové Trenčí 7.5
Obec Porúbka 07261 309070Z530 Výstavba detského ihriska Porúbka Sobrance 7.4
Obec Slovinky 05340 309070AWR8 Multifunkčné ihrisko v obci Slovinky Obec Slovinky Spišská Nová Ves 7.4
Obec Jurkova Voľa 08901 309070ACB7 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Jurkova Voľa Jurkova Voľa Svidník 7.2
Obec Kochanovce 08646 074PO220185 Vybudovanie multifunkčného a detského ihriska v obci Kochanovce obec Kochanovce Bardejov 7.4
Obec Dlhá nad Oravou 02755 309070ACT4 Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome v Dlhej nad Oravou Obec Dlhá nad Oravou parcely KN-C 10/8, 10/9, 10/10 a KN-E 10500 Dolný Kubín 7.4
Peter Labaška 03104 061ZA090161 Bio-Včelia Farma Liptovský Mikuláš, Demanovská Dolina Liptovský Mikuláš 6.1
Obec Tajná 95201 309070AGQ6 Obecný úrad obce Tajná (využívanie OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie) Obec Tajná Nitra 7.4
Obec Podbranč 90605 309070Z117 Rekonštrukcia javiska amfiteátra Obec Podbranč Senica 7.4
Obec Orechová 07251 074KE220218 Multifunkčné a detské ihrisko, altánok Orechová Obec Orechová Sobrance 7.4
Obec Svätuš 07255 074KE220135 Multifunkčné a detské ihrisko, altánok v obci Svätuš Obec Svätuš Sobrance 7.4
Obec Blažice 04416 309070ANP2 Trávenie voľného času v obci Blažice Obec Blažice Košice okolie 7.4
Obec Opatovská Nová Ves 99107 309070ABJ9 Spevnené plochy pri dome smútku v obci Opatovská Nová Ves Obec Opatovská Nová Ves, parcely CKN č. 647/10; 649/1; 649/2; 649/3, LV č. 310 a 1161 Veľký Krtíš 7.4
Obec Klin 02941 309070Z719 Výstavba detského ihriska v obci Klin Klin Námestovo 7.4
Obec Mestisko 08901 309070ANA3 Areál detského ihriska v obci Mestisko Mestisko Svidník 7.4
Obec Utekáč 98506 309070AWS3 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre rozvoj podnikania v obci Utekáč Utekáč Utekáč 7.4
Peter Šesták 08643 063PO470006 Rozvoj malého poľnohospodárskeho podniku –SHR Peter Šesták Koprivnica Bardejov 6.3
Obec Vyšná Sitnica 09407 309070ALD4 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Sitnica Vyšná Sitnica Humenné 7.2
Obec Kalnište 08701 309070Z603 Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Kalnište obec Kalnište Svidník 7.2
Peter Vaverčák 05304 063KE470013 Rozvoj živočíšnej výroby Hincovce Levoča 6.3
Ing. Slavomír Cehula 05971 063PO470019 Zvýšenie objemu a kvality produkcie konzumných zemiakov na farme SHR Slavomír Cehula Vlkovce Kežmarok 6.3
Poľnohospodárske družstvo, Jur nad Hronom 93557 041NR500124 Doplnenie mechanizácie pre manipuláciu s objemovými krmivami Jur nad Hronom Levice 4.1.2
Norbert Tóth - SHR 94361 041NR500021 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - Norbert Tóth SHR Salka (854352) Nové Zámky 4.1.2
AGROprofit Boliarov, s.r.o. 04447 041KE500025 Investície do obstarania technického vybavenia podniku AGROprofit Boliarov, s.r.o. Košický kraj, Obec Boliarov, Katastrálne územie:803626 Okres Košice - okolie 4.1.2
obec Zbyňov 01319 309070Y494 Oplotenie cintorína v obci Zbyňov Obec Zbyňov Žilina 7.2
obec Lopúchov 08641 309070Z418 Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopúchov obec Lopúchov Bardejov 7.2
Obec Stročín 08901 309070ABX2 Oplotenie a revitalizácia cintorína Stročín parcela č. KN-C 156/1, ostatná plocha evidovaná na LV č. 1 v k.ú. Stročín Svidník 7.2
Andrej Šebeň 90301 041BA300004 Obnova závlahového hospodárstva Andrej Šebeň SHR SR, okres Senec, obec Nový Svet Senec 4.1.3
Obec Cernina 09016 309070AMX6 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina Cernina Svidník 7.2
obec Jacovce 95621 309070AHU2 Obnova chodníka na ul. Bedzianska v Jacovciach obec Jacovce Topoľčany 7.2
Filip Marek Cencer 97698 061BB090313 Chov hovädzieho dobytka - Valaská Valaská Brezno 6.1
Obec Žihárec 92583 309070AVU4 Rekonštrukcia chodníka v obci Žihárec Žihárec Šaľa 7.2
Obec Gbelce 94342 309070AFL8 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Gbelce obec Gbelce Nové Zámky 7.2
Obec Bešeňov 94141 309070Z604 Rekonštrukcia domu smútku obec Bešeňov Nové Zámky 7.4
obec Skalka nad Váhom 91331 309070Z366 Detské ihrisko v obci Skalka nad Váhom obec Skalka nad Váhom Trenčín 7.4
Obec Výborná 05902 309070Z118 Parkovisko pri ihrisku v obci Výborná Výborná Kežmarok 7.2
Obec Baloň 93008 309070AKI5 Dodávka a montáž automatického závlahového systému futbalového ihriska v obci Baloň obec Baloň, k. ú. Baloň, parc. č. 3051/2, okres Dunajská Streda, Dunajská Streda 7.4
Obec Nižné Ružbachy 06502 309070ADF2 IBV - POD KIRBARGOM, SO 03 Verejná splašková kanalizácia Obec Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Matiašovce 05904 309070Z506 Vitajte v obci Matiašovce - turistický informačný systém Matiašovce Kežmarok 7.5
Obec Lúčka 05303 309070ABR7 Rekonštrukcia turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou Obec Lúčka Levoča 7.5
Obec Fričkovce 08642 309070Z038 Úprava verejného priestranstva obce Fričkovce Obec Fričkovce, Parcela CKN 266/1, k.ú. Fričkovce, List vlastníctva č. 1 Parcela CKN 568, k.ú. Fričkovce, List vlastníctva č. 1 Bardejov 7.2
LIPOVEC, s.r.o. 91616 041TN500080 Traktor s digitálnou technológiou SR, kraj:Trenčiansky, okres Myjava, obec: Krajné Myjava 4.1.2
Ing. Jozef Osvald 06501 041PO500158 Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby v spoločnosti Jozef Osvald Lacková Stará Ľubovňa 4.1.2
Obec Zákamenné 02956 309070Z835 Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu Zákamenné Zákamenné Námestovo 7.4
Jaroslav Hrehor 04447 041KE500085 Investície do obstarania technického vybavenia podniku SHR Jaroslav Hrehor SR, Košický kraj, Okres Košice, Obec Boliarov Okres Košice - okolie 4.1.2
Obec Úbrež 07242 309070Y345 Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci Úbrež Úbrež 168, 072 42 Úbrež Úbrež 7.4
Obec Mikulášová 08636 309070ABP4 Rekonštrukcia nevyužívaných objektov na športovú činnosť Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Mikulášová, k. ú. Mikulášová, kultúrno-správna budova súp. č. 50 Bardejov 7.4
Obec Bukovec 90614 309070Z162 Amfiteáter Bukovec Bukovec, parcela registra "C" č. 109, kat. územie Bukovec Myjava 7.4
Obec Prochot 96604 309070ADP7 Rekonštrukcia vykurovania kultúrneho domu Kultúrny dom, súp. číslo: 271, parcela č. KN-C 601/1, vedená na LV č. 552 Žiar nad Hronom 7.4
Obec Pohronská Polhora 97656 309070AXC7 Dom smútku - výmena výplní otvorov Pohronská Polhora Brezno 7.4
Obec Rokytov 08601 074PO220332 BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V OBCI Rokytov Obec Rokytov Bardejov 7.4
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance 04501 041KE500100 Obstaranie teleskopického manipulátora - nakladača Mokrance Košice-okolie 4.1.4
Obec Petrovce 09431 309070Y640 DOM SMÚTKU - rekonštrukcia a obnova Obec Petrovce Vranovský 7.4
Obec Vavrišovo 03242 309070AHL5 Stavebné úpravy domu smútku Vavrišovo Katastrálne územie obce Vavrišovo Liptovský Mikuláš 7.4
Poľnohospodárske družstvo Lisková -Sliače, družstvo 03481 309040BBN6 Podpora na investície do PD Lisková – Sliače (ŽV) Lisková Ružomberok 4.1.2
Obec Zákopčie 02311 309070ADS7 Park Oddychu Obec Zákopčie Čadca 7.2
Obec Zákopčie 02311 309070ANB7 Park oddychu - SO 02 Športovisko Obec Zákopčie Čadca 7.4
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. 90081 041BA500031 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby v spoločnosti KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. k.u.Senec Pezinok 4.1.1
Obec Bodovce 08266 309070AFR7 Bodovce, miestna komunikácia Obec Bodovce Sabinov 7.2
Obec Nový Salaš 04417 309070ANV4 Rekonštrukcia chodníka v obci Nový Salaš Obec Nový Salaš Košice okolie 7.2
Obec Vyškovce nad Ipľom 93577 309070AGQ2 Obnova Kultúrneho domu - čiastočná vnútorná rekonštrukcia k.ú Vyškovce nad Ipľom, LV č.1, parc.č. 53/3, súpisné číslo 131 Levice 7.4
Mesto Spišská Belá 05901 309070ARK6 Drevené prístrešky na cyklotrase s príslušenstvom Spišská Belá Kežmarok 7.5
Obec Soboš 09042 309070Z549 Skvalitnenie infraštruktúry v obci Soboš rekonštrukciou kytu vozovky Soboš Svidník 7.2
Danka Antalová 98026 061BB090071 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Danka Antalová Horné Zahorany Rimavská Sobota 6.1
Obec Svodín 94354 309070AFP5 Rekonštrukcia chodníkov v obci Svodín Svodín Nové Zámky 7.2
Obec Štôla 05937 NFP309070AGK8 Rekonštrukcia MK - Štôla Štôla Poprad 7.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 309040AVV1 Investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov Jarovnice 507, Jarovnice 082 63 Sabinov 4.2.7A
Obec Prietrž 90611 309070AXX8 Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž - stavebné úpravy kuchyne Prietrž Prietrž 7.4
Obec Otrhánky 95655 309070AIH7 Rekonštrukcia kultúrneho centra - časť 1 Obec Otrhánky Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Matiašovce 05904 309070Z392 Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok - Matiašovce Matiašovce Kežmarok 7.2
Július Vágvölgyi 94634 041NR500076 Okopávačka SR, Nitriansky kraj, okres: Komárno, obec: Bátorove Kosihy Komárno 4.1.1
Ondrej Pálkovács - AGROPA 98001 309040AHX5 Obstaranie sejačky s prihnojovaním Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.1
Obec Dvorníky 92056 309070ACG8 Spevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci Dvorníky Obec Dvorníky Hlohovec 7.2
Obec Ďurďošík 04445 309070ANU6 Ďurďošík - výstavba obecnej komunikácie na parcele č. 135/1 a č. 136/6 obec Ďurďošík Košice okolie 7.2
Obec Svinica 04445 309070AMU2 Detské ihrisko v obci Svinica p.č. : 926/1 Obec Svinica Košice okolie 7.4
Obec Liesek 02712 309070ABR3 Detské ihriská pri ZŠ s MŠ v Liesku Obec Liesek (okres Tvrdošín, Žilinský kraj) - Realizácia projektu sa uskutočnila na parcele registra "C" č. 519/1 (LV č. 1200) v katastri obce Liesek. Tvrdošín 7.4
BiofarmaTurie a.s. 01009 041ZA500045 Teleskopický nakladač Turie Žilina 4.1.2
Obec Kalša 04418 309070ASG3 Trávenie voľného času v obci Kalša Obec Kalša Košice okolie 7.4
Obec Žihárec 92583 309070AVU4 Rekonštrukcia chodníka v obci Žihárec Žihárec Šaľa 7.2
Obec Ratka 98601 309070AQC2 Výstavba amfiteátra v obci Ratka Obec Ratka Lučenec 7.4
Mesto Vráble 95216 309070Z229 Chodník pre peších v Parku kpt. Nálepku vo Vrábľoch Vráble Nitra 7.2
Obec Brestov 06601 309070AKX5 Regenerácia sídiel centra obce Brestov, Objekt: SO - 01 Chodník - B1 Obec Brestov Humenné 7.2
Obec Malatíny 03215 309070Y807 Stavebné úpravy zvonice v Malatinách Obec Malatíny Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Dubové 96261 074BB220239 Rekonštrukcia kultúrneho domu Dubové Dubové Zvolen 7.4
Obec Chrabrany 95501 309070ABG3 Detské ihrisko Chrabrany Chrabrany Chrabrany 7.4
obec Krivoklát 01852 309070Y908 Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom obec Krivoklát Ilava 7.2
Obec Čiližská Radvaň 93008 309070AKJ2 Kamerový a monitorovací systém v obci Čiližská Radvaň Čiližská Radvaň Čiližská Radvaň 7.4
Obec Lackov 96244 309070Z819 Rekonštrukcia kultúrneho domu Lackov č. 11 Krupina 7.4
Obec Čaradice 95301 309070Z654 Chodník pri regionálnej ceste III/0761 Čaradice Obec Čaradice Zlaté Moravce 7.2
FATIMEX, s.r.o. 01001 309040AA72 Obstaranie poľnohospodárskej techniky Slovensko, Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Žilina, obec: Fačkov /aj v k.ú. obcí Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Čičmany, Abramová, Mošovce/ Žilina 4.1.2
Ing. Ivana Kodajová 91333 063TN470009 Rozvoj kozej farmy na Vlčom Vrchu Horná Súča Trenčín 6.3
Obec Svrbice 95606 309070BKZ3 „Oplotenie cintorína – stavebná úprava“ Svrbice Topoľčany 7.2
obec Hnilčík 05332 309070ARL6 Rekonštrukcia obecnej cesty v Hnilčíku v miestnej časti Cechy Hnilčík, miestna časť Cechy Spišská Nová Ves 7.2
obec Hankovce 06712 309070Z739 Výstavba prístupovej komunikácie k IBV Vyšná Roveň v obci Hankovce Hankovce Humenné 7.2
Obec Sasinkovo 92065 309070ACG7 Komunálny malotraktor – set na zimnú údržbu pre obec Sasinkovo Obec Sasinkovo Hlohovec 7.4
Obec Veľké Kozmálovce 93521 309070ABA3 Oddychová zóna na Hájiku pri cykloturistickom chodníku Pohronskej cyklomagistrály Veľké Kozmálovce Levice 7.5
Obec Stará Huta 96225 309070AQC1 Rakonštrukcia miestneho kultúrneho strediska v obci Stará Huta Stará Huta Detva 7.4
Obec Liptovská Teplička 05940 309070AHK9 Revitalizácia okolia obchodu COOP Jednota - detské ihrisko k.ú. Liptovská Teplička, KNC parcelné čísla 1619, 1620, 2600 Poprad 7.4
Obec Vysoká pri Morave 90066 309070ADV9 Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave Vysoká pri Morave Malacky 7.4
Obec Hendrichovce 08235 309070APD7 Hendrichovce, kaštieľ - úprava hlavného schodiska obec Hendrichovce Prešov 7.5
Mesto Fiľakovo 98601 309070Z656 Rekonštrukcia výplňových konštrukcií a zateplenie fasády nevyužívaného objektu koncertnej sály vo Fiľakove mesto Fiľakovo Lučenec 7.4
Milan Tatár 07206 061KE090103 Milan Tatár SHR SR – obec Malčice, okres Michalovce, kraj Košický Michalovce 6.1
Oto Zápražný 91942 061TT090041 Býčia farma - Oto Zápražný SR,okres Trnava Trnava 6.1
Obec Rudník 90623 309070Z157 Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku Obec Rudník Myjava 7.4
Obec Stožok 96212 309070Y388 Rekonštrukcia kultúrneho domu - Stožok katastrálne územie Stožok, KN C č. 20, súpisné číslo 224 Detva 7.4
Obec Vrbová nad Váhom 94665 309070AIN4 Obnova obecného parku - Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom Komárno 7.2
Obec Gáň 92531 NFP309070AIS5 Rekonštrukcia chodníka v obci Gáň Obec Gáň, katastrálne územie Bakoň, par.č. 197 Galanta 7.2
Čelovce 08214 309070AA46 Amfiteáter v obci Čelovce obec Čelovce Prešov 7.4
obec Ľubotice 08006 309070AA89 Rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach Obec Ľubotice Prešov 7.2
Obec Nižná Boca 03234 074ZA220063 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižná Boca Nižná Boca Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Ratvaj 08266 309070AFR3 Výstavba chodníka 2.1 v obci Ratvaj Obec Ratvaj Sabinov 7.2
Obec Gôtovany 03214 309070BKS6 Výstavba športoviska v Obci Gôtovany Gôtovany Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Sazdice 93585 309070AGZ9 Rekonštrukcia plôch k turisticky zaujímavým objektom - I. etapa okolie kostola KNP sv. Mikuláša biskupa Sazdice Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Sazdice, kat. územie Sazdice, parcela č. 551/1 vedená na LV č. 1 Levice 7.5
Obec Stará Myjava 90701 309070AIH9 Rekonštrukcia MK na cyklotrasu v obci Stará Myjava Obec Stará Myjava Myjava 7.5
Obec Jablonica 90632 309070AXH8 Náučný chodník pri kostole sv. Štefana kráľa v Jablonici Jablonica, parcela registra "C" KN č. 105/1 v k.ú. Jablonica Senica 7.5
Obec Sklené Teplice 96603 309070Z624 Rekonštrukcia chodníka v obci Sklené Teplice k.ú. Sklené teplice, chodník = parcely CKN 28/1 (EKN 636/1), CKN 28/3, zeleň+mobiliár = CKN 28/1 (EKN 636/1), 28/3, CKN739 (421/4) vo vlastníctve obce Sklené Teplice Žiar nad Hronom 7.2
MITALEX s.r.o. 09024 309060AIN5 Ubytovňa pod Kyčerou. Miková- parcelné čísla pozemkov č. 37, 39, 40, 41/1 a 41/2. Stropkov 6.4.1
Obec Mýto pod Ďumbierom 97644 309070BVN4 Obnova domu smútku - Mýto pod Ďumbierom Mýto pod Ďumbierom Brezno 7.4
Obec Nová Lesná 05986 309070AGQ4 Chodník a lávka cez Novolesniansky potok v obci Nová Lesná Nová Lesná Poprad 7.2
Obec Tovarné 09401 309070AIK8 Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné Obec Tovarné Vranovský 7.2
Mesto Modra 90001 309070BBF5 Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD Modra- Harmónia Modra, časť Harmónia, LV 4119, parcelné číslo 4933 o výmere 1172m2 Pezinok 7.2
Obec Čajkov 93524 309070BFM3 Kamerový systém Čajkov Levice 7.4
Alena Slabejová 02357 061ZA460003 Zdravé prasiatka Turzovka Čadca 6.1
Ing. Ivana Vasiľová PhD. 03861 061ZA090038 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ing. Ivana Vasiľová, Phd. Turčianska Štiavnička , Blatnica (Gaderská dolina), Martin Martin 6.1
Obec Sokoľ 04431 309070ARW7 Výmena strešnej krytiny na Dome Smútku Obec Sokoľ Košice okolie 7.4
Obec Zatín 07653 074KE220202 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom a Obecný úrad v obci Zatín Obec Zatín Trebišov 7.4
Obec Nižná Boca 03234 074ZA220016 Zavedenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní kultúrneho domu v obci Nižná Boca Nižná Boca Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Radobica 97248 074TN220125 Obstaranie prídavných zariadení k traktoru v obci Radobica Obec Radobica Radobica 7.4
Ing. Anton Bereš 07214 041KE500052 Modernizácia farmy Stavrekon Ing. Anton Bereš Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.1.2
Ing. Igor Štvarták 08271 061PO090069 Včela z východu Lipany Sabinov 6.1
Obec Chmeľov 08215 309070Z450 Informačné tabule a smerovníky k turistickým cieľom Chmeľov Prešov 7.5
Ing. Martina Fechová 05902 061PO090202 Farma Kamence Slovenská Ves Kežmarok 6.1
POLISCHO, s.r.o. 93005 041TT300023 Modernizácia závlahového systému SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Gabčíkovo, Jurová, Stará Gala, Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 4.1.3
Marta Kozárová 95107 041NR410007 Sklad produktov špecializovanej rastlinnej výroby Malý Cetín Nitra 4.1.5
Obec Nižné Ladičkovce 06711 309070Z717 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce Humenné 7.2
Obec Kaľava 05342 309070Y650 Rekonštrukcia budovy centra voľnočasových aktivít Kaľava Spišská Nová Ves 7.4
Farma OTAGO,s.r.o. 08001 309040ARU8 Podpora poľnohospodárskeho podniku Farma OTAGO, s.r.o. Pavlovce nad Topľou, 09431 Prešov 4.1.2
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 91928 041NR500113 Obstaranie moderných strojných zariadení pre zvýšenie efektivity pestovania cukrovej repy Nitriansky kraj, Okres Topoľčany, Obec Horné Chlebany Trnava 4.1.1
Jozef Mikula ml. 02601 061ZA090193 Podnikanie v oblasti ekologického chovu hovädzieho dobytka ako samostatne hospodáriaci roľník v obci Pribiš. Pribiš Odrošovo Dolny Kubín 6.1
