Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Ladislav Csernus 99110 041BB060256 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - SHR Ladislav Csernus Sečianky Veľký Krtíš 4.1.1
Mgr. Mária Križovenská 08233 061PO090217 Ekofarma Ondrášovce Ondrášovce okr. Prešov 6.1
Obec Štiavnička 03401 309070Y690 Rekonštrukcia kultúrneho domu Štiavnička Štiavnička Ružomberok 7.4
Obec Šalov 93571 074NR220008 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Šalov Obec Šalov Levice 7.4
"Ing. Peter Bálint – SHR" 99111 041BB060270 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – “Ing. Peter Bálint – SHR“ Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 4.1.1
BÁLINT a spol. s r.o. 99111 041BB060235 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – BÁLINT a spol. s r.o. Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 4.1.1
Obec Malé Uherce 95803 309070Z915 Výstavba chodníka v obci Malé Uherce Malé Uherce Partizánske 7.2
Mgr. Jana Pepuchová 01004 061ZA090268 Vybudovanie a rozvoj farmy v obci Beňadovo s ekologickým chovom hovädzieho dobytka SR, okres Námestovo Žilina 4.1.2
Obec Kobyly 08622 309070Y649 Úprava verejného priestranstva obce Kobyly Obec Kobyly Bardejov 7.2
Tímea Bóna 94637 061NR090236 Založenie novej farmy na chov prasníc - Tímea Bóna Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Moča Komárno 6.1
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 164NR110003 Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS M.Čepčín, Dubník, K.Brod, S.Belá, Rožňava, Skerešovo, V.Zálužie, I.Sokolec, RS, SNV, LM, LC, TV, MI, KE, RK, PO, ZV, PN, Šamorín, PE, PB, HC, TT, PK, TO, Dubnica n/V, Stupava, NM, GA, V.Meder, BA, TN, Kremnica, VT, VK, ZA, Moldava n/B, ZH, Šaľa Rožňava 16.4
Obec Buková 91910 074TT220086 Multifunkčné ihrisko a modernizácia a stavebné úpravy šatní Buková Trnava 7.4
Obec Okrúhle 09042 074PO220303 Viacúčelové ihrisko Okrúhle Obec Okrúhle Svidnik 7.4
Obec Devičany 93504 074NR220100 Zmena jestvujúcej budovy na športové aktivity Obec Devičany Levice 7.4
AGROEKOSPOL s. r. o. 94657 041NR060150 Technologické riešenie pozberovej úpravy špeciálnych plodín a sóje Svätý Peter Komárno 4.1.1
Obec Becherov 08635 309070Y666 Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej k NKP v obci Becherov Becherov Bardejov 7.2
Obec Liptovský Peter 03301 309070Y898 Revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v Liptovskom Petre Katastrálne územie Liptovský Peter, KN-C 784 Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Držkovce 98262 072BB130098 Výstavba chodníka v obci Držkovce Obec Držkovce - okres Revúca, Banskobystrický kraj , SR Revúca 7.2
Poľnohospodárske družstvo v Roštári 04935 041KE060063 Modernizácia oplôtkového hospodárstva a strojov do živočíšnej výroby Roštár, Štítnik Rožňava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 041TN060061 Investície do modernizácie v živočíšnej výrobe PD Mestečko Dohňany Púchov 4.1.2
Ing. Vladimír Tomáš - SHR 09421 061PO090144 Založenie a prevádzka živočíšnej výroby Okres Vranov nad Topľou, Michalovce a Humenné Vranov nad Topľou 6.1
AKBARIES, s.r.o. 08637 041PO060133 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AKBARIES, s.r.o. SR, okres Bardejov, obec Andrejová Bardejov 4.1.2
SCHETELIG CE s.r.o. 92584 041NR060147 Modernizácia technológií pozberovej úpravy v spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o. Slovenská republika, okres Šaľa, obec Dlhá nad Váhom Šaľa 4.1.5
Vladimír Švejda 97101 041TN060086 Stavebné úpravy kravína - farma Veľká Čausa Veľká Čausa Prievidza 4.1.2
AGRIFARM, spol. s r.o. 03851 309040X749 Technika do živočíšnej výroby Žilinský kraj, okres Martin, Obec Turčianska Štiavnička Martin 4.1.2
Obec Janov 08242 072PO130121 Verejný vodovod v obci Janov Kataster obce Janov Slovensko 7.2
Družstvo AGRA Litava 96244 041BB060241 Investície do sektora zemiakov – AGRA Litava okres Krupina, obce Litava, Trpín, Zemiansky Vrbovok, Cerovo, Okres Veľký Krtíš, obce Čebovce,Horné Plachtince,Sucháň Krupina 4.1.1
SCHETELIG CE s.r.o. 92584 041NR060256 Zavedenie inovatívnej technológie na pestovanie zeleniny v NFT systéme v spoločnosti SCHETELIG CE s.r.o. Slovenská republika, okres Šaľa, obec Dlhá nad Váhom Šaľa 4.1.1
Bardejovská mliekareň I. s. r. o. 08501 041PO060227 Investície do skladovania hospodárskych hnojív Gaboltov Bardejov 4.1.4
Darina SLIACKA 96661 061BB090046 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Darina Sliacka Hodruša-Hámre Žarnovica 6.1
Obec Poľanovce 05305 309070X668 Viacúčelové športové ihrisko Poľanovce Levoča 7.4
Morky Petránek, s.r.o. 03901 041ZA060052 Rozšírenie prevádzkových priestorov - Hospodársky dvor Čremošné - III.etapa Hospodársky dvor Čremošné Turčianske Teplice 4.1.2
Mesto Liptovský Hrádok 03301 309070Z026 Stavebné úpravy chodníka ul. ČSA v Liptovskom Hrádku ul. ČSA, k.u. Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 7.2
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 08612 041PO060211 Modernizácia strojno-technologických liniek v ŽV v PD MIER Dubinné SR, okres Bardejov, obec Dubinné Bardejov 4.1.2
Obec Vyšný Medzev 04425 074KE220195 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO STREDISKA Obec Vyšný Medzev Košice-okolie 7.4
Obec Pinkovce 07254 074KE220197 Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce obec Pinkovce Sobrance 7.4
Ing. Andrea Hricová 04926 041KE060093 Nákup strojov na zber objemových krmív SR, okres Rožňava, Rejdová Rožňava 4.1.2
EKO PD Nižná Olšava, s.r.o. 09032 041PO060112 Obnova farmy Nižná Olšava SR, Prešovský kraj, okres Svidník, obec Nižná Olšava Svidník 4.1.2
AGRO Š.H.N., s.r.o. 04023 041KE060113 Modernizácia nástrojov živočíšnej výroby farmy AGRO Š.H.N., s.r.o. Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Hodkovce Košice II. 4.1.2
Alica Csomor 93567 061NR090225 Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach Slovenská republika, okres Levice Levice 6.1
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce 92241 041TT060190 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu – pestovanie sóje Kraj Trnavský, Okres Piešťany, obec Drahovce - k.ú. Piešťany, obec a k.ú. Piešťany, obec a k.ú. Veselé, obec a k.ú. Madunice, obec a k.ú. Hubina, obec a k.ú. Veľké Kostolany, obec a k.ú. Jalšové. Piešťany 4.1.1
Obec Valice 98252 074BB220052 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu - kaštieľa SR, Banskobystrický, Rimavská Sobota, Valice Rimavská Sobota 7.4
Obec Sveržov 08602 309070X922 Chodníky v obci Sveržov Sveržov Bardejov 7.2
Obec Lukov 08605 309070Y672 Lukov - parkovisko Lukov Bardejov 7.2
Obec Budiš 03823 074ZA220021 Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš - zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia obec Budiš Turčianske Teplice 7.4
Obec Veľká Ves nad Ipľom 99110 074BB220169 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš 7.4
Anna Kuľková - VK & spol. 08601 041PO060063 Obnova farmy Stuľany - 2.etapa Stuľany Bardejov 4.1.2
Michal Čík - THW THEONY ANKER 96801 061BB090116 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov - Michal Čík SR, okres Žarnovica Žarnovica 6.1
Obec Vyšná Hutka 04018 074KE220192 Multifunkčné ihrisko 18x33m v obci Vyšná Hutka Obec Vyšná Hutka Košice okolie 7.4
Eva Babičová Mgr. 97901 061BB090217 Hospodárenie na Farme MENI Rimavská Sobota,Kraj Banská Bystrica Rimavská Sobota 6.1
Obec Kvakovce 09402 074PO220278 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce SR, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Kvakovce Vranov nad Topľou 7.4
Obec Vavrišovo 03242 309070Y941 Stavebné úpravy ochranných častí mostných konštrukcií katastrálne územie obce Vavrišovo Liptovský Mikuláš 7.2
Adrián Horváth 94501 061NR090157 Podpora začatia podnikania -Investícia do živočíšnej výroby Adrián Horváth Okres Banská Štiavnica, Okres Krupina Komárno 6.1
obec Štitáre 95101 074NR220171 Kamerový systém v obci Štitáre obec Štitáre nitra 7.4
SE INVEST s.r.o. 98501 041BB060143 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov – SE INVEST s.r.o. Pleš Lučenec 4.1.2
Obec Sasinkovo 92065 074TT220004 Rekonštrukcia domu smútku a okolia v obci Sasinkovo Sasinkovo Hlohovec 7.4
Obec Nový Salaš 04417 074KE220072 Rekonštrukcia domu smútku v obci Nový Salaš Obec Nový Salaš Košice okolie 7.4
Katarína Rovná 97213 041TN060072 Rekonštrukcia hospodárskych objektov živočíšnej výroby Nitrianske Pravno Prievidza 4.1.2
Obec Tašuľa 07252 074KE220150 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Tašuľa Obec Tašuľa Sobrance 7.4
Obec Šarišské Bohdanovce 08205 074PO220172 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce Prešov 7.4
Ing. Lucia Rajniaková Urbanovská 03104 č. 061TN090141 Chov dojčiacich kráv pod Inovcom Trenčianske Jastrabie, okres Trenčín Liptovský Mikuláš 6.1
Obec Dvorianky 07662 074KE220082 Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Dvorianky Obec Dvorianky Michalovce 7.4
Milan Lazový 01815 041TN060044 Stavebná a technologická modernizácia farmy v Prečíne Prečín Považská Bystrica 4.1.2
Obec Uhorská Ves 03203 309070Y951 Rekonštrukcia chodníka a spevnených plôch okolo pomníka Obec Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 7.2
ARIAN TRADE, s.r.o. 08501 041PO060148 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti ARIAN TRADE s.r.o. Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Andrejová Bardejov 4.1.2
Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo Bíňovce 91907 041TT060130 Modernizácia pozberovej úpravy a rekonštrukcia skladovacích kapacít PD Bíňovce Bíňovce Trnava 4.1.5
Ing. Zlatica Pastorová 95117 061NR090044 Podpora farmy – Ing. Zlatica Pastorová SR, Topoľčany Nitra 6.1
Obec Detvianska Huta 96205 074BB220247 Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku Obec Detvianska Huta, okres Detva, Banskobystrický kraj Detva 7.4
Obec Súľov-Hradná 01352 074ZA220124 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Súľov-Hradná Žilinský kraj; okres Bytča; obec Súľov-Hradná; katastrálne územie Súľov-Hradná Bytča 7.4
Juraj Zúbek - SHR 01861 041TN060081 Stavebná a strojná modernizácia živočíšnej výroby Visolaje Púchov 4.1.2
FORBART s.r.o. 97101 041TN060063 Rekonštrukcie objektov živočíšnej výroby - farma Lipník Lipník Prievidza 4.1.2
Obec Lipovník 04942 074KE220108 Voľnočasový a športový areál - LIPOVNÍK Lipovník Rožňava 7.4
AGROCOM s.r.o. 96901 041BB060096 Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby Banská Štiavnica Banská Štiavnica 4.1.2
Obec Kružná 04951 074KE220162 Rekonštrukcia nevyužívanej budovy sup.č.23 na spoločenský dom v obci Kružná Kružná Brzotín 7.4
Peter Kanda 98559 061BB090056 Pokračovanie v rodinnej tradícii včelárstva - Peter Kanda SR, kraj: Banskobystrický, okres: Lučenec, obec: Vidiná, k.ú. Vidiná Lučenec 6.1
TURIEC-AGRO s.r.o. 03843 041ZA060088 Stavebné úpravy kravína – Slovenské Pravno Slovenské Pravno Martin 4.1.2
Obec Kráľova Lehota 03233 309070Y767 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala Kráľova Lehota Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš 7.2
Ladislav Priam - SHR 07683 042KE080046 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa Ladislav Priam Svätuše Trebišov 4.2.1B
Obec Kamienka 06783 074PO220109 „ŠPORTOVO - ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI KAMIENKA“ Kamienka Humenné 7.4
Ing. Roman Lőrinčík 98511 061BB090130 Podpora farmy – Ing. Roman Lőrinčík Holiša Lučenec 6.1
BioEn, s.r.o. 05001 164BB320006 Partnerstvo – BioEn s.r.o., AGROTERRA, spol s r.o., Agrár LAND s.r.o., AGRODRUŽSTVO – S, družstvo Hubovo, Kaloša, Revúca Rimavská Sobota 16.4
Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka 09414 041PO060073 Modernizácia farmy Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka Prešovský kraj, okred Vranov nad Topľlou, obec Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 4.1.2
Mgr. Vladimír Košč 08501 061PO090091 Ekofarma Cigeľka Cigeľka Bardejov 6.1
Sankt Hubert SK,a.s. 03203 042ZA080054 Modernizácia spoločnosti Sankt Hubert SK,a.s. Podtúreň Liptovský Mikuláš 4.2.7B
Novák Miroslav Santos 91903 042TT080052 Investícia do spracovatelských kapacít - Novák Miroslav - Santos Horné Orešany č. 590 Trnava 4.2.6A
Obec Práznovce 95501 074NR220081 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Práznovce obec Práznovce Topoľčany 7.4
Obec Horná Breznica 02061 074TN220052 Rekonštrukcia kultúrneho domu Horná Breznica Horná Breznica Púchov 7.4
Ing. Anton Kozák 02947 063ZA230003 Chov kôz Žilina, Námestovo, Oravská Polhora, Oravská Polhora 17209/5 Námestovo 6.3
Obec Liptovská Porúbka 03301 309070Y762 Rekonštrukcia - stavebné úpravy miestnej komunikácie Liptovská Porúbka Liptovská Porúbka, parcela KN-C číslo 1658/1, KN-E číslo193/2 okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 7.2
Harmer - Agro, spol. s r.o. 90876 041TT060213 Zberací stroj na poľnú zeleninu Lakšárska Nová Ves, Mikulášov Senica 4.1.1
Stanislav Rideky 91324 041TN060090 Investície pre rozvoj živočíšnej výroby Horňany Trenčín 4.1.2
Marta Bujnová 95845 061BB090096 Založenie farmy mladým poľnohospodárom pre chov hovädzieho dobytka - Marta Bujnová SR, okres Brezno Partizánske 6.1
Obec Šurianky 95126 074NR220159 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU obec Šurianky Nitra 7.4
Ing. Kristína Búciová 05302 061PO090327 Mladá farmárka - Ing. Kristína Búciová Klčov Levoča 6.1
Obec Vieska 99102 072BB130034 Úprava verejnej zelene v obci Vieska SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Vieska Veľký Krtíš 7.2
Obec Drnava 04942 074KE220170 Športové a komunitné centrum Drnava Drnava Rožňava 7.4
NANDIN DVOR, a.s. 82102 041BA060015 Maštaľ pre Nandin dvor Nandin dvor, okres Zohor Bratislava 4.1.2
EKOFARM s.r.o. 01820 041TN060049 Investície do pasienkového hospodárenia a zberu objemových krmív Podskalie Považská Bystrica 4.1.2
Obec Tajná 95201 074NR220158 Modernizácia kultúrneho domu a novostavba detského ihriska obec Tajná Nitra 7.4
Agáta Baňasová 08257 061PO090299 Dvor Dianaa Obec Ľutina, Pečovská Nová Ves, Jakovany, Olejníkov Sabinov 6.1
Ing. Jozef Knežo 07101 041KE060104 Modernizácia farmy SHR Jozef Knežo SR, okres Michalovce, obec Jastrabie pri Michalovciach Michalovce 4.1.2
Obec Lesné 07101 074KE220237 Kamerový systém obce Lesné Lesné Michalovce 7.4
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava 02943 041ZA060039 Modernizácia poľnohospodárskeho výrobno obchodného družstva Zubrohlava Zubrohlava Námestovo 4.1.2
Obec Proč 08214 Č. 072PO130150 Verejný vodovod III.etapa k.ú Proč, Parcelné čísla: KN-E 225, KN-C 75/2, KN-C 15, KN-C 92,KN-C379, KN-C219, KN-E227 Prešov 7.2
Obec Mestisko 09041 074PO130224 Výstavba rigolov v obci Mestisko Mestisko Bardejov 7.2
Obec Mestisko 09041 072PO130009 Výstavba chodníkov v obci Mestisko Obec Mestisko Bardejov 7.2
AGROZAMI, spol. s r.o. 05971 041PO060098 Nákup poľnohospodárskej techniky pre AGROZAMI, spol. s r.o. Tvarožná 155, 05971, okres Kežmarok Kežmarok 4.1.2
Csaba Veres 94361 041NR060046 Modernizácia farmy živočíšnej výroby Salka Nové Zámky 4.1.8
Obec Nové Hony 98543 074BB220012 Dom Smútku Obec Nové Hony Lučenec 7.4
Martin Balla Shr 95104 061NR090201 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Martin Balla Velky Lapas Nitra 6.1
Obec Gaboltov 08602 074PO220141 Športovisko, Ihrisko SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Gaboltov Bardejov 7.4
Ing.Marek Škorňa 98505 061BB090265 Chov dojčiacich kráv mäsového dobytka pastevným spôsobom Línia 982/8 Kokava nad Rimavicou 98505 Poltár 6.1
Ponti-M, s.r.o. 94901 041NR060090 Pozberová linka Cabaj Čápor Nitra 4.1.8
Obec Hnilčík 05332 075KE140011 Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) Hnilčík Spišská Nová Ves 7.5
Ján Šoltýs SHR 08646 061PO090169 Ján Šoltýs sukromne hospodariaci roľník Kochanovce Bardejov 6.1
KONDOR EU,s.r.o. 94001 042NR080106 KONDOR EU,s.r.o. – rozšírenie pekárenskej výroby Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.2.3B
SATPOL, s.r.o. 05994 041PO060088 Modernizácia poľnohospodárskej výroby spoločnosti SATPOL SR, okres:Kežmarok, obec: Ihľany Kežmarok 4.1.2
Mgr. Marianna Holovčáková - SHR 07241 061KE090073 Založenie prírode blízkeho, voľného chovu hovädzieho dobytka – Mgr. Marianna Holovčáková SR, kraj: Košický, okres: Michalovce, obec: Rakovec nad Ondavou, k.ú. Rakovec nad Ondavou Michalovce 6.1
Žaneta Nozdrovická – MAKRA SILVER 99126 061BB090285 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Žaneta Nozdrovická Nenince Veľký Krtíš 6.1
Obec Veľaty 07615 074KE220109 Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty Obec Veľaty Trebišov 7.4
Obec Kožuchov 07601 074KE220032 Rekonštrukcia domu smútku vrátane jeho okolia Obec Kožuchov Trebišov 7.4