Obec Pohronská Polhora 97656 309070Z950 Adaptácia priestorov za účelom vytvorenia expozície tradičnej kultúry obce Pohronská Polhora Pohronská Polhora Brezno 7.5
Obec Hrčeľ 07615 309070ANN2 Dom smútku - stavebné úpravy Obec Hrčeľ Trebišov 7.4
Obec Kostolné 91613 309070AIL2 Rekonštrukcia nevyužitého objektu na pamätný dom obce Kostolné Obec Kostolné Myjava 7.5
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. 95178 041NR300013 Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice Oponice Nitra 4.1.3
Obec Kunešov 96701 309070Z757 Obnova strechy obecného úradu spojená s využívaním OZE v obci Kunešov Obec Kunešov, Kunešov č. 1 Žiar nad Hronom 7.4
obec Hendrichovce 08235 309070Z398 Kaštieľ Hendrichovce – centrum komunitno/spolkových aktivít obec Hendrichovce Prešov 7.4
Mesto Handlová 97251 309070AVT8 Podpora turistickej infraštruktúry v meste Handlová Handlová Prievidza 7.5
Obec Čabalovce 06716 309070AZZ8 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čabalovce. Čabalovce Medzilaborce 7.2
CHOVAGRO s.r.o. 96231 309040Y463 projektuInvestície do živočíšnej výroby CHOVAGRO k.ú. Sliač, Ul. ČSA 963, 962 31 Sliač Zvolen 4.1.2
Obec Veľké Úľany 92522 309070ADK3 Vytvorenie voľnočasového ihriska v centre obce Veľké Úľany Veľké Úľany Galanta 7.4
Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 09431 041PO500172 Doplnenie techniky na manipuláciu s maštaľným hnojom a krmivami SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Ďurďoš Vranov nad Topľou 4.1.2
Alfréd Németh 94557 061NR090320 Založenie ovocného sadu a pestovanie strukovín – „Mladý farmár“ k.u. Svätý Peter, parcela č. 7473 Komárno 6.1
Obec Slatvina 05361 309070Z270 Rekonštrukcia chodníkov v obci Slatvina Obec Slatvina Spišská Nová Ves 7.2
Obec Vyšný Komárnik 09005 309070Z927 Autobusová zastávka Vyšný Komárnik,okr.Svidník-parcela2/2 Vyšný Komárnik Svidník 7.2
Kristián Krempaský 05978 063PO470014 Rozvoj farmy zameranej na chov oviec Veľká Franková Kežmarok 6.3
EMFARM s.r.o. 06713 041PO50017 Modernizácia ŽV - nákup strojov Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Obec Smolník 05566 309070ANX8 Výstavba a modernizácia ihrísk v obci Smolník pre športové vyžitie a trávenie voľného času Smolník Gelnica 7.4
AGRO-FERMAT s.r.o. 95634 041TN500003 Kultivátor pôdy TOPDOWN 300, alebo ekvivalent Ostratice Partizánske 4.1.1
AGROTOM farma Lehôtka, družstvo 98556 041BB500166 Obstaranie traktora Tomášovce Tomášovce 4.1.2
AGROTOM, s.r.o. 98556 041BB500164 Teleskopický nakladač Tomášovce Lučenec 4.1.2
Jozef Vasas 98201 061BB090075 Podpora farmy-Jozef Vasas Žiar Revúca 6.1
Peter Dobrocký SHR-VČELÁR 96241 061BB090039 Peter Dobrocký - VČELÁR Čekovce Krupina 6.1
Martina Košová 03861 061ZA090028 Založenie a prevádzka včelnice SR, okres Martin Martin 6.1
Obec Čabradský Vrbovok 96251 074BB220143 Rekonštrukcia strechy na KD Čabradský Vrbovok Čabradský Vrbovok 59 Krupina 7.4
Obec Malá Domaša 09402 309070ACL1 Detské ihrisko - novostavba Obec Malá Domaša Vranovský 7.4
Obec Veľaty 07615 074KE220073 Využívanie OZE v obci Veľaty Obec Veľaty Trebišov 7.4
Agro-družstvo Klokoč 96225 309040ARZ1 Modulárne zariadenie na porážanie hydiny a králikov k.ú. Lieksovec, LV č- 1843, parcela CK-N 1642/22, osadenie modulárneho zariadenia na porážanie hydiny a králikov Detva 4.2.1A
Bc. Peter Bölcskei 94613 061NR090309 Hospodárský chov včiel Ladzany, Beluj Komárno 6.1
Obec Závadka 07233 309070AKS2 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom roľníckom dome Závadka 101 Michalovce 7.4
Roľnícke družstvo Petrova Ves, družstvo 90844 041TT500170 Nákup strojno-technologického zariadenia za účelom zvýšenia kvality produkcie v živočíšnej výrobe Petrova Ves Skalica 4.1.2
JUDr. Matúš Košara 91108 061TN090032 Podpora novovzniknutého subjektu SHR JUDr. Matúš Košara SR, okres Myjava Trenčín 6.1
Obec Bádice 95146 309070AKV9 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. K vinohradom Bádice Nitra 7.2
JÁN MITRO - M FARM 04455 061KE090104 Ekofarma oviec Mitro Šemša. Šemša Košice- okolie 6.1
Obec Plaveč 06544 309070AA62 Prestavba nevyužitých priestorov na komunitné centrum Obec Plaveč Stará Ľubovňa 7.4
AGROEM Rokytov spol. s r. o. 06713 041PO500133 Modernizácia ŽV SR,Prešovský kraj,Okres:Humenné,Obec: Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo 96261 309040AQW8 Nákup teleskopického manipulátora k.ú. Dubové, okres Zvolen, hospodársky dvor Dubové Zvolen 4.1.2
Obec Krahule 96701 309070Z735 Nákup komunálnej techniky v obci Krahule Krahule Žiar nad Hronom 7.4
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 94617 041NR500062 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku za účelom zvýšenia kvality produkcie živočíšnej výroby Sokolce Komárno 4.1.2
Obec Ďurďoš 09431 309070AWL5 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie pre MRK v obci Ďurďoš Obec Ďurďoš Vranovský 7.2
AGRO-RACIO s.r.o. 03101 041ZA500084 Technika do živočíšnej výroby Kraj Žilinský, Okres Liptovský Mikuláš, Obec Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.1.2
Obec Banský Studenec 96901 309070AIY5 Prestavba rodinného domu na centrum pre spolkovú a komunitnú činnosť Banský Studenec Banská Štiavnica 7.4
Obec Radvaň nad Laborcom 06701 309070Y875 Verejné priestranstvo s odstavným státim v obci Radvaň nad Laborcom. Radvaň nad Laborcom Medzilaborce 7.2
AS-Avis, s.r.o. 92541 041TT500003 Obstaranie teleskopického manipulátora Kráľov Brod Galanta 4.1.2
Obec Rabča 02944 309070Z536 Workoutové ihrisko v Rabči obec Rabča, parcela C-KN 4573/1 Námestovo 7.4
Obec Kvakovce 09402 074PO220371 Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO Domaša Dobrá SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kvakovce Vranov nad Topľou 7.4
SLOVEXA PD - Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným 08212 041PO500175 Obstarávanie traktora s príslušenstvom Nemcovce, okres Prešov Prešov 4.1.2
Dušan Knapec 01313 063ZA470010 Obnova chovu na čistokrvný pinzgauský dobytok Poluvsie nad Rajčankou Žilina 6.3
Obec Malá Ida 04420 309070AYB9 Ihrisko v obci Malá Ida Obec Malá Ida parcele č. 332/1 (LV č. 447) Košice-okolie 7.4
Obec Vieska nad Žitavou 95152 309070Z043 Rekonštrukcia chodníkov Hlavná 1. a 2. časť, Vieska nad Žitavou Vieska nad Žitavou, parcela registra C č. 70/1, kat. územie Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 7.2
Obec Nezbudská Lúčka 01324 309070API6 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a kuchyne so skladom v kultúrnom dome Nezbudská Lúčka Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Žilina 7.4
Obec Litava 96244 309070Z963 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a vytvorenie spevnených plôch v obci Litava Litava Krupina 7.2
Obec Vígľašská Huta - Kalinka 96225 309070Y679 Rekonštrukcia kultúrneho domu Kultúrny dom, k.ú. Vígľašská Huta-Kalinka, súp. číslo: 14, parcela č. KN-C 358, vedená na LV č. 484. Detva 7.4
Obec Ratvaj 08266 309070AFR3 Výstavba chodníka 2.1 v obci Ratvaj Obec Ratvaj, okres Sabinov, Prešovský kraj Sabinov 7.2
Miroslav Romaňak ml. 06533 061PO090084 Ekofarma oviec Romaňák Stráňany. Stráňany č.8, 065 33 Stará Ľubovňa 6.1
Ing. Terézia Feriancová 96262 061BB090023 Plán uskutočniteľnosti výstavby farmy so zmiešanou výrobou Bzovská Lehôtka Zvolen 6.1
Obec Príbelce 99125 309070AGD2 Rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Príbelce Príbelce Veľký Krtíš 7.2
Obec Čerín 97401 309070ANG8 Rekonštrukcia chodníka v obci Čerín Čerín Banská Bystrica 7.2
Obec Nededza 01302 309070ARM5 Rekonštrukcia strechy - Objekt šatní na futbalovom ihrisku Nededza Žilina 7.4
Mesto Krásno nad Kysucou 02302 309070AZG9 Výstavba detského ihriska v Krásne nad Kysucou Krásno nad Kysucou Čadca 7.4
Peter Mihók 04926 061KE090226 Farma Peter Mihók Rejdová Rožňava 6.1
Obec Ľubica 05971 309070AXD4 Prístrešky v obci Ľubica k. ú. Ľubica Kežmarok 7.5
Dedinkovo 91333 309070ASL2 Vybudovanie odpočinkového miesta pod lipou Horná Súča Trenčín 7.5
Obec Siladice 92052 309070ACH1 Rekonštrukcia chodníkov – úsek č. 1 v obci Siladice Obec Siladice Hlohovec 7.2
Obec Lokca 02951 309070Z416 Prídavné zariadenia na komunálnu techniku Obec Lokca Námestovo 7.4
Obec Závadka 06601 072PO130169 Úprava verejného priestranstva pri obecnom úrade v obci Závadka Obec Závadka Humenné 7.2
SHR Lenka Tomašovičová 90606 061TN090148 Chov hovädzieho dobytka Kraj Trenčiansky, Okres Myjava, obec a k.ú. Vrbovce, obec a k.ú. Turá Lúka Myjava 6.1
Obec Hniezdne 06501 309070AFU3 Náučný chodník obec Hniezdne Stará Ľubovňa 7.5
Obec Kvakovce 09402 309070AGV3 Zlepšenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce Kvakovce Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kvakovce Vranov nad Topľou 7.2
Ing. Jana Čeryová Gajdošová, PhD. 94145 061NR090256 Chov včiel a pestovanie strukovín Obec Maňa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj Nové Zámky 6.1
Obec Kráľová nad Váhom 92591 309070Y013 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Péro Kráľová nad Váhom Kráľová nad Váhom 7.2
Lenka Peláková 08212 061ZA090103 Pomoc na začatie podnikatelskej činnosti mladých polnohospodárov - Lenka Peláková Veličná Revišné čislo farmy 477571 Prešov 6.1
Obec Vyšný Mirošov 09011 309070APH1 Detské ihrisko – Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov Svidník 7.4
obec Fričovce 08237 309070Z572 Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka v obci Fričovce obec Fričovce Prešov 7.2
Chata Pieniny, s.r.o. 06533 309060AJN8 Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba chaty PIENINY - Zefektívnenie ohrevu TÚV a bazénovej vody pomocou solárnych kolektorov SR, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, Obec Lesnica Stará Ľubovňa 6.4.1
Obec Zvolenská Slatina 96201 309070Y630 Obnova domu smútku v obci Zvolenská Slatina reg. C, parcela č. 1012/2., k.ú. Zvolenská Slatina Zvolen 7.4
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 90042 041BA410003 Výstavba skladu pre celoročné skladovanie ovocia v spoločnosti DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. SR, okres: Senec, obec: Dunajská Lužná Senec 4.1.5
František Kovačovský 90088 061TT090149 Investície do zmiešaného hospodárstva Horná Krupá Pezinok 6.1
Obec Hraničné 06522 309070ACP4 Miestne komunikácie v obci Hraničné Obec Hraničné Stará Ľubovňa 7.2
Obec Svätý Anton 96972 309070AJP5 Svätý Anton - chodník pri ceste I/51, II. etapa Obec Svätý Anton Banská Štiavnica 7.2
Obec Stará Bašta 98034 309070Y972 Rekonštrukcia kultúrneho domu Stará Bašta Rimavská Sobota 7.4
Obec Ľutina 08257 309070AGA6 Ľutina - Klub mládeže Obec Ľutina Sabinov 7.4
Obec Hrachovište 91616 309070AHV1 Cyklotrasa „C“ v obci Hrachovište Obec Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 7.5
Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov 09101 041PO060100 Rekonštrukcia kravína SR, okres Stropkov, obec Chotča Stropkov 4.1.2
Obec Tajná 95201 074NR220053 Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky obce Tajná Obec Tajná Nitra 7.4
obec Dulov 01852 309070X739 Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich Dulov Ilava 7.2
Vladimíra Dziaková 06503 061PO090052 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladú poľnohospodárku Vladimíru Dziakovú SK, okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6.1
Mgr. Martina Rudyová 08901 061PO090221 Vybudovanie farmy na chov a predaj jalovíc Vápeník Svidník 6.1
Obec Vrádište 90849 309070ACL7 Revitalizácia chodníkov v obci Vrádište na parcelách č. 84/17, 81/6 a 658/118 v k.ú. Vrádište. Skalica 7.2
Obec Kátov 90849 309070Z952 Chodník Kátov - SO Chodník parcely č. 596/10, 608/1, 597/29, 597/28, 597/27 v k.ú. obce Kátov Skalica 7.2
HUBERT Ľuborča, občianske združenie 91441 309070BAZ1 Vybudovanie včelárskeho náučného chodníka Nemšová Trenčín 7.5
Obec Poluvsie 97216 074TN220010 Cintorín Poluvsie Obec Poluvsie, k.ú. Poluvsie, parc.č. 1890/1, 1890/2 Prievidza 7.4
Obec Iliašovce 05311 309070ARF4 Detské ihrisko Iliašovce Spišská Nová Ves 7.4
Obec Dolné Semerovce 93585 309070AFW5 Detské a fitness ihrisko Dolné Semerovce Levice 7.4
Obec Mokrý Háj 90865 309070Z611 Rekonštrukcia miestnych chodníkov p.č. 467/11, k.ú. Mokrý Háj p.č. 467/11, 277 a 278 registra "C" k.ú. Mokrý Háj Skalica 7.2
obec Radimov 90847 309070ACY1 Chodník vedľa cesty III/1136, zakrytie priekopy, Radimov projektová aktivita sa bude realizovať na uvedených parceliach: "C": 850/3, 135/22, 135/1 a " E": 983/1, LV č. 442 Skalica 7.2
Obec Iliašovce 05311 309070ABT8 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Iliašovce Iliašovce Spišská Nová Ves 7.2
Obec Oreské 90863 309070Z708 IBV ORESKÉ - SO-01 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY parc č. 1062/1 reg. C, a parc č. 550 a551 reg. E k.ú. Oreské v novovybudovanej lokalite IBV Oreské Skalica 7.2
Obec Nemcovce 08212 309070AA22 Nemcovce - rekonštrukcia chodníka SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Nemcovce Prešov 7.2
Mesto Modrý Kameň 99201 309070ABZ3 Rekonštrukcia komunikácií a výstavba chodníkov Zámocká ulica 2. etapa, Modrý Kameň Modrý Kameň, parcela číslo KN c 2188/1, list vlastníctva č. 862 k.ú. Modrý Kameň Veľký Krtíš 7.2
obec Uzovský Šalgov 08261 309070Z335 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Uzovský Šalgov obec Uzovský Šalgov Sabinov 7.2
Obec Čabiny 06702 309070Z142 Pomník Anatolija Kralického v Čabinách - obnova k. ú. Čabiny Medzilaborce 7.5
Obec Čabradský Vrbovok 96251 074BB220078 Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok, zateplenie kultúrneho domu Čabradský Vrbovok 59 Krupina 7.4
Ján Ščurka 05971 061PO090151 Založenie poľnohospodárskeho podniku - Ján Ščurka Tvarožná Kežmarok 6.1
Matúš Petro 08253 061PO090314 Matúš Petro - SHR SR - obec Radatice, okres Prešov, kraj Prešovský Prešov 6.1
Obec Zubné 06733 309070ADI5 Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné (SO 03 Drevený altánok a SO 04 Tanečný parket) Zubné Humenné 7.4
Agrodružstvo v Soli 09435 309040ANV7 Investície do technologického vybavenia v Agrodružstve v Soli SR, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Soľ Vranov nad Topľou 4.1.2
Pavol Bačik – SHR 09101 061PO090024 Mladý poľnohospodár – Pavol Bačik Šandal Stropkov 6.1
Peter Kriššák ml. 05904 061PO090307 Farma hovädzieho dobytka Kriššák v Matiašovciach Potok 405/7, 059 04 Matiašovce Kežmarok 6.1
Obec Popudinské Močidľany 90861 309070AFR4 Dom smútku II parcela 1468/3 k.ú. Močidľany Skalica 7.4
Obec Gbeľany 01302 309070AIZ5 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Gbeľany Obec Gbeľany Žilina 7.4
Obec Klokočov 02322 309070AMB1 Multifunkčné ihrisko v Klokočove Obec Klokočov Čadca 7.4
Mgr.Stanislava Rutrichová 06713 061PO090143 Založenie rodinnej farmy na pestovanie liečivých rastlín, veľkochov včiel a predaj včelých produktov Rokytov pri Humennom a Budiš Humenné 6.1
Obec Iža 94639 309070AJZ7 Detské ihrisko Kelemantia Iža Komárno 7.4
Obec Mníšek nad Hnilcom 05564 309070ACD1 Rekonštrukcia domu smútku Mníšek nad Hnilcom; parcela č. 731, k. ú. Mníšek nad Hnilcom, súp. č. 552 Gelnica 7.4
Obec Odorín 05322 309070ADC7 „Revitalizácia centra – obec Odorín – SO 01 Spevnené plochy – centrum 1, SO 01.2 Pešie trasy a oddychové plochy. Časť: VÝSTAVBA SPEVNENÝCH PLÔCH-TRHOVISKO k.ú. Odorín Spišská Nová Ves 7.4
Obec Odorín 05322 309070ABR1 Revitalizácia centra - Obec Odorín k.ú. Odorín Spišská Nová Ves 7.2
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 91942 041TT300018 Modernizácia závlahových systémov v spoločnosti AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. SR, Trnavský kraj, okres Trnava, obec Voderady Trnava 4.1.3
Obec Dolná Súča 91332 č. 309070Z363 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej účinnosti objektu TJ Slovan Dolná Súča Dolná Súča Trenčín 7.4
Monika Mokričková 02063 061TN090131 Monika Mokričková - začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve Lednica, okres Púchov, SR Púchov 6.1
Obec Pečenice 93503 309070Z896 Viacúčelové kultúrne zariadenie Obec Pečenice Levice 7.4
Obec Tekovské Nemce 96654 309070AGY9 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tekovské Nemce Obec Tekovské Nemce Zlaté Moravce 7.4
Obec Ložín 07205 074KE220124 Prestavba oddychovej zóny v obecnom parku Ložín Michalovce 7.4
Peter Szűcs 94357 061NR090305 Podpora začatia podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára Petra Szűcsa Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Kamenín, parc. 543/1, 543/4 Nové Zámky 6.1
Obec Nová Ves nad Žitavou 95151 309070Z387 Stavebná úprava chodníkov pri ceste II/511 Obec Nová Ves nad Žitavou Nitra 7.2
obec Sielnica 96231 309070ASP8 Viacúčelové ihrisko obec Sielnica Zvolen 7.4
Obec Malé Vozokany 95182 309070Z386 Miestne komunikácie Malé Vozokany - Prístupová cesta s parkoviskom Malé Vozokany Zla 7.2
Obec Brestovec 90701 309070AIJ2 Výstavba rekreačného altánu v obci Brestovec Obec Brestovec Myjava 7.5
Obec Uhorská Ves 03203 309070AHL7 Obnova kultúrneho domu Katastrálne územie obce Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Nedanovce 95843 309070ACR4 Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska Nedanovce Partizánske 7.4
Obec Dežerice 95703 309070AIB9 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Dežericiach obec Dežerice Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Veľké Vozokany 95182 309070AGR1 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany (rekonštrukcia strechy) obec Veľké Vozokany Zlaté Moravce 7.4
Obec Čierne Kľačany 95305 309070Z614 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Mlynská Obec Čierne Kľačany Zlaté Moravce 7.2
obec Reľov 05904 309070Y943 Novostavba dvoch lávok cez potok a parkoviska pri cintoríne obec Reľov Kežmarok 7.2