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 03244 041ZA060073 Stavebné úpravy vodovodu,modernizácia technológie dojenia a strojov pre ŽV Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 4.1.2
Obec Višňov 00332 074KE220147 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Višňov Trebišov 7.4
Agrokol, spol. s r.o. 97901 041BB060100 Zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby - Agrokol spol.s.r.o. Rimavská Baňa Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Zlatá Idka 04461 075KE140002 ZVONICA- BANSKÉ MÚZEUM Zlatá Idka Košice-okolie 7.5
FOOD UNION S. R. O. 93037 064TT070017 Výstavba polyfunkčného objektu FOOD UNION, s.r.o Dunajská Streda Dunajská Streda 6.4.1
Obec Lutiše 01305 074ZA220118 Zvýšenie bezpečnosti v obci Lutiše obec Lutiše Žilina 7.4
Obec Kováčovce 99106 074BB220274 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - Obec Kováčovce SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Kováčovce Veľký Krtíš 7.4
TOKVIN-SLOVAKIA s.r.o. 07632 042KE080042 Investícia do spracovateľských kapacít - TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. SR, okres Trebišov, obec Borša Trebišov 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce 05563 041KE060092 Rekonštrukcia stavieb a nákup strojov pre živočíšnu výrobu Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce Gelnica 4.1.2
obec Podhoroď 07264 074KE220238 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď obec Podhoroď Sobrance 7.4
AGROMAČAJ a.s. 90050 041BA410001 Zvýšenie skladovacej kapacity na skladovanie zeleniny a zemiakov Kostolná pri Dunaji Senec 4.1.5
Obec Lúčka 05303 074PO220346 Nákup zariadení na čistenie a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Lúčka Obec Lúčka Levoča 7.4
Obec Hostovice 06735 075PO140008 Vyhliadková veža - Hostovice Obec Hostovice Snina 7.5
Obec Hačava 04402 074KE220119 Multifunkčné ihrisko Obec Hačava Košice okolie 7.4
AGRODREV Dobšiná, s.r.o. 04925 041KE060058 Modernizácia technologického vybavenia živočíšnej výroby Dobšiná Rožňava 4.1.2
Euroconsult, s.r.o. 97401 06488070029 Stravovacie a športovo-rekreačné zariadenie, Telgárt Telgárt Banská Bystrica 6.4.1
Zuzana Jurová 08606 061PO090080 Investície do poľnohospodárskej výroby na začatie podnikateľskej činnosti – Zuzana Jurová SR okres. Bardejov Bardejov 6.1
AGROTRIO, spol. s r.o. 90050 041TT300001 Modernizácia závlahového hospodárstva v spoločnosti AGROTRIO, spol. s r.o. SR, Trnavský kraj, okres Trnava, obec – Voderady, Slovenská Nová Ves Senec 4.1.3
Obec Radošovce 91930 072TT130050 Chodníky v obci Radošovce Obec Radošovce Trnava 7.2
Štefan Janega-SHR 90606 061TN090097 Agrofarma Janega Vrbovce Myjava 6.1
Obec Nitra nad Ipľom 98057 074BB220048 Prístavba prístrešku k Domu smútku v obci Nitra nad Ipľom Obec Nitra nad Ipľom Lučenec 7.4
Obec Stretavka 07213 074KE220113 Rekonštrukcia obecného domu v obci Stretavka Stretavka Michalovce 7.4
Obec Stretavka 07213 074KE220079 „REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO DOMU V OBCI STRETAVKA - ZATEPLENIE OBECNÉHO DOMU" Stretavka Michalovce 7.4
DH Landscape Invest, s.r.o. 90050 041BA060045 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 -DH Landscape Invest, s.r.o. Kráľová pri Senci Senec 4.1.1
Erika Maciková 07682 061KE090151 Erika Maciková - chov včiel a pestovanie viniča SR - okres:Trebišov Trebišov 6.1
Obec Klokoč 96225 072BB130162 Výstavba kanalizácie v obci Klokoč 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1 k.ú. Klokoč, parcely: 471/2, 471/1, 697/1, 697/12, 697/11, 697/6, 194, 195, 196/1, 190/1, 697/7, 697/5, 192/1 Detva 7.2
Obec Stuľany 08643 074PO220240 Výstavba športového a detského ihirska v obci Stuľany SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stuľany Bardejov 7.4
Obec Skrabské 09433 074PO220041 Rekonštrukcia domu smútku v obci Skrabské Skrabské Vranov nad Topľou 7.4
Obec Matysová 06546 074PO220275 STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI MATYSOVÁ SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Matysová Stará Ľubovňa 7.4
Banskobystrický pivovar a.s. 97405 041BB060214 Pozberová úprava chmeľu Nemšová Trenčiansky 4.1.5
Mgr Patricia Karabašova 08271 061PO090288 Včelia farma Krivany Krivany Sabinov 6.1
Obec Zemplínsky Branč 07602 074KE220156 Multifunkčné ihrisko Obec Zemplínsky Branč Trebišov 7.4
Mgr. Blanka Vincová - MEDANA 08001 061PO090103 Včelárska farma MEDANA - pantarhei vo včelárení Prešov Prešov 6.1
Zoran Vančík 98055 061BB090188 Poľana Klenovec Rimavská Sobota 6.1
Obec Ortuťová 08612 Č. 074PO220368 Obecný kamerový systém SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Ortuťová Bardejov 7.4
Obec Veľký Folkmar 05551 074KE220183 Rekonštrukcia - Kultúrny dom Veľký Folkmar Obec Veľký Folkmar, par. č. 695 Gelnica 7.4
Mária Dolinská-SHR 98262 061BB09280 Založenie podniku mladého farmára pre chov dojníc-Maria Dolinská Gemerská Ves Revuca 6.1
Obec Vlachovo 04924 074KE220148 Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove SR, Košický kraj, okres: Rožňava, Obec Vlachovo Rožňava 7.4
Obec Zemplínske Jastrabie 07605 074KE220214 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 7.4
obec Bobot 91325 074TN220120 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bobot obec Bobot Trenčín 7.4
ASPO a Z.M.,s.r.o. 08205 041PO060260 Nákup strojov v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby Šarišské Bohdanovce Prešov 4.1.1
Obec Hajtovka 06545 074PO220124 Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hajtovka SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Hajtovka Stará Ľubovňa 7.4
Obec Šašová 08612 074PO220348 Obecný kamerový systém Obec Šašová Bardejov 7.4
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 96265 064BB070067 Rozšírenie diverzifikácie činnosti SR, okres Kurpina, obec Hontianske Nemce Krupina 6.4.1
Obec Malé Straciny 99001 74BB220075 Rekonštrukcia Obecného domu-zníženie energetickej náročnosti budovy SR,Banskobystrický kraj, okres : Veľký Krtíš, obec : Malé Straciny Veľký Krtíš 7.4
Obec Kružlová 09002 074PO220131 Športovo – Kultúrny areál Kružlová Obec Kružlová Svidník 7.4
obec Konrádovce 98032 074BB220263 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Konrádovce obec Konrádovce Rimavská Sobota 7.4
Krásnohorská Dlhá Lúka 04945 074KE220230 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Krásnohorská Dlhá Lúka obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava 7.4
Obec Dolný Lopašov 92204 074TT220007 Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov Dolný Lopašov Piešťany 7.4
obec Bretka 98046 074KE220224 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka obec Bretka Rožňava 7.4
Obec Veľké Turovce 93581 074NR220046 Zmena Domu smútku prístavbou a prestavbou Obec Veľké Turovce Levice 7.4
Obec Lok 93538 074NR220080 Výstavba detského ihriska a fitparku v obecnom parku obce Lok SR, VÚC (kraj Nitriansky), okres Levice, obec Lok Levice 7.4
Chromčáková Miroslava 02945 061ZA090097 Farma s chovom hovädzieho dobytka Oravská Polhora Namestovo 6.1
Lenka Chlepková 03472 061ZA090158 Podpora pre začínajúcich SHR - Lenka Chlepková Liptovská Lúžna Ružomberok 6.1
MVDr. Peter Smitka 02801 061ZA090043 Farma-Smitka SK, okres Tvrdošín, Čimhová Tvrdošín 6.1
Jaroslav Hrehor SHR 04447 061KE090018 Založenie firmy SHR Jaroslav Hrehor Boliarov 7 KE - okolie 6.1
Obec Horné Plachtince 99124 074BB220268 ZÁKLADNE SLUŽBY A OBNOVA DEDÍN VO VIDIECKYCH OBLASTIACH – OBEC HORNÉ PLACHTINCE Horné Plachtince Veľký Krtíš 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 042BB080092 Výroba kŕmnych zmesí SR, Krupina, Hontianske Nemce Krupina 4.2.7B
Alžbeta Baginová - Farma Bagin 94603 041NR060239 Obstaranie technického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby – Alžbeta Baginová – Farma Bagin SR, Nitriansky kraj, okres Komárno, Bodzianske Lúky Komárno 4.1.1
ASPO a Z.M., s.r.o. 08205 041PO060106 Investície do modernizácie chovu hovädzieho dobytka Šarišské Bohdanovce Prešov 4.1.2
VINO MAGULA, s.r.o. 85105 042TT080029 Rozšírenie a modernizácia vinárskej prevádzky SR, Okres Trnava, obec Suchá nad Parnou Bratislava 4.2.6A
Agrofarma, spol. s r.o. 05333 041KE060055 Rekonštrukcia objektov a nákup techniky pre ŽV SR, okres: Gelnica, obec: Nálepkovo, Švedlár Gelnica 4.1.2
Obec Komárov 08611 074PO220202 Stavebné úpravy kultúrno-správnej budovy v Komárove obec Komárov Bardejov 7.4
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 95143 041NR060108 Investíciami do živočíšnej výroby zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho družstva Jelšovce Jelšovce Nitra 4.1.2
SEMA HŠ s.r.o. 92521 041TT060133 Rekonštrukcia skladovacích priestorov Trnavský kraj, okres Galanta, k.ú. : Sládkovičovo , Košúty Galanta 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom 01841 041TN60059 Modernizácia farmy Klobušice a teleskopický manipulátor pre ŽV Kraj Trenčiansky, okres Ilava, obec Ilava-k.ú. Klobušice, parc.č. 631/39, 632/21, 112/4, obec Nová Dubnica - k.ú. Malý Kolačín, obec Nová Dubnica - k.ú. Veľký Kolačín, obec Dubnica n/V - k.ú. Prejta, obec Nová Dubnica-k.ú. Nová Dubnica, obec a k.ú. Ilava, Ilava 4.1.2
Michal Szalay 90024 041BA060027 Pozberová úprava zeleniny Veľký Biel Senec 4.1.5
ORAGRO-V, s.r.o. 02962 041PO060232 Stavebné úpravy na objektoch ORAGRO - V s.r.o v Marhani Marhaň Námestovo 4.1.5
Obec Iňa 93535 074NR220178 Kamerový systém v obci Iňa Obec Iňa Levice 7.4
Villa Vino Rača, a.s. 83106 041BA060040 Nákup techniky pre vinohradníctvo Bratislava Bratislava 4.1.1
Obec Riečka 98045 074BB220167 Komunitné centrum v obci Riečka Obec Riečka Rimavská Sobota 7.4
Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár 94501 061NR090205 Vybudovanie Včelárstva Polgár Kava 145, Komárno 94501 Komárno 6.1
Obec Soľník 09031 074PO220195 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Soľník Obec Soľník Stropkov 7.4
Mgr. Ivan Chvostek 06716 061PO090003 chov hovadzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka Výrava Medzilaborce 6.1
Obec Gemerská Panica 98046 074KE220105 Rekonštrukcia kultúrneho domu Gemerská Panica Rožňava 7.4
Obec Ratkovce 92042 074TT220013 Rekonštrukcia domu smútku v obci Ratkovce Obec Ratkovce Hlohovec 7.4
Ing. Martin Supuka - SHR 09433 061PO090020 Mladý farmár v otcových šľapajách Vyšný Žipov 72, 094 33 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 6.1
Obec Horné Otrokovce 92062 074TT220076 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Horné Otrokovce Hlohovec 7.4
ARATTA, spol. s r.o. 06761 041PO060095 Rekonštrukcia ustajnenia pre mladý dobytok ARATTA Stakčín Snina 4.1.2
Obec Budiná 98512 074BB220097 Rekonštrukcia domu kultúry v obci Budiná SR, Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Budiná Lučenec 7.4
Strempek Marián 95655 061TN090137 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Marián Strempek Otrhánky Bánovce nad Bebravou 6.1
Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková 01802 042TN080009 Rozšírenie výroby mliečnych výrobkov Hatné Považská Bystrica 4.2.2A
Obec Vlky 90044 074BA220006 Dom smútku - Vlky Obec Vlky Senec 7.4
obec Hunkovce 09003 074PO220349 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Hunkovce obec Hunkovce Svidník 7.4
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce 95841 042TN080001 Investície do pekárenskej výroby Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce Pažiť Partizánske 4.2.3A
Obec Kleňany 99110 074BB220127 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Kleňany Kleňany Veľký Krtíš 7.4
Obec Muránska Lehota 04901 072BB130059 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Muránska Lehota Muránska Lehota Revúca 7.2
Ing. Vladislav Paľurik - SHR - AGROLIM 08901 061PO090047 Mladý farmár-Vladislav Paľurik Farma Roztoky Svidník 6.1
Obec Stará Huta 96225 074BB220254 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Stará Huta obec Stará Huta Detva 7.4
Janka Balušíková 01701 041TN060109 Špeciálna rastlinná výroba – Janka Balušíková Domaniža Považská Bystrica 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo AGROPOHORELÁ, družstvo 97669 041BB060194 MODERNIZÁCIA FARMY PD AGROPOHORELÁ Pohorelá Brezno 4.1.2
Ing. Ján Olšiak, Farma Krnišov 96265 061BB090022 Vybudovanie farmy Krnišov na chov dojníc a výrobu mliečnych výrobkov Kráľovce-Krnišov Krupina 6.1
obec Kozelník 96615 074BB220246 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Kozelník obec Kozelník Banská Štiavnica 7.4
HOSSZÚRÉTI LADISLAV 98001 041BB300003 Doplnková závlaha – Zeleninárstvo Rimavské Janovce Rimavské Janovce Rimavská Sobota 4.1.3
obec Rimavské Zalužany 98053 074BB220243 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Rimavské Zalužany obec Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 7.4
Obec Lekárovce 07254 074KE220042 „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce“ Lekárovce Sobrance 7.4
Lucia Rovná 97213 061TN090058 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Lucia Rovná Nitrianske Pravno Prievidza 6.1
obec Nižná Polianka 08636 074PO220355 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Nižná Polianka obec Nižná Polianka Bardejov 7.4
obec Belža 04458 074KE220229 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Belža obec Belža Košice-okolie 7.4
Mgr.Patrik Baloga 06781 061PO090109 Včelia farma Baloga Belá nad Cirochou 46594183 6.1
Ing. Katarína Ballová 95104 061NR090107 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Ing. Katarína Ballová Velky Lapas Nitra 6.1
Obec Bartošovce 08642 Č. 074PO220190 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce Obec Bartošovce Bardejov 7.4
Obec Hrubý Šúr 90301 072BA130003 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr Obec Hrubý Šúr Senec 7.2
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce 95115 042NR080128 Rekonštrukcia pivnice v Poľnohospodárskom družstve Mojmírovce Mojmírovce Nitra 4.2.6B
Obec Zboj 06768 074PO220366 Šmykom riadený nakladač Obec Zboj Snina 7.4
Obec Glabušovce 99122 074BB220131 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Glabušovce Glabušovce Veľký Krtíš 7.4
Obec Dúbrava 05305 074PO220323 Obstaranie malej techniky na zvýšenie bezpečnosti v obci Dúbrava Obec Dúbrava Levoča 7.4
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 07901 041KE060007 Obstaranie strojov pre variabilnú aplikáciu hnojív pre Roľnícke družstvo Veľké Kapušany Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Kapušianske Vojkovce, Veľké Slemence, Ruská, Budince, Ptrukša, Maťovské Vojkovce Michalovce 4.1.6
Michaela Dianová 94132 061NR090243 Zriadenie farmy Semerovo Semerovo Nové Zámky 6.1
Obec Háj 04402 074KE220246 Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Háj Obec Háj Košice okolie 7.4
Obec Petkovce 09433 074PO220197 Rekonštrukcia kultúrneho domu Petkovce Obec Petkovce Vranov nad Topľov 7.4
Ing. Kristína Kozáková 02947 0611ZA090212 Farma hospodárskych zvierat Oravská Polhora Námestovo 6.1
Obec Hrčeľ 07615 074KE220128 Kultúrny dom -Zateplenie a výmena okien Obec Hrčeľ Trebišov 7.4
Obec Veľké Turovce 93581 074NR220046 Zmena Domu smútku prístavbou a prestavbou Veľké Turovce 251 Levice 7.4
Obec Šarišské Sokolovce 08266 074PO220324 BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V OBCI ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE SR, Prešovskýkraj, okres:Sabinov, obec: Šarišské Sokolovce Sabinov 7.4
Mgr. Iveta Brudňáková 08643 061PO090012 Ovčia farma Koprivnica Koprivnica Bardejov 6.1
Ing. Ivana Kodajová 91101 061TN090021 Kozia farma Vlčí Vrch SR, okres Trenčín Trenčín 6.1
Obec Trebušovce 99127 074BB220204 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Trebušovce Trebušovce Veľký Krtíš 7.4
AGROSEV, spol.s.r.o. 96212 042BB080042 PIVOVAR Vígľaš - Pstruša Detva 4.2.6B
Zoltán Velebný 93582 061NR090215 Začatie a rozvoj poľnohspodárskej činnosti v oblasti živočíšnej výroby Ipeľské Úľany Levice 6.1
Obec Tušická Nová Ves 07202 072KE130006 Autobusová zastávka v obci Tušická Nová Ves Obec Tušická Nová Ves Michalovce 7.2
SHR Ing.Erika Mésarošová 95115 061NR090048 Farma rodinného typu zameraná na chov dobytka s trhovou produkciou mlieka a chov koní Veľká Dolina Nitra 6.1
Obec Nižné Ružbachy 06502 074PO220011 Zmena dokončenej stavby súp.č.58 na Dom smútku Nižné Ružbachy SR, Prešovský kraj, okres: Stará Ľubovňa, obec: Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.4
Obec Cestice 04471 074KE220008 Rekonštrukcia budovy za účelom podnikateľského využitia Obec Cestice Košice okolie 7.4
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo 02951 041ZA060036 Rekonštrukcia senníkov Roľníckeho družstva Vavrečka-Ťapešovo na prístrešky pre teľatá Ťapešovo Vavrečka Námestovo 4.1.2