Obec Súľov - Hradná 01352 075ZA140011 Informačný systém podporujúci rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná obec Súľov - Hradná; okres Bytča; Žilinský kraj Bytča 7.5
Obec Volkovce 95187 309070AZX6 Rekonštrukcia spevnených plôch na cintoríne obce Volkovce Obec Volkovce Zlaté Moravce 7.2
Obec Dolné Naštice 95701 309070AGD1 Oprava kultúrneho domu v Dolných Našticiach Obec Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Vyšný Čaj 04416 074KE220063 Rekonštrukcia domu smútku v obci Vyšný Čaj Obec Vyšný Čaj Košice okolie 7.4
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 94655 041NR300005 Investícia do závlahového hospodárstva k.ú. Mikulášov dvor, k.ú. Veľká Tabuľa Nové Zámky 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice 91621 041TN300001 Modernizácia závlahového detailu – širokozáberové zavlažovače a pásové zavlažovače Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.3
Obec Beňuš 97664 309070AHG3 Polyfunkčný areál obce Beňuš - SO 102 ŠATŇA ŽENY a SO 103 ŠATŇA MUŽI Obec Beňuš Brezno 7.4
Obec Švošov 03491 309070BJS2 Rekonštrukcia odvodnenia miestnej komunikácie na ulici Nad Brehmi v obci Švošov Obec Švošov, KN C 790 a KN E 2490 (KN C 789) Ružomberok 7.2
Obec Zbudské Dlhé 06712 309070Z766 Rekonštrukcia chodníka v obci Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Humenné 7.2
Monika Kuchtová 94501 Č. 061NR090174 Podpora začatia podnikania- investícia do živočíšnej výroby Monika Kuchtová SR, okr. Komárno, obec Komárno Komárno 6.1
Obec Stará Kremnička 96501 309070Z612 Prístrešky pre cestujúcu verejnosť k.ú. Stará Kremnička, parcely CKN 4/1, 4/4, 642 vedené na LV č. 275 vo vlastníctve obce Stará Kremnička Žiar nad Hronom 7.2
AGROTRIO, spol. s r.o. 90050 041BA410002 Vybudovanie skladu pre celoročné skladovanie zeleniny a zemiakov SR, Bratislavský kraj, okres: Senec, obec: Kostolná pri Dunaji Senec 4.1.5
Obec Tvarožná 05971 309070BCH7 Výstavba chodníkov v obci Tvarožná III.etapa Obec Tvarožná Kežmarok 7.2
Obec Breza 02953 309070Z431 Detské a outdorové ihrisko na futbalovom štadióne v obci Breza Obec Breza - na parcele C-KN č. 986/3 (LV č. 524), v katastrálnom území Breza Námestovo 7.4
Ing. Tomáš Ficza 94501 061NR090082 Vybudovanie farmy mladého farmára Ing. Tomáš Ficza – D & T Corporation Imeľ Komárno 6.1
FARMARIA s.r.o. 96261 063BB470012 Produkcia a spracovanie hydiny Babiná Zvolen 6.3
Roľnícke družstvo v Pavliciach 91942 041TT300019 Modernizácia závlahových systémov v RD Pavlice SR, okres Trnava, obec Pavlice/Voderady/Slovenská Nová Ves/Pusté Uľany Trnava 4.1.3
Obec Teplička nad Váhom 01301 309070APG1 Chodník a spevnené plochy, ulica Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom Teplička nad Váhom Žilina 7.2
Mgr. Miroslava Hanulíková 91108 061TN090181 Cesta k prírodným včelím produktom od včelárky Miroslavy Hanulíkovej. okres Trenčín Trenčín 6.1
SHR MVDr. Peter Supuka, PhD. 09433 061PO090213 Slovenský gazdovský dvor Jalovec Vranov nad Topľou 6.1
Obec Vavrečka 02901 309070Z768 Vybudovanie záchytného parkoviska v obci Vavrečka Obec Vavrečka Námestovo 7.2
Obec Konská 03204 309070AHL4 Rozšírenie infraštruktúry športového areálu v Konskej Konská Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Vaďovce 91613 309070Z127 Pódium amfiteátra so zastrešením Obec Vaďovce Nové Mesto nad Váhom 7.4
Ing. Viera Bystrianska 03232 061BB090038 Investície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti - Ing. Bystrianska Utekáč Liptovský Mikulášs 6.1
Obec Chlebnice 02755 309070ABW7 Obecná knižnica k. ú. Chlebnice Dolný Kubín 7.4
Obec Hruštín 02952 309070ADA7 Tanečné štúdio Obec Hruštín, na parcele C-KN č.1318/3 Námestovo 7.4
Aronia Agro s.r.o. 96501 309040ALM8 Investície do špeciálnej RV - Aronia Agro k.ú. obce Pitelová, kde je vysadený sad Arónie čiernoplodej, tu budú používané obstarané zariadenia Žiar nad Hronom 4.1.1
Obec Chmeľovec 08212 309070Z616 Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec Obec Chmeľovec Prešov 7.2
Obec Lieskovec 96221 309070BDG5 Amfiteáter Lieskovec Lieskovec Zvolen 7.4
Obec Višňové 91616 309070Z239 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu na kultúrnom dome v obci Višňové Obec Višňové Nové Mesto nad Váhom 7.4
Obec Valaská Dubová 03496 309070ALS3 Vytvorenie turisticko - informačného systému v obci Valaská Dubová Valaská Dubová, CKN 103, CKN 923/2, CKN 932/2, EKN 5079, EKN 5137/2, EKN 5146 Ružomberok 7.5
Richard Tóth 94501 061NR090170 Založenie nového poľnohospodárskeho podniku - Richard Tóth Kava, Martovce, okres Komárno, Nitriansky samosprávny kraj Komárno 6.1
Obec Lula 93535 309070Z263 Dedinské kultúrno - turistické centrum v Lule Lula Levice 7.5
Obec Smolinské 90842 309070Z691 Chodník, zástavka a úprava priestranstva a parkové úpravy v centrálnej časti obce Smolinské - časť 1-1 a časť 1-2 Smolinské Senica 7.2
Obec Veľký Lipník 06533 309070Z316 Záujmový chodník prírodným, kultúrnym a historickým dedičstvom obce Veľký Lipník Obec Veľký Lipník Stará Ľubovňa 7.5
Obec Veľký Lipník 06533 309070Z369 Autobusové zastávky Veľký Lipník Obec Veľký Lipník Stará Ľubovňa 7.2
Obec Uhrovec 95641 309070ALA1 Rekonštrukcia športovej budovy - Kolkáreň Uhrovec Uhrovec Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Miezgovce 95701 309070AFY2 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Miezgovce Miezgovce Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Trenčianska Turná 91321 309070ALG6 Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu v Trenčianskej Turnej Trenčianska Turná Trenčín 7.4
obec Oravská Jasenica 02964 309070Z554 Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie do priemyselnej zóny obce a športového areálu Oravská Jasenica Námestovo 7.2
Obec Ruská Bystrá 07264 NFP309070AFC5 Ruská Bystrá - rekonštrukcia amfiteátra Obec Ruská Bystrá Sobrance 7.4
Obec Horný Badín 96251 309070Z889 Dokončenie občianskej vybavenosti domu smútku Horný Badín Horný Badín Krupina 7.4
Obec Kladzany 09421 309070AMW1 Úprava hrobky Vladárovcov a okolia Obec Kladzany Vranov nad Topľou 7.5
Miroslava Chocholáčková, SHR 90864 061TT090223 Chov mäsového dobytka a koní na športové a rekreačné účely Chropov Skalica 6.1
Obec Liptovská Kokava 03244 309070AGT8 Dobudovanie infraštruktúry k detskému a viacúčelovému ihrisku Obec Liptovská Kokava, parc. č. 250/3, okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7.4
Oravská Polhora 02947 309070ABC1 Detské ihrisko Polhorček I. a II. Oravská Polhora Námestovo 7.4
Obec Pohorelá 97669 309070AGU1 Lavičky - amfiteáter Sihla v obci Pohorelá Obec Pohorelá Brezno 7.4
Enikö Zsidek BIG - BAG 94633 061NR090222 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Enikö Zsidek BIG - BAG Svätý Peter Komárno 6.1
Obec Dolná Streda 92563 309070AIC5 Vybudovanie chodníka pre peších na ul. Váhovskej a Krížnej k.ú. Dolná Streda, parc. č. CKN č. 708/3, 714/6, 713,2, EKN č. 426/9, LV č. 591 a 3452 Galanta 7.2
Obec Dolné Lefantovce 95145 309070ALF5 Výstavba chodníka v obci Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Nitra 7.2
Obec Podkylava 91616 309070AIH6 Cyklotrasa Podkylava Podkylava Myjava 7.5
Obec Košariská 90615 309070AGV5 Cyklotrasa Košariská Obec Košariská Myjava 7.5
Obec Kanianka 97217 309070APK7 Stavebné úpravy domu smútku Kanianka Kanianka Prievidza 7.4
Ing.Karol Csizmadia 92584 309040ANW4 Nákup poľnohospodárskych strojov Vlčany Šaľa 4.1.1
Obec Čermany 95608 Č.074NR220026 Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Čermany SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, Obec Čermany, Čermany, 20/2 Topoľčany 7.4
Obec Tesáre 95621 309070AHS2 OBNOVA CHODNÍKA PRI CESTE III/1724 Obec Tesáre Topoľčany 7.2
mesto Spišská Belá 05901 309070Y946 Dobudovanie infraštruktúry k občianskej vybavenosti v Spišskej Belej- Strážky mesto Spišská Belá Kežmarok 7.2
Obec Rešov 08621 309070Y765 Oprava miestnych komunikácii v obci Rešov Obec Rešov Okres Bardejov 7.2
Obec Malá Hradná 95654 074TN220008 Domy smútku – Malá Hradná Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Fričovce 08237 309070AQR7 Zlepšenie infraštruktúry v obci Fričovce Fričovce Prešov 7.2
Obec Turčianske Jaseno 03802 309070Z846 Vybudovanie detských ihrísk v obci Turčianske Jaseno Obec Turčianske Jaseno, okres Martim, Žilinský kras Martin 7.4
Obec Hrašné 91614 309070Z156 Zateplenie Kultúrneho domu v Hrašnom Hrašné Myjava 7.4
Obec Kotrčiná Lúčka 01302 074ZA220011 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka Žilina 7.4
Obec Roztoky 09011 309070ABL6 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky Roztoky Svidník 7.2
SHR Ing. Michal Balušík 01816 061TN090126 Mladý poľnohospodár Ing. Michal Balušík Domaniža Považská Bystrica 6.1
Obec České Brezovo 98503 074BB220054 Dom smútku České Brezovo České Brezovo, okr. Poltár Poltár 7.4
Ing. Mária Triščová 08232 061PO090161 Založenie poľnohospodárskeho podniku - Mária Tuhárska Svinia Prešov 6.1
Obec Hutka 08636 309070ABH5 Zmena využitia priestorov KSB na dom smútku Hutka Hutka Bardejov 7.4
AGROMAČAJ a.s. 90050 041TT300016 Modernizácia závlahových systémov v spoločnosti AGROMAČAJ a.s. SR, Trnavský kraj, okres Galanta, obec Pusté Úľany Senec 4.1.3
Obec Pavlovce 09431 309070Y634 Obnova multifunkčného objektu Pavlovce Obec Pavlovce Vranovský 7.4
Obec Radošina 95605 309070Z591 KULTÚRNY DOM - stavebná úprava Obec Radošina Topoľčany 7.4
Obec Olšinkov 06716 309070Y859 Oprava miestnych komunikácií v obci Olšinkov Olšinkov Medzilaborce 7.2
Obec Smolnícka Huta 05565 309070Z202 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacieho kanála Smolnícka Huta Gelnica 7.2
Obec Konská 01313 309070Y432 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. 1. Mája, Konská Konská Žilina 7.2
Tomáš Czifra 94601 061NR090186 Podpora začatia podnikania- Investícia do živočíšnej výroby Tomáš CZIFRA SR, okr. Komárno, obec Kameničná Komárno 6.1
Obec Hradište 95854 309070AFS5 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hradište Hradište Partizánske 7.4
obec Jarabina 06531 309070ADB3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jarabina obec Jarabina Stará Ľubovňa 7.2
Obec Oľšavka 05361 309070Z378 Rekonštrukcia parkovísk a autobusovej zastávky v obci Oľšavka Obec Oľšavka Spišská Nová Ves 7.2
Obec Mlynica 05991 309070AHA2 Dom nádeje Mlynica Obec Mlynica Poprad 7.4
Obec Jasov 04423 309070Z281 Výstavba detského ihriska v obci Jasov SR, Košický kraj, okres Košice okolie, obec Jasov Košice okolie 7.4
Obec Liptovská Osada 03473 309070AIS8 Obnova fasády a veže kostola Liptovská Osada Liptovská Osada, Parc. číslo KNC 1/4 Ružomberok 7.5
Obec Topoľnica 92592 309070AIC6 Detské ihrisko Obec Topoľnica, parc.č.8, k.ú. Topoľnica, List vlastníctva č. 239 Galanta 7.4
Obec Závada 95501 309070AHR9 Úprava verejného priestranstva v okolí Obecného úradu Obec Závada Topoľčany 7.2
Obec Oľšavka 05361 309070Z374 Odvodňovací kanál v obci Oľšavka Obec Oľšavka Spišská Nová Ves 7.2
obec Záhradné 08216 309070Z659 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Záhradné obec Záhradné Prešov 7.2
Obec Matejovce nad Hornádom 05321 309070Z845 Rekonštrukcia spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho domu a kostola obce Matejovce nad Hornádom Matejovce nad Hornádom 7.2
Obec Žabokreky nad Nitrou 95852 309070ACK5 Vybudovanie workout ihriska v obci Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou Partizánske 7.4
obec Horná Lehota 97681 309070AZV1 Modernizácia detského ihriska v obci Horná Lehota Horná Lehota, C-KN 9/1 Brezno 7.4
Obec Kolinovce 05342 309070Y734 Multifunkčné ihrisko v obci Kolinovce Obec Kolinovce - parcela C KN 66, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou s výmerou 4.004 m2, list vlastníctva nezaložený - pôvodný stav: parcela E KN 90783 Spišská Nová Ves 7.4
Obec Pastuchov 92063 309070Z167 Dom smútku Pastuchov Obec Pastuchov Hlohovec 7.4
Obec Koprivnica 08643 309070Z428 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci Koprivnica Obec Koprivnica Bardejov 7.2
Ing. Annamária Korponay 94657 061NR090080 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Ing. Annamária Korponay Dvory nad Žitavou, Svätý Peter Komárno 6.1
Obec Žalobín 09403 č.309070ABK9 Modernizácia detského ihriska Obec Žalobín Obec Žalobín Vranov nad Topľou 7.4
Obec Čierne Pole 07901 309070ANM5 Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome v obci Čierne Pole Obec Čierne Pole Michalovce 7.4
PETER SCHAVEL 93038 061TT090220 CHOV KONÍ S VYBUDOVANÍM JAZDECKÉHO KLUBU VOJTECHOVCE 627 DUNAJSKÁ STREDA 6.1
Obec Vyšný Kazimír 09409 309070ACK8 Multifunkčné a detské ihrisko Vyšný Kazimír - Altánok s krbom Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 7.4
Enikő Bettesová 98042 061BB090324 Hospodárenie na Farme Bettes Zádor č.35, 980 42 Rimavská Sobota 6.1
Obec Kochanovce 08646 č. 074PO220048 DOM SMÚTKU KOCHANOVCE Kochanovce C KN 23/1 Bardejov 7.4
Obec Sása 96262 309070ABQ6 Obnova domu ľudových tradícií, obec Sása k.ú. Sása, KN – C parcela 147/6 Zvolen 7.5
Obec Ostratice 95634 309070AFK1 Rekonštrukcia domov smútku v obci Ostratice Ostratice Partizánske 7.4
Obec Domadice 93587 309070Z265 Rekonštrukcia domu smútku Domadice 60 Levice 7.4
Obec Drietoma 91303 309070APV2 Rekonštrukcia ľudového domu v Drietome na obecné múzeum Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Drietoma Trenčín 7.5
obec Terňa 08267 309070Z665 Workoutové ihrisko v obci Terňa obec Terňa Prešov 7.4
Obec Zlatá Idka 04461 309070Z283 Infraštruktúra na trávenie voľného času v obci Zlatá Idka SR, Košický kra, okres Košice okolie, obec Zlatá Idka Košice okolie 7.4
Obec Dedačov 06712 309070ACZ7 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov Obec Dedačov Humenné 7.4
Obec Čierna Voda 92506 309070AJD8 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čierna Voda Obec Čierna Voda Galanta 7.2
mesto Spišská Stará Ves 06101 309070Z144 Turisticko-informačný kiosk mesto Spišská Stará Ves Kežmarok 7.5
obec Osikov 08246 309070Z391 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Osikov obec Osikov Bardejov 7.2
Obec Babiná 96261 309070Z385 Obnova verejného priestranstva v obci Babiná - priestor trhoviska parcela CKN 3257/1. k.ú. Babiná, LV č. 1 vo vlastníctve obce Babiná Zvolen 7.4
Obec Drietoma 91303 309070ANI4 Pumtracková dráha Drietoma Obec Drietoma, Okres Trenčín, Trenčiansky kraj Trenčín 7.4
Obec Dolné Strháre 99103 074BB220129 Spoločensko-relaxačný areál Dolné Strháre Obec Dolné Strháre Veľký Krtíš 7.4
Mgr. Ivana Čalfová 09401 061PO090198 Mgr. Ivana Čalfová - SHR Ondavské Matiašovce 146, PSČ: 094 01 Vranov nad Topľou 6.1
Obec Kuzmice 95621 309070AHU3 Obnova chodníka pri ceste III/1723 v obci Kuzmice obec Kuzmice Topoľčany 7.2
Obec Ptičie 06741 309070ACY4 Detské ihrisko v obci Ptičie Ptičie Humenné 7.4
Mesto Námestovo 02901 309070AA84 Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie - Nábrežie Oravskej priehrady Námestovo Námestovo 7.2
Obec Veľký Kýr 94107 309070Z703 Výstavba detského ihriska Obec Veľký Kýr Nové Zámky 7.4
František Csákvári 99110 061BB090297 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - František Csákvári Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Vinica Veľký Krtíš 6.1
Jana Frankovičová 05311 061KE090042 Založenie ekologickej farmy SHR Frankovičová Iliašovce Spišská Nová Ves 6.1
Viktória Oravec 94501 061NR090014 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Viktória Oravec Komárno Komárno 6.1
Ing. Katarína Lešková 96001 061BB090257 Investície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Ing. Katarína Lešková Zvolen Zvolen 6.1
Monika Klein 08001 061PO090295 Jazdecký areál Sihoť, Haniska Haniska pri Prešove Prešov 6.1
Obec Nemečky 95622 309070AHS6 Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky Obec Nemečky Topoľčany 7.2
Obec Lipovce 08236 309070Z523 Rekonštrukcia mostových objektov v obci Lipovce SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Lipovce Prešov 7.2
Obec Mošurov 08267 309070Z383 Mošurov – rekonštrukcia chodníkov obec Mošurov Prešov 7.2
Ján Bajnok 96901 061BB090230 Mladý začínajúci farmár Baďan Klastava 67 Banská Štiavnica 6.1
Obec Veľké Uherce 95841 309070AFL4 Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľké Uherce Veľké Uherce Partizánske 7.4
Obec Veľké Kršteňany 95803 309070ACS3 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Kršteňany Veľké Kršteňany Partizánske 7.4
Obec Selice 92572 309070Y886 Rekonštrukcia chodníka v obci Selice - ul.Mierová Selice Šaľa 7.2
Obec Lascov 08645 309070Y872 Realizácia chodníkov v obci Lascov SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Lascov Bardejov 7.2
Juraj Čík 96801 061BB090042 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Juraj Čík Hronský Beňadik Žarnovica 6.1
Uhrin Roland 94002 061NR090188 Roland Uhrin – SHR Nové Zámky Nové Zámky 6.1
Peter Pišák PPYRO 99001 061BB090097 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Peter Pišák PPYRO Dolinka Veľký Krtíš 6.1
obec Teriakovce 08005 074PO220354 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce obec Teriakovce Prešov 7.4
Vladimír Jankuv 09042 041PO060204 Modernizácia farmy hovädzieho dobytka SHR Vladimír Jankuv SR, okres Svidník, obec Soboš Svidník 4.1.2
Obec Pinciná 98401 309070APD6 Vybudovanie fitness ihriska v obci Pinciná Pinciná Lučenec 7.4
Jana Gavendová - FARMA AMALTHEA 91101 061TN090151 Investície do založenia poľnohospodárskeho podniku – Jana Gavendová – Farma AMALTHEA Opatová Trenčín 6.1
Mgr. Katarína Lazorová 08501 061PO090142 Mladá farmárka - Lazorová Bardejov Bardejov 6.1
Obec Jenkovce 07252 309070AJM2 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Jenkovce Sobrance 7.4
Tomáš Zachar 94001 061NR090369 Tomáš Zachar - SHR Slnečná 4500/5, 94001, Nové Zámky Nové Zámky 6.1
Michaela Pitoňáková, SHR 04012 061KE090016 Poľnohospodárska výroba na farme SHR Vlachovo Košice 6.1
Obec Skačany 95853 309070ACQ4 Modernizácia detského ihriska v obci Skačany Skačany Partizánske 7.4
Obec Vyšné Ladičkovce 06711 309070ADH3 Modernizácia kultúrneho domu vo Vyšných Ladičkovciach Kultúrny dom Vyšné Ladičkovce Humenné 7.4
Bc. Trojanovič Ján 08301 061PO090094 Ekologický chov včiel s produkciou včelích produktov a podpora udržania ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeťovania kultúrnych a voľne rastúcich rastlín okres Sabinov Sabinov 6.1
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 309070Y896 Stavebné úpravy v interiéri Obecnej budovy s. č. 113 Jastrabie nad Topľou 113 Vranov nad Topľou 7.4
Gábor Bábics 93006 061TT090219 Rozvoj zeleninárstva Ňárad Dunajská Streda 6.1
Obec Dolná Poruba 91443 309070AIU9 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Dolná Poruba Dolná Poruba Trenčín 7.4
Ivana Mihalčinová 97901 061BB090228 Podpora na rozvoj podnikateľskej činnosti mladej farmárky Lapoňa Rimavská Sobota 6.1
Nikola Karlíková- SHR 98022 061BB090128 Nikola Karlíková - SHR Uzovská Panica 175, 980 22 Veľký Blh, okres Rimavská Sobota Banská Bystrica 6.1
Michal Gallovič 08222 061PO090170 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Michal Gallovič Šarišské Michaľany Sabinov 6.1
Obec Brestov nad Laborcom 06701 309070Z027 Rekonštrukcia vstupu k Obecnému úradu v obci Brestov nad Laborcom Obec Brestov nad Laborcom Medzilaborce 7.2
Mesto Dudince 96271 309070AGJ1 Rekonštrukcia kultúrenho domu Mesto Dudince, k.ú. Merovce, ul. Merovská 222/15, 962 71 Dudince Krupina 7.4
Obec Zemplínske Kopčany 07217 309070Z621 Rozšírenie detského ihriska v obci Zemplínske Kopčany Obec Zemplínske Kopčany Michalovce 7.4
Obec Slavkovce 07217 309070ANH4 Multifunkčné ihrisko v obci Slavkovce Obec Slavkovce Michalovce 7.4
Ľubomír Knežo 07101 061KE090061 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Ľubomíra Kneža SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce Michalovce 6.1
Mesto Hnúšťa 98101 309070Z705 Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti Hnúšťa, parcela CKN 423 k.ú. Hnúšťa, stavba súp. č. 195/8 Rimavská Sobota 7.4
Alena Petrilová 04447 061KE090005 Mladá farmárka - Alena Petrilová SR, Košický kraj, okres Košice okolie, obec Boliarov Košice okolie 6.1
Branislav Mikolaj 05321 061KE090106 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Branislava Mikolaja SR, Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec Markušovce Spišská Nová Ves 6.1
Obec Jastrabie pri Michalovciach 07211 309070ABU5 Novostavba altánku Obec Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 7.5
Obec Iňačovce 07211 309070ABJ2 Novostavba altánku Obec Iňačovce Michalovce 7.5
Ing. Hana Guzoňová 91338 061TN090187 Moja cesta k včelím produktom – med, peľ, propolis. Trenčín Trenčín 6.1
MVDr. Barbora Bečárová 01302 061ZA090251 FARMA Gbeľany Žilina 6.1
Jana Tomulcová 02951 Č.061ZA090122 Farma dojníc Jana Lokca Námestovo 6.1
Obec Jablonka 90621 309070Z112 Prístrešok na usporiadavanie remeselníckych trhov Obec Jablonka Myjava 7.4
Obec Ľubeľa 03214 309070Y549 Zlepšenie vzhľadu obce – tvorba pešej zóny v obci Ľubeľa Obec Ľubeľa Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Kolačno 95841 309070ARS6 Rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy Kolačno Partizánske 7.2
Obec Ješkova Ves 95845 309070ACQ8 Detské a workout ihrisko v obci Ješkova Ves Ješkova Ves Partizánske 7.4
Ing. Jakub Kandráč 08001 061PO090271 Včelí raj. Lipovce, Šindliar, Hertník Prešov 6.1
Obec Dolné Saliby 92502 309070AVF6 Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor - Újtelep) Dolné Saliby Galanta 7.2
Zdenek Černay 90301 041BA300001 Modernizácia závlahového detailu-širokozáberový lineárny zavlažovač,širokozáberový pivotový zavlažovač apásové zavlažovače SR Bratislavský kraj,okres Senec,Veľký Biel, Bernolákovo Senec 4.1.3
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 93010 041TT300003 Technológia zavlažovania SR, okres Dunajská Streda, obec Dolný Štál / Padáň Dunajská Streda 4.1.3
Alexander Puss 94123 061NR090112 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Alexander Puss Andovce, SR Nové Zámky 6.1
Obec Trebejov 04481 309070APU5 Dom smútku Trebejov Obec Trebejov Košice okolie 7.4
Obec Jenkovce 07252 072KE130031 Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava verejných priestranstiev - obec Jenkovce obec Jenkovce Sobrance 7.2
Obec Fačkov 01315 309070AHG5 ODPOČINKOVÉ MIESTO K JESTVUJÚCEMU NÁUČNÉMU CHODNÍKU K NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCII KĽAK Fačkov Žilina 7.5
Obec Starý Hrádok 93556 309070Z291 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Starý Hrádok Starý Hrádok Levice 7.2
Michaela Bieliková 95501 061TN090087 Rozvoj a Podpora včelárskej farmy v obci Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves (Cibajky) Topoľčany 6.1
Mgr. Katarína Sterančáková 08604 061PO090253 Mladá farmárka - Katarína Sterančáková Krivé Bardejov 6.1
Marianna Krahulcová 96261 061BB090229 Investície na vybudovanie farmy na chov včiel v Dobrej Nive okres Zvolen - k.ú. Dobrá Niva, k.ú. Hájniky, okres Krupina - k.ú- Krupina Zvolen 6.1
ZERA s. r. o. 85106 041TN060110 Produkčný skleník - POVAŽAN Považany Bratislava 4.1.1
ZERA s.r.o. 85106 041TN060105 Odbytové, skladovacie a pozberové zázemie – Považan Považany Bratislava 4.1.5
Obec Veľká Mača 92532 309070AKQ1 Rekonštrukcia cesty v obci Veľká Mača k.ú. Veľká Mača Galanta 7.2
Kolos Burián 92507 061TT090117 Pomoc na začatie podnikateľskej pre mladých poľnohospodárov - Kolos Burián Mostová Galanta 6.1
Peter Bačik 09101 061PO090193 Mladý poľnohospodár Peter Šandal Stropkov 6.1
Obec Ivanovce 91305 309070ANF1 Pumptracková dráha Ivanovce Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Ivanovce Trenčín 7.4
Lukáš Laššu 90027 061BA090028 Podpora zmiešanej poľnohospodárskej výroby Kaplna Senec 6.1
Obec Sklabiná 99105 309070Z287 Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej v obci Sklabiná - II. etapa Sklabiná Veľký Krtíš 7.2
Juraj Badiar 81105 061BB090336 Rozvoj Farmy Čelovce Čelovce Bratislava 1 6.1
Obec Medzibrodie nad Oravou 02601 309070ACC6 Športový areál v obci Medzibrodie nad Oravou Obec Medzibrodie nad Oravou (okres Dolný Kubín, Žilinský kraj) - Realizácia projektu sa uskutočnila na parcele C-KN č.895/1 (LV č. 997), v katastri obce Medzibrodie nad Oravou. Dolný Kubín 7.4
Obec Slavkovce 07217 309070Z101 Ihrisko Komunitného centra Slavkovce Obec Slavkovce Michalovce 7.4
Anabela Svitková 96701 061BB090172 Anabela Svitková - začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve Kremnické Bane Žiar nad Hronom 6.1
František Batory 09042 061PO090102 Mladý farmár - František Batory Radoma-Hradisko Svidník 6.1
Pavol Chamaj 01341 061ZA090190 Podpora farmy – Pavol Chamaj SR, Žilina Žilina 6.1
Peter Dianiška 98061 063BB230008 Ekologická farma na chov HD Tisovec Rimavská Sobota 6.3
Obec Velušovce 95501 309070AHS1 Velušovský cintorín v novom šate - stavebná úprava obec Velušovce Topoľčany 7.2
Obec Kaluža 07236 072KE130043 Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža Obec Kaluža Michalovce 7.2
Ing. Miroslav Kondrát 06724 061PO090096 Chov dobytka na farme Ing. Kondrát SR, okres Humenné Humenné 6.1
Stanislav BULEJKO, SHR 91333 061TN090113 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Stanislav Bulejko Horná Súča Trenčín 6.1
Tomáš Dančo - SHR 06901 061PO090272 Chov hovädzieho dobytka SR, okres Snina Snina 6.1
Júlia Ščepková 95803 061TN090056 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Júlia Šuflitová Velké Krstenany Partizánske 6.1
Obec Slatinka nad Bebravou 95653 309070ALH3 Rekonštrukcia kultúrneho domu Slatinka nad Bebravou Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 7.4
Bese Viliam 94602 061NR090049 Založenie farmy „Mladého farmára“ pre chov hospodárskych zvierat Obec Čalovec, k. ú. Čalovec, č.p.: 1260/5; 1260/8; 1260/9 Komárno 6.1
Obec Lipovany 98531 309070ANJ3 Vybudovanie detského ihriska v obci Lipovany Lipovany na pozemku parc. č 314 Lučenec 7.4
Ing. Zsolt Cserge 94657 061NR090193 Začínajúci mladý farmár - Zsolt Cserge Komárno časť Kava č. 129 – Lokalita Ružová Komárno 6.1
Boris Baláž 03847 061ZA090148 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Boris Baláž Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice Turčianske Teplice 6.1
Obec Lysica 01305 309070AIU6 Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Lysica Obec Lysica Žilina 7.4
Ondrej Boroš 09301 061PO090321 Ondrej Boroš - mladý poľnohospodár Nižný Kručov Vranov nad Topľou 6.1
Obec Vršatské Podhradie 01852 309070Z365 Detské ihrisko v obci Vršatské Podhradie Vršatské Podhradie Ilava 7.4
Adrián Kýpeť 97409 061BB090251 Včelnica Na Čiertolí Banská Bystrica Banská Bystrica 6.1
Pavol Jankovčin, Bc. 05304 061PO090006 Začatie poľnohospodárskej činnosti v chove hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka, ošípaných a pestovanie konzumných zemiakov. Studenec Levoča 6.1
Obec Klátova Nová Ves 95844 309070AGG6 Renesančná tvrdza v obci Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves Partizánske 7.5
Obec Nadlice 95632 309070ACQ7 Výstavba športoviska v obci Nadlice Nadlice Partizánske 7.4
Simona Viszlaiová 94501 061NR090355 Výstavba a zariadenie novozaloženej farmy na chov ošípaných Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Čalovec Komárno 6.1
Obec Rajčany 95632 309070AHU6 Obnova chodníka v obci Rajčany obec Rajčany Topoľčany 7.2
Pónya a syn s.r.o. 92502 309040ACP2 Stroj na zber kôstkového ovocia -otriasač Trnavský kraj, okres Galanta, obec Dolné Saliby Galanta 4.1.1
Obec Livinské Opatovce 95632 309070ACJ4 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku Livinské Opatovce Partizánske 7.4
Ing. Katarína Čalfová 09301 061PO090100 Ing. Katarína Čalfová - SHR Ondavské Matiašovce 146, PSČ: 094 01 Vranov nad Topľou 6.1
Miroslav Uhrin 98001 061BB090307 Začatie hospodárenia na Farme Sútor Sútor 78, 980 01 Rimavská Sobota 6.1
Ivana Solvesterová 05801 061PO090089 Tradičný chov dojníc v severovýchodnej časti Spiša 065 02 Vyšné Ružbachy 1509 Poprad 6.1
Bc. Kristína Kókayová, rod. Sokolová 98101 061BB090174 Farma Ortáš Husiná č. 168,casť obce Ortáš,985 42 Husiná Rimavská Sobota 6.1
Ing. Alexander Kováč 94107 061NR090113 Intenzívne včelárstvo s opatreniami rastlinnej výroby pre zvýšenie biodiverzity agrárnej krajiny SR - okres: Nové Zámky Nové Zámky 6.1
Ing. Ivica Škodová 96261 061BB090017 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v živočíšnej výrobe - Ing. Ivica Škodová Bzovská Lehôtka Zvolen 6.1
Marek Škrab 08901 061PO090076 Eko Mliečna Farma – Marek Škrab Jurkova Voľa Svidník 6.1
Obec Lesné 07101 309070AGZ4 LESNÉ-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE Obec Lesné Michalovce 7.2
Dominik Kolcun 09042 061PO090159 Mladý novátor tradícií Okrúhle Svidnik 6.1
Obec Marhaň 08645 309070AIR1 Dom Nádeje – stavebné úpravy Obec Marhaň Bardejov 7.4
Michal Čorba 07237 061KE090090 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Michala Čorbu SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Sliepkovce Michalovce 6.1
Erik Bačišin 09435 061PO090166 Investície do začatia podnikateľskej činnosti mladého farmára Erika Bačišina SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Hlinné Vranov nad Topľou 6.1
Timea Fridrichová - SHR 98554 061BB090091 Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Timea Fridrichová – SHR Okres. Lučenec, Lovinobaňa Lučenec 6.1
Žilík Ján 98001 061BB090276 Farma BELÍN Belín č.39 Rimavská Sobota 6.1
Obec Abrahámovce 05972 309070BBA2 Chodník pre peších, cesta II/536,Obec Abrahámovce- smer Vlková- vetva A Abrahámovce Kežmarok 7.2
Ing. Michaela Rosová 96251 061BB090043 Rodinná farma Na Viniciach - Ing. Michaela Rosová Dolný Badín Krupina 6.1
Ing. Lucia Magulová 91901 061TT090175 Založenie ekologického poľnohospodárskeho podniku Ing. Lucia Magulová Suchá nad Parnou Trnava 6.1
Radovan Priatka 98011 061BB090341 Hospodárenie na Farme Priatka Ožďany 435 Rimavská Sobota 6.1
Alexandra Asbóth 94501 061NR090132 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Alexandra Asbóth Moča Komárno 6.1
Alexander Asbóth 94501 061NR090302 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Alexander Asbóth Močas Komárno 6.1
František Fedorek 06501 061PO090033 Tradičný chov hovädzieho dobytka 065 02 Vyšné Ružbachy 1509 Stará Ľubovňa 6.1
Obec Suché 07101 309070AKA2 Úpravy domu smútku a okolia Suché Michalovce 7.4
Viktor Podobný 94652 061NR090118 Odchov mladého dobytka Imeľ Komárno 6.1
Obec Vyšný Orlík 09011 309070Z852 Výstavba detského ihriska v obci Vyšný Orlík Obec Vyšný Orlík Svidník 7.4
Obec Ostrovany 08222 309070Z645 Predĺženie miestnej komunikácie v obci Ostrovany obec Ostrovany Sabinov 7.2
Obec Rakovo 03842 309070ANK1 Výstavba chodníka v obci Rakovo Rakovo Martin 7.2
Obec Kiarov 99106 074BB220076 Prestavba domu smútku v obci Kiarov Obec Kiarov Veľký Krtíš 7.4
Ing. Mária Duláková 95652 061TN090165 Investície do vybudovania farmy na chov hospodárskych zvierat v Slatinke nad Bebravou Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 6.1
Pavol Hlučil 91902 061TT090001 Farma Hlučil Dolne Oresany Trnava 6.1
Ing. Roman Martinovič 03474 061ZA090183 Tradičné gazdovstvo - zriadenie farmy s kombinovaným chovom hospodárskych zvierat SR, okres Ružomberok Ružomberok 6.1
Peter Hrabčák 08604 061PO090178 Mladý farmár - Peter Hrabčák Gerlachov Bardejov 6.1
Obec Horné Lefantovce 95145 309070Z184 Úprava verejných priestranstiev - spevnených plôch na cintoríne v obci Horné Lefantovce Obec Horné Lefantovce Nitra 7.2
Obec Lúčky 03482 309070AML4 Skvalitnenie turisticky vyhľadávaného vodopádu v Lúčkach osvetlením Lúčky ružomberok 7.5
AGRIFARM, spol. s r.o. 03851 309040X748 Obstaranie techniky do živočíšnej výroby Žilinský kraj, okres Martin, Obec Turčianska Štiavnička Martin 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Holice - družstvo 93034 041TT300024 Technológia zavlažovania Holice Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Holice Dunajská Streda 4.1.3
Hanza Balász - Boróka 94360 061NR090238 Založenie podniku mladého farmára pre chov včiel a vinohradníctvo Pavlová Nové Zámky 6.1
Obec Chynorany 95633 309070Z911 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a stabilizácia mostu v obci Chynorany Chynorany Partizánske 7.2
Zuzana Lajchová 91401 061TN090031 Chov dojníc a dobytka bez trhovej produkcie mlieka Trenčianska Teplá Trenčín 6.1
Obec Pažiť 95803 309070ACJ6 Prístavba a rekonštrukcia domu smútku Pažiť Partizánske 7.4
Ing. Anna Marečková 90604 061TT090037 Odchov jalovíc SR, VÚC Banská Bystrica, okres Veľký Krtíš, obec Čelovce, katastrálne územie Čelovce Senica 6.1
Obec Tekolďany 92062 309070ACG5 Oprava miestnej komunikácie a chodníka v obci Tekoľdany Obec Tekolďany Hlohovec 7.2
Ing. Ján Valko 93503 061NR090248 Založenie poľnohospodárskeho podniku Pečenice Levice 6.1
Good farmer 93530 061NR090104 Založenie poľnohospodárskeho podniku Pečenice Levice 6.1
Obec Vinohrady nad Váhom 92555 309070ACG9 Novostavba chodníka na prednohorskej ulici v obci Vinohrady nad Váhom Obec Vinohrady nad Váhom Galanta 7.2
Michal Pastor - SHR MP 93405 061BB090351 Mladý poľnohospodár – Michal Pastor Strehová Levice 6.1
obec Krušetnica 02954 309070Z412 Stavebné úpravy sály kultúrneho domu v Krušetnici obec Krušetnica Námestovo 7.4
Obec Rokytovce 06703 309070Y744 Stavebné úpravy kultúrneho domu Rokytovce Obec Rokytovce Medzilaborce 7.4
Obec Boľkovce 98401 309070Z844 Rekonštrukcia kultúrneho domu v Boľkovciach Boľkovce Lučenec 7.4
Ekofarma Trnové s.r.o. 01323 309040ABD5 Traktor s príslušenstvom Višňové Žilina 4.1.2
Obec Jovsa 07232 309070ADP8 Detské ihrisko Jovsa - priestor k aktívnemu využívaniu voľného času Obec Jovsa Michalovce 7.4
Obec Koškovce 06712 309070Z738 Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri Obecnom úrade v Koškovciach Koškovce Humenné 7.2
MVDr. Bronislava Laššáková 98505 061BB090149 Farma Diel Kokava nad Rimavicou Poltár 6.1
Obec Malá Hradná 95654 074TN220101 Relaxačno-športový areál, Malá Hradná Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 7.4
Jarmila Dodoková 96268 061BB090146 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov SK/Krupina Krupina 6.1
Róbert Grančič 90081 061BA090017 Založenie včelárstva a chovu hospodárskych zvierat SR, okres Pezinok Pezinok 6.1
Ing. Lukáš Gmuca 05361 061KE090200 Založenie rodinnej farmy - Ing. Lukáš Gmuca Vojkovce Spišská Nová Ves 6.1
Družstvo podielníkov Včelince 97901 041BB300001 Zriadenie kvapkovej závlahy – DP Včelince Okres Rimavská Sobota, obce Rumince (k.ú. Rumince) a Chanava (k.ú. Chanava) Rimavská Sobota 4.1.3
Obec Mlynárovce 09016 309070ACD3 Modernizácia domu smútku Obec Mlynárovce Svidník 7.4
Rozália Halčínová 05971 061PO090285 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Rozália Halčinová Okres Kežmarok, obec Výborná Kežmarok 6.1
Obec Starý Tekov 93526 309070Z601 Detské ihrisko obce Starý Tekov Starý Tekov Levice 7.4
Obec Turie 01312 309070Z227 Revitalizácia verejného priestranstva okolia kaplnky sv. Anny obec Turie Žilina 7.2
Ing. Katarína Šuňalová 97242 061TN090045 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Ing. Katarína Šuňalová Lehota pod Vtáčnikom Prievidza 6.1
Geciová Katarína, Mgr. - SHR 08633 061PO090014 Založenie chovu včiel - SHR Geciová Vyšné Raslavice Bardejov 6.1
Tomáš Kušík 94612 061NR090087 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Tomáš Kušík Zlatná na Ostrove - Veľký Lél Komárno 6.1
Kristína Víghová 94612 061NR090262 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Kristína Víghová Zlatná na Ostrove - Veľký Lél Komárno 6.1
MOLNÁR MÁTÉ SHR 93574 061NR090240 Založenie podniku Mladého farmára pre chov hovädzieho dobytka Mikulská cesta 11/25, 935 74 Pastovce Levice 6.1