Mgr. Martin Garaj, PhD. 96641 061BB090320 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Mgr. Martin Garaj, PhD. okres Žanovica Žarnovica 6.1
Obec Rochovce 04936 074KE220243 Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce obec Rochovce Rožňava 7.4
Obec Kotmanová 98553 074BB220093 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu spojená s využitím obnoviteľných zdrojov energie Obec Kotmanová Lučenec 7.4
FOOD UNION S. R. O. 93037 042TT080007 Výstavba a nákup technológie pre pekáreň Dunajská Streda Dunajská Streda 4.2.3B
Obec Svinica 04445 074KE220203 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Svinica Košice okolie 7.4
Obec Milpoš 08271 074PO220074 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU V OBCI MILPOŠ Milpoš Sabinov 7.4
Obec Sirník 07603 074KE220204 Obecná komunitná budova Obec Sirník Trebišov 7.4
Obec Slivník 07612 072KE130145 Rekonštrukcia priekopy v obci Slivník Obec Slivník Trebišov 7.2
Farma Michalovce s.r.o. 07101 041KE060142 Maštaľný prístrešok HD Meďov Michalovce Michalovce 4.1.2
Ing. Filip Minka 96611 061BB090314 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v živočíšnej výrobe - Filip Minka SR, okres Banská Štiavnica, obec Močiar Žiar nad Hronom 6.1
Obec Veľký Kamenec 07636 074KE220231 Vybudovanie digitálneho kamerového systemu v obci Veľký Kamenec Veľký Kamenec Trebišov 7.4
Obec Mojš 01001 074ZA220135 Obecný kamerový systém Obec Mojš Žilina 7.4
Obec Mlynčeky 05976 074PO220272 STAVBA MULTIFUNKČNĚHO A WORKOUTOVÉHO IHRISKA V OBCI MLYNČEKY Mlynčeky Kežmarok 7.4
Michal Szalay 90024 041BA060049 Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu Veľký Biel Senec 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Oľšava 09032 041PO060159 Obnova farmy Vyšná Oľšava SR, okres Stropkov, obec Vyšná Oľšava Stropkov 4.1.2
KLAS, s.r.o. 98401 041BB060018 MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU KLAS Dolná Strehová Lučenec 4.1.8
Ing.Slavomír Hajčák 07605 041KE060189 Modernizácia farmy Ing.Slavomír Hajčák SR,okres Trebišov,obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 4.1.1
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 96265 041BB060016 Investície do živočíšnej výroby SR, okres Krupina, obec – Sebechleby Krupina 4.1.8
VITA-ZEL & company, spol. s r. o. 94632 041NR300021 Modernizácia závlahových systémov spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s r.o. Marcelová Komárno 4.1.3
Obec Nižná Voľa 08621 074PO220214 Investícia do komunitnej a spolkovej činnosti Obec Nižná Voľa Bardejov 7.4
VINOHRAD Damaskus 07631 064KE070034 Prístavba penziónu vinohrad Damaskus SR, Košický kraj, okres Trebišov, obec Streda nad Bodrogom Trebišov 6.4.1
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 074PO220057 Výmena krytiny na Dome smútku obec Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 7.4
Obec Trpín 96244 074BB220149 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trpín Obec Trpín Krupina 7.4
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 01705 041TN060095 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov - Pozemkové spoločenstvo Zálužie Považská Teplá - 1603 1604 1613 1614 1615/2 1616 Považská Bystrica 4.1.2
Obec Kazimír 07313 072KE130047 SO 02 Vodovodné prípojky obce Kazimír (Skupinový vodovod II. ETAPA Veľaty - Michaľany - Laskovce - Kazimír - Brezina) Obec Kazimír Trebišov 7.2
Ing. Lucia Luptáková 02601 061ZA090011 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ing. Lucia Luptáková SR, okres Dolný Kubín, Pokrývač Dolný Kubín 6.1
Zuzana Helmecziová 07631 061KE090003 Chov dojníc a pestovanie strukovín Zemplín SR,okres Trebišov Trebišov 6.1
FaRM, s.r.o. 95136 042NR080003 Obstaranie pozberovej linky - sušička zrnín Lehota Nitra 4.2.7A
AGRO PLUS spol. s r.o. 04443 041KE060052 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AGRO PLUS spol. s r.o. SR, okres Košice-okoluie, obec Budimír Košice okolie 4.1.2
Obec Egreš 07501 074KE220126 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Egreš Trebišov 7.4
Farma Brezany, s.r.o. 82109 042ZA080024 Pálenica Farma Brezany Brezany Bratislava 4.2.6B
Beata Janštová 97701 042BB080068 Spracovanie ovocia a sklad spracovaného ovocia Brezno Brezno 4.2.4B
Agrodružstvo v Soli 09435 041PO060156 Investície do technologického vybavenia v Agrodružstve v Soli SR, okres Vranov nad Topľou, obec Soľ Vranov nad Topľou 4.1.2
Agrodružstvo Bánová 01004 041ZA060023 Modernizácia Agrodružstva Bánová Žilina Žilina 4.1.8
Obec Bory 93587 074NR220082 Zlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu Bory Obec Bory Levice 7.4
NORBERT BORBÁS SHR 98004 061BB090200 Začatie hospodárenia na Farme BORBÁS Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 6.1
Obec Malá Čalomija 99108 074BB220250 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Malá Čalomija Malá Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Krivá 02755 072ZA130060 Miestna komunikácia IBV Skalicový vŕšok, Krivá Krivá Dolný Kubín 7.2
Stanislav Tomko-topas 06704 061PO090049 Topas Oľka Medzilaborce 6.1
Obec Domaňovce 05302 072PO130152 Rekonštrukcia centrálnej časti obce Domaňovce Obec Domaňovce Levoča 7.2
Obec Kvašov 02062 074TN220091 Stavebné úpravy kultúrneho domu Kvašov Púchov 7.4
Obec Kolbovce 09031 074PO220231 DETSKÉ IHRISKO KOLBOVCE Obec Kolbovce Stropkov 7.4
Obec Orávka 98042 074BB220100 Rekonštrukcia kultúrneho domu v rámci vytvárania podmienok pre trávenie voľného času SR, Banskobystrický kraj, okres: Rimavská Sobota, Obec Orávka Rimavská Sobota 7.4
AGROPROGRES - Ing. Jozef Greš 06722 061PO090120 Chov včiel - založenie včelej farmy Slovenská Volova Slovenska volova 47 6.1
Tomáš Fiala 09301 061PO090054 Investície do poľnohospodárskej činnosti - Tomáš Fiala okres Vranov nad Topľou, Továrne, Kladzany, Vranov n. T. vranov nad topľou 6.1
Obec Báč 93030 074TT220093 Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrum Báč Dunajská Streda 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 041BB060021 Investície do živočíšnej výroby SR, okres Krupina, obec Devičie Krupina 4.1.8
Obec Malinová 97213 074TN220044 ZATEPLENIE PARTIZÁNSKEHO DOMU MALINOVÁ Malinová Prievidza 7.4
EURO-SEB, s.r.o. 96266 041BB060029 Investície do živočíšnej výroby Okres: Krupina, obec: Sebechleby Krupina 4.1.8
Obec Tupá 93584 074NR220028 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Tupá Tupá Levice 7.4
Obec Šindliar 08236 074PO220342 Zvýšenie bezpečnosti modernizáciou komunálnej techniky v obci Šindliar SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Šindliar Prešov 7.4
Kostoľany pod Tríbečom 95177 074NR220025 Rekonštrukcia domu smútku – Kostoľany pod Tríbečom k.ú: Kostoľany pod Tríbečom, okres ZM, NR kraj Zlaté Moravce 7.4
Obec Červenica pri Sabinove 08256 072PO130125 Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove – Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete Červenica pri Sabinove Sabinov 7.2
Obec Ipeľské Úľany 93582 074NR220062 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Ipeľské Úľany Ipeľské Úľany Levice 7.4
Andrea Gajdulová 06901 061PO090233 Farma Udava SR okres Snina Snina 6.1
Obec Dargov 07661 074KE220118 Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu - Dargov Obec Dargov Trebišov 7.4
Obec Veľká Lodina 04481 074KE220149 Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu – Veľká Lodina Obec Veľká Lodina Košice - okolie 7.4
Obec Dolné Mladonice 96241 074BB220047 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Dolné Mladonice Dom smútku Obec Dolné Mladonice Krupina 7.4
Obec Lovce 95192 072NR130082 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Lovce Lovce Zlaté Moravce 7.2
Obec Kozí Vrbovok 96241 074BB220139 Rekonštrukcia kultúrneho domu Kozí Vrbovok Kozí Vrbovok Krupina 7.4
Obec Egreš 07501 074KE220004 Rekonštrukcia domu smútku v obci Egreš Obec Egreš Trebišov 7.4
Obec Drženice 93503 072NR130091 Revitalizácia verejných priestranstiev centra v časti obce Drženice - Kmeťovce chodníky SR, Nitriansky kraj, okres Levice, Obec: Drženice Levice 7.2
Obec Donovaly 97639 075BB140001 Turistické body s informačným systémom pre Donovaly SR,Banskobystrický kraj ,okres Banská bystrica, obec Donovaly Banská Bystrica 7.5
Mgr. Dana Wiesengangerova 84101 061BB090340 Dana Wiesengangerova- SHR Muráň Bratislava-Dúbravka 6.1
AGROPARTNER spol. s r.o. 90636 BA60020 Rekonštrukcia kravína č. 2 II. etapa a nákup techniky Sološnica Malacky 4.1.2
Obec Šútovce 97201 074TN220131 Nákup komunálnej techniky obce Šútovce Obec Šútovce Prievidza 7.4
PENAM SLOVAKIA, a.s. 94935 042KE080007 Podpora konkurencieschopnosti výroby PENAM SLOVAKIA, a.s. Lučenec, Trebišov Nitra 4.2.3B
AT ABOV, spol. s r. o. 04442 041KE060098 Modernizácia živočíšnej výroby v spoločnosti AT ABOV, spol. s r. o. Rozhanovce, Beniakovce, Hrašovík, Vajkovce, Vyšný Olčvár, Chrastné, Budimír, Svinica, Košický Klečenov, Kráľovce Košice-okolie 4.1.2
Obec Zemplínsky Branč 07602 074KE220085 Rekonštrukcia domu smútku Obec Zemplínsky Branč Trebišov 7.4
Monika Kasášová 94002 061NR090209 Monika Kasášová - SHR VÚC Nitriansky, okres Nové Zámky, Obec Nové Zámky, Kat.územie Nové Zámky, parcela č. 8128/1 Nové Zámky 6.1
Pavol Puss 94123 061NR090257 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Pavol Puss SR, okres Nové Zámky, Obec Andovce Nové Zámky 6.1
Agro Ostrov, s.r.o. 08501 042PO080045 Spracovanie mäsa Agro Ostrov s.r.o. Bardejov Bardejov 4.2.1B
Ján Skopal 96244 061BB090321 Farma Trpín Trpín Krupina 6.1
Obec Nižná Rybnica 07301 074KE220038 Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia Obec Nižná Rybnica Sobrance 7.4
Obec Malý Kamenec 07636 074KE220168 Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy kultúrneho domu Obec Malý Kamenec Trebišov 7.4
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 064BB070031 Rozšírenie salaša pod Maginhradom Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 6.4.1
Obec Banský Studenec 96901 074BB220260 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach obec Banský Studenec SR, Banskobystrický kraj, okres: Banská Štiavnica, obec: Banský Studenec Banská Štiavnica 7.4
Ponti-M,s.r.o. 94201 064NR070080 Rekonštrukcia objektu Cabaj Čápor Nitra 6.4.1
Štefan Burgel 94501 061NR090028 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Štefan Burgel okres Komárno, okres Banská Štiavnica Komárno 6.1
Juraj Románek ml. 92101 042TT080044 Rekonštrukcia skladových priestorov a modernizácia výroby Banka Piešťany 4.2.6A
ComTech s.r.o. 94501 042NR080066 Prevádzkový komplex – ComTech Komárno Komárno 4.2.6B
Ondrej Hudaček 04915 061BB090069 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ondrej Hudaček Jelšava Revúca 6.1
obec Hontianske Trsťany 93586 074NR220047 Rekonštrukcia materskej školy v obci Hontianske Trsťany SR, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Hontianske Trsťany Levice 7.4
Obec Olšovany 04419 074KE220155 Novovybudované multifunkčné ihrisko v obci Olšovany Obec Olšovany Trebišov 7.4
Peter Vaverčák ml. 05304 061KE090173 Gazdovstvo Limuzín Hincovce Levoča 6.1
Obec Paňa 95105 072NR130097 Výstavba chodníka pozdĺž miestnej komunikácie obec Paňa Nitra 7.2
Obec Balog nad Ipľom 99111 074BB220272 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach-obec Balog nad Ipľom Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 7.4
Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. 03101 041ZA060167 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš 4.1.1
Mäso Melek, s.r.o. 95201 042NR080025 Modernizácia a rozšírenie kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o. - II.etapa Melek Nitra 4.2.1B
Judita Csörgöová 07901 061KE090100 Založenie farmy SHR Judita Csörgöová Kapušianske Kľačany Michalovce 6.1
EKO GREEN s.r.o. 93503 042NR080040 Inovatívne technológie do mäsovýroby EKO GREEN s.r.o. SR,okres Levice, obec Jabloňovce Levice 4.2.1B
Zuzana Kollárová 06511 061PO090029 Zuzana Kollárová prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 6.1
Obec Telince 95161 074NR220187 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Telince Telince Nitra 7.4
Obec Podhorie 96982 074BB220259 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Podhorie Obec Podhorie Banská Štiavnica 7.4
Ing. Lucia Račeková 07613 061KE090057 Založenie a rozvoj farmy na chov koní Byšta Trebišov 6.1
SLOVPRODUCT s.r.o. 98002 042BB080051 Modernizácia výroby medu spoločnosti SLOVPRODUCT s.r.o. Širkovce Rimavská Sobota 4.2.7B
AGRO HN, s.r.o. 96266 041BB060023 Investície do živočíšnej výroby Kráľovce - Krnišov Krupina 4.1.8
Ľubomír Farkaš 98001 061BB090050 Podpora poľnohospodárskeho podniku - Ľubomír Farkaš Rimavské Janovce Rimavská Sobota 6.1
Ing. Imrich Bolcso 98032 041BB060142 \"Investície do obstarania strojov a náradia slúžiaceho na zber, uskladnenie a manipuláciu s objemovými krmivami a stelivami\" Blhovce Rimavská Sobota 4.1.2
Miroslav Juhaniak 98001 061BB090342 Zlepšenie výkonu podniku mladého farmára v poľnohospodárskej prvovýrobe - Miroslav Juhaniak Rimavské Janovce Rimavská Sobota 6.1
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo 03861 042ZA080001 Vybudovanie porážacieho miesta pre ovce Turčianske Kľačany Martin 4.2.1A
Agroprodukt, s.r.o. 07501 042KE080054 Zriadenie bitúnku Nový Ruskov 172 Trebišov 4.2.1B
Obec Zbrojníky 93555 074NR220194 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Zbrojníky Zbrojníky Levice 7.4
Obec Čerhov 07681 072KE130013 Rekonštrukcia mostov v obci Čerhov Obec Čerhov Trebišov 7.2
Obec Ruskovce 07242 074KE220177 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Ruskovce Ruskovce Sobrance 7.4
Obec Nýrovce 93567 074NR220184 Prídavné zariadenie nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene v obci Nýrovce Nýrovce Levice 7.4
Obec Jalovec 97231 074TN220122 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Jalovec Obec Jalovec Previdza 7.4
Obec Štefanová 90086 074BA220003 Dom smútku - obnova objektu a okolia Štefanová Pezinok 7.4
Obec Šarišská Trstená 08214 074PO220367 Nákup komunálnej techniky pre obec Šarišská Trstená Obec Šarišská Trstená Prešov 7.4
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 07664 041KE060141 Investície do chovu HD a techniky na zber krmovín SR, okres:Trebišov, obec: Zemplínska Teplica, Egreš Trebišov 4.1.2
TOKAJ GOLD s.r.o 04001 č. 064KE070029 Agroturistický areál Malá Bara Bara Košice I 6.4.1
TOKAJ GOLD s.r.o 04001 č. 042KE080025 Výroba tokajských vín - Viničky Viničky Košice I 4.2.6B
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 07664 041KE060167 Modernizácia technologických liniek na úpravu a manipuláciu kŕmneho obilia a sóje SR, okres: Trebišov, obec: Zemplínska Teplica, Sečovce Trebišov 4.1.5
LARK s.r.o. 90901 042TT080030 Modernizácia strojov podniku LARK s.r.o. Pod Hájkom 1443/2, 909 01 Skalica Skalica 4.2.3A
Obec Horné Turovce 93581 074NR220173 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Horné Turovce Horné Turovce Levice 7.4
Víno Hubinský s.r.o. 90201 042BA080016 Modernizácie technológie v podniku Víno Hubinský s.r.o. Vinosady Pezinok 4.2.6A
Obec Čeľadice 95103 074NR220186 Kamerový systém v obci Čeľadice Čeľadice Nitra 7.4
Stará pevnosť Komárno n.o. 94501 064NR070037 Rekonštrukcia centrálnej časti kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne Komárno, Hradná ulica Komárno 6.4.1
Obec Zemianske Podhradie 91307 074TN220111 Obnova objektu kultúrneho domu Zemianske Podhradie Zemianske Podhradie Nové Mesto nad Váhom 7.4
HYDREE AGRO, s.r.o. 99102 064ZA070026 Penzión Liptovská Osada Liptovská Osada Veľký Krtíš 6.4.1
Obec Fijaš 08701 074PO220164 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Fijaš Obec Fijaš Svidník 7.4
Obec Silická Brezová 04911 074KE220083 Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne Silická Brezová Rožňava 7.4
FAFOKAN, s.r.o. 96266 064BB070052 Vybudovanie agroturistického zariadenia Sebechleby, okres Krupina Krupina 6.4.1
Obec Dolné Semerovce 93585 074NR220185 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach-obec Dolné Semerovce Dolné Semerovce Levice 7.4
PORS, s.r.o. 97247 041TN060133 Modernizácia dojárne a strojových liniek na manipuláciu s krmivami a stelivami SR, okres: Prievidza, obec: Oslany Prievidza 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne. 05322 041KE060121 Rekonštrukcia a modernizácia teľatníka pre odchov MHD a strojno-technologických liniek v ŽV SR, okres Spišská Nová Ves, obec Danišovce Spišská Nová Ves 4.1.2
Obec Lipníky 08212 074PO220069 Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE Obec Lipníky Prešov 7.4
Andrej Homola 05401 061PO090050 Odorická archa SR, okres Levoča Levoča 6.1
Obec Motešice 91326 074TN220037 Dom smútku - Motešice Motešice Trenčín 7.4
Obec Hnojné 07233 074KE220062 Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Hnojné Michalovce 7.4
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 074PO220333 Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 7.4
Obec Granč - Petrovce 05305 074PO220336 Nákup zariadení na efektívnejšie čistenie a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Granč - Petrovce Obec Granč - Petrovce Levoča 7.4
Obec Hubošovce 08266 074PO220326 Šmykom riadený nakladač Obec Hubošovce Sabinov 7.4
Attimis s.r.o. 92601 042NR080085 Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Attimis s.r.o. STrekov Galanta 4.2.6A
Obec Lúčnica nad Žitavou 95188 074NR220197 Prídavné zariadenia nevyhnutné na údržbu zelene v obci Lúčnica nad Žitavou Obec Lúčnica nad Žitavou Nitra 7.4
Obec Livinské Opatovce 95632 074TN220067 Multifunkčné ihrisko 33 x18 k.ú. Livinské Opatovce Partizánske 7.4
Obec Slatina 93584 074NR220040 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Slatina Slatina Levice 7.4
Obec Hnojné 07233 074KE220062 Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Hnojné Michalovce 7.4
AGRORIS, s.r.o. 97901 042BB080038 Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí Okres: Rimavská Sobota, obec: Ožďany Rimavská Sobota 4.2.7B
Obec Abovce 98044 074BB220074 Rekonštrukcia domu smútku v obci Abovce Obec Abovce Rimavská Sobota 7.4
Obec Soboš 09042 074PO220053 PRESTAVBA BÝVALEJ ZŠ NA DOM SMÚTKU SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec: Soboš Svidník 7.4
Obec Pichne 06901 074PO220356 Šmykom riadený nakladač Obec Pichne Snina 7.4
Samuel Zavacký SAMMY 06801 061PO090216 SHR Samuel Zavacký SAMMY – zahájenie samostatnej podnikateľskej činnosti. Medzilaborce Medzilaborce 6.1
Obec Cestice 04471 072KE130018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Cestice Obec Cestice Košice okolie 7.2
Obec Stretavka 07213 072KE130092 Stretavka- rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Stretavka Michalovce 7.2
Obec Michalok 09423 074PO220341 Šmykom riadený nakladač Obec Michalok Snina 7.4
Agro Ladzany s.r.o. 96265 064BB070125 Diverzifikácia činnosti Sebechleby Krupina 6.4.2
Obec Merník 09423 074PO220266 Modernizácia detského ihriska v obci Merník Merník Vranov nad Topľou 7.4
Obec Hruboňovo 95125 074NR220110 Rekonštrukcia domu kultúry Hruboňovo obec Hruboňovo Nitra 7.4
Obec Kolbasov 06766 074PO220377 Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom Obec Kolbasov Snina 7.4
BIOMILA spol. s r.o. 90623 042TN080002 Inovácia a rozšírenie výroby špaldových múk a krupíc tradičnou technológiou mletia 906 23 Rudník 428, parc. č. 25511/7 Myjava 4.2.3A
Obec Chlmec 06741 074PO220188 Športovo oddychová zóna Chlmec Humenné 7.4
Obec Chlmec 06741 074PO220334 ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽOV V OBCI CHLMEC Chlmec Humenné 7.4
Obec Snakov 08606 074PO220155 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Snakov Obec Snakov, okres Bardejov, Prešovský kraj, SR Bardejov 7.4
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 96266 041BB060014 Investície do živočíšnej výroby Ladzany Krupina 4.1.8
Obec Belejovce 08901 074PO220126 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Obec Belejovce Svidník 7.4
Mgr. Martina Cibirová MACES 95193 042NR080035 Modernizácia objektu a modernizácia technologického vybavenia - Mgr. Martina Cibirová MACES SR, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce Zlaté Moravce 4.2.3A
Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská 09302 041PO060196 Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Vranov - Hencovská Hencovce Vranov nad Topľou 4.1.2
Obec Sucháň 99133 074BB220273 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Sucháň Sucháň Veľký Krtíš 7.4
Alfa Bio s.r.o. 97405 042BB080020 Výstavba a modernizácia objektov výroby spoločnosti alfa bio s.r.o. Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica Banská Bystrica 4.2.4B
Obec Veľké Pole 96674 074BB220275 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľké Pole Veľké Pole Žarnovica 7.4
Ing.Lukáš Antol 99135 061BB090009 Začatie podnikania v poľnohospodárstve SR, Veľký Krtíš Veľký Krtíš 6.1
HAPPYLIFE s.r.o. 84353 042ZA080036 Inovácia výrobnej prevádzky biopotravín so zameraním na výrobu bio tyčiniek a oblátok Bytča Bratislava 4.2.3A
Obec Honce 04932 074KE220178 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Honce Honce Rožňava 7.4
Obec Jasenov 07242 074KE220140 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na amfiteáter v obci Jasenov Jasenov Sobrance 7.4
SL-STONE, s.r.o. 95153 064NR070010 Diverzifikácia činnosti Nitrianske Hrnčiarovce Okres Nitra 6.4.1
Obec Porúbka 07261 074KE220161 Porúbka - Multifunkčné ihrisko Porúbka Sobrance 7.4
Obec Motešice 91326 074TN220059 Výstavba športového areálu v obci Motešice SR, VUC Trenčiansky, okres Trenčín, obec Motešice Trenčín 7.4
Obec Bajerovce 08273 074PO220021 Dom smútku Bajerovce Bajerovce Sabinov 7.4
Marta Janeková - SHR 01861 061TN090028 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve – Marta Janeková Visolaje Púchov 6.1
Obec Sliepkovce 07237 074KE220173 Obec Sliepkovce - rekonštrukcia kultúrneho domu Sliepkovce Michalovce 7.4
ISTRA- Malé Dvorníky spol s r.o. 92901 042TT080026 Investície do hmotného majetku - ISTRA - Malé Dorníky, spol. s r.o. Malé Dvorníky Dunajská Streda 4.2.6B
MECOM GROUP s.r.o. 06601 042PO080037 Modernizácia a doplnenie technológie a výroby mäsa a mäsových výrobkov spoločnosti MECOM GROUP, s.r.o. Humenné Humenné 4.2.1B
Harmer - Agro, spol. s r.o. 90876 041TT060127 Modernizácia zariadení a technológií pozberovej úpravy zeleniny Lakšárska Nová Ves, Mikulášov Senica 4.1.5
BOMADA, s.r.o. 82108 064BA070016 Meštiansky dom na Prostrednej ul. 160 vo Svätom Jure Svätý Jur Bratislava II 6.4.1
Obec Kiarov 99106 074BB220116 Multifunkčné ihrisko pre podporu rozvoja športu Kiarov Veľký Krtíš 7.4
AT DUNAJ, spol. s r.o. 04801 041NR060050 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti ŽV a ŠRV SR, okres: Nové Zámky, obec: Kamenica nad Hronom, Nána, Dubník, Obid, Rúbaň, Bajtava, Chľaba okres: Komárno, obec: Moča Rožňava 4.1.8
Obec Rudinská 02331 074ZA220123 Obecný kamerový systém Obec Rudinská Kysucké Nové Mesto 7.4
NiKA, s.r.o. 01701 042TN080049 Modernizácia výrobných a prevádzkových priestorov a rozšírenie výrobného sortimentu Považská Bystrica Považská Bystrica 4.2.2B
Obec Kravany 07661 074KE220099 VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO - KRAVANY Kravany Trebišov 7.4
Lacnea Slovakia, s. r. o. 91101 042TN080043 Zvýšenie konkurencieschopnosti vo výrobe mäsa Trenčín Trenčín 4.2.1A
Obec Bajany 07254 074KE220234 ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽOV V OBCI BAJANY Bajany Michalovce 7.4
obec Čeláre 99122 074BB220238 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a detské ihrisko obec Čeláre Veľký Krtíš 7.4
Rúbanka, s.r.o. 94136 041NR060205 Investícia do zvýšenia produkcie a jej kvality v rastlinnej výrobe - Rúbanka. s.r.o. Rúbaň Nové Zámky 4.1.1
Obec Dobroč 98553 074BB220104 Rekonštrukcia kultúrneho domu – obec Dobroč Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Obec Dobroč Lučenec 7.4
Obec Včelince 98050 074BB220230 Vybudovanie detského ihriska v obci Včelince Obec Včelince Rimavská Sobota 7.4
MEDAS, s.r.o. 05201 042KE080036 Modernizácia výroby medu spoločnosti MEDAS, s.r.o. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.2.7B
Obec Oľdza 93039 074TT220061 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Oľdza Obec Oľdza, parc.č. pozemku: 122/22, 122/23, 128/15 Dunajská Streda 7.4
Obec Kmeťovo 94162 074NR220168 PRÍDAVNÉ ZARIADENIA NA KOMUNÁLNU TECHNIKU - ČISTENIE, ÚDRŽBA ZELENE, ÚDRŽBA CIEST A CHODNÍKOV Obec Kmeťovo Nové Zámky 7.4
Obec Matiašovce 05904 074PO220104 Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce SR, VÚC kraj Prešovský, okres Kežmarok, obec Matiašovce Kežmarok 7.4
Obec Opatovská Nová Ves 99107 074BB220013 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Opatovská Nová Ves Obec Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš 7.4
Monika Glovaťáková 02947 061ZA090096 Založenie farmy s chovom dojníc SR - okres Námestovo Námestovo 6.1
Agrodružstvo Bánová 01004 042ZA080043 Modernizácia finálneho spracovania mäsa ekologického chovu dobytka Žilina Žilina 4.2.1B
Agrodružstvo Bánová 01004 042ZA080053 Inovácie v oblasti rastlinných produktov Žilina Žilina 4.2.7B
Miroslav Kozák 02962 041ZA0601102 Investície do živočíšnej výroby - chovu oviec Oravské Veselé Námestovo 4.1.2
Lucia Zelinková 06704 061PO090083 SHR Lucia Zelinková – zahájenie samostatnej podnikateľskej činnosti. Repejov Medzilaborce 6.1
AGRO-MARKO, s.r.o. 03601 064ZA070087 PENZIÓN MARKO 3401/8, 7, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26; 3400/1, 2 Turany Martin 6.4.1
Katarína Babková - Včelia farma Katka 99108 061BB090051 Vytvorenie Včelej farmy Katka Lesenice, Trebušovce Veľký Krtíš 6.1
Obec Poľný Kesov 95114 074NR220146 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO – POĽNÝ KESOV obec Poľný Kesov Nitra 7.4
Obec Sikenica 93701 074NR220165 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Sikenica Sikenica Levice 7.4
Obec Žitná - Radiša 95642 074TN220130 Nákup techniky a kamerového systému pre obec Žitná-Radiša obec Žitná Radiša Bánovce nad Bebravou 7.4
obec Hosťová 95102 074NR220170 Kamerový systém v obci Hosťová II obec Hosťová Nitra 7.4
Družstvo podielnikov Lomné 09033 041PO060215 Modernizácia skladovacích kapacít pre plodiny špeciálnej rastlinnej výroby a pre komodity v súvislosti so ŽV. SR, okres: Stropkov, obec: Lomné Stropkov 4.1.5
kemiProject, s.r.o. 94136 041NR060263 Investícia do poľnohospodárskych podnikov - kemiProject, s.r.o. Rúbaň Nové Zámky 4.1.1
MIK, s.r.o. 92705 042NR080094 Nákup technológie na spracovanie mäsa pre spoločnosť MIK, s.r.o. SR, Šaľa, Šaľa Šaľa 4.2.1B
Obec Lošonec 91904 074TT220035 Dom smútku - Lošonec, obnova SR, Trnavský kraj, okres Trnava, obec Lošonec Trnava 7.4
obec Čeláre 99122 074BB220029 Stavebné úpravy a prístrešok k domu smútku Čeláre Veľký Krtíš 7.4
Obec Malý Krtíš 99001 074BB220090 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Malý Krtíš A. Kmeťa 122/5, Malý Krtíš Veľký Krtíš 7.4
Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce"so sídlom v Olšavici 05373 041PO060241 Investícia do objektu na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami Olšavica, Brutovce Levoča 4.1.4
Obec Markovce 07206 074KE220049 REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU MARKOVCE Markovce Michalovce 7.4
Obec Hrubá Borša 92523 074BA220012 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrubá Borša Hrubá Borša Senec 7.4
Obec Poliakovce 08611 074PO220250 Rekonštrukcia zázemia športového areálu v obci Poliakovce Obec Poliakovce Bardejov 7.4
OBEC Hrušov 99142 075BB140002 Dom ľudového odevu č. 212 Hrušov č. 212 Veľký Krtíš 7.5
Obec Remeniny 09431 074PO220312 Zníženie energetickej náročnosti Domu Kultúry SR, Prešovský kraj, okres: Vranov nad Topľou, obec: Remeniny Vranov nad Topľou 7.4
RV, s.r.o. Porúbka 08612 041PO060108 Investície do modernizácie živočíšnej výroby Hažlín Bardejov 4.1.2
BIOPACK - obchodné družstvo 94361 042NR080103 Investícia do spracovania mäsových výrobkov a ich uvádzania na trh: BIOPACK - obchodné družstvo Salka Nové Zámky 4.2.1B
Obec Príbelce 99125 074BB220253 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Príbelce SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Príbelce Veľký Krtíš 7.4
Healthy Food Supplements s.r.o. 92401 064TT070042 Linka na výrobu a balenie tyčiniek SR, okres: Galanta, obec: Galanta Galanta 6.4.2
Obec Vyšný Skálnik 98052 074BB220170 Rekonštrukcia KD v obci Vyšný Skálnik Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 7.4
Poľnohospodárske družstvo Belá - Dulice 03811 041ZA060044 Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Belá-Dulice Belá Dulice Martin 4.1.2
Obec Horňa 07301 074KE220227 Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa Obec Horňa Sobrance 7.4
Diana Krajmerová 94501 061NR090293 Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Diana Krajmerová SR, okres Komárno, Obec Zlatná na Ostrove Komárno 6.1
Obec Radoma 09042 074PO220220 OBEC RADOMA – MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU Obec Radoma Svidník 7.4
Ing. Anikó Török 94613 061NR090138 Založenie podniku „Mladého farmára“ pre chov ošípaných a pestovanie ovocia Okoličná na Ostrove Komárno 6.1
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 94110 041NR060041 Zriadenie nových sadov a komplexná modernizácia v Poľnohospodárskom družstve Tvrdošovce Tvrdošovce, Palárikovo, Veľký Kýr Nové Zámky 4.1.8
Obec Rastislavice 94108 074NR220167 Obecný kamerový systém – Rastislavice Obec Rastislavice Nové Zámky 7.4
GAMOTA JR s.r.o. 82102 041NR060197 Zriadenie ovocného sadu orechov a obstaranie technického vybavenia GAMOTA JR s.r.o. SR, okres: Komárno, obec: Bohatá, Hurbanovo, Svätý Peter, Chotín, Iža, Patince Komárno 4.1.1
Obec Drienica 08301 074PO220191 Drienica, ihrisko a amfiteáter Prešovský kraj, okres Sabinov, obec Drienica Sabinov 7.4
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 041TN060103 Zníženie záťaže na životné prostredie na farme dojníc ŽV Bohunice Bohunice Ilava 4.1.4
PROSACH s.r.o. 95161 042NR080100 Investície do hmotného majetku - PROSACH s.r.o. Čifáre Levice 4.2.6B
Obec Hrubá Borša 92523 074BA220012 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrubá Borša Hrubá Borša Senec 7.4
PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo 96261 041BB060174 Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe – PRI TROCH KAMEŇOCH Dubové Zvolen 4.1.2
DALTON, spol. s r.o. 04247 042KE080020 Komplexná inovácia výrobného, obchodného a marketingového procesu v mäsokombináte DALTON SR, Košice I- IV, Košice Košice IV. 4.2.1B
Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. 03101 064ZA070072 Investícia do rozvoja nepoľnohospodárskych činností - Jednotná poľnohospodárska, s.r.o. Pavčina Lehota Liptovský Mikuláš 6.4.1
Danko Gabriel SHR 98002 061BB090239 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Gabriel DANKO SR, okres Rimavská Sobota Rimavská Sobota 6.1
Ing. Ádám Gyuricky 98044 061BB090233 Investícia pre rozvoj chovu hydiny – Ing. Ádám Gyuricky Lenartovce, SR Rimavská Sobota 6.1
Obec Slepčany 95152 074NR220135 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slepčany Slepčany 241, 95152 Slepčany Zlaté Moravce 7.4
AGRO-IPEĽ spol. s r. o. 98557 042BB080076 Technológie, mäsovýroba, predajňa – AGRO-IPEĽ s.r.o. Holiša, Lučenec Lučenec 4.2.1B
EKO-Produkt, s.r.o. 03901 041BB060040 Investície do rozvoja živočíšnej výroby - ekologickej farmy Kremnické Bane Turčianske Teplice 4.1.8
SHR Šimon Vaško 08644 061PO090116 SHR Šimon Vaško Kuková Svidník 6.1
Obec Lesnica 06533 074PO220369 Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica Obec Lesnica Stará Ľubovňa 7.4
Miroslav Badinka 98052 061BB090040 Hospodárenie na Farme SVETLÁ Hrachovo, Svetlá 40 Rimavská Sobota 6.1
Bystriansky, s.r.o. 96211 042BB080031 Bystriansky – zlepšenie podmienok uvádzania výrobkov na trh Detva Detva 4.2.1A
Obec Mičakovce 08701 074PO220253 Stavebné úpravy Kultúrneho domu Mičakovce Obec Mičakovce Svidník 7.4
Poľnonákup SITNO, s.r.o. 96265 042BB080078 Výroba kŕmnych zmesí Hontianske Nemce Krupina 4.2.7B
Obec Jablonov nad Turňou 04943 074KE220223 Nákup komunálnej techniky na údržbu verejných priestranstiev v obci Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou Rožňava 7.4
Ing. Tibor Papšo 01501 041ZA060116 Výstavba objektu pre ustajnenie HD a nákup poľnohospodárskej techniky Malá Čierna, okres Žilina Žilina 4.1.2
Obec Tesáre 95621 074NR220195 Nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tesáre Obec Tesáre Topoľčany 7.4
obec Liptovská Kokava 03244 074ZA220059 Rekonštrukcia kultúrneho domu SR, Žilinský kraj, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Keť 93564 074NR220093 Vybudovanie športoviska v obci Keť obec Keť Levice 7.4
Agrodružstvo Španie Pole 98023 041BB060035 Zvýšenie kvality krmovinovej základne Agrodružstvo Španie Pole Drienčany Rimavská Sobota 4.1.8
Obec Horné Trhovište 92066 074TT220015 Rekonštrukcia domu smútku v obci Horné Trhovište Obec Horné Trhovište Hlohovec 7.4
Ervín Ďurka AGROMONT 95117 064NR070057 ŠPORTOVORELAXAČNÉ CENTRUM S UBYTOVANÍM NOVÝ CABAJ Cabaj Nitra 6.4.1
Obec Kocurany 97202 074TN220124 NÁKUP KOMUNÁLNEJ TECHNIKY NA ČISTENIE, ÚDRŽBU ZELENE A ZIMNÚ ÚDRŽBU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V OBCI KOCURANY obec Kocurany Prievidza 7.4
Obec Nová Vieska 94341 074NR220142 Stavebné úpravy jestvujúceho ihriska – multifunkčné ihrisko, obec Nová Vieska obec Nová Vieska Nové Zámky 7.4