Obec Štrba 05938 309070AHN7 Rozvíjame detské pohybové aktivity – výstavba detského ihriska I Obec Štrba Poprad 7.4
IMRICH BURKUŠ ml. 04944 061KE090161 Založenie malého podniku mladého farmára -IMRICH BURKUŠ ml. SR, okres Rožňava, obec Hrhov Rožňava 6.1
Obec Malý Cetín 95107 309070AIB6 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Malý Cetín Malý Cetín Nitra 7.2
Obec Bukovec 04420 309070Z336 Kultúrny dom Bukovec-rekonštrukcia a modernizácia Východné Slovensko, Košický kraj, Košice-okolie, obec Bukovec Košice okolie 7.4
Ing.Ján Tokár 97666 061BB090026 Rozvoj chovu dojníc Polomka Brezno 6.1
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 92901 041TT300021 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov PD Kútniky - zavlažovanie Dolné Topoľníky Dunajská Streda 4.1.3
Ing. Martin Tarics 94131 061NR090058 Ekologický sad škrupinového ovocia Dvory nad Žitavou Nové Zámky 6.1
Fodor-Szabóová Tünde 94635 061NR090053 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Fodor-Szabóová Tünde Búč 339, 94635 Búč Komárno 6.1
Obec Stráňany 06533 309070Y480 „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany“ obec Stráňany Stará Ľubovňa 7.2
Ing. Erika Šimková 95148 061NR090177 Včelnica Nové Zámky Nitra 6.1
Obec Veľká Čierna 01501 309070Z092 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE - Ku ihrisku, Veľká Čierna obec Veľká Čierna Žilina 7.2
Obec Klčov 05302 309070ABN2 Úprava interiérových priestorov kultúrneho domu v obci Klčov Klčov Levoča 7.5
Mário Mišenko - MM Agro 08005 061PO090167 Včelia farma MM Agro Zlatá Baňa - okres Prešov Prešov 6.1
Ing. Bibiána Bilavská 08602 061PO090152 „CHOV HD CHAROLAIS“ Petrova č.38 Bardejov 6.1
Obec Breznica 09101 074PO220329 Kamerový systém a modernizácia osvetlenia v obci Breznica Breznica Stropkov 7.4
Obec Tvrdomestice 95622 074NR220190 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Tvrdomestice Obec Tvrdomestice Topoľčany 7.4
Obec Zborov 08633 309070Y637 Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu v obci Zborov Obec Zborov Bardejov 7.4
Obec Kalameny 03482 309070Y994 Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie k termálnemu prameňu Kalameny, parc. číslo KNC 479/5 a 2310 Ružomberok 7.2
AlternaTiff, s.r.o. 91101 042TN080052 Technológia pre modernizáciu Trenčianskeho pivovaru Lanius Trenčín Trenčín 4.2.6B
Obec Ivachnová 03483 č. 309070Z311 Modernizácia športového ihriska pri KD Ivachnová Ivachnová Ružomberok 7.4
Michal Šuvada 02754 061ZA090013 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Michal Šuvada SR, okres Dolný Kubín Dolný Kubín 6.1
Obec Pokryváč 02601 309070ACK6 Oprava Zvoničky v Obci Pokryváč Obec Pokryváč Dolný Kubín 7.5
Stanislava Kulíková 07253 0 6 1 K E 0 9 0 1 2 0 Založenie farmy dojníc SHR Kuliková Bežovce Sobrance 6.1
Obec Lučatín 97661 074BB220163 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Lučatín Lučatín Banská Bystrica 7.4
Obec Vagrinec 09003 309070ABL1 Revitalizácia okolia kultúrneho domu v obci Vagrinec Vagrinec Svidník 7.2
Obec Kravany nad Dunajom 94636 072NR130032 Úprava a tvorba verejných priestranstiev obce Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom Komárno 7.2
Obec Dubová 09011 309070Z901 Revitalizácia verejných priestranstiev Obec Dubová Svidník 7.2
Mesto Nemšová 91441 309070AA13 Mestská športová hala - sociálne zariadenia - rekonštrukcia Nemšová, k. ú. Nemšová, parcela č. C-KN 1898/6 Trenčín 7.4
Júlia Martinovičová 03474 061ZA090064 ApiFarma - zriadenie chovu včiel SR, okres Ružomberok Ružomberok 6.1
David Magna – Farma DMD 97633 061BB090136 Investície do živočíšnej výroby na začatie podnikateľskej činnosti- David Magna Poniky- Ponická Lehôtka Banská Bystrica 6.1
Obec Liptovské Kľačany 03214 309070X792 Výstavba chodníkov v Obci Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany Liptovský Mikuláš 7.2
Martin Jurkanin - SHR 08501 Č.061PO090289 Mladý poľnohospodár - Martin Jurkanin Hankovce Bardejov 6.1
Obec Prša 98541 074BB220110 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Prša Obec Prša Lučenec 7.4
Obec Dúbrava 03212 309070Y164 Rekonštrukcia – stavebné úpravy mosta cez vodný tok Dúbravka v rámci protipovodňových opatrení Dúbrava Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Dolná Tižina 01304 NFPč.309070AGI9 Dom smútku p.č.510 v obci Dolná Tižina Dolná Tižina č.p.499/10,502/35,502/62 Žilina 7.4
AGROPROVA, s.r.o. 94501 041NR300016 Obstaranie a montáž širokozáberových závlahových zariadení pivotového typu, rekonštrukcia čerpacích staníc Katastrálne územie Iža č. p. 7365-69, Katastrálne územie Komárno, č. p. 12790,12800/1, 12935/2,12935/312940,12964, okres Komárno Komárno 4.1.3
Juraj Iván 93003 061TT090221 Zdravý chov ošípaných obec Vydrany Dunajská Streda 6.1
Obec Hýľov 04412 309070Z269 Rekonštrukcia - modernizácia kultúrneho domu Obec Hýľov Košický kraj, Košice - okolie, obec Hýľov Košice okolie 7.4
POMFY s. r. o. 90201 042BA080023 Investícia do spracovateľských kapacít - POMFY s.r.o. Vinosady Pezinok 4.2.6B
Mesto Modrý Kameň 99201 309070AGF1 Rekonštrukcia Modrokamenskej Kalvárie Modrý Kameň, Kalvársky vrch, parc.č. CKN 2490/16, 2489 Veľký Krtíš 7.5
Obec Hladovka 02713 309070ABQ9 Vybudovanie priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce Obec Hladovka (okres Tvrdošín, Žilinský kraj) - Realizácia projektu sa uskutočnila na parcele C-KN č. 309/1 (LV č. 2662) v katastri obce Hladovka. Tvrdošín 7.4
Obec Selce 98013 074BB220113 Prístavba a prestavba kultúrny dom, knižnica, čitáreň a kancelária obecného úradu Selce, okr. Poltár Poltár 7.4
Roland Oravec 94501 061NR090110 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Roland Oravec Komárno Komárno 6.1
Obec Krásny Brod 06801 309070Y835 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku kultúrnej pamiatke v obci Krásny Brod Krásny Brod Medzilaborce 7.5
Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové 91305 041TN300002 Pásové zavlažovače a mobilný čerpadlový agregát SR, Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec:Melčice-Lieskové, Ivanovce, Štvrtok, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Beckov Trenčín 4.1.3
Obec Liptovská Sielnica 03223 072ZA130012 Rekonštrukcia živičného krytu na miestnej komunikácii SR, Žilinský, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš 7.2
Ing. Lucia Vágnerová 96212 061BB090067 Lucia Vágnerová - rodinná farma na Podpoľaní Detva Detva 6.1
Marek Lukáč 95501 061NR090251 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marek Lukáč Topoľčany Topoľčany 6.1
Obec Golianovo 95108 309070AIA2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Golianovo Nitra 7.2
Farma Ondrejmiška 95197 061NR090021 Farma Ondrejmiška Žitavany Zlaté Moravce 6.1
Obec Rokytov pri Humennom 06713 309070Y570 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Vetva G Rokytov pri Humennom Humenné 7.2
Richard Laszab 93574 061NR090068 Farma s hovädzím dobytkom - Richard Laszab Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Bielovce č. 69 Levice 6.1
Obec Orešany 95606 072NR130057 Výstavba chodníkov v obci Orešany Obec Orešany Topoľčany 7.2
Obec Poriadie 90622 309070Z161 Obnova tenisového kurtu v obci Poriadie Obec Poriadie Myjava 7.4
Obec Palota 06801 309070Y995 Vybudovanie oddychového turistického centra v obci Palota Palota Medzilaborce 7.5
Obec Chotča 09021 074PO220049 DOM SMÚTKU – rekonštrukcia objektu Obec Chotča Svidník 7.4
Obec Liptovský Michal 03483 Č. 309070Z086 Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie k rekreačnej oblasti v obci Liptovský Michal Obec Liptovský Michal, KN C 87/2 a KN C 210/1 Ružomberok 7.2
Obec Medvedie 09005 309070ANW8 MEDVEDIE Vodovod "vetva 1-1b" Obec Medvedie Svidník 7.2
Obec Nimnica 02071 072TN130051 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nimnica Nimnica Púchov 7.2
Obec Brusnica 09031 074PO220154 Amfiteáter Brusnica Obec Brusnica Stropkov 7.4
Obec Roškovce 06702 309070Y958 Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Roškovce Roškovce 49 Medzilaborce 7.4
SHR Margita Vinšová 91909 061TT090079 Výkrm ošípaných Klčovany Trnava 6.1
Obec Chvojnica 90606 309070Z150 Stavebné úpravy vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Chvojnica Obec Chvojnica Myjava 7.4
Obec Brezina 07612 072KE130089 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezina Obec Brezina Trebišov 7.2
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT 90871 041TT060151 Výstavba skladovacej haly na zeleninu SR, okres Senica, Obec Moravský Svätý Ján Senica 4.1.5
Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. 05361 042KE080026 Investície do spracovateľských kapacít - Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Spišské Vlachy Spišská Nová Ves 4.2.7B
AGRORAMA, s.r.o. 92701 042NR080075 Investície do spracovateľských kapacít - AGRORAMA, s.r.o. Šaľa Šaľa 4.2.7B
Obec Hrabovčík 08901 074PO220223 Kultúrno-športový areál Hrabovčík Obec Hrabovčík Svidník 7.4
Obec Debraď 04501 074KE220081 Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď Debraď Košice - okolie 7.4
Obec Krčava 07251 309070ADS9 Detské ihrisko k. ú. Krčava Sobrance 7.4
Obec Turík 03483 309070Z277 Rekonštrukcia kultúrneho domu Turík Ružomberok 7.4
obec Veľký Slivník 08267 309070Z085 Chodník v obci Veľký Slivník obec Veľký Slivník Prešov 7.2
Obec Pečovská Nová Ves 08256 309070ARG3 Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, ul. Na Pečovec, Stoka AA 1-1 obec Pečovská Nová Ves Sabinov 7.2
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady 95124 041NR060137 Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a výstavba silážneho žľabu SR, okres Nitra, obec Hruboňovo, Šurianky Nitra 4.1.2
obec Sebedín-Bečov 97401 309070APP7 Detské ihrisko Sebedín-Bečov Sebedín parcela KN-C 144/1 Banská Bystrica 7.4
Obec Zbudská Belá 06701 309070Y948 Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Zbudská Belá - Výstavba detského ihriska a úprava okolia Zbudská Belá Medzilaborce 7.4
Obec Priepasné 90615 309070Z228 Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné Obec Priepasné Myjava 7.4
Obec Hatalov 07216 309070ALC7 Detské ihrisko v obci Hatalov k. ú. Hatalov Michalovce 7.4
TOKAJ WINE s.r.o. 07632 041KE060165 Podniková predajňa vína Černochov Trebišov 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 95143 041NR060142 Investície do rekonštrukcie, modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy v PD Jelšovce Jelšovce Nitra 4.1.5
Emília Feketeová 93013 061NR090275 Založenie včelárskej farmy SR, okres Nitra a Komárno Dunajská Streda 6.1
GreenCoop družstvo 92901 042NR080127 Zvýšenie efektívnosti produkcie v družstve GreenCoop aplikáciou inovatívnej technológie Slovenská republika, Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Zlatná na Ostrove Dunajská Streda 4.2.7B
Obec Dunajský Klátov 93021 072TT130049 Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov Dunajský Klátov Dunajský Klátov 7.2
Obec Livina 95632 309070Z912 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Livina Livina Partizánske 7.2
Obec Lúčka 08701 072PO130161 Lúčka - dedina novej tváre Obec Lúčka Svidník 7.2
Medzičilizie, a.s. 93008 041TT300040 Medzičilizie, a. s. - závlahy SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Baloň Dunajská Streda 4.1.3
Marcela Balážová 06401 061PO090046 Ekofarma - Balážová okres Stará Ľubovňa, okres Sabinov Stará Ľubovňa 6.1
Obec Opatovská Nová Ves 99107 309070ABF1 Detské ihrisko pri materskej škole Obec Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš 7.4
obec Borčice 01853 309070Z360 Zmena dokončenej stavby - výmena dverí KD Borčice obec Borčice Ilava 7.4
Obec Ostrov 07255 072KE130014 Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Ostrov Obec Ostrov Sobrance 7.2
Matúš ZUZIC 92202 061TT090043 Chov kurčiat na mäso mladým farmárom nekonvenčným spôsobom Krakovany Piešťany 6.1
Obec Kotrčiná Lúčka 01302 072ZA130024 Úprava verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka Žilina 7.2
Obec Zbudza 07223 309070AJU5 Zbudza - stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku Obec Zbudza Michalovce 7.4
Obec Čierny Balog 97652 309070Z869 Revitalizácia verejného priestranstva - miestna časť Dobroč Obec Čierny Balog - miestna časť Dobroč Brezno 7.2
Obec Černík 94105 309070Z524 Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Černík Obec Černík Černík 7.4
Obec Čerhov 07681 74KE220114 Rekonštrukcia kultúrneho domu Čerhov Obec Čerhov Trebišov 7.4
OBEC NEDOŽERY-BREZANY 97212 309070AHJ5 Sadové úpravy na zelených plochách na ulici Hviezdoslavova a na ulici Kpt. Nálepku Obec Nedožery-Brezany Prievidza 7.2
Obec Vlkovce 05971 309070AGH1 Detské ihrisko - Vlkovce Intravilán obce Vlkovce, k.ú. Vlkovce, LV 1, p.č.KN-C 381/1 Kežmarok 7.4
Komárany 09301 074PO220343 Obecný kamerový systém Komárany Vranov nad Topľou 7.4
SHR Ing. Ján Dunaj 96501 061BB090036 Mladý farmár SHR Ing. Ján Dunaj Hrabičov Žiar nad Hronom 6.1
MUDr. Peter Jambor 92101 041TN060108 Produkčný skleník - Považany Považany Piešťany 4.1.1
Obec Ďurďoš 09431 074PO220001 Dom Nádeje - Obec Ďurďoš Obec Ďurďoš Vranov nad Topľou 7.4
obec Forbasy 06501 309070ADG2 Revitalizácia centra obce Forbasy obec Forbasy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Plechotice 07501 074KE220215 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Plechotice Trebišov 7.4
Obec Veľopolie 06731 č.309070Z765 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Veľopolie Veľopolie p.č.774, p.č.773/1 Humenné 7.2
Obec Koprivnica 08643 072PO130033 Rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov v obci Koprivnica Obec Koprivnica Bardejov 7.2
Obec Žakovce 05973 309070Z800 Rekonštrukcia kultúrneho domu Žakovce Obec Žakovce, k.ú. Žakovce - pozemky KN E parc. č. 4089 a KN C parc. č. č. 2/2 Kežmarok 7.4
Obec Žakovce 05973 309070ADT2 Výstavba chodníka od vstupu do obce po zariadenie IKV v obci Žakovce Obec Žakovce, k.ú. Žakovce - pozemky KN E parc. č. 4089 a KN C parc. č. č. 2/2 Kežmarok 7.2
Obec Domaňovce 05302 309070Y363 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce – SO-04 Amfiteáter Obec Domaňovce Levoča 7.4
Obec Ľubiša 06711 309070Z763 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša Ľubiša Humenné 7.2
Obec Malý Slavkov 06001 072PO130229 Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Malý Slavkov Obec Malý Slavkov Kežmarok 7.2
Obec Očová 96223 309070Y420 Rekonštrukcia - Dom smútku Očová Očová, k.ú. Očová, Parcela registra C 2314/2, vedená na LV č. 1, súpisné číslo budovy 584. V 100% vlastníctve obce. Zvolen 7.4
Obec Dvorec 95655 072TN130044 Výstavba chodníka v obci Dvorec. SR, Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Dvorec Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Kružlov 08604 309070Y595 Detské ihrisko Kružlov Kružlov, parcela CKN 380/9 Bardejov 7.4
Obec Hosťovce 04404 072KE130011 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hosťovce Hosťovce Košice okoie 7.2
Obec Kamenná Poruba 01314 309070AGR8 Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť - turistické centrum Katastrálne územie Kamenná Poruba, číslo parcely 3 270/1,2, súpisné číslo 462 Žilina 7.5
Obec Malé Hoste 95637 309070AFX4 Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste obec Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Porúbka 06741 309070Z764 Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka Obec Porúbka, okr. Humenné p. Chlmec 7.2
OBEC Malé Chyndice 95154 074NR220013 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MALÉ CHYNDICE Malé Chyndice Nitra 7.4
Obec Kružlová 09002 309070ANS1 Revitalizácia verejných priestranstiev obec Kružlová Kružlová Svidník 7.2
Obecný úrad Kunerad 01313 309070Y492 Rekonštrukcia chodníka a schodov na cintoríne v obci Kunerad Obec Kunerad Žilinský 7.2
Víno Levice s.r.o. 82102 042NR080065 Modernizácia výrobného areálu spoločnosti Víno Levice s.r.o. P.O. Hviezdoslava 17, 934 01 Levice Bratislava 2 4.2.3A
Obec Pochabany 95638 309070AFM5 Výstavba chodníka v parku pod kultúrnym domom obec Pochabany Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Krajná Poľana 09005 309070Z657 Rekonštrukcia kultúrneho domu Krajná Poľana Krajná Poľana Svidník 7.4
Obec Kováčová 96237 309070AJD2 Zlepšenie vzhľadu parku v obci Kováčová - úprava chodníkov a mobiliáru obec Kováčová parcely KNC č. 68, 69, 70/1, 70/2 Kováčová 7.2
obec Červený Kameň 01856 309070Z361 Detské ihrisko v obci Červený Kameň Obec Červený Kameň Ilava 7.2
Obec Švošov 03491 075ZA140008 Švošovská drevenica - miestne múzeum Obec Švošov Ružomberok 7.5
Obec Bežovce 07253 309070ADM7 Modernizácia kamerového systému v obci Bežovce Bežovce Sobrance 7.4
Obec Podlužany 95652 309070AHA6 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov obec Podlužany Podlužany Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Píla 98553 074BB220217 Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla Obec Píla Lučenec 7.4
obec Fintice 08216 309070Z388 REKONŠTRUKCIA PRIĽAHLÝCH OBJEKTOV KAŠTIEĽA - KULTÚRNEHO DOMU V OBCI FINTICE obec Fintice Prešov 7.4
Obec Beňadiková 03204 309070AGW9 Multifunkčné ihrisko - Beňadiková Katastrálne územie obce Beňadiková, č. p. 50/1, 50/5 Liptovský Mikuláš 7.4
obec Medzany 08221 309070Z686 Rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany obec Medzany Prešov 7.2
obec Lesnica 06533 309070Z382 Odpočinkové miesto pre cyklistov v obci Lesnica obec Lesnica Stará Ľubovňa 7.5
AGROEM Rokytov spol. s r. o. 06713 309040A1A4 AGROEM Rokytov - obstaranie strojného vybavenia. Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Gabriel Urbán 98542 061BB090267 SHR Gabriel Urbán - založenie poľnohospodárskej farmy s chovom dojníc Husiná Rimavská Sobota 6.1