Karol Csernus 99111 042BB080089 Investície do hmotného majetku - Karol Csernus SR, okres Veľký Krtíš, obec Vinica Veľký Krtíš 4.2.6B
Obec Ladice 95177 074NR220180 Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Ladice Zlaté Moravce 7.4
Obec Ružiná 98552 074BB220251 Technika pre letnú a zimnú údržbu v obci Ružiná Obec Ružiná Lučenec 7.4
Obec Vyšné Remety 07241 074KE220054 Vyšné Remety – Zateplenie budovy Materskej školy Vyšné Remety Sobrance 7.4
FAFOKAN, s.r.o. 96265 041BB060053 Investície do živočíšnej výroby Sebechleby Krupina 4.1.8
Adrián Babka 99108 061BB090177 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Adrián Babka Malá Čalomija Veľký Krtíš 6.1
Róbert Gašprík - Mäsovýroba s.r.o. 91702 042TT080054 Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. prostredníctvom zvyšovania výrobnej kapacity, produktivity práce a kvality produkcie Zelenečská 83, Mikovíniho 1 Trnava Trnava 4.2.1B
Ing. Gabriela Volter 94354 061NR090127 Farma Volter Nemeckosvodínska cesta 873, Svodín, 94354 Nové Zámky 6.1
Ľuboš Kráľ 95701 061TN090121 Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve - Ľuboš Kráľ SR, okres Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 6.1
Vojtech Izsák 94137 041NR060269 Investícia na obstaranie strojového vybavenia k špeciálnej rastlinnej výrobe Svodín, Nová Vieska Nové Zámky 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 91930 041TT060136 Technológia pozberovej úpravy komodít v súvislosti so ŽV a špecializovanou RV Jaslovské Bohunice, Malženice Trnava 4.1.5
Cabin House Čičmany, s.r.o. 91101 064ZA070030 Relaxačné zariadenie s ubytovaním Čičmany Trenčín 6.4.1
Agro Lesenice s.r.o. 99107 042BB080062 Investície do hmotného majetku - Agro Lesenice, s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.2.5B
Obec Tuhár 98512 074BB220081 Obnova objektu kultúrneho domu Tuhár Kultúrny dom Tuhár Lučenec 7.4
Obec Ďurkovce 99127 074BB220055 Rekonštrukcia Obecného úradu – úspora energie a využitie OZE v obci Ďurkovce SR Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Ďurkovce Veľký Krtíš 7.4
Obec Vavrinec 09431 074PO220210 Rekonštrukcia obecnej budovy v obci Vavrinec Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľov, Vavrinec Vranov nad Topľov 7.4
Ing. Vladimíra Dunajová - SHR 96501 061BB090205 Mladý farmár SHR - Ing. Vladimíra Dunajová Hrabičov 129, okres Žarnovica Žiar nad Hronom 6.1
Obec Dolné Naštice 95701 072TN130061 Rekonštrukcia chodníkov v obci Dolné Naštice SR, VÚC (kraj) Trenčiansky, okres Bánovce nad Bebravou, obec Dolné Naštice Dolné Naštice 7.2
Obec Milpoš 08271 074PO220345 Milpoš - komunálna a čistiaca technika. Milpoš Sabinov 7.4
SHR Zuzana Janegová 90606 061TN090178 Agrofarma Vrbovce Vrbovce 872, 90606 Vrbovce 6.1
Poľnohospodárske družstvo Likavka 03495 041ZA060056 Podpora investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Likavka Martinček Považská Bystrica 4.1.2
Marek Macko - SHR 99108 061BB090160 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti – Marek Macko - SHR Lesenice Veľký Krtíš 6.1
TOMATA s.r.o. 94603 042NR080026 Modernizácia konzervárenskej výroby TOMATA Kolárovo Komárno 4.2.4B
Obec Ďačov 08271 074PO220373 Zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov v obci Ďačov prostredníctvom ich údržby Ďačov Sabinov 7.4
Obec Tekovský Hrádok 93551 074NR220161 Zmena existujúceho objektu kultúrneho domu a obecného úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením - Tekovský Hrádok Obec Tekovský Hrádok Levice 7.4
RAJAMEX, s. r. o. 08501 042PO080013 Zavedenie novej technológie v spoločnosti RAJAMEX Bardejov, Duklianska 17A/3579 Bardejov 4.2.1B
Obec Abrahámovce 08641 074PO220106 Viacúčelové športové ihrisko Abrahámovce Bardejov 7.4
GURMAN, s.r.o. 06401 042PO080079 Pálenica CASTLE DESTILLERY Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 4.2.6B
Obec Sása 96262 074BB220249 Malá komunálna technika a kamerový systém Obce Sása Sása Zvolen 7.4
Skokanovo, s.r.o. 05315 064KE070008 Ubytovací objekt na parc. KN-C č. 1885 Hrabušice, Hrabušická Píla Píla 465, Hrabušice Spišská Nová Ves 6.4.1
Martin Kubulák 93101 041TT060182 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Martin Kubulák Šamorín Dunajská Streda 4.1.1
Obec Beňadovo 02963 074ZA220018 Dom nádeje Beňadovo - novostavba SR, Žilinský kraj, okres Námestovo, obec Beňadovo, KN-C 180/1 Námestovo 7.4
Obec Rudno nad Hronom 96651 074BB220007 Rekonštrukcia KD a obecného úradu Rudno nad Hronom SR, VÚC Banskobystrický, okres Žarnovica, obec Rudno nad Hronom Žarnovica 7.4
Podielnícke družstvo "POVAŽIE" Považany 91626 041TN060127 Investície na podporu konkurencieschopnosti v Podielnickom družstve "Považie" Považany SR, okres Nové Mesto nad Váhom, Brunovce Nové Mesto nad Váhom 4.1.1
obec Horné Lefantovce 95145 074NR220193 Nákup prídavného zariadenia na údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Horné Lefantovce Horné Lefantovce nitra 7.4
Ing. Gabriela Lauro Osztényi 92592 061TT090084 Podpora rastlinnej výroby obec Kajal, okres Galanta Galanta 6.1
Ing. Peter Badiar 81105 041BB060017 Modernizácia Farmy Turová Farma Turová, Budča 712, 96233 Bratislava 4.1.8
Obec Krivé 08604 074PO220375 Obecný kamerový systém Obec Krivé Bardejov 7.4
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 01701 041TN060030 Investície do poľnohospodárskeho podniku - EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Ďurďové Považská Bystrica 4.1.8
FINE WAY, s.r.o. 02201 064ZA070080 Rekreačná chata Olešná obec Olešná, okres Čadca, SR Čadca 6.4.1
TATRAKON spol. s r.o. 05801 042PO080012 Investícia do spracovateľských kapacít - TATRAKON spol. s r.o. Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad, k.ú Matejovce Poprad 4.2.4B
Attila Miklós SHR 94614 061NR090003 Založenie špeciálnej rastlinnej výroby v programe „Mladý farmár“ Zemianska Olča Komárno 6.1
Obec Terany 96268 074BB220053 Obnova domu smútku Obec Terany Krupina 7.4
Obec Smolinské 90842 074TT220002 Úprava cintorína a domu smútku v obci Smolinské Dom smútku Smolinské Senica 7.4
Obec Bodzianske Lúky 94614 074NR220015 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Bodzianske Lúky Obec Bodzianske Lúky Komárno 7.4
Volkovič Peter 99128 041BB060199 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Volkovič Peter Vinica Veľký Krtíš 4.1.1
Obec Cernina 09016 074PO220177 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec Cernina Svidník 7.4
Pavel Szekeres 98002 041BB060225 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Pavel Szekeres Jesenské Rimavská Sobota 4.1.1
Jana Vonšáková 02946 061ZA090197 Podpora živočíšneho hospodárstva k.ú. Sihelné, obec Sihelné, okres Námestovo Námestovo 6.1
Marieta Peškovičová - MAPA 95843 041TN060007 Zavádzanie inovatívnych technológií Marieta Peškovičová Nedanovce Partizánske 4.1.6
Obec Mlynárovce 09016 074PO220281 Viacúčelové športové ihrisko SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, Obec Mlynárovce Svidník 7.4
Obec Ratka 98601 074BB220141 Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a športovo- spoločenských priestorov v obci Ratka Ratka Lučenec 7.4
Zoltán Öllös 92901 061TT090068 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Zoltán Öllös Mad 8 Dunajská Streda 6.1
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 96252 041BB060222 Investície do sektora zemiakov – RD Cerovan Okres: Krupina, Veľký Krtíš, Obec: Hrušov, Čelovce, Kosihovce, Kleňany, Čebovce Krupina 4.1.1
AG Hradová, s.r.o. 98401 042BB080023 Rozšírenie spracovateľskej prevádzky AG Hradová, s.r.o. Rimavská Sobota Lučenec 4.2.6A
Obec Mestečko 02052 074TN220071 Multifunkčné ihrisko Mestečko Mestečko Púchov 7.4
Agrofarma-K, s. r. o. 08221 041PO060018 Komlexné riešenie rozvoja prvovýroby v Agrofarme - K, s. r. o. Medzany Prešov 4.1.8
Kubulák Martin SHR 93101 041TT060182 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Martin Kubulák obec Hviezdoslavov Dunajská Streda 4.1.1
Ing. Marián Kapráľ SHR 08005 061PO090220 Založenie poľnohospodárskeho podniku Ing. Marián Kapráľ - SHR Prešov Prešov 6.1
Obec Melek 95201 074NR220096 Rozšírenie využiteľnosti športových zariadení v obci Melek obec Melek Nitra 7.4
Obec Habura 06752 074PO220008 Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura SR, VÚC Prešovský, okres Medzilaborce, obec Habura Medzilaborce 7.4
Obec Koláre 99109 074BB220166 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Koláre Koláre Veľký Krtíš 7.4
AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o. 08501 042PO080034 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Agroslužby Bardejov s.r.o. Bardejov Bardejov 4.2.2B
Bardejovská mliekareň s.r.o. 08501 042PO080007 Modernizácia mliekarenskej výroby Bardejov Bardejov 4.2.2B
JJ Logistic s.r.o. 08501 042PO080064 Investície do mlynskej výroby Bardejov Bardejov 4.2.3B
Obec Kalameny 03482 072ZA130035 Rečkonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kalameny Kalameny Ružomberok 7.2
Obec Zlatník 09433 074PO220003 Dom smútku v obci Zlatník obec Zlatník Vranov nad Topľou 7.4
Obec Veľká Čalomija 99109 074BB220070 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Čalomija Veľká Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Dukovce 08644 072PO130098 Dukovce, rekonštrukcia cesty pod Hájom obec Dukovce Svidník 7.2
OBEC Malé Chyndice 95154 072NR130073 Rekonštrukcia pešej lávky a výstavba parkoviska v obci Malé Chyndice OBEC Malé Chyndice Nitra 7.2
obec Hoste 92545 074TT220078 Obnova kultúrneho domu, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strešného plášťa SR, Trnavský kraj, okres Galanta, obec Hoste Galanta 7.4
B.C.INVEST a.s. 92901 042NR080058 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti B.C.INVEST, a.s. investíciami do vinárstva Chľaba Dunajská Streda 4.2.6B
Jakub Študenc 90086 064BA070015 Výstavba celoročne obývanej chaty v obci Častá častá Pezinok 6.4.1
TIS, s.r.o. 06401 041PO060128 Stavebné úpravy maštale oviec Toporec Stará Ľubovňa 4.1.2
Obec Okružná 08212 074PO220339 BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V OBCI OKRUŽNÁ SR, Prešovský kraj, Prešov, Okružn Prešov 7.4
Obec Dolné Lovčice 91927 074TT220011 Dom smútku Dolné Lovčice, obnova SR, Trnavský kraj, okres Trnava, Obec Dolné Lovčice Trnava 7.4
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 08263 041PO060234 Pozberová úprava sóje v Poľnohospodárskom družstve so sídlom v Jarovniciach SR, okres: Sabinov, obec: Jarovnice Sabinov 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Kúty 90801 041TT060117 voľné ustajnenie hovädzieho dobytka na hlbokej podstielke Kúty Senica 4.1.2
Obec Malý Lipník 06546 074PO220249 Stavba multifunkčného a detského ihriska pre obec Malý Lipník Malý Lipník Stará Ľubovňa 7.4
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 03223 064ZA070042 Investícia do rozvoja nepoľnohodpodárskych činností - AGRONOVA Liptov, s.r.o. Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš 6.4.1
Obec Patince 94639 074NR220052 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Patinciach Patince Komárno 7.4
Obec Hôrky 01004 074ZA220049 Multifunkčné ihrisko v obci Hôrky Obec Hôrky Žilina 7.4
AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov 01341 042ZA080009 Mliekareň Agrofin Dolný Hričov Žilina 4.2.2B
HORTI s.r.o. 04001 042PO080025 Zvyšovanie kapacity výroby kvasenej kapusty obec BzenovSlovensko Košice okolie 4.2.4B
Obec Koškovce 06712 074PO220095 Dom smútku obce Koškovce Koškovce Humenné 7.4
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 94110 042NR080056 Investície do spracovateľských činností Poľnohospodárskeho družstva Tvrdošovce Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Tvrdošovce Nové zámky 4.2.6B
Obec Stročín 08901 074PO220160 Rekonštrukcia šatní športovísk SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, Obec Stročín Svidník 7.4
Obec Lula 93535 074NR220157 Rekonštrukcia kultúrneho domu v budove Obecného úradu Lula a revitalizácia okolia Obec Lula Levice 7.4
Obec Rumanová 95137 074NR220051 Adaptácia obecného domu na reštauráciu Obec Rumanová Nitra 7.4
Obec Podhoroď 07264 074KE220070 Využívanie OZE v obci Podhoroď SR, Košický kraj, okres Sobrance, obec Podhoroď Sobrance 7.4
Obec Nižná Voľa 08621 074PO220019 Zníženie energetických nákladov kultúrnosprávnej budovy v obci Nižná Voľa Nižná Voľa Bardejov 7.4
COMAGRO s.r.o. 94612 042NR080006 Potravinárska prevádzka - Comagro Trávnik Komárno 4.2.5B
Obec Dolná Seč 93531 074NR220060 Modernizácia domu smútku a úprava jeho okolia – Dolná Seč Dolná Seč Levice 7.4
BEES Logistic s. r. o. 08006 064PO070071 Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti – ĎURAŠ s.r.o. SR, okres: Prešov, obec: Ľubotice Prešov 6.4.2
Mária Hájasová 94501 042NR080030 H+H Kvasiareň Komárno Komárno 4.2.4B
Obec Konská 03204 074ZA220113 Relaxačno športový areál v obci Konská Konská Liptovský Mikuláš 7.4
BHSA s.r.o. 05566 064KE070014 Rekonštrukcia objektu pre šport a oddych v obci Smolník Smolník Gelnica 6.4.1
Obec Osturňa 05979 074PO220196 Výstavba priestorov pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Osturňa Obec Osturňa Kežmarok 7.4
Obec Vyšná Rybnica 07241 074KE220187 ŠPORTOVO ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI VYŠNÁ RYBNICA Vyšná Rybnica Sobrance 7.4
Rákoň, s.r.o. 02801 064ZA070014 Apartmánový dom Zuberec Obec Zuberec, okres Tvrdošín, Žilinský kraj Tvrdošín 6.4.1
obec Gemerček 98031 074BB220168 Zateplenie kultúrneho domu SR, Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Gemerček Rimavská Sobota 7.4
Združenie agropodnikateľov, družstvo 94131 041NR060125 Rekonštrukcia maštale pre HD Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.1.2
Obec Čaradice 95301 074NR220196 Nákup komunálnej techniky Čaradice Čaradice Zlaté Moravce 7.4
CUSUS, s.r.o. 98401 064BB070049 Vybudovanie športovo rekreačného zariadenia v Lučenci Lučenec Lučenec 6.4.1
Obec Radvanovce 09431 074PO220347 Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radvanovce Radvanovce Vranov nad Topľou 7.4
AG Hradová, s.r.o. 98401 064BB070028 Rozšírenie služieb areálu AG Hradová, Lučenec Lučenec Lučenec 6.4.1
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. 91702 042TT080055 Modernizácia spracovania hrozna a výroby vína Orešianská 7/A, Trnava 917 01 Trnava 4.2.6B
Obec Myslina 06601 072PO130238 Výstavba miestneho chodníka v obci Myslina SR, Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné, Obec Myslina Humenné 7.2
Obec Tôň 94615 074NR220058 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tôň SR, VÚC (kraj) Nitriansky, okres Komárno, obec Tôň Komárno 7.4
ITS – Intelligent Transport System, s. r. o. 82718 042TN080010 Vidiecka pekáreň Považan Považany Bratislava 4.2.3B
Obec Kobyly 08622 074PO220167 Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v obci Kobyly Obec Kobyly Bardejov 7.4
Obec Boheľov 92901 074TT220033 Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Boheľov obec Boheľov Dunajská Streda 7.4
MIROND, spol. s r.o. 06001 042PO080019 Stavebné úpravy porážkarne, Kežmarok Kežmarok Kežmarok 4.2.4B
IRH Consulting s.r.o. 94501 064NR070054 Vidiecky cestovný ruch – Zlatná na ostrove Zlatná na Ostrove Komárno 6.4.1
SEKOPOL s.r.o. 98026 041BB060048 Zvýšenie kvality krmovinovej a produktovej základne spoločnosti SEKOPOL s.r.o. Lukovištia 148 Rimavská Sobota 4.1.8
Obec Vojnatina 07261 072KE130067 Výstavba chodníkov a spevnených plôch v obci Vojnatina Vojnatina Sobrance 7.2
Michaela Pačutová 06801 061PO090092 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Michaela Pačutová Čertižné Medzilaborce 6.1
Sisulienka s.r.o. 05801 064PO070011 Penzión "Sisulienka" Nová Lesná Poprad 6.4.1
Obec Vyšná Boca 03234 074ZA220138 Prídavné zariadenia na údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 7.4
Liaharenský podnik Nitra, a.s. 94901 042NR080033 Modernizácia VKZ Vráble Nitra 4.2.7B
AGROČIRČ, a.s. 81102 041PO060039 Rekonštrukcia objektov pre chov HD Čirč Bratislava 4.1.8
Obec Vieska nad Žitavou 95152 074NR220137 Revitalizácia nevyužitého obecného pozemku na športovú a voľnočasovú činnosť Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 7.4
Obec Bobot 91325 074TN220082 Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot Obec Bobot Trenčín 7.4
MOVINO, spol. s r.o. 99001 042BB080050 Modernizácia závodu AGRO-MOVINO Veľký Krtíš II. etapa na parceliach č. 557/1, 557/2, 557/3 v katastrálnom území Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, Slovenská republika Veľký Krtíš 4.2.6B
Obec Ubľa 06773 074PO220222 Detské ihrisko Obec Ubľa Snina 7.4
Liaharenský podnik Nitra, a.s. 94901 041NR060028 Modernizácia fariem a liahní Nitra, Veľký Cetín, Močenok, Veľké Zálužie Nitra 4.1.8