Ing. Szabolcs Urbán 98542 061BB090063 Szabolcs Urbán SHR - založenie poľnohospodárskeho podniku v obci Husiná chov dojníc Husiná Rimavská Sobota 6.1
Obec Smrečany 03205 309070AHX2 Detské ihrisko Smrečany Obec Smrečany Liptovský Mikuláš 7.4
CSÉMI ATTILA SHR 93201 061TT090184 Chov býkov na mäso SR, okres Dunajská Streda Dunajská Streda 6.1
Obec Liptovská Teplá 03483 309070Z278 Rekonštrukcia vykurovania Liptovská Teplá Ružomberok 7.4
Obec Jamník 03301 309070Y956 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. Klimovská Kataster obce Jamník Liptovský Hrádok 7.2
Obec Brezolupy 95701 309070AHS9 Rekonštrukcia kultúrneho domu - kúrenie Brezolupy Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Kojšov 05552 075KE140008 IZBA TRADÍCII A OSOBNOSTÍ OBCE KOJŠOV Kojšov č.307 Gelnica 7.5
Obec Palín 07213 309070Z630 Zóna pre trávenie voľného času – zmena časti stavby „Stav.úpravy nákup. strediska a obecného úradu na polyfunkčný objekt“ pred dokončením Palín Michalovce 7.4
Szabó Tomáš - SHR 07634 061KE090068 Szabó Tomáš - začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára SR, Trebišov Trebišov 6.1
Obec Ostrá Lúka 96261 074BB220006 Obnova objektu kultúrneho domu v obci Ostrá Lúka Ostrá Lúka Zvolen 7.4
Obec Lieskovec 96221 309070Y936 Altánok a vybudovanie doplnkovej infraštruktúry v obci Lieskovec Lieskovec Zvolen 7.5
Maroš Šabík 94901 061NR090050 Včelárstvo spod Zobora - vybudovanie prevadzkarne a rozšírenie chovu včiel SR, okres Nitra Nitrinsky okres 6.1
Ľudovít Szelle 93001 061TT090229 Hydina z dvora SR, okres Dunajská Streda Dunajská Streda 6.1
Obec Pravotice 95635 309070AGU5 Obnova miestnej komunikácie ku ihrisku Pravotice, parcela registra E č.1550/2 LV č.452 Bánovce nad Bebravou 7.2
AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo 98531 041BB060200 Investície do pozberovej úpravy sóje Rapovce Lučenec 4.1.5
Obec Tuhár 98512 072BB130090 Oprava námestia a vybudovanie chodníka v obci Tuhár Tuhár Lučenec 7.2
Strempek Marián 95655 061TN090137 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marián Strempek Otrhánky Bánovce nad Bebravou 6.1
Obec Nový Tekov 93533 309070Z288 Zriadenie múzea v obci Nový Tekov Nový Tekov Levice 7.5
Obec Točnica 98522 074BB220235 Rekonštrukcia s prístavbou budovy Kultúrneho domu v Točnici Obec Točnica Lučenec 7.4
Lenka Rybárová 97698 061BB090103 SHR Rybárová Lenka SR,okres Brezno Brezno 6.1
Obec Horný Lieskov 01821 072TN130079 Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov - Časť - Sedlište - Niva SR, Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, Obec Horný Lieskov Považská Bystrica 7.2
Obec Kováčová 96237 309070Z060 Obnova a doplnenie informačného systému v obci Kováčová obec Kováčová parcely KNC č. 180/1, 22, 430/1, 783/7, 1102 a KNE č. 1091/2, 1090/1 Zvolen 7.5
Obec Zemiansky Vrbovok 96241 074BB220196 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Zemiansky Vrbovok Obec Zemiansky Vrbovok Krupina 7.4
AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. 05911 041PO060066 Invstície do živočíšnej výroby v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o. SR, okres Poprad, obec Švábovce Poprad 4.1.2
Obec Hermanovce 08235 309070Z600 Rekonštrukcia šatní TJ Hermanovce Obec Hermanovce Prešov 7.4
Michal Klein 02801 061ZA090078 Farma - Klein Čimhová - areál družstva Tvrdošín 6.1
Róbert Palider 02943 061ZA090238 Farma Slanica Námestovo Námestovo 6.1
Miroslav Prôčka 96601 061BB090065 Hospodárstvo zamerané na chov HD Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 6.1
Obec Dukovce 08644 074PO220013 Dukovce, rekonštrukcia Domu nádeje Dukovce Svidník 7.4
Obec Viničky 07631 074KE220171 Rekonštrukcia nevyužitých objektov pre komunitnú a spolkovú činnosť ul. Vojtecha Gondu č.1, Viničky 076 31 Trebišov 7.4
Obec Zboj 06768 075PO140001 Rekonštrukcia budovy č. 141 na múzeum školy Zboj Snina 7.5
Obec Leštiny 02601 074ZA220099 Modernizácia a prístavba šatní a športového areálu a výstavba detského ihriska Leštiny Dolný Kubín 7.4
Obec Nový Ruskov 07501 074KE220134 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Nový Ruskov Trebišov 7.4
Simona Cevárová - FARMA FÉNIX 03471 041ZA060135 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov –Simona Andreidesová-FARMA FÉNIX Dubové Ružomberok 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo v Kluknave 05351 041KE060161 Rekonštrukcia skladu kŕmneho obilia pre potreby ekologického chovu HD a oviec Kluknava Gelnica 4.1.5
Obec Oponice 95614 072NR130031 Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu Obec Oponice Topoľčany 7.2
Obec Bara 07632 074KE220093 Rekonštrukcia obecného domu na komunitné centrum Obec Bara Trebišov 7.4
Obec Trebostovo 03841 072ZA130062 Výstavba mosta v obci Trebostovo Trebostovo Martin 7.2
Obec Olšava 09032 074PO220277 AMFITEÁTER VYŠNÁ OLŠAVA Obec Vyšná Olšava Stropkov 7.4
Obec Krížovany 08233 074PO220166 Multifunkčné ihrisko-oddychová zóna v obci Krížovany Krížovany Prešov 7.4
Obec Revúcka Lehota 04918 074BB220066 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota Obec Revúcka Lehota Revúca 7.4
Obec Vrícko 03831 309070Z643 Detské ihrisko so športovou a oddychovou zónou Žilinský kraj, okres Martin, Obec Vrícko Martin 7.4
Obec Dolný Vadičov 02345 074ZA220139 Obecný kamerový systém Obec Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto 7.4
Obec Mokroluh 08601 309070Y693 Reanimácia areálu pred obecným úradom Mokroluh Bardejov 7.2
Ing. Jana Bundzelová 97211 061TN090183 Založenie a modernizácia farmy Bojnice - časť Kúty Prievidza 6.1
Mesto Tisovec 98061 309070Z759 Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň Mesto Tisovec Rimavská Sobota 7.5
Obec Vyšná Rybnica 07241 074KE220040 Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia Obec Vyšná Rybnica Sobrance 7.4
Obec Malužiná 03234 309070Y631 Rekonštrukcia chodníkov v obci Malužiná Katastrálne územie obce Malužiná Liptovský Mikuláš 7.2
MONIKA CABANOVÁ 98041 061BB090303 Začatie hospodárenia na Farme ADAM Dubovec Rimavská Sobota 6.1
Ing. Katarína Janeková 96501 061BB090240 Investície na vybudovanie farmy na chov včiel v Ladomerskej Vieske Ladomerská Vieska Žiar nad Hronom 6.1
Peter Hodúr - BeeHappy 82109 061BB090104 Včelia farma Peter Hodúr - BeeHappy Horné Hámre Bratislava 6.1
Hannibal, s.r.o. 82108 041ZA060027 Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby Vysoká nad Kysucou Bratislava 4.1.2
Arpád Bognár Mäso údeniny 93038 164TT110003 Partnerstvo – AGROVÝKRM a.s., Agrovýkrm Rybany s.r.o., Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Arpád Bognár Mäso údeniny Nový Život, Jablonica, Hlboké, Spišské Vlachy, Rybany, Pravotice Dunajská Streda 16.4
Daniel Čajko 06501 061PO090222 Začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára - Daniel Čajko, Hniezdne SR - okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský Stará Ľubovňa 6.1
Obec Úhorná 05566 309070Z837 Modernizácia a prestavba hygienických priestorov kultúrneho domu v obci Úhorná Úhorná 29 Gelnica 7.4
Obec Jasenové 01319 074ZA220039 Rekonštrukcia OU v obci Jasenové Jasenové Žilina 7.4
Obec Merník 09423 074PO220365 Šmykom riadený nakladač s prídavnými zariadeniami Obec Merník Vranov nad Topľov 7.4
Obec Hnilec 05375 309070AA25 Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom v obci Hnilec Hnilec Spišská Nová Ves 7.2
Klára Strachanová 06511 061PO090267 Mladý farmár začínajúci živočíšnu výrobu SR, okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6.1
Obec Abrahámovce 05972 309070ACC7 Výstavba detského ihriska v obci Abrahámovce Obec Abrahámovce Kežmarok 7.4
Bc. Lukáš Kováč 91105 061TN090094 Investícia do založenia podniku – Bc. Lukáš Kováč Hrabovka Trenčín 6.1
Obec Dvorany nad Nitrou 95611 309070AFM1 Úprava verejného priestranstva Dvorany nad Nitrou Topoľčany 7.2
Obec Prakovce 05562 309070Z194 Križovatka pod cintorínom Prakovce obec Prakovce Gelnica 7.2
TURIEC-AGRO s.r.o. 03843 041ZA060144 Modernizácia pozberovej úpravy a skladovacích kapacít a oblasti odbytu –TURIEC-AGRO s.r.o. Turčiansky Ďur Martin 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Badín 97632 041BB060090 „Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskeho družstva Badín“ Badín Banská Bystrica 4.1.2
Obec Stráža 01304 309070AFM8 Rekonštrukcia komunikácie Stráža Obec Stráža Žilina 7.2
Obec Malá Čierna 01501 309070Y504 Rekonštrukcia cesty na parcele C-KN 290/1 v obci Malá Čierna Malá Čierna Žilina 7.2
Obec Železná Breznica 96234 309070Y981 Workoutové a detské ihrisko - Železná Breznica Železná Breznica, parcela č. 3, LV č. 325 Zvolen 7.4
AMAZONIT s.r.o. 96652 041BB060266 Výsadba nového ovocného sadu jabloní SR, okres Žarnovica, obec Tekovská Breznica Žarnovica 4.1.1
Obec Tarnov 08601 NFP309070Y385 Oddychová zóna s detským ihriskom Tarnov Bardejov 7.4
Ing. Mária Iván Tamáš 04943 061KE090165 Biofarma - Silická Jablonica Silická Jablonica Silická Jablonica 6.1
Obec Stebnícka Huta 08633 309070Y592 Stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Spoločenský dom Obec Stebnícka Huta Bardejov 7.4
Obec Stebník 08633 309070Y707 Areál detského ihriska v obci Stebník Obec Stebník Bardejov 7.4
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 94632 041NR060274 Modernizácia strojového parku pre špeciálnu rastlinnú výrobu SR, okres Komárno, obec Marcelová, Šrobárová, Iža Komárno 4.1.1
Obec Krivé 08604 309070Y754 Areál detského ihriska v obci Krivé Obec Krivé Bardejov 7.4
Biofarma Turie a.s. 01009 309040ABJ6 SO 07 Novostavba maštale II. etapa Turie Žilina 4.1.2
Obec Martinček 03495 309070Z115 Výstavba športovo-oddychového areálu Martinček Ružomberok 7.4
Obec Veľká Lúka 96231 309070Z555 Orientačný obecný systém v obci Veľká Lúka Obec Veľká Lúka, parc. č. KN-C 778/53 LV 386,KN-E1757/2,LV 513,KN-C197 LV 1,KN-E 1756/2 a 48 LV 513,KN-C 1166/24 LV 386,KN-E1777/3 a 25 LV 513513 Zvolen 7.5
OVOSAD spol. s r.o. 90701 041TN060129 Výsadba nových ovocných sadov SR, okres Myjava, obec Myjava Myjava 4.1.1
AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. 92527 041TT300020 Obnova závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROPEK-TEAM, spol. s r.o. Veľký Grob Galanta 4.1.3
ISTERMEAT a.s. 92901 164TT110002 Investície v rámci krátkeho dodávateľského reťazca – mäso Dunajská Streda, Veľký Meder, Dolné Saliby, Dolný Štál Dunajská Streda 16.4
BERRYS, spol. s r.o. 02942 041ZA060164 Investície do sadov čučoriedok a ríbezlí spoločnosti BERRYS, spol. s r.o. Bobrov Námestovo 4.1.1
Obec Štefanovičová 95115 074NR220073 Rekonštrukcia kultúrneho domu - Štefanovičová Obec Štefanovičová Nitra 7.4
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 91441 041TN060069 Stavebno technologické dobudovanie VKK Kľúčové Nemšová - Kľúčové Trenčín 4.1.2
Obec Žihárec 92583 309070X634 Rekonštrukcia chodníka Žihárec Šaľa 7.2
Mesto Gelnica 05601 309070Z191 Prepojovací chodník oddychových zón na Športovej ulici v Gelnici Gelnica Gelnica 7.2
ITS – Intelligent Transport System, s. r. o. 82718 041TN060123 Založenie ovocného sadu – Považie a vybavenie strojno-technologickými zariadeniami obec Považany, Potvorice Bratislava 5 4.1.1
Obec Bertotovce 08235 č. 072PO130203 Rekonštrukcia miestnej komunikacie v obci Bertotovce SR, VÚC (kraj) Prešovský, okres Prešov, obec Bertotovce Prešov 7.2
obec Sebedín-Bečov 97401 NFP309070Z569 Odpočinkové miesto Bečov parcela KN-C 149/2 k.ú.Bečov, obec Sebedín-Bečov Banská Bystrica 7.5
Obec Nižný Čaj 04416 074KE220217 Modernizácia a rekonštrukcia obecného úradu obce Nižný Čaj Obec Nižný Čaj - obecný úrad Košice okolie 7.4
Obec Turčianky 95844 309070Z326 Revitalizácia centra obce Turčianky Turčianky Partizánske 7.2
Obec Abrahámovce 05972 309070ADA3 Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce-smer Vlková - odvodňovací kanál - Vetva A Obec Abrahámovce Kežmarok 7.2
Obec Lukov 08605 NFP309070Y428 Areál detského ihriska Obec Lukov Bardejov 7.4
Obec Spišský Štvrtok 05314 309070X736 Multifunkčné ihrisko Spišský Štvrtok Levoča 7.4
AGRONOVA LIptov, s.r.o. 03223 041ZA060032 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - AGRONOVA Liptov, s.r.o.. Prosiek Liptovský Mikuláš 4.1.2
OBEC SIELNICA 96231 309070Z561 Odpočinkové miesto pre turistov a cykloturistov obec Sielnica Zvolen 7.5
Poľnohospodárske družstvo Javorinka 92501 041TT060137 Modernizácia pozberovej úpravy PD Javorinka obec Galanta Galanta 4.1.5
Obec Pušovce 08214 074PO220228 Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce Obec Pušovce Prešov 7.4
Miroslav Karlík 98401 061BB090156 Založenie špeciálnej živočíšnej výroby Miroslav Karlík SHR Cinobaňa Cinobaňa Lučenec 6.1
MIRIAM AL-HADI 97217 061TN090027 Podnikanie v živočíšnej výrobe Koš Prievidza 6.1
Ladislav Csernus 99110 041BB060256 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - SHR Ladislav Csernus Sečianky Veľký Krtíš 4.1.1
Mgr. Mária Križovenská 08233 061PO090217 Ekofarma Ondrášovce Ondrášovce okr. Prešov 6.1
Obec Štiavnička 03401 309070Y690 Rekonštrukcia kultúrneho domu Štiavnička Štiavnička Ružomberok 7.4
Obec Šalov 93571 074NR220008 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov Obec Šalov Levice 7.4
"Ing. Peter Bálint – SHR" 99111 041BB060270 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – “Ing. Peter Bálint – SHR“ Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 4.1.1
BÁLINT a spol. s r.o. 99111 041BB060235 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – BÁLINT a spol. s r.o. Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 4.1.1
Obec Malé Uherce 95803 309070Z915 Výstavba chodníka v obci Malé Uherce Malé Uherce Partizánske 7.2
Mgr. Jana Pepuchová 01004 061ZA090268 Vybudovanie a rozvoj farmy v obci Beňadovo s ekologickým chovom hovädzieho dobytka SR, okres Námestovo Žilina 4.1.2
Obec Kobyly 08622 309070Y649 Úprava verejného priestranstva obce Kobyly Obec Kobyly Bardejov 7.2
Tímea Bóna 94637 061NR090236 Založenie novej farmy na chov prasníc - Tímea Bóna Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Moča Komárno 6.1
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 164NR110003 Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS M.Čepčín, Dubník, K.Brod, S.Belá, Rožňava, Skerešovo, V.Zálužie, I.Sokolec, RS, SNV, LM, LC, TV, MI, KE, RK, PO, ZV, PN, Šamorín, PE, PB, HC, TT, PK, TO, Dubnica n/V, Stupava, NM, GA, V.Meder, BA, TN, Kremnica, VT, VK, ZA, Moldava n/B, ZH, Šaľa Rožňava 16.4
Obec Buková 91910 074TT220086 Multifunkčné ihrisko a modernizácia a stavebné úpravy šatní Buková Trnava 7.4
Obec Okrúhle 09042 074PO220303 Viacúčelové ihrisko Okrúhle Obec Okrúhle Svidnik 7.4
Obec Devičany 93504 074NR220100 Zmena jestvujúcej budovy na športové aktivity Obec Devičany Levice 7.4
AGROEKOSPOL s. r. o. 94657 041NR060150 Technologické riešenie pozberovej úpravy špeciálnych plodín a sóje Svätý Peter Komárno 4.1.1
Obec Becherov 08635 309070Y666 Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej k NKP v obci Becherov Becherov Bardejov 7.2
Obec Liptovský Peter 03301 309070Y898 Revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v Liptovskom Petre Katastrálne územie Liptovský Peter, KN-C 784 Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Držkovce 98262 072BB130098 Výstavba chodníka v obci Držkovce Obec Držkovce - okres Revúca, Banskobystrický kraj , SR Revúca 7.2
Poľnohospodárske družstvo v Roštári 04935 041KE060063 Modernizácia oplôtkového hospodárstva a strojov do živočíšnej výroby Roštár, Štítnik Rožňava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 041TN060061 Investície do modernizácie v živočíšnej výrobe PD Mestečko Dohňany Púchov 4.1.2
Ing. Vladimír Tomáš - SHR 09421 061PO090144 Založenie a prevádzka živočíšnej výroby Okres Vranov nad Topľou, Michalovce a Humenné Vranov nad Topľou 6.1
AKBARIES, s.r.o. 08637 041PO060133 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AKBARIES, s.r.o. SR, okres Bardejov, obec Andrejová Bardejov 4.1.2
SCHETELIG CE s.r.o. 92584 041NR060147 Modernizácia technológií pozberovej úpravy v spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o. Slovenská republika, okres Šaľa, obec Dlhá nad Váhom Šaľa 4.1.5
Vladimír Švejda 97101 041TN060086 Stavebné úpravy kravína - farma Veľká Čausa Veľká Čausa Prievidza 4.1.2
AGRIFARM, spol. s r.o. 03851 309040X749 Technika do živočíšnej výroby Žilinský kraj, okres Martin, Obec Turčianska Štiavnička Martin 4.1.2
Obec Janov 08242 072PO130121 Verejný vodovod v obci Janov Kataster obce Janov Slovensko 7.2
Družstvo AGRA Litava 96244 041BB060241 Investície do sektora zemiakov – AGRA Litava okres Krupina, obce Litava, Trpín, Zemiansky Vrbovok, Cerovo, Okres Veľký Krtíš, obce Čebovce,Horné Plachtince,Sucháň Krupina 4.1.1
SCHETELIG CE s.r.o. 92584 041NR060256 Zavedenie inovatívnej technológie na pestovanie zeleniny v NFT systéme v spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o. Slovenská republika, okres Šaľa, obec Dlhá nad Váhom Šaľa 4.1.1
Bardejovská mliekareň I. s. r. o. 08501 041PO060227 Investície do skladovania hospodárskych hnojív Gaboltov Bardejov 4.1.4
Darina SLIACKA 96661 061BB090046 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Darina Sliacka Hodruša-Hámre Žarnovica 6.1
Obec Poľanovce 05305 309070X668 Viacúčelové športové ihrisko Poľanovce Levoča 7.4
Morky Petránek, s.r.o. 03901 041ZA060052 Rozšírenie prevádzkových priestorov - Hospodársky dvor Čremošné - III.etapa Hospodársky dvor Čremošné Turčianske Teplice 4.1.2
Mesto Liptovský Hrádok 03301 309070Z026 Stavebné úpravy chodníka ul. ČSA v Liptovskom Hrádku ul. ČSA, k.u. Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 7.2
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 08612 041PO060211 Modernizácia strojno-technologických liniek v ŽV v PD MIER Dubinné SR, okres Bardejov, obec Dubinné Bardejov 4.1.2