AGROPARTNER spol. s r.o. 90636 064BA070011 Rekonštrukcia agroturistického zariadenia II. etapa. Plavecké Podhradie Malacky 6.4.1
SHR Kristína Smolková Farma Opačitá 97228 061TN090061 Chov dojníc, dobytka a hydiny na farme Opačitá SR, okres Prievidza, obec Valaská Belá Prievidza 6.1
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo DOMOVINA Dulovce 94656 041NR060236 Modernizácia strojového parku pre vinohradníctvo Dulovce Komárno 4.1.1
Obec Ulič 06767 074PO220302 Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Ulič Ulič KNC p.č. 57/4, 57/4, 63/5 Snina 7.4
Ján Cibulka - CIBI 94623 042NR080010 Spracovanie zemiakových snackov - CIBI Marcelová Komárno 4.2.3B
KLAS, s.r.o. 98401 042BB080061 VÝROBA OSÍV Kalinovo Lučenec 4.2.7B
Obec Rykynčice 96255 074BB220220 Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Rykynčice Rykynčice Krupina 7.4
Obec Štefurov 09042 074PO220204 Kultúrny dom - rekonštrukcia Obec Štefurov, okres Svidník, Prešovský kraj, SR Svidník 7.4
Jozef Mackaľ 06901 041PO060123 Investície do ekologickej živočíšnej výroby Mackaľ Jozef Dúbrava Snina 4.1.2
Obec Demänovská Dolina 03101 074ZA220119 PRÍDAVNÉ ZARIADENIA NA KOMUNÁLNU TECHNIKU Obec Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš 7.4
Čarný 07616 041KE060208 Obstaranie strojov špecializovanej rastlinnej výroby – Vladimír Čarný, SHR Stanča Trebišov 4.1.1
Obec Neverice 95172 074NR220166 Obecný kamerový systém – Neverice Obec Neverice Zlaté Moravce 7.4
Obec Skýcov 95185 074NR220189 Nákup komunálnej techniky obec Skýcov obec Skýcov Skýcov 7.4
Obec Práznovce 95501 074NR220182 NÁKUP TECHNIKY PRE OBEC PRÁZNOVCE obec Práznovce Topoľčany 7.4
obec Cakov 98042 074BB220270 Vybudovanie kamerového systému Cakov SR, Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Cakov Rimavská Sobota 7.4
Obec Bodiná 01815 074TN220060 Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Bodiná Bodiná Považská Bystrica 7.4
LUNYS, s.r.o. 05951 042PO080040 Podpora pre investície na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov spoločnosti Lunys, s.r.o. Poprad Poprad 4.2.7B
Obec Bzenica 96601 074BB220065 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Bzenica Bzenica Žiar nad Hronom 7.4
Construct Solutions s r.o. 94901 042NR080112 Technologické a produktové inovácie - cesta tvorby vyššej pridanej hodnoty v poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach Čakajovce 436 Nitra 4.2.7B
Jakub Wiczmándy 07215 061KE090027 Jakub Wiczmándy SHR Budkovce 24, 072 15 Budkovce, Slovenská republika Michalovce 6.1
Obec Peder 04405 074KE220122 Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra Peder Košice - okolie 7.4
Obec Bílkove Humence 90877 074TT220095 Obnova objektu kultúrneho domu v obci Bílkove Humence Kultúry dom, Bílkove Humence Senica 7.4
Obec Nižný Tvarožec 08602 074PO220353 Obecný kamerový systém Obec Nižný Tvarožec Bardejov 7.4
SS-GROUPE, s.r.o. 98531 064BB070111 Florián ml. SR, okres Lučenec, obec Pleš Lučenec 6.4.1
AGROSIDE s.r.o. 04001 041ZA060045 Výstavba ustaňovacích kapacít pre hospodárske zvieratá SR, okres Tvrdošín, Liesek, Brezovica Košice 4.1.2
Obec Kráľova Lehota 03233 074ZA220083 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Kráľova Lehota č. 39 obec Kráľova Lehota, okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilinský Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Tekolďany 92062 074TT220089 Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Tekolďany Obec Tekolďany Hlohovec 7.4
AgroContract mliečna farma, a.s. 94134 064NR070056 Rekonštrukcia poľnohospodárskeho objektu a výstavba objektov pre agroturistiku a hipoterapiu Jasová Nové Zámky 6.4.2
Obec Kapišová 09002 074PO220165 Viacúčelové športové ihrisko SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec Kapišová Svidník 7.4
Obec Lúč na Ostrove 93003 074TT220016 Rekonštrukcia domov smútku v obci Lúč na Ostrove Veľká Lúč, Malá Lúč Dunajská Streda 7.4
AGROSIDE s.r.o. 04010 041ZA060165 Pestovanie a skladovanie zeleniny SR, okres Tvrdošín, Liesek, Košice 4.1.1
Obec Veľký Čepčín 03845 074ZA220047 Rekonštrukcia kultúrneho domu spojeného s obecným úradom v obci Veľký Čepčín Obec Veľký Čepčín Turčianske Teplice 7.4
AGISS, s.r.o. 08901 041PO060020 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AGISS, s.r.o. Stročín . okres Svidnk Svidník 4.1.8
Obec Bacúrov 96261 074BB220068 Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov Bacúrov Zvolen 7.4
Obec Veľké Slemence 07677 072KE130040 Oddychový park Veľké Slemence Veľké Slemence Michalovce 7.2
AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. 08901 041PO060023 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. Stročín . okres Svidnk Svidník 4.1.8
Obec Šútovo 03854 Č.074ZA220017 Rekonštrukcia domu smútku Šútovo obec Šútovo Martin 7.4
Obec Brestov 08205 074PO220328 KOLESOVÝ NAKLADAČ S PRÍSLUŠENSTVOM PRE OBEC BRESTOV Obec Brestov Prešov 7.4
Irena Keľová 98051 061BB090002 Založenie poľnohospodárskeho podniku – Irena Keľová Malé Teriakovce Rimavská Sobota 6.1
KUPEX spol. s r.o. 91942 042TT080048 Obstaranie technického vybavenia na spracovanie mäsových výrobkov Voderady Trnava 4.2.1B
PORS, s.r.o. 97247 041TN060004 Samochodný postrekovač s variabilnou aplikáciou anorganických hnojív SR, okres: Prievidza, obec: Oslany, Čereňany, Bystričany, Chalmová Prievidza 4.1.6
Róbert Nagy 94501 061NR090117 Včelárstvo mladého farmára okres Komárno Komárno 6.1
Obec Šandal 09101 074PO220096 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal Obec Šandal, okres Stropkov, Prešovský kraj, SR Stropkov 7.4
Obec Vagrinec 09003 074PO220301 Rekonštrukcia kultúrneho domu Vagrinec Obec Vagrinec Svidník 7.4
Obec Porúbka 07261 074KE220250 Kúpa komunálnej techniky a príslušenstva na čistenie a údržbu v obci Porúbka Obec Porúbka Sobrance 7.4
Obec Ľubá 94353 074NR220129 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Ľubá k.ú. obce Ľubá Nové Zámky 7.4
PO, družstvo 04951 041BB060107 Nákup strojov do živočíšnej výroby Brzotín Rožňava 4.1.2
Obec Rohov 90604 074TT220081 Rekonštrukcia kultúrneho domu Rohov Senica 7.4
Obec Oľka 06704 074PO220047 Rekonštrukcia budovy centra obecných služieb SR, Prešovský kraj, okres Medzilaborce, obec Oľka Medzilaborce 7.4
Obec Kobyly 08622 074PO220335 Obecný kamerový systém Obec Kobyly Bardejov 7.4
Tatry Real Estate s. r. o. 83101 064PO070048 Penzión Lavína – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Nový Smokovec 3, Vysoké Tatry Bratislava 6.4.1
Farma Brezany, s.r.o. 82109 042ZA080007 Výroba syrových výrobkov Farma Brezany Brezany Bratislava 4.2.2B
CONTAX EKO, s.r.o. 07501 042KE080037 Výrobňa kŕmnych zmesí Nový Ruskov Trebišov 4.2.7B
Obec Bijacovce 05306 075OP140002 Udržiavacie práce a obnova budovy pre vedu, kultúru a osvetu - múzeum izby tradícii SR, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Bijacovce Levoča 7.5
Ing. Ivana Vallová - AgroVa 94142 061NR090043 Zefektívnenie chovu hydiny Veľké Lovce, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj Nové Zámky 6.1
Jozef Dický 06781 041PO060243 Pozberová úprava a finalizácia plodín špeciálnej rastlinnej výroby Jozef Dický Belá nad Cirochou Snina 4.1.5
BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves 05363 042KE080018 Rekonštrukcia a modernizácia výroby rastlinného oleja Spišský Hrušov Spišská Nová Ves 4.2.5B
Ing. Martina Šášiková - VICTORIA 94901 041NR060146 Výstavba objektu sušiarne liečivých rastlín Čab Nitra 4.1.5
RISO - R, s.r.o. 97901 042BB080013 Modernizácia a rekonštrukcia výrobných priestorov a výroby v spoločnosti RISO - R, s.r.o. Rimavská Sobota Rimavská Sobota 4.2.4B
Obec Roškovce 06702 074PO220118 Výstavba kultúrno – športového areálu v obci Roškovce Roškovce Medzilaborce 7.4
Ing. Natalia Petrusová 96261 061BB090147 Mladý farmár Zaježová Zvolen 6.1
Marta Kozárová 95107 041NR060034 Investície do špecializovanej rastlinnej výroby Marta Kozárová Malý Cetín Nitra 4.1.8
Lilla Púchovská - LILLA 94638 064NR070019 Penzión LEA - Prestavba a prístavba Patince Komárno 6.4.1
Obec Braväcovo 97664 074BB220276 Obstaranie prídavných zariadení k traktoru v obci Braväcovo Braväcovo Brezno 7.4
Zoltán Szőcs 92584 041NR060015 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Zoltán Szőcs Vlčany Šaľa 4.1.6
SCM, s.r.o. 84105 064KE070010 Rozšírenie doplnkovo-relaxačných služieb spoločnosti SCM, s.r.o. Hnilčík, okres Spišská Nová Ves Bratislava 6.4.1
Ing. Jozef Guľaš 06503 064PO070022 PENZIÓN ŠTEFAN Plaveč Stará Ľubovňa 6.4.1
KK architekti s.r.o. 81103 064ZA070027 REKREAČNÝ AREÁL NIŽNÁ BOCA Nižná Boca Bratislava 6.4.1
Obec Horný Badín 96251 074BB220124 Rekonštrukcia KD v obci Horný Badín Horný Badín Krupina 7.4
ZELSTAR s.r.o. 94122 041NR060022 Modernizácia pestovania vo fóliovníku rodinnej firmy ZELSTAR s.r.o. Zemné Okres Nové Zámky 4.1.8
Wineresidence s.r.o. 94366 064NR070053 Penzión Wineresidence Chľaba Nové Zámky 6.4.1
SALATÍN, s.r.o. 03215 064ZA070065 Rekonštruikcia rekreačných budov s vybudovaním wellness zariadenia Partizánska Ľupča Liptovský Mikuláš 6.4.1
Obec Dubové 96261 074BB220004 Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové Dubové Zvolen 7.4
Obec Kľače 01319 074ZA220061 Vybudovanie detského ihriska Kľače Kľače Žilina 7.4
SLOVTRAVEL, s.r.o. 96501 064BB070030 Konferenčné a kongresové centrum – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Štiavnické Bane, okr. Banská Štiavnica Žiar nad Hronom 6.4.1
LVIS-AB, s.r.o. 97409 064ZA070090 Rekreačný areál Medvedia dolina Čremošné Banská Bytsrica 6.4.1
Obec Záhor 07253 074KE220244 „Nákup komunálnej techniky s príslušenstvom na údržbu priestorov obce Záhor“ Obec Záhor Sobrance 7.4
PD NIVA, s.r.o. 96261 041BB060015 Investície do modernizácie živočíšnej výroby spoločnosti PD NIVA, s.r.o. Dobrá Niva Zvolen 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 93004 041TT060059 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, Obec Baka Dunajská Streda 4.1.8
Farma Brezany, s.r.o. 82109 064ZA070046 Výroba agropeliet a využitie tepelnej energie pri ich výrobe na vyhrievanie fóliovníkov Brezany Bratislava 6.4.2
FRUCTOP, s.r.o. 95634 041TN060027 Výstavba ovocných sadov jabloní FRUCTOP, s.r.o Ostratice Partizánske 4.1.8
Ametyst - agro, s.r.o. 94201 042NR080055 Vybudovanie inovatívnej prevádzky na pekárenskú výrobu Šurany Nové Zámky 4.2.3B
Camastra s.r.o. 06401 064PO07005 LACOV DOM - penzión Levoča, Obec Klčov Stará Ľubovňa 6.4.1
FLORIL, s.r.o. 90045 042BA080006 Rozšírenie kapacity cukrárenskej výroby – FLORIL, s.r.o. Malinovo Senec 4.2.3A
Obec Dvorany nad Nitrou 95611 074NR220179 Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo pomocou prídavných zariadení na komunálnu techniku Obec Dvorany nad Nitrou Topoľčany 7.4
Jozef Nosáľ 96212 041BB060251 Obstaranie teleskopického manipulátora v rámci rastlinnej výroby-Jozef Nosáľ Námestie mieru 1394/9 Detva 4.1.1
Obec Hlivištia 07301 074KE220236 Záhradná technika a príslušenstvo na údržbu a čistenie zelene a miestnych komunikácií pre obec Hlivištia Obec Hlivištia Sobrance 7.4
Obec Hoste 92545 074TT220008 Dom smútku - obec Hoste rekonštrukcia a modernizácia obec Hoste Galanta 7.4
Obec Bodovce 08266 074PO220327 Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodovce Bodovce Sabinov 7.4
Obec Husák 07251 074KE220221 Komunálna technika a príslušenstvo na čistenie a údržbu verejných priestranstiev v obci Husák Obec Husák Sobrance 7.4
Andrej Rajníc 97601 064BB070107 Agroturisticke zariadenie – Vrchársky dvor SR, okres: Brezno, obec: Drábsko Brezno 6.4.1
Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov 98034 064BB070085 Obstaranie kamiónov SR Rimavská Sobota 6.4.2
Ing. Milan Varga 08256 041PO060184 Výstavba objektu pre živočíšnu výrobu a nákup poľnohospodárskej techniky Červenica pri Sabinove Sabinov 4.1.2
Obec Dúbrava 06773 074PO220117 Modernizácia a zvýšenie technických parametrov kultúrneho domu v obci Dúbrava Obec Dúbrava Snina 7.4
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 95201 041NR060058 Zavádzanie inovatívnych technológií pre zlepšenie kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy SR, obec Vráble, okres: Nitra Nitra 4.1.6
Ing. arch. Radoslav Repka 06401 064PO070025 CHATA VANESS - Rekreačný objekt pre vidiecky cestovný ruch Veľká Lesná Stará Ľubovňa 6.4.1
FORAGRO s.r.o. 94501 064NR070006 Výstavba agroturistického ubytovacieho zariadenia a revitalizácia materiálovej jamy za účelom vytvorenia rekreačného jazera SR, okres Komárno, obec Kameničná Komárno 6.4.1
Hana Bulíková 07101 061KE090033 Založenie podniku Hana Bulíková Vrbovec, Michalovce Michalovce 6.1
DIVUS BUILDING, s.r.o. 91701 064BB070039 Výstavba rekreačného zariadenia pre podporu vidieckeho cestovného ruchu SR, okres Banská Bystrica, obec Donovaly Trnava 6.4.1
Obec Dolné Naštice 95701 072TN130061 Rekonštrukcia chodníkov v obci Dolné Naštice SR, VÚC (kraj) Trenčiansky, okres Bánovce nad Bebravou, obec Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 7.2
Jastraba agro s.r.o. 96604 041BB060054 MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU JASTRABA AGRO Lovča, Nevoľné Žiar nad Hronom 4.1.8
AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. 99001 041BB060223 Investície do rastlinnej výroby – AGROFARMA Horné Strháre, spol. s r.o. Horné Strháre Veľký Krtíš 4.1.1
CONTAX, s.r.o. 07501 042KE080045 Výroba pečiva a pekárenských výrobkov SR, okres Trebišov, obec Vojčice Trebišov 4.2.3B
Marcel Polomčák, Čierny orol 05971 064PO070006 Prestavba priestorov nevyužívaného objektu na penzión Čierny orol Ľubica Kežmarok 6.4.1
Podnik živočíšnej výroby a.s. 95852 041NR060078 Rekonštrukcia fariem PŽV Práznovce, Veľké Ripňany, Žabokreky nad Nitrou Partizánske 4.1.8
Obec Bacúch 97664 074BB220041 Stavebné úpravy na dome smútku - Bacúch Bacúch Bacúch 7.4
Obec Oravský Biely Potok 02742 075ZA140001 Náučný chodník s expozíciou kamenárskeho umenia SR, Žilinský kraj, Tvrdošín, Obec Oravský Biely Potok Tvrdošín 7.5
Obec Černochov 07632 074KE220219 Zateplenie a obnova obvodového plášťa a vybudovanie ústredného kúrenia budovy kultúrneho domu SR, Košický kraj, okres Trebišov, Obec Černochov Trebišov 7.4
Simea Piešťany, s.r.o. 92101 042TT080011 Investície súvisiace s výrobou piva SR, okres Piešťany, obec Piešťany Piešťany 4.2.6A
MYO, s.r.o. 91701 064BB070113 Ubytovacie zariadenie a doplnkové služby - rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na Donovaloch SR, okres Banská Bystrica, obec Donovaly Trnava 6.4.1
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevázdková, a.s. 05801 0640PO070080 Vybudovanie a vybavenie zariadenia pre lesnú pedagogiku SR, okres: Poprad, obec: Mlynica Spišská Nová Ves 6.4.2
Obec Bardoňovo 94149 074NR220199 Digitálny bezpečnostný kamerový systém so záznamom - Bardoňovo obec Bardoňovo Nové Zámky 7.4
obec Šávoľ 98541 074BB220221 Šávoľ – Viacúčelové ihrisko Šávoľ Lučenec 7.4
Obec Kuraľany 93564 074NR220138 Stavebné práce na kultúrnom dome Kuraľany Kuraľany Levice 7.4
Obec Petrikovce 07206 072KE130059 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrikovce Obec Petrikovce Michalovce 7.2
ADL GROUP, s.r.o. 83106 064BB070089 Výstavba rekreačnej dvojchaty na Donovaloch SR, okres Banská Bystrica, obec Donovaly Bratislava 6.4.1
Obec Šindliar 08236 074PO220092 Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy Šindliar Šindliar Prešov 7.4
Obec Šiba 08622 074PO220258 Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Šiba Obec Šiba Bardejov 7.4
Ing. Miroslav Štefančík - DM INVEST 04011 064PO070026 Vidiecky cestovný ruch na Domaši SR, okres: Vranou nad Topľou, obec – Holčíkovce Košice 6.4.1
Obec Stuľany 08643 074PO220056 Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stuľany SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stuľany Bardejov 7.4
obec Kristy 07255 072KE130015 KRISTY - REKONŠTRUKCIA MK A CHODNÍKOV SR, Košický kraj, okres: Sobrance, obec: Kristy Sobrance 7.2
Obec Bartošovce 08642 Č. 072PO130094 Výstavba chodníkov v obci Bartošovce Obec Bartošovce Bardejov 7.2
PPS Bobrovec, s.r.o. 03221 041ZA060160 Nákup poľnohospodárskych strojov do špeciálnej rastlinnej výroby okres Liptovský Mikuláš, obec Jalovec Liptovský Mikuláš 4.1.1
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 041TN060026 Zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne pre Biely potok, a.s. Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie (51/2; 51/3; 414/3; 414/7; 414/8; 414/9; 414/12; 414/4; KN „E“ 164; 490/8; 493/1; 494; 495/1; 496; 497/1; 507/18); Obec a k.ú. Pružina; Obec a k.ú. Slopná; Obec a k.ú. Horný Lie Bratislava I 4.1.8
Obec Šiba 08622 072PO130194 Obnova a modernizácia obce Šiba, SO-01 Úprava verejného priestranstva Obec Šiba Bardejov 7.2