Obec Vyšný Medzev 04425 074KE220195 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO STREDISKA Obec Vyšný Medzev Košice-okolie 7.4
Obec Pinkovce 07254 074KE220197 Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce obec Pinkovce Sobrance 7.4
Ing. Andrea Hricová 04926 041KE060093 Nákup strojov na zber objemových krmív SR, okres Rožňava, Rejdová Rožňava 4.1.2
EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. 09032 041PO060112 Obnova farmy Nižná Olšava SR, Prešovský kraj, okres Svidník, obec Nižná Olšava Svidník 4.1.2
AGRO Š.H.N., s.r.o. 04023 041KE060113 Modernizácia nástrojov živočíšnej výroby farmy AGRO Š.H.N., s.r.o. Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Hodkovce Košice II. 4.1.2
Alica Csomor 93567 061NR090225 Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach Slovenská republika, okres Levice Levice 6.1
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce 92241 041TT060190 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu – pestovanie sóje Kraj Trnavský, Okres Piešťany, obec Drahovce - k.ú. Piešťany, obec a k.ú. Piešťany, obec a k.ú. Veselé, obec a k.ú. Madunice, obec a k.ú. Hubina, obec a k.ú. Veľké Kostolany, obec a k.ú. Jalšové. Piešťany 4.1.1
Obec Valice 98252 074BB220052 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu - kaštieľa SR, Banskobystrický, Rimavská Sobota, Valice Rimavská Sobota 7.4
Obec Sveržov 08602 309070X922 Chodníky v obci Sveržov Sveržov Bardejov 7.2
Obec Lukov 08605 309070Y672 Lukov - parkovisko Lukov Bardejov 7.2
Obec Budiš 03823 074ZA220021 Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš - zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia obec Budiš Turčianske Teplice 7.4
Obec Veľká Ves nad Ipľom 99110 074BB220169 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš 7.4
Anna Kuľková - VK & spol. 08601 041PO060063 Obnova farmy Stuľany - 2.etapa Stuľany Bardejov 4.1.2
Michal Čík - THW THEONY ANKER 96801 061BB090116 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Michal Čík SR, okres Žarnovica Žarnovica 6.1
Obec Vyšná Hutka 04018 074KE220192 Multifunkčné ihrisko 18x33m v obci Vyšná Hutka Obec Vyšná Hutka Košice okolie 7.4
Eva Babičová Mgr. 97901 061BB090217 Hospodárenie na Farme MENI Rimavská Sobota,Kraj Banská Bystrica Rimavská Sobota 6.1
Obec Kvakovce 09402 074PO220278 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kvakovce Vranov nad Topľou 7.4
Obec Vavrišovo 03242 309070Y941 Stavebné úpravy ochranných častí mostných konštrukcií katastrálne územie obce Vavrišovo Liptovský Mikuláš 7.2
Adrián Horváth 94501 061NR090157 Podpora začatia podnikania -Investícia do živočíšnej výroby Adrián Horváth Okres Banská Štiavnica, Okres Krupina Komárno 6.1
obec Štitáre 95101 074NR220171 Kamerový systém v obci Štitáre obec Štitáre nitra 7.4
SE INVEST s.r.o. 98501 041BB060143 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov – SE INVEST s.r.o. Pleš Lučenec 4.1.2
Obec Sasinkovo 92065 074TT220004 Rekonštrukcia domu smútku a okolia v obci Sasinkovo Sasinkovo Hlohovec 7.4
Obec Nový Salaš 04417 074KE220072 Rekonštrukcia domu smútku v obci Nový Salaš Obec Nový Salaš Košice okolie 7.4
Katarína Rovná 97213 041TN060072 Rekonštrukcia hospodárskych objektov živočíšnej výroby Nitrianske Pravno Prievidza 4.1.2
Obec Tašuľa 07252 074KE220150 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tašuľa Obec Tašuľa Sobrance 7.4
Obec Šarišské Bohdanovce 08205 074PO220172 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce Prešov 7.4
Ing. Lucia Rajniaková Urbanovská 03104 č. 061TN090141 Chov dojčiacich kráv pod Inovcom Trenčianske Jastrabie, okres Trenčín Liptovský Mikuláš 6.1
Obec Dvorianky 07662 074KE220082 Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Dvorianky Obec Dvorianky Michalovce 7.4
Milan Lazový 01815 041TN060044 Stavebná a technologická modernizácia farmy v Prečíne Prečín Považská Bystrica 4.1.2
Obec Uhorská Ves 03203 309070Y951 Rekonštrukcia chodníka a spevnených plôch okolo pomníka Obec Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 7.2
ARIAN TRADE, s.r.o. 08501 041PO060148 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti ARIAN TRADE s.r.o. Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Andrejová Bardejov 4.1.2
Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo Bíňovce 91907 041TT060130 Modernizácia pozberovej úpravy a rekonštrukcia skladovacích kapacít PD Bíňovce Bíňovce Trnava 4.1.5
Ing. Zlatica Pastorová 95117 061NR090044 Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová SR, Topoľčany Nitra 6.1
Obec Detvianska Huta 96205 074BB220247 Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku Obec Detvianska Huta, okres Detva, Banskobystrický kraj Detva 7.4
Obec Súľov-Hradná 01352 074ZA220124 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Súľov-Hradná Žilinský kraj; okres Bytča; obec Súľov-Hradná; katastrálne územie Súľov-Hradná Bytča 7.4
Juraj Zúbek - SHR 01861 041TN060081 Stavebná a strojná modernizácia živočíšnej výroby Visolaje Púchov 4.1.2
FORBART s.r.o. 97101 041TN060063 Rekonštrukcie objektov živočíšnej výroby - farma Lipník Lipník Prievidza 4.1.2
Obec Lipovník 04942 074KE220108 Voľnočasový a športový areál - LIPOVNÍK Lipovník Rožňava 7.4
AGROCOM s.r.o. 96901 041BB060096 Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby Banská Štiavnica Banská Štiavnica 4.1.2
Obec Kružná 04951 074KE220162 Rekonštrukcia nevyužívanej budovy sup.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná Kružná Brzotín 7.4
Peter Kanda 98559 061BB090056 Pokračovanie v rodinnej tradícii včelárstva - Peter Kanda SR, kraj: Banskobystrický, okres: Lučenec, obec: Vidiná, k.ú. Vidiná Lučenec 6.1
TURIEC-AGRO s.r.o. 03843 041ZA060088 Stavebné úpravy kravína – Slovenské Pravno Slovenské Pravno Martin 4.1.2
Obec Kráľova Lehota 03233 309070Y767 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš 7.2
Ladislav Priam - SHR 07683 042KE080046 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa Ladislav Priam Svätuše Trebišov 4.2.1B
Obec Kamienka 06783 074PO220109 „ŠPORTOVO - ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI KAMIENKA“ Kamienka Humenné 7.4
Ing. Roman Lőrinčík 98511 061BB090130 Podpora farmy – Ing. Roman Lőrinčík Holiša Lučenec 6.1
BioEn, s.r.o. 05001 164BB320006 Partnerstvo – BioEn s.r.o., AGROTERRA, spol s r.o., Agrár LAND s.r.o., AGRODRUŽSTVO – S, družstvo Hubovo, Kaloša, Revúca Rimavská Sobota 16.4
Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka 09414 041PO060073 Modernizácia farmy Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka Prešovský kraj, okred Vranov nad Topľlou, obec Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 4.1.2
Mgr. Vladimír Košč 08501 061PO090091 Ekofarma Cigeľka Cigeľka Bardejov 6.1
Sankt Hubert SK,a.s. 03203 042ZA080054 Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK,a.s. Podtúreň Liptovský Mikuláš 4.2.7B
Novák Miroslav Santos 91903 042TT080052 Investícia do spracovatelských kapacít - Novák Miroslav - Santos Horné Orešany č. 590 Trnava 4.2.6A
Obec Práznovce 95501 074NR220081 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Práznovce obec Práznovce Topoľčany 7.4
Obec Horná Breznica 02061 074TN220052 Rekonštrukcia kultúrneho domu Horná Breznica Horná Breznica Púchov 7.4
Ing. Anton Kozák 02947 063ZA230003 Chov kôz Žilina, Námestovo, Oravská Polhora, Oravská Polhora 17209/5 Námestovo 6.3
Obec Liptovská Porúbka 03301 309070Y762 Rekonštrukcia - stavebné úpravy miestnej komunikácie Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka, parcela KN-C číslo 1658/1, KN-E číslo193/2 okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7.2
Harmer - Agro, spol. s r.o. 90876 041TT060213 Zberací stroj na poľnú zeleninu Lakšárska Nová Ves, Mikulášov Senica 4.1.1
Stanislav Rideky 91324 041TN060090 Investície pre rozvoj živočíšnej výroby Horňany Trenčín 4.1.2
Marta Bujnová 95845 061BB090096 Založenie farmy mladým poľnohospodárom pre chov hovädzieho dobytka - Marta Bujnová SR, okres Brezno Partizánske 6.1
Obec Šurianky 95126 074NR220159 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU obec Šurianky Nitra 7.4
Ing. Kristína Búciová 05302 061PO090327 Mladá farmárka - Ing. Kristína Búciová Klčov Levoča 6.1
Obec Vieska 99102 072BB130034 Úprava verejnej zelene v obci Vieska SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Vieska Veľký Krtíš 7.2
Obec Drnava 04942 074KE220170 Športové a komunitné centrum Drnava Drnava Rožňava 7.4
NANDIN DVOR, a.s. 82102 041BA060015 Maštaľ pre Nandin dvor Nandin dvor, okres Zohor Bratislava 4.1.2
EKOFARM s.r.o. 01820 041TN060049 Investície do pasienkového hospodárenia a zberu objemových krmív Podskalie Považská Bystrica 4.1.2
Obec Tajná 95201 074NR220158 Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska obec Tajná Nitra 7.4
Agáta Baňasová 08257 061PO090299 Dvor Dianaa Obec Ľutina, Pečovská Nová Ves, Jakovany, Olejníkov Sabinov 6.1
Ing. Jozef Knežo 07101 041KE060104 Modernizácia farmy SHR Jozef Knežo SR, okres Michalovce, obec Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 4.1.2
Obec Lesné 07101 074KE220237 Kamerový systém obce Lesné Lesné Michalovce 7.4
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava 02943 041ZA060039 Modernizácia poľnohospodárskeho výrobno obchodného družstva Zubrohlava Zubrohlava Námestovo 4.1.2
Obec Proč 08214 Č. 072PO130150 Verejný vodovod III.etapa k.ú Proč, Parcelné čísla: KN-E 225, KN-C 75/2, KN-C 15, KN-C 92,KN-C379, KN-C219, KN-E227 Prešov 7.2
Obec Mestisko 09041 074PO130224 Výstavba rigolov v obci Mestisko Mestisko Bardejov 7.2
Obec Mestisko 09041 072PO130009 Výstavba chodníkov v obci Mestisko Obec Mestisko Bardejov 7.2
AGROZAMI, spol. s r.o. 05971 041PO060098 Nákup poľnohospodárskej techniky pre AGROZAMI, spol. s r.o. Tvarožná 155, 05971, okres Kežmarok Kežmarok 4.1.2
Csaba Veres 94361 041NR060046 Modernizácia farmy živočíšnej výroby Salka Nové Zámky 4.1.8
Obec Nové Hony 98543 074BB220012 Dom Smútku Obec Nové Hony Lučenec 7.4
Martin Balla Shr 95104 061NR090201 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Martin Balla Velky Lapas Nitra 6.1
Obec Gaboltov 08602 074PO220141 Športovisko, Ihrisko SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Gaboltov Bardejov 7.4
Ing.Marek Škorňa 98505 061BB090265 Chov dojčiacich kráv mäsového dobytka pastevným spôsobom Línia 982/8 Kokava nad Rimavicou 98505 Poltár 6.1
Ponti-M, s.r.o. 94901 041NR060090 Pozberová linka Cabaj Čápor Nitra 4.1.8
Obec Hnilčík 05332 075KE140011 Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) Hnilčík Spišská Nová Ves 7.5
Ján Šoltýs SHR 08646 061PO090169 Ján Šoltýs sukromne hospodariaci roľník Kochanovce Bardejov 6.1
KONDOR EU,s.r.o. 94001 042NR080106 KONDOR EU,s.r.o. – rozšírenie pekárenskej výroby Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.2.3B
SATPOL, s.r.o. 05994 041PO060088 Modernizácia poľnohospodárskej výroby spoločnosti SATPOL SR, okres:Kežmarok, obec: Ihľany Kežmarok 4.1.2
Mgr. Marianna Holovčáková - SHR 07241 061KE090073 Založenie prírode blízkeho, voľného chovu hovädzieho dobytka – Mgr. Marianna Holovčáková SR, kraj: Košický, okres: Michalovce, obec: Rakovec nad Ondavou, k.ú. Rakovec nad Ondavou Michalovce 6.1
Žaneta Nozdrovická – MAKRA SILVER 99126 061BB090285 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Žaneta Nozdrovická Nenince Veľký Krtíš 6.1
Obec Veľaty 07615 074KE220109 Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty Obec Veľaty Trebišov 7.4
Obec Kožuchov 07601 074KE220032 Rekonštrukcia domu smútku vrátane jeho okolia Obec Kožuchov Trebišov 7.4
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 03244 041ZA060073 Stavebné úpravy vodovodu,modernizácia technológie dojenia a strojov pre ŽV Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 4.1.2
Obec Višňov 00332 074KE220147 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Višňov Trebišov 7.4
Agrokol, spol. s r.o. 97901 041BB060100 Zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby - Agrokol spol.s.r.o. Rimavská Baňa Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Zlatá Idka 04461 075KE140002 ZVONICA- BANSKÉ MÚZEUM Zlatá Idka Košice-okolie 7.5
FOOD UNION S. R. O. 93037 064TT070017 Výstavba polyfunkčného objektu FOOD UNION, s.r.o Dunajská Streda Dunajská Streda 6.4.1
Obec Lutiše 01305 074ZA220118 Zvýšenie bezpečnosti v obci Lutiše obec Lutiše Žilina 7.4
Obec Kováčovce 99106 074BB220274 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - Obec Kováčovce SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Kováčovce Veľký Krtíš 7.4
TOKVIN-SLOVAKIA s.r.o. 07632 042KE080042 Investícia do spracovateľských kapacít - TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. SR, okres Trebišov, obec Borša Trebišov 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce 05563 041KE060092 Rekonštrukcia stavieb a nákup strojov pre živočíšnu výrobu Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce Gelnica 4.1.2
obec Podhoroď 07264 074KE220238 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď obec Podhoroď Sobrance 7.4
AGROMAČAJ a.s. 90050 041BA410001 Zvýšenie skladovacej kapacity na skladovanie zeleniny a zemiakov Kostolná pri Dunaji Senec 4.1.5
Obec Lúčka 05303 074PO220346 Nákup zariadení na čistenie a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Lúčka Obec Lúčka Levoča 7.4
Obec Hostovice 06735 075PO140008 Vyhliadková veža - Hostovice Obec Hostovice Snina 7.5
Obec Hačava 04402 074KE220119 Multifunkčné ihrisko Obec Hačava Košice okolie 7.4
AGRODREV Dobšiná, s.r.o. 04925 041KE060058 Modernizácia technologického vybavenia živočíšnej výroby Dobšiná Rožňava 4.1.2
Euroconsult, s.r.o. 97401 06488070029 Stravovacie a športovo-rekreačné zariadenie, Telgárt Telgárt Banská Bystrica 6.4.1
Zuzana Jurová 08606 061PO090080 Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Zuzana Jurová SR okres. Bardejov Bardejov 6.1
AGROTRIO, spol. s r.o. 90050 041TT300001 Modernizácia závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROTRIO, spol. s r.o. SR, Trnavský kraj, okres Trnava, obec – Voderady, Slovenská Nová Ves Senec 4.1.3
Obec Radošovce 91930 072TT130050 Chodníky v obci Radošovce Obec Radošovce Trnava 7.2
Štefan Janega-SHR 90606 061TN090097 Agrofarma Janega Vrbovce Myjava 6.1
Obec Nitra nad Ipľom 98057 074BB220048 Prístavba prístrešku k Domu smútku v obci Nitra nad Ipľom Obec Nitra nad Ipľom Lučenec 7.4
Obec Stretavka 07213 074KE220113 Rekonštrukcia obecného domu v obci Stretavka Stretavka Michalovce 7.4
Obec Stretavka 07213 074KE220079 „REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO DOMU V OBCI STRETAVKA - ZATEPLENIE OBECNÉHO DOMU" Stretavka Michalovce 7.4
DH Landscape Invest, s.r.o. 90050 041BA060045 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 -DH Landscape Invest, s.r.o. Kráľová pri Senci Senec 4.1.1
Erika Maciková 07682 061KE090151 Erika Maciková - chov včiel a pestovanie viniča SR - okres:Trebišov Trebišov 6.1
Obec Klokoč 96225 072BB130162 Výstavba kanalizácie v obci Klokoč 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1 k.ú. Klokoč, parcely: 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1 Detva 7.2
Obec Stuľany 08643 074PO220240 Výstavba športového a detského ihirska v obci Stuľany SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stuľany Bardejov 7.4
Obec Skrabské 09433 074PO220041 Rekonštrukcia domu smútku v obci Skrabské Skrabské Vranov nad Topľou 7.4
Obec Matysová 06546 074PO220275 STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MATYSOVÁ SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Matysová Stará Ľubovňa 7.4
Banskobystrický pivovar a.s. 97405 041BB060214 Pozberová úprava chmeľu Nemšová Trenčiansky 4.1.5
Mgr Patricia Karabašova 08271 061PO090288 Včelia farma Krivany Krivany Sabinov 6.1
Obec Zemplínsky Branč 07602 074KE220156 Multifunkčné ihrisko Obec Zemplínsky Branč Trebišov 7.4
Mgr. Blanka Vincová - MEDANA 08001 061PO090103 Včelárska farma MEDANA - pantarhei vo včelárení Prešov Prešov 6.1
Zoran Vančík 98055 061BB090188 Poľana Klenovec Rimavská Sobota 6.1
Obec Ortuťová 08612 Č. 074PO220368 Obecný kamerový systém SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Ortuťová Bardejov 7.4
Obec Veľký Folkmar 05551 074KE220183 Rekonštrukcia - Kultúrny dom Veľký Folkmar Obec Veľký Folkmar, par. č. 695 Gelnica 7.4
Mária Dolinská-SHR 98262 061BB09280 Založenie podniku mladého farmára pre chov dojníc-Maria Dolinská Gemerská Ves Revuca 6.1
Obec Vlachovo 04924 074KE220148 Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove SR, Košický kraj, okres: Rožňava, Obec Vlachovo Rožňava 7.4
Obec Zemplínske Jastrabie 07605 074KE220214 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 7.4
obec Bobot 91325 074TN220120 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bobot obec Bobot Trenčín 7.4
ASPO a Z.M.,s.r.o. 08205 041PO060260 Nákup strojov v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby Šarišské Bohdanovce Prešov 4.1.1
Obec Hajtovka 06545 074PO220124 Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hajtovka SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Hajtovka Stará Ľubovňa 7.4
Obec Šašová 08612 074PO220348 Obecný kamerový systém Obec Šašová Bardejov 7.4
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 96265 064BB070067 Rozšírenie diverzifikácie činnosti SR, okres Kurpina, obec Hontianske Nemce Krupina 6.4.1
Obec Malé Straciny 99001 74BB220075 Rekonštrukcia Obecného domu-zníženie energetickej náročnosti budovy SR,Banskobystrický kraj, okres : Veľký Krtíš, obec : Malé Straciny Veľký Krtíš 7.4
Obec Kružlová 09002 074PO220131 Športovo – Kultúrny areál Kružlová Obec Kružlová Svidník 7.4
obec Konrádovce 98032 074BB220263 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Konrádovce obec Konrádovce Rimavská Sobota 7.4