Oľga Plaštiaková Oli Mix 82105 064ZA070094 Realizácia služieb k nízkokapacitnému ubytovaniu SR, okres Námestovo, obec Novoť Bratislava 6.4.1
Obec Koprivnica 08643 074PO220149 Výstavba multifunkčného a workoutového ihriska pre obec Koprivnica. Koprivnica Bardejov 7.4
Ján Kubus 05801 061PO090088 Farma na chov moriek a brojlerových kurčiat - AKROM FARM Veľký Slavkov 290, 059 91, okres Poprad Poprad 6.1
Obec Žikava 95192 074NR220126 Rekonštrukcia objektu školy na komunitné centrum v obci Žikava Obec Žikava Zlaté Moravce 7.4
Obec Oľšavka 09022 074PO220291 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na komunitnú/spolkovú činnosť v obci Oľšavka Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Oľšavka, katastrálne územie Oľšavka, parcelné číslo 216 Stropkov 7.4
Obec Koválov 90603 074TT220101 Zvýšenie bezpečnosti v obci Koválov pomocou kamerového systému Obec Koválov Senica 7.4
Obec Janík 04405 074KE220014 Rekonštrukcia domu smútku v obci Janík SR, VÚC Košický, okres Košice - okolie, obec Janík Košice - okolie 7.4
Jozef Pastorek 94701 041NR060140 Výstavba skladovej haly a mostovej váhy Nová Trstená Komárno 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 92901 041TT060057 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Kútniky Okoč Dunajská Streda 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie 91641 042TN080026 Investícia do spracovateľských kapacít - Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom 4.2.7B
Obec Liptovský Trnovec 03101 074ZA220141 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Borcová 03844 074ZA220084 Výstavba multifunkčného ihriska 33 x 18 m v obci Borcová Obec Borcová Turčianske Teplice 7.4
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 93001 042TT080039 Investícia do spracovateľských kapacít - Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Veľké Blahovo Dunajská Streda 4.2.7B
Darina Jurkyová 02951 061ZA090228 FARMA JURKYOVÁ Vasiľov Námestovo 6.1
AGRO SAP, s.r.o. 98401 042NR080084 Modernizácia technológie mlynu a vybudovanie technológie spracovania prepravy obilnín Šahy Lučenec 4.2.3B
Bc. Lucia Grichová 08501 061PO090123 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Bc. Lucia Grichová SR, okres Stará Ľubovňa, Kolačkov Bardejov 6.1
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne. 05322 041KE060183 Technologická linka na pestovanie a pozberovú úpravu konzumných zemiakov SR, okres: Spišská Nová Ves, obec: Odorín, Danišovce, Lieskovany, Poráč, Rudňany, Jamník, Chrasť nad Hornádom, Harichovce, Olcnava, Markušovce, Spišská Nová Ves SR, okres: Gelnica, obec: Švedlár, Závadka SR, okres: Levoča, obec: Domaňovce Spišská Nová Ves 4.1.1
Obec Palota 06801 072PO130140 Zlepšenie vzhľadu obce-úprava a tvorba parkov a verejných priestranstiev v obci Palota Obec Palota Medzilaborce 7.2
Obec Palota 06801 072PO130139 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytnych parkovísk v obci Palota Obec Palota Medzilaborce 7.2
Obec Barca 98251 074BB220096 Rekonštrukcia kultúrneho domu v rámci vytvárania podmienok pre trávenie voľného času Barca SR, Banskobystrický kraj, okres: Rimavská Sobota, Obec Barca Rimavská Sobota 7.4
Banskobystrický pivovar, a.s. 97405 042BB080071 Rekonštrukcia hlavnej výroby piva v tradičnom Slovenskom pivovare – Banskobystrický pivovar, a.s Banská Bystrica Banská Bystrica 4.2.6B
Obec Bánovce nad Ondavou 07204 075KE140001 Prístavba sociálneho zariadenia k literárnemu Múzeu Pavla Horova SR, Košický kraj, okres: Michalovce, obec: Bánovce nad Ondavou Michalovce 7.5
PIENINY RESORT, s.r.o. 06401 064PO070037 Penzión Smerdžonka – podpora vidieckeho cestovného ruchu v Pieninách Červený Kláštor Stará Ľubovňa 6.4.1
Amonra s.r.o. 90201 064BA070001 Vila Amonra SR, okres: Pezinok, obec: Limbach Pezinok 6.4.1
Jarmila Szabóová 94656 061NR090296 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti - výsadba ovocného sadu SR , Svätý Peter okres Komárno Komárno 6.1
PD Košeca, a.s. 01864 042TN080064 Integrovaná mäsovýroba v PD Košeca, a.s. SR, Ilava, Košecké Podhradie Ilava 4.2.1B
Chateau GRAND BARI s.r.o. 04001 064KE070005 Vytvorenie konferenčných priestorov SR, okres Trebišov, Obec Bara Košice 6.4.1
AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 94141 041NR060040 Výstavba silážnych žľabov s prístreškom a nákup strojov na zlepšenie výrobných procesov Bešeňov Nové Zámky 4.1.8
Obec Dubová 09011 074PO220198 Výstavba športového areálu Dubová Obec Dubová Svidník 7.4
Obec Zemplínske Jastrabie 07605 074KE220011 Rekonštrukcia domu smútku SR, VÚC Košický, okres Trebišov, obec Zemplínske Jastrabie Trebišov 7.4
Obec Zemianske Sady 92554 074TT220105 Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Zemianske Sady Zemianske Sady Galanta 7.4
Obec Horný Kalník 03802 074ZA220077 Kultúrny dom - kultúrno-spoločenské centrum, obnova objektu v obci Horný Kalník Horný Kalník Martin 7.4
Chateau GRAND BARI s.r.o. 04001 042KE080038 Vybudovanie výrobného objektu SR, okres Trebišov, obec Bara Košice 4.2.6B
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 05954 041PO060094 Maštaľ pre hovädzí dobytok - prístavba Liptovská Teplička Poprad 4.1.2
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 03204 041ZA060007 Investície do poľnohospodárskeho podniku - AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej Liptovský Mikuláš 4.1.8
Obec Jur nad Hronom 93557 074NR220140 Výstavba viacúčelového ihriska so zázemím v obci Jur nad Hronom obec Jur nad Hronom Levice 7.4
Obec Poloma 08273 074PO220085 Poloma - DOM SMÚTKU Obec Poloma Sabinov 7.4
Obec Mankovce 95191 074NR220077 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Mankovce obec Mankovce Zlaté Moravce 7.4
Obec Veľaty 07615 072KE130009 Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Veľaty Trebišov 7.2
Ladislav Kuľka 08601 041PO060137 Modernizácia živočíšnej výroby na farme Gaboltov Gaboltov Bardejov 4.1.2
Obec Pokryváč 02601 072ZA130021 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Pokryváč Obec Pokryváč Dolný Kubín 7.2
Obec Veľké Chyndice 95154 074NR220123 VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA obec Veľké Chyndice Nitra 7.4
AGROSLUŽBY BARDEJOV, s.r.o. 08501 041PO060047 Modernizácia živočíšnej výroby Kurima Bardejov 4.1.2
Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov 08622 041PO060104 Investície do živočíšnej výroby Richvald Bardejov 4.1.2
Obec Slivník 07612 074KE220087 Rekonštrukcia obecnej budovy SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Slivník Trebišov 7.4
Obec Vlachy 03213 074ZA220134 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Vlachy Vlachy Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Veľké Kosihy 94621 074NR220034 Dom smútku Veľké Kosihy - Modernizácia Veľké Kosihy Komárno 7.4
Obec Beňadiková 03204 074ZA220147 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková Beňadiková Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Záhradné 08216 074PO220254 Stavba multifunkčného, workoutového ihriska pre obec Záhradné Obec Záhradné Prešov 7.4
Danka Vargová 98601 042BB080044 Cukrárska výroba a cukráreň Ratka Ratka Lučenec 4.2.3A
Miroslav Ilčík 98401 041BB060150 Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby - Miroslav Ilčík Lučenec - Opatová Lučenec 4.1.2
Obec Klčov 05302 074PO220083 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov SR, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Klčov Klčov 7.4
Obec Dravce 05314 072PO130208 Miestna komunikácia Dravce obec Dravce Levoča 7.2
Obec Tarnov 08601 074PO220296 Rekonštrukcia a modernizácia škôlky a knižnice vrátane príslušnej infraštruktúry – Obec Tarnov SR,Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Tarnov Bardejov 7.4
Obec Rokytov 08601 074PO220286 REKONŠTRUKCIA A INVESTÍCIE SPOJENÉ PRE VYTVORENIE PODMIENOK PRE TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU PRE MIESTNU KOMUNITU – OBECNÁ BUDOVA ROKYTOV SR, Prešovsky kraj, okres: Bardejov, obec: Rokytov Bardejov 7.4
Obec Dolná Breznica 02061 Č.074TN220088 RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL, DOLNÁ BREZNICA Dolná Breznica Púchov 7.4
Obec Ličartovce 08203 074PO220314 MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÍSK A DETSKÝCH IHRÍSK V OBCI LIČARTOVCE Ličartovce Prešov 7.4
AGROVINOL, spol. s r.o. 95106 041NR060227 Investície do poľnohospodárskych podnikov - AGROVINOL, spol. s r.o. SR, okres Nitra, obec Vinodol Nitra 4.1.1
Obec Krajná Poľana 09005 074PO220284 REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU KRAJNÁ POĽANA Obec Krajná Poľana Svidník 7.4
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 08301 042PO080033 Inovácia výrobného procesu Pekáreň pod Baštou Námestie slobody 76, 083 01 Sabinov Sabinov 4.2.3A
Obec Kamenné Kosihy 99127 072BB130054 Rekonštrukcia miestnych komunikácií s parkoviskom v obci Kamenné Kosihy Kamenné Kosihy Veľký Krtíš 7.2
Obec Chmeľovec 08212 074PO220350 Kamerový systém a modernizácia verejného osvetlenia v obci Chmeľovec Chmeľovec Prešov 7.4
obec Šávoľ 98541 074BB220221 Šávoľ – Viacúčelové ihrisko Šávoľ 471/1 Lučenec 7.4
STAVINVESTA s.r.o. 91101 064TN070004 REKONŠTRUKCIA NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU M.R.Štefánika 610/1,Trenčianske Teplice Trenčiansky kraj, okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice, k.ú. Trenčianske Teplice Trenčín 6.4.1
Podielnické družstvo Gočaltovo 04932 041KE060047 Modernizácia techniky na zber objemových krmív Kunova Teplica Rožňava 4.1.2
Stanislav Pristáč 06401 061PO090031 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov – Bc. Stanislav Pristáč SR, okres Stará Ľubovňa, Kolačkov Stará Ľubovňa 6.1
Obec Vaniškovce 08641 074PO220043 Investície do využívania OZE-rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Vaniškovce SR, Prešovský kraj, okres: Bardejov, Obec Vaniškovce Bardejov 7.4
Obec Brusnica 09031 074PO220360 Kamerový systém v obci Brusnica Brusnica Stropkov 7.4
Obec Ňagov 06801 072PO130047 Skvalitnenie životných podmienok v obci Ňagov Ňagov Medzilaborce 7.2
Bartolomej Smetana 08271 041PO060065 Nákup poľnohospodárskej techniky Krivany Sabinov 4.1.2
Obec Topoľnica 92592 074TT220068 Rekonštrukcia Kultúrneho domu Topoľnica Topoľnica, parcela 20/3, k. ú. Topoľnica Galanta 7.4
Obec Vlkovce 05971 074PO220129 Rekonštrukcia a revitalizácia kultúrneho domu - obec Vlkovce obec Vlkovce Kežmarok 7.4
Obec Modrovka 91635 074TN220128 Obecný kamerový systém – Modrovka Obec Modrovka Nové Mesto nad Váhom 7.4
Martin Blšťák 92401 064TT070035 Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch Veľké Úľany, parc. č- 1110/4, 17, 28, 29 a 30, okr. Galanta Galanta 6.4.1
Obec Veľká Dolina 95115 074NR220045 Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľká Dolina obec Veľká Dolina Nitra 7.4
Peter Bohos 94634 042NR080077 Vinárstvo BOHOS Bátorové Kosihy Komárno 4.2.6B
Obec Čerhov 07681 074KE220047 Rekonštrukcia domu smútku SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Čerhov Trebišov 7.4
Obec Súdovce 96271 072BB130094 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Súdovce obec Súdovce Krupina 7.2
obec Liptovská Kokava 03244 074ZA220022 Stavebné úpravy kultúrneho domu - výmena okien a zateplenie SR, Žilinský kraj, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovská Kokava Liptovský Mikuláš 7.4
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 08612 041PO060254 Modernizácia strojno-technologickej linky v špeciálnej RV SR, okres Bardejov: obec: Dubinné, Poliakovce, Brezová Hrabovec, Komárov, Bardejov, Šašová, Kurima Bardejov 4.1.1
Obec Dvorníky-Včeláre 04402 072KE130106 Výstavba miestnej komunikácie v obci Dvorníky - Včeláre Dvorníky-Včeláre Košice-okolie 7.2
Obec Veľaty 07615 072KE130007 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Veľaty, ul. Obchodná SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Veľaty Trebišov 7.2
Obec Lesné 07101 074KE220057 Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Lesné SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Lesné Michalovce 7.4
Obec Rovné 09016 074PO220255 Multifunkčné ihrisko Rovné Obec Rovné Svidník 7.4
Obec Janov 08242 072PO130104 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Janov Obec Janov Prešov 7.2
Obec Polianka 90701 074TN220100 Polianka športový areál Polianka Myjava 7.4
Obec Lechnica 05906 072PO130029 Most v obci Lechnica SR, Prešovský kraj, okres: Kežmarok, obec: Lechnica Kežmarok 7.2
Mária Molnárová 98034 041BB060045 Obstaranie techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu Tachty Rimavská Sobota 4.1.8
Obec Jarabá 97701 074BB220154 Jarabá - Viacúčelové ihrisko Jarabá Brezno 7.4
GAZDOVSTVO s.r.o. 91305 064TT070055 GAZDOVSTVO - laserový stroj na delenie materiálu Senica Trenčín 6.4.2
László Méry 93034 041TT060143 Sklad objemových krmív pre hospodárske zvieratá Holice Dunajská Streda 4.1.5
Roľnícke družstvo Bzovík 96241 041BB060050 Výstavba modernej mliečnej farmy na Bzovíku Jalšovík Krupina 4.1.8
Obec Zubák 02064 074TN220108 Zubák – modernizácia kultúrneho domu Zubák Púchov 7.4
Adamas Alliance, s.r.o. 96641 064BB070073 NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA Nová Baňa Žarnovica 6.4.1
Obec Brodzany 95842 072TN130007 Chodník pri ceste II/593-Brodzany Trenčianský kraj, okres Partizánske, obec Brodzany Partizánske 7.2
Obec Priepasné 90615 074TN220126 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné SR, Trenčiansky kraj, okres: Myjava , obec: Priepasné Myjava 7.4
Obec Michalok 09423 074PO220244 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Michalok Michalok Vranov nad Topľou 7.4
Obec Fačkov 01315 072ZA130027 Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov SR, Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Fačkov Žilina 7.2
Obec Mudroňovo 94632 074NR220063 Obecný úrad Mudroňovo - zníženie energetickej náročnosti budovy Mudroňovo Komárno 7.4
Obec Dolinka 99128 072BB130154 Revitalizácia verejného priestranstva - obec Dolinka SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Dolinka Veľký Krtíš 7.2
Obec Večelkov 98034 074BB220214 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Večelkov Rimavská Sobota 7.4
Obec Večelkov 98034 074BB220059 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a realizácia OZE Večelkov Rimavská Sobota 7.4
Denisa Štepánová 07675 061KE090222 Modernizácia farmy pre chov a výkŕm hovädzieho dobytka Veľké Trakany Michalovce 6.1
Obec Čab 95124 074NR220054 Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE materská škola Nitra 7.4
VINAPO, s.r.o. 90901 064PO070069 Investícia do rozvoja nepoľnohospodárskych činností - VINAPO, s.r.o. Donovaly Skalica 6.4.1
Ing. Peter Kudláč – APIMED 91965 042TT080041 Modernizácia prevádzkových priestorov a technológie výroby medoviny spoločnosti APIMED Dolná Krupá Dolná Krupá Trnava 4.2.7B
AGROLUK, s.r.o. 06783 041PO060261 Nové výrobné postupy v RV AGROLUK kraj PO, okres Humenné, Kamenica nad Cirochou, Hažín nad Cirochou, Kamienka, Modra nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou Humenné 4.1.1
Obec Vyšná Kamenica 04445 074KE220066 Zateplenie komunitného centra v obci Vyšná Kamenica SR, VÚC (kraj) Košický, okres Košice - okolie, obec Vyšná Kamenica Košice - okolie 7.4
obec Žemliare 93557 072NR130042 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Žemliare Žemliare Levice 7.2
Majster mäsiar, s.r.o. 92001 042TT080080 Zvýšenie produkcie pomocou inovatívnych technológií Hlohovec Hlohovec 4.2.1B
Obec Bodiná 01815 074TN220060 Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Bodiná Bodiná Považská Bystrica 7.4
SLOVBERRY, s. r. o. 90042 041BA060042 Výsadba sadov drobného ovocia Nová Lipnica Bratislava 4.1.1
Miroslav Vavrek ml. 09101 061PO090254 Založenie ekologickej farmy HD a kôz-SHR Miroslav Vavrek ml Potoky Stropkov 6.1
Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce"so sídlom v Olšavici 05373 041PO060110 Rekonštrukcia kravína a modernizácia technického vybavenia podniku Olšavica Brutovce Levoča 4.1.2
Delta Vesper, s.r.o. 93401 064BB070056 Rekreačná dvojchata a doplnkové služby na Donovaloch Donovaly Levice 6.4.1
Obec Nýrovce 93567 075NR140006 Vybudovanie drobného obslužného zariadenia pre turistov v Nýrovciach Nýrovce Levice 7.5
Obec Hradište pod Vrátnom 90612 074TT220003 Rekonštrukcia domu smútku v obci Hradište pod Vrátnom obec Hradište pod Vrátnom Senica 7.4
Obec Tašuľa 07252 072KE130030 Výstavba chodníkov v obci Tašuľa SR, Košický, okres: Sobrance, obec: Tašuľa Sobrance 7.2
VVMP s.r.o. 85110 064KE070037 Diverzifikácia podnikateľskej činnosti spoločnosti VVMP s.r.o. Hnilčík, okres Spišská Nová Ves Bratislava 6.4.1