Krásnohorská Dlhá Lúka 04945 074KE220230 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Krásnohorská Dlhá Lúka obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava 7.4
Obec Dolný Lopašov 92204 074TT220007 Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov Dolný Lopašov Piešťany 7.4
obec Bretka 98046 074KE220224 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka obec Bretka Rožňava 7.4
Obec Veľké Turovce 93581 074NR220046 Zmena Domu smútku prístavbou a prestavbou Obec Veľké Turovce Levice 7.4
Obec Lok 93538 074NR220080 Výstavba detského ihriska a fitparku v obecnom parku obce Lok SR, VÚC (kraj Nitriansky), okres Levice, obec Lok Levice 7.4
Chromčáková Miroslava 02945 061ZA090097 Farma s chovom hovädzieho dobytka Oravská Polhora Namestovo 6.1
Lenka Chlepková 03472 061ZA090158 Podpora pre začínajúcich SHR - Lenka Chlepková Liptovská Lúžna Ružomberok 6.1
MVDr. Peter Smitka 02801 061ZA090043 Farma-Smitka SK, okres Tvrdošín, Čimhová Tvrdošín 6.1
Jaroslav Hrehor SHR 04447 061KE090018 Založenie firmy SHR Jaroslav Hrehor Boliarov 7 KE - okolie 6.1
Obec Horné Plachtince 99124 074BB220268 ZÁKLADNE SLUŽBY A OBNOVA DEDÍN VO VIDIECKYCH OBLASTIACH – OBEC HORNÉ PLACHTINCE Horné Plachtince Veľký Krtíš 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 042BB080092 Výroba kŕmnych zmesí SR, Krupina, Hontianske Nemce Krupina 4.2.7B
Alžbeta Baginová - Farma Bagin 94603 041NR060239 Obstaranie technického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby – Alžbeta Baginová – Farma Bagin SR, Nitriansky kraj, okres Komárno, Bodzianske Lúky Komárno 4.1.1
ASPO a Z.M., s.r.o. 08205 041PO060106 Investície do modernizácie chovu hovädzieho dobytka Šarišské Bohdanovce Prešov 4.1.2
VINO MAGULA, s.r.o. 85105 042TT080029 Rozšírenie a modernizácia vinárskej prevádzky SR, Okres Trnava, obec Suchá nad Parnou Bratislava 4.2.6A
Agrofarma, spol. s r.o. 05333 041KE060055 Rekonštrukcia objektov a nákup techniky pre ŽV SR, okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, Švedlár Gelnica 4.1.2
Obec Komárov 08611 074PO220202 Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy v Komárove obec Komárov Bardejov 7.4
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 95143 041NR060108 Investíciami do živočíšnej výroby zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho družstva Jelšovce Jelšovce Nitra 4.1.2
SEMA HŠ s.r.o. 92521 041TT060133 Rekonštrukcia skladovacích priestorov Trnavský kraj, okres Galanta, k.ú. : Sládkovičovo , Košúty Galanta 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 01841 041TN60059 Modernizácia farmy Klobušice a teleskopický manipulátor pre ŽV Kraj Trenčiansky, okres Ilava, obec Ilava-k.ú. Klobušice, parc.č. 631/39, 632/21, 112/4, obec Nová Dubnica - k.ú. Malý Kolačín, obec Nová Dubnica - k.ú. Veľký Kolačín, obec Dubnica n/V - k.ú. Prejta, obec Nová Dubnica-k.ú. Nová Dubnica, obec a k.ú. Ilava, Ilava 4.1.2
Michal Szalay 90024 041BA060027 Pozberová úprava zeleniny Veľký Biel Senec 4.1.5
ORAGRO-V, s.r.o. 02962 041PO060232 Stavebné úpravy na objektoch ORAGRO - V s.r.o v Marhani Marhaň Námestovo 4.1.5
Obec Iňa 93535 074NR220178 Kamerový systém v obci Iňa Obec Iňa Levice 7.4
Villa Vino Rača, a.s. 83106 041BA060040 Nákup techniky pre vinohradníctvo Bratislava Bratislava 4.1.1
Obec Riečka 98045 074BB220167 Komunitné centrum v obci Riečka Obec Riečka Rimavská Sobota 7.4
Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár 94501 061NR090205 Vybudovanie Včelárstva Polgár Kava 145, Komárno 94501 Komárno 6.1
Obec Soľník 09031 074PO220195 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Soľník Obec Soľník Stropkov 7.4
Mgr. Ivan Chvostek 06716 061PO090003 chov hovadzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka Výrava Medzilaborce 6.1
Obec Gemerská Panica 98046 074KE220105 Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Panica Rožňava 7.4
Obec Ratkovce 92042 074TT220013 Rekonštrukcia domu smútku v obci Ratkovce Obec Ratkovce Hlohovec 7.4
Ing. Martin Supuka - SHR 09433 061PO090020 Mladý farmár v otcových šľapajách Vyšný Žipov 72, 094 33 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 6.1
Obec Horné Otrokovce 92062 074TT220076 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Horné Otrokovce Hlohovec 7.4
ARATTA, spol. s r.o. 06761 041PO060095 Rekonštrukcia ustajnenia pre mladý dobytok ARATTA Stakčín Snina 4.1.2
Obec Budiná 98512 074BB220097 Rekonštrukcia domu kultúry v obci Budiná SR, Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Budiná Lučenec 7.4
Strempek Marián 95655 061TN090137 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marián Strempek Otrhánky Bánovce nad Bebravou 6.1
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková 01802 042TN080009 Rozšírenie výroby mliečnych výrobkov Hatné Považská Bystrica 4.2.2A
Obec Vlky 90044 074BA220006 Dom smútku - Vlky Obec Vlky Senec 7.4
obec Hunkovce 09003 074PO220349 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Hunkovce obec Hunkovce Svidník 7.4
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce 95841 042TN080001 Investície do pekárenskej výroby Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce Pažiť Partizánske 4.2.3A
Obec Kleňany 99110 074BB220127 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Kleňany Kleňany Veľký Krtíš 7.4
Obec Muránska Lehota 04901 072BB130059 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota Muránska Lehota Revúca 7.2
Ing. Vladislav Paľurik - SHR - AGROLIM 08901 061PO090047 Mladý farmár-Vladislav Paľurik Farma Roztoky Svidník 6.1
Obec Stará Huta 96225 074BB220254 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Stará Huta obec Stará Huta Detva 7.4
Janka Balušíková 01701 041TN060109 Špeciálna rastlinná výroba – Janka Balušíková Domaniža Považská Bystrica 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo 97669 041BB060194 MODERNIZÁCIA FARMY PD AGROPOHORELÁ Pohorelá Brezno 4.1.2
Ing. Ján Olšiak, Farma Krnišov 96265 061BB090022 Vybudovanie farmy Krnišov na chov dojníc a výrobu mliečnych výrobkov Kráľovce-Krnišov Krupina 6.1
obec Kozelník 96615 074BB220246 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Kozelník obec Kozelník Banská Štiavnica 7.4
HOSSZÚRÉTI LADISLAV 98001 041BB300003 Doplnková závlaha – Zeleninárstvo Rimavské Janovce Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.3
obec Rimavské Zalužany 98053 074BB220243 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Rimavské Zalužany obec Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 7.4
Obec Lekárovce 07254 074KE220042 „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce“ Lekárovce Sobrance 7.4
Lucia Rovná 97213 061TN090058 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Lucia Rovná Nitrianske Pravno Prievidza 6.1
obec Nižná Polianka 08636 074PO220355 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Nižná Polianka obec Nižná Polianka Bardejov 7.4
obec Belža 04458 074KE220229 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Belža obec Belža Košice-okolie 7.4
Mgr.Patrik Baloga 06781 061PO090109 Včelia farma Baloga Belá nad Cirochou 46594183 6.1
Ing. Katarína Ballová 95104 061NR090107 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Ing. Katarína Ballová Velky Lapas Nitra 6.1
Obec Bartošovce 08642 Č. 074PO220190 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce Obec Bartošovce Bardejov 7.4
Obec Hrubý Šúr 90301 072BA130003 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr Obec Hrubý Šúr Senec 7.2
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce 95115 042NR080128 Rekonštrukcia pivnice v Poľnohospodárskom družstve Mojmírovce Mojmírovce Nitra 4.2.6B
Obec Zboj 06768 074PO220366 Šmykom riadený nakladač Obec Zboj Snina 7.4
Obec Glabušovce 99122 074BB220131 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Glabušovce Glabušovce Veľký Krtíš 7.4
Obec Dúbrava 05305 074PO220323 Obstaranie malej techniky na zvýšenie bezpečnosti v obci Dúbrava Obec Dúbrava Levoča 7.4
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 07901 041KE060007 Obstaranie strojov pre variabilnú aplikáciu hnojív pre Roľnícke družstvo Veľké Kapušany Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Kapušianske Vojkovce, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Ptrukša, Maťovské Vojkovce Michalovce 4.1.6
Michaela Dianová 94132 061NR090243 Zriadenie farmy Semerovo Semerovo Nové Zámky 6.1
Obec Háj 04402 074KE220246 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Háj Obec Háj Košice okolie 7.4
Obec Petkovce 09433 074PO220197 Rekonštrukcia kultúrneho domu Petkovce Obec Petkovce Vranov nad Topľov 7.4
Ing. Kristína Kozáková 02947 0611ZA090212 Farma hospodárskych zvierat Oravská Polhora Námestovo 6.1
Obec Hrčeľ 07615 074KE220128 Kultúrny dom -Zateplenie a výmena okien Obec Hrčeľ Trebišov 7.4
Obec Veľké Turovce 93581 074NR220046 Zmena Domu smútku prístavbou a prestavbou Veľké Turovce 251 Levice 7.4
Obec Šarišské Sokolovce 08266 074PO220324 BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V OBCI ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE SR, Prešovskýkraj, okres:Sabinov, obec: Šarišské Sokolovce Sabinov 7.4
Mgr. Iveta Brudňáková 08643 061PO090012 Ovčia farma Koprivnica Koprivnica Bardejov 6.1
Ing. Ivana Kodajová 91101 061TN090021 Kozia farma Vlčí Vrch SR, okres Trenčín Trenčín 6.1
Obec Trebušovce 99127 074BB220204 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Trebušovce Trebušovce Veľký Krtíš 7.4
AGROSEV, spol.s.r.o. 96212 042BB080042 PIVOVAR Vígľaš - Pstruša Detva 4.2.6B
Zoltán Velebný 93582 061NR090215 Začatie a rozvoj poľnohspodárskej činnosti v oblasti živočíšnej výroby Ipeľské Úľany Levice 6.1
Obec Tušická Nová Ves 07202 072KE130006 Autobusová zastávka v obci Tušická Nová Ves Obec Tušická Nová Ves Michalovce 7.2
SHR Ing.Erika Mésarošová 95115 061NR090048 Farma rodinného typu zameraná na chov dobytka s trhovou produkciou mlieka a chov koní Veľká Dolina Nitra 6.1
Obec Nižné Ružbachy 06502 074PO220011 Zmena dokončenej stavby súp.č.58 na Dom smútku Nižné Ružbachy SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.4
Obec Cestice 04471 074KE220008 Rekonštrukcia budovy za účelom podnikateľského využitia Obec Cestice Košice okolie 7.4
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo 02951 041ZA060036 Rekonštrukcia senníkov Roľníckeho družstva Vavrečka-Ťapešovo na prístrešky pre teľatá Ťapešovo Vavrečka Námestovo 4.1.2
Mgr. Martin Garaj, PhD. 96641 061BB090320 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Mgr. Martin Garaj, PhD. okres Žanovica Žarnovica 6.1
Obec Rochovce 04936 074KE220243 Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce obec Rochovce Rožňava 7.4
Obec Kotmanová 98553 074BB220093 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu spojená s využitím obnoviteľných zdrojov energie Obec Kotmanová Lučenec 7.4
FOOD UNION S. R. O. 93037 042TT080007 Výstavba a nákup technológie pre pekáreň Dunajská Streda Dunajská Streda 4.2.3B
Obec Svinica 04445 074KE220203 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Svinica Košice okolie 7.4
Obec Milpoš 08271 074PO220074 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU V OBCI MILPOŠ Milpoš Sabinov 7.4
Obec Sirník 07603 074KE220204 Obecná komunitná budova Obec Sirník Trebišov 7.4
Obec Slivník 07612 072KE130145 Rekonštrukcia priekopy v obci Slivník Obec Slivník Trebišov 7.2
Farma Michalovce s.r.o. 07101 041KE060142 Maštaľný prístrešok HD Meďov Michalovce Michalovce 4.1.2
Ing. Filip Minka 96611 061BB090314 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v živočíšnej výrobe - Filip Minka SR, okres Banská Štiavnica, obec Močiar Žiar nad Hronom 6.1
Obec Veľký Kamenec 07636 074KE220231 Vybudovanie digitálneho kamerového systemu v obci Veľký Kamenec Veľký Kamenec Trebišov 7.4
Obec Mojš 01001 074ZA220135 Obecný kamerový systém Obec Mojš Žilina 7.4
Obec Mlynčeky 05976 074PO220272 STAVBA MULTIFUNKČNĚHO A WORKOUTOVÉHO IHRISKA V OBCI MLYNČEKY Mlynčeky Kežmarok 7.4
Michal Szalay 90024 041BA060049 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu Veľký Biel Senec 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Oľšava 09032 041PO060159 Obnova farmy Vyšná Oľšava SR, okres Stropkov, obec Vyšná Oľšava Stropkov 4.1.2
KLAS, s.r.o. 98401 041BB060018 MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU KLAS Dolná Strehová Lučenec 4.1.8
Ing.Slavomír Hajčák 07605 041KE060189 Modernizácia farmy Ing.Slavomír Hajčák SR,okres Trebišov,obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 4.1.1
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 96265 041BB060016 Investície do živočíšnej výroby SR, okres Krupina, obec – Sebechleby Krupina 4.1.8
VITA-ZEL & company, spol. s r. o. 94632 041NR300021 Modernizácia závlahových systémov spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s r.o. Marcelová Komárno 4.1.3
Obec Nižná Voľa 08621 074PO220214 Investícia do komunitnej a spolkovej činnosti Obec Nižná Voľa Bardejov 7.4
VINOHRAD Damaskus 07631 064KE070034 Prístavba penziónu vinohrad Damaskus SR, Košický kraj, okres Trebišov, obec Streda nad Bodrogom Trebišov 6.4.1
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 074PO220057 Výmena krytiny na Dome smútku obec Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 7.4
Obec Trpín 96244 074BB220149 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trpín Obec Trpín Krupina 7.4
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 01705 041TN060095 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov - Pozemkové spoločenstvo Zálužie Považská Teplá - 1603 1604 1613 1614 1615/2 1616 Považská Bystrica 4.1.2
Obec Kazimír 07313 072KE130047 SO 02 Vodovodné prípojky obce Kazimír (Skupinový vodovod II. ETAPA Veľaty - Michaľany - Laskovce - Kazimír - Brezina) Obec Kazimír Trebišov 7.2
Ing. Lucia Luptáková 02601 061ZA090011 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ing. Lucia Luptáková SR, okres Dolný Kubín, Pokrývač Dolný Kubín 6.1
Zuzana Helmecziová 07631 061KE090003 Chov dojníc a pestovanie strukovín Zemplín SR,okres Trebišov Trebišov 6.1
FaRM, s.r.o. 95136 042NR080003 Obstaranie pozberovej linky - sušička zrnín Lehota Nitra 4.2.7A
AGRO PLUS spol. s r.o. 04443 041KE060052 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AGRO PLUS spol. s r.o. SR, okres Košice-okoluie, obec Budimír Košice okolie 4.1.2
Obec Egreš 07501 074KE220126 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Egreš Trebišov 7.4
Farma Brezany, s.r.o. 82109 042ZA080024 Pálenica Farma Brezany Brezany Bratislava 4.2.6B
Beata Janštová 97701 042BB080068 Spracovanie ovocia a sklad spracovaného ovocia Brezno Brezno 4.2.4B
Agrodružstvo v Soli 09435 041PO060156 Investície do technologického vybavenia v Agrodružstve v Soli SR, okres Vranov nad Topľou, obec Soľ Vranov nad Topľou 4.1.2
Agrodružstvo Bánová 01004 041ZA060023 Modernizácia Agrodružstva Bánová Žilina Žilina 4.1.8
Obec Bory 93587 074NR220082 Zlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu Bory Obec Bory Levice 7.4
NORBERT BORBÁS SHR 98004 061BB090200 Začatie hospodárenia na Farme BORBÁS Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 6.1
Obec Malá Čalomija 99108 074BB220250 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Malá Čalomija Malá Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Krivá 02755 072ZA130060 Miestna komunikácia IBV Skalicový vŕšok, Krivá Krivá Dolný Kubín 7.2
Stanislav Tomko-topas 06704 061PO090049 Topas Oľka Medzilaborce 6.1
Obec Domaňovce 05302 072PO130152 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce Obec Domaňovce Levoča 7.2
Obec Kvašov 02062 074TN220091 Stavebné úpravy kultúrneho domu Kvašov Púchov 7.4
Obec Kolbovce 09031 074PO220231 DETSKÉ IHRISKO KOLBOVCE Obec Kolbovce Stropkov 7.4
Obec Orávka 98042 074BB220100 Rekonštrukcia kultúrneho domu v rámci vytvárania podmienok pre trávenie voľného času SR, Banskobystrický kraj, okres: Rimavská Sobota, Obec Orávka Rimavská Sobota 7.4
AGROPROGRES - Ing. Jozef Greš 06722 061PO090120 Chov včiel - založenie včelej farmy Slovenská Volova Slovenska volova 47 6.1
Tomáš Fiala 09301 061PO090054 Investície do poľnohospodárskej činnosti - Tomáš Fiala okres Vranov nad Topľou, Továrne, Kladzany, Vranov n. T. vranov nad topľou 6.1
Obec Báč 93030 074TT220093 Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum Báč Dunajská Streda 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 041BB060021 Investície do živočíšnej výroby SR, okres Krupina, obec Devičie Krupina 4.1.8
Obec Malinová 97213 074TN220044 ZATEPLENIE PARTIZÁNSKEHO DOMU MALINOVÁ Malinová Prievidza 7.4
EURO-SEB, s.r.o. 96266 041BB060029 Investície do živočíšnej výroby Okres: Krupina, obec: Sebechleby Krupina 4.1.8
Obec Tupá 93584 074NR220028 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Tupá Tupá Levice 7.4
Obec Šindliar 08236 074PO220342 Zvýšenie bezpečnosti modernizáciou komunálnej techniky v obci Šindliar SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Šindliar Prešov 7.4
Kostoľany pod Tríbečom 95177 074NR220025 Rekonštrukcia domu smútku – Kostoľany pod Tríbečom k.ú: Kostoľany pod Tríbečom, okres ZM, NR kraj Zlaté Moravce 7.4
Obec Červenica pri Sabinove 08256 072PO130125 Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove – Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete Červenica pri Sabinove Sabinov 7.2
Obec Ipeľské Úľany 93582 074NR220062 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Ipeľské Úľany Ipeľské Úľany Levice 7.4
Andrea Gajdulová 06901 061PO090233 Farma Udava SR okres Snina Snina 6.1
Obec Dargov 07661 074KE220118 Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu - Dargov Obec Dargov Trebišov 7.4
Obec Veľká Lodina 04481 074KE220149 Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu – Veľká Lodina Obec Veľká Lodina Košice - okolie 7.4