Ing. Miroslava Kováčová - SHR 95195 061NR090010 Miroslava Kováčová - SHR Obyce 253 Zlaté Moravce 6.1
AGROREGIÓN a.s. 01501 042ZA080030 Investícia do spracovateľských kapacít - AGROREGIÓN a.s. Rajec - Šuja Žilina 4.2.7B
Obec Jablonov nad Turňou 04943 074KE220036 Oprava a údržba Domu smútku v obci Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou č. 339 Rožňava 7.4
Obec Kladzany 09421 074PO220127 Výstavba multifunkčného ihriska pre obec Kladzany Obec Kladzany Vranov nad Topľou 7.4
Obec Sazdice 93585 074NR220192 Technika na údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií Sazdice Levice 7.4
Obec Rakovo 03842 074ZA220013 Dom smútku s prístreškom - rekonštrukcia - stavebné úpravy Rakovo Martin 7.4
Obec Vyšný Kazimír 09409 074PO220218 Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír Obec Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 7.4
HEX SK s. r. o. 82103 042NR080098 NOVOSTAVBA HÁL PRE VINÁRSKU VÝROBU Nové Zámky Bratislava 4.2.6B
Obec Prituľany 09408 074PO220031 Novostavba domu smútku Obec Prituľany Humenné 7.4
EKO ZOFYX, spol. s r.o. Oľka 06704 041PO060158 Modernizácia výroby krmovín EKO ZOFYX SR, okres: Medzilaborce , obec: Nižná Oľka Medzilaborce 4.1.2
Obec Hontianska Vrbica 93555 074NR220067 Novostavba športového areálu Hontianska Vrbica Hontianska Vrbica Levice 7.4
obec Malé Vozokany 95182 074NR220022 Stavebné úpravy domu smútku Malé Vozokany Malé Vozokany Zlaté Moravce 7.4
Obec Domadice 93587 074NR220107 Rekonštrukcia kultúrneho domu Domadice Domadice Levice 7.4
Obec Starý Hrádok 93556 074NR220088 Rekonštrukcia športového ihriska v Starom Hrádku Starý Hrádok Levice 7.4
AGROSPOL Honce s.r.o. 04932 041KE060054 Investície do modernizácie technologického vybavenia spoločnosti AGROSPOL Honce s.r.o. SR, okres Rožňava, obec:Rožňavské Bystré R 4.1.2
Obec Veľká Tŕňa 07682 074KE220193 Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľká Tŕňa Veľká Tŕňa Trebišov 7.4
Ing. PETER KOVÁCS 98001 061BB090203 Výkrm HD na Farme KOVÁCS SR, okres Rimavská Sobota Slovenská Republika 6.1
Obec Veľké Kozmálovce 93521 072NR130087 Rozšírenie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce obec Veľké Kozmálovce Levice 7.2
Obec Stanča 07616 074KE220209 Multifunkčné ihrisko obce Stanča Obec Stanča Trebišov 7.4
Obec Ďanová 03842 074ZA220045 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Ďanová SR, Žilinský kraj, okres: Martin, obec: Ďanová Martin 7.4
Obec Kolačno 95841 074TN220002 Rekonštrukcia domu smútku Obec Kolačno Partizánske 7.4
JASOŇ, s.r.o. 96674 041BB060074 Modernizácia ŽV - JASOŇ, s.r.o. Veľké Pole Veľké Pole 4.1.2
Obec Viničky 07631 072KE130078 Úprava verejných priestranstiev v obci Viničky SR, VÚC (kraj): Košický, okres: Trebišov, obec: Viničky Trebišov 7.2
Promitor, s.r.o. 92401 042TT080074 Promitor Vinorum Galanta Galanta 4.2.6B
Obec Žarnov 04402 074KE220151 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Žarnov obec Žarnov Košice - okolie 7.4
Obec Vlachovo 04924 074KE220050 REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A OKOLIA V OBCI VLACHOVO Obec Vlachovo Rožňava 7.4
Obec Rovné 06732 074PO220087 Stavebné úpravy Domu nádeje a jeho okolia v obci Rovné Rovné Humenné 7.4
MARAGRO s.r.o. 94131 041NR060043 Výstavba farmy na chov hovädzieho dobytka Dubník Nové Zámky 4.1.8
Obec Podhradík 08006 072PO130249 Výstavba odvodňovacích kanálov v obci Podhradík. Podhradík Prešov 7.2
Ing. Vojtech Tĺčik, CSc. 91616 Č. 042TN080048 Nákup technológie na výrobu piva Podkylava Myjava 4.2.6A
Obec Radatice 08242 074PO220216 Radatice - Multifunkčné a detské ihrisko Radatice Prešov 7.4
Poľnohospodárske družstvo Mlynica 05991 042PO080046 Investícia do spracovateľských kapacít - Poľnohospodárske družstvo Mlynica Mlynica, Viničky Poprad 4.2.6B
Obec Šišov 95638 074TN220089 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov Šišov Bánovce nad Bebravou 7.4
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. 07631 042KE080005 Modernizácia a rozšírenie výroby spoločnosti Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. Streda nad Bodrogom Trebišov 4.2.3B
Obec Horovce 07202 072KE130062 Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska v obci Horovce Horovce Michalovce 7.2
Obec Proč 08214 072PO130200 Realizácia chodníka v obci Proč k.ú.Proč Prešov 7.2
Obec Lutiše 01305 074ZA220035 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu s využitím obnoviteľných zdrojov energií Lutiše Žilina 7.4
Agrodružstvo Rimavská Seč 98042 041BB060064 Investície do ŽV - Agrodružstvo Rimavská Seč Rimavská Seč Rimavská Sobota 4.1.2
KORPOD, s.r.o. 92901 041BB060051 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 – KORPOD, s.r.o. Lesenice Veľký Krtíš 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo v Kluknave 05351 041KE060067 Zvýšenie ekologickej produkcie na Poľnohospodárskom družstve v Kluknave SR, okres Gelnica, obec: Hrišovce, okres Spišská Nová Ves, obec: Slovinky Gelnica 4.1.2
Tofako plus s.r.o. 07801 042KE080015 Rozšírenie objektu pekárne Tofako a modernizácia jej technologického vybavenia Sečovce Trebišov 4.2.3A
Obec Vrbovka 99131 074BB220084 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Vrbovka Vrbovka Veľký Krtíš 7.4
Ing. Jozef Gajdoš 94145 041NR060149 Linka na pozberovú úpravu hrachu SR, okres: Nové Zámky, obec:Maňa Nové Zámky 4.1.5
Radoslav Muráň 96268 061BB090083 Investícia do rozvoja včelárskej farmy. Hontianske Tesáre Krupina 6.1
Obec Veľký Lipník 06533 074PO220215 Výstavba multifunkčného, workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník Obec Veľký Lipník Stará Ľubovňa 7.4
Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 05921 042PO080031 Obstaranie techniky do mäsovýroby Svit Poprad 4.2.1B
Obec Šamudovce 07201 074KE220024 Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia Košický kraj, okres Michalovce, Šamudovce, parcela č. 2/6, 2/5, 2/3, 1/2 k.ú. Šamudovce Michalovce 7.4
Obec Dolný Lieskov 01821 074TN220043 Kultúrny dom Tŕstie Tŕstie, 1/1 Považská Bystrica 7.4
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo 03861 041ZA060159 Výstavba žumpy a vybudovanie fotovoltaickej elektrárne Turčianske Kľačany, okres Martin, Žilinský samosprávny kraj Martin 4.1.4
Obec Výrava 06716 074PO220310 Rekonštrukcia základnej školy pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Výrava Obec Výrava Medzilaborce 7.4
Obec Borcová 03844 072ZA130067 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Borcová Borcová Turčianske Teplice 7.2
AGROMET, s.r.o. 05334 041PO060178 Investícia do technického vybavenia pre potreby živočíšnej výroby. Uloža Gelnica 4.1.2
Obec Timoradza 95655 074TN220097 Detské + fitness ihrisko Timoadza obec Timoradza, parcela C 513/2 Bánovce nad Bebravou 7.4
Peter Jendrášek 02801 042ZA080015 Zvýšenie výrobnej kapacity - Peter Jendrášek SR, Tvrdošín, Trstená Tvrdošín 4.2.1B
Obec Breznica 09101 074PO220123 Detské ihrisko v obci Breznica Breznica Stropkov 7.4
Obec Horné Dubové 91906 074TT220036 Obnova domu smútku a priľahlého okolia Horné Dubové Horné Dubové Trnava 7.4
NEKYJE INVEST s.r.o. 93025 064TT070048 Vybudovanie ubytovacieho zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu - Nekyje Invest s.r.o. obec Vrakúň Dunajská Streda 6.4.1
Obec Igram 90084 074BA220008 KULTÚRNY DOM - OBNOVA – I. Etapa ZATEPLENIE OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU Obec Igram Senec 7.4
Obec Brieštie 03822 072ZA130019 Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie SR. Žilinský kraj, obec Brieštie Turčianske Teplice 7.2
Obec Dúbrava 05305 074PO220046 Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dúbrava SR, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Dúbrava Levoča 7.4
Anton Skurčák 02947 042ZA080028 Modernizácia technológie potravinárskych strojov v mäsovýrobe Oravská Polhora Námestovo 4.2.1A
Marián Novák 91954 041TT060076 Modernizácia živočíšnej výroby Dobrá Voda Trnava 4.1.2
Obec Komoča 94121 074NR220007 Rekonštrukcia domu smútku v obci Komoča SR, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Obec: Komoča Nové Zámky 7.4
Obec Stará Halič 98511 074BB220062 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič Stará Halič, ul. Obchodná 124/1 Lučenec 7.4
Obec Kostoľany pod Tribečom 95177 074NR220163 Multifunkčné ihrisko-Kostoľany pod Tríbečom Kostoľany pod Tríbečom Zlaté Moravce 7.4
Obec Oravský Biely Potok 02742 072ZA130068 Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zastávok v obci Oravský Biely Potok SR, Žilinský kraj, okres Tvrdošín, obec Oravský Biely Potok Tvrdošín 7.2
Obec Biskupová 95607 074NR22043 OBNOVA DOMU SMÚTKU SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, Obec Biskupová Topoľčany 7.4
Obec Bukovec 90614 074TN220017 Stavebné úpravy pre zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy Obec Bukovec Myjava 7.4
Obec Sukov 06702 074PO220007 Dom smútku Sukov – stavebné úpravy Sukov Medzilaborce 7.4
Farma Horný Lieskov s.r.o. 01816 041TN060032 Zvýšenie efektivity výrobných faktorov na Farme Horný Lieskov Kraj Trenčiansky, okres Považská Bystrica, obec Dolný Lieskov, k.ú. Horný Lieskov, par.č.434/8;434/19;434/10;434/15 Považská Bystrica 4.1.8
Obec Čierna 07643 072KE130146 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Čierna SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Čierna Trebišov 7.2
Obec Mlynica 05991 074PO220178 Multifunkčné ihrisko Mlynica Obec Mlynica Poprad 7.4
Obec Dunajský Klátov 93021 072TT130048 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dunajský Klátov Dunajská Streda 7.2
Obec Nižná Sitnica 09407 074PO220289 Stavebné úpravy, modernizácia domu Slovensko-Poľskej spolupráce Nižná Sitnica Humenné 7.4
Obec Nižná Sitnica 09407 074PO220006 STAVEBNÉ ÚPRAVY, MODERNIZÁCIA DOMU SLOVENSKO-POĽSKEJ SPOLUPRÁCE/ zateplenie Nižná Sitnica Humenné 7.4
WITOS, s.r.o. 96202 042BB080045 Ovocný liehovar a pestovateľská pálenica pre spoločnosť WITOS s.r.o. Očová Zvolen 4.2.6B
Ing.Viktória Šubová 93701 061NR090308 Nové možnosti mladého farmára SR, okres Levice, obec Šarovce, Želiezovce Levice 6.1
Obec Martovce 94701 074NR220018 Modernizácia cintorína v Martovciach k. ú. Martovce (p. č. C 6078 C 6079 C 6080 C 6244 C 6314 Komárno 7.4
Obec Nová Ves nad Váhom 91631 074TN220049 Športový areál Nová Ves nad Váhom - rekonštrukcia Nová Ves nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 7.4
BPS VLČKOVCE, s.r.o. 95633 042TT080037 Výstavba haly na výrobu a spracovanie kŕmnych zmesí vrátane inovatívnych technológii SR, okres Galanta, obec Sereď Partizánske 4.2.7B
Obec Miezgovce 95701 074TN220020 Rekonštrukcia a prístavba prístrešku domu smútku Miezgovce Bánovce nad Bebravou 7.4
Obec Čierna 07643 072KE130075 Rekonštrukcia chodníka na ul. Čopskej v obci Čierna SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Čierna Trebišov 7.2
Obec Budiš 03823 072ZA130093 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Budiš SR, Žilinský kraj, okres Turčianske Teplice, obec Budiš Turčianske Teplice 7.2
Obec Lomné 09033 072PO130187 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Lomné Obec Lomné Stropkov 7.2
Obec Nemcovce 08212 072PO130065 Nemcovce, odvodnenie a rekonštrukcia MK SR, Prešovský kraj, okres Prešov, obec Nemcovce Prešov 7.2
obec Nemečky 95622 074NR220094 Výstavba multifunkčného ihriska v obci Nemečky obec Nemečky Topoľčany 7.4
Obec Lenartovce 98044 072BB130172 Revitalizácia dažďovej kanalizácie v obci Lenartovce Obec Lenartovce Rimavská Sobota 7.2
Obec Lenartovce 98044 072BB130164 Revitalizácia chodníkov v obci Lenartovce Obec Lenartovce Rimavská Sobota 7.2
Obec Zalaba 93701 072NR130072 Revitalizácia centrálnej zóny v obci Zalaba Zalaba Levice 7.2
HEX SK s. r. o. 82103 041NR060145 Skladovanie poľnohospodárskych produktov Nové Zámky Bratislava 4.1.5
Bryndziareň, s.r.o. 03901 042ZA080035 Modernizácia objektov pre spracovanie mlieka Turčianske Teplice Žilina 4.2.2B
Obec Danišovce 05322 074KE220117 „Viacúčelové ihrisko v obci Danišovce“ SR, Košický kraj, okres: Spišská Nová Ves, Obec Danišovce Spišská Nová Ves 7.4
Obec Tajná 95201 075NR140004 Rekonštrukcia kaplnky v obci Tajná Obec Tajná Nitra 7.5
Ing. Marian Mráz 93601 041NR060176 Investície do hmotného majetku, oblasť 5 - Ing. Marian Mráz Šahy - Tešmák Levice 4.1.5
Obec Kalameny 03482 072ZA130094 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Kalameny Kalameny Ružomberok 7.2
Obec Miňovce 09032 074PO220145 Multifunkčné a detské ihrisko - Miňovce Obec Miňovce Stropkov 7.4
Obec Slavnica 01854 072TN130060 Centrálna zóna v obci Slavnica Slavnica Ilava 7.2
Obec Záriečie 02052 072TN130032 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC Záriečie Púchov 7.2
Jozef Petík 94201 041NR60158 Výstavba haly na manipuláciu a uskladnenie zemiakov Hul Nové Zámky 4.1.5
Martin Ilčík, SHR 98401 061BB090238 Založenie SHR Martin Ilčík v Lučenci Ružovej osade Lučenec, Ružová osada č. 300 Lučenec 6.1
HYDINA KUBUS s.r.o. 05991 042PO080023 Rekonštrukcia hydinového bitúnku Veľký Slavkov 290, 059 91 Poprad 4.2.1B
Obec Trávnik 94619 074NR220050 OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK- ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY Trávnik Komárno 7.4
AGROFARMA Brvnište, s.r.o. 01701 042TN080031 Bitúnok a rozrábka mäsa pre spoločnosť AGROFARMA Brvnište, s. r. o. Brvnište Trenčiansky 4.2.1B
obec Krížovany 08233 Č. 074PO220051 Obnova a zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu s využitím OZE - Krížovany Krížovany Prešov 7.4
Obec Čabalovce 06717 074PO220024 Modernizácia Domu smútku v obci Čabalovce SR, VÚC Prešovský, okres Medzilaborce, obec Čabalovce Medzilaborce 7.4
Chovmat F.U., s.r.o. 94108 NR02640 Pridávanie hodnoty - Chovmat F.U., s.r.o. Rastislavice Nové Zámky 4.2.1B
Pivnica Radošina, s.r.o. 92601 042NR080079 Vinárska hala Radošina Trnava 4.2.6B
Obec Slopná 01821 075TN140004 Turistická báza Slopná Slopná Považská Bystrica 7.5
Obec Bačka 07684 072KE130131 Komunikácia pre peších – Hlavná ulica, Bačka – Odvodňovací kanál Obec Bačka Trebišov 7.2
obec Šurice 98033 072BB130082 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Šurice - Malá strana SR, Banskobystrický kraj, okre: Lučenec, obec Šurice Lučenec 7.2
Obec Rákoš 04416 074KE220176 Multifunkčné ihrisko obce Rákoš SR VÚC (kraj) - Košický Okres – Košice - okolie Obec – Rákoš Košice- okolie 7.4
Obec Kružlová 09002 072PO130076 Obnova a modernizácia centra obce Kružlová Obec Kružlová Svidník 7.2
Obec Kružlová 09002 072PO130225 Obnova a modernizácia centra obce Kružlová - úprava verejného priestranstva Obec Kružlová Svidník 7.2
Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c 97671 041BB060145 Investície do ŽV Šumiac Brezno 4.1.2
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. 93562 042TT080060 Modernizácia mlynských technológií Nitriansky kraj, okres Levice, Obec Pohronský Ruskov, Trnavský kraj, okres Galanta, Obec Sládkovičovo Levice 4.2.3B
Obec Gáň 92401 072TT130042 Zlepšenie vzhľadu obce:úprava verejného priestranstva v okolí kostola sv. Rodiny v obci Gáň Gáň Galanta 7.2
Obec Varechovce 09023 072PO130244 Úprava verejného priestranstva v obci Varechovce Varechovce Stropkov 7.2
Obec Balog nad Ipľom 99111 072BB130012 BALOG NAD IPLOM SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - III.stavba, ul. Madáchová - ÚSEK BA-1 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 7.2
Obec Dolná Seč 93531 072NR130106 Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov Obec Dolná Seč Levice 7.2
Obec Lula 93535 074NR220032 Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia obec Lula Levice 7.4
Obec Zliechov 01832 074TN220027 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu „Pustá“ Zliechov Zliechov Ilava 7.4
Obec Dunajský Klátov 93021 072TT130048 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dunajský Klátov Dunajská Streda 7.2
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník 07652 041KE060180 Investície do zlepšenia pozberovej úpravy v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš - Pribenik SR, okres Trebišov, obec Malý Horeš Trebišov 4.1.5
Obec Tuhár 98512 074BB220227 Viacúčelové ihrisko, detské a športové ihrisko v Tuhári Tuhár Lučenec 7.4
Obec Remeniny 09431 072PO130082 Skvalitnenie života obyvateľov obce Remeniny Obec Remeniny Vranov nad Topľou 7.2
Obec Oravce 97633 074BB220135 Rekonštrukcia kultúrneho domu – obec Oravce Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Oravce, k.ú. Oravce Banská Bystrica 7.4
Patrícia Makýšová 90201 061BA090020 Rodinná farma Vištuk c 374 Pezinok 6.1
Obec Vieska nad Blhom 98021 074BB220019 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Vieska nad Blhom SR, Banskobystrický kraj, okres: Rimavská Sobota, obec: Vieska nad Blhom Rimavská Sobota 7.4
AGRO-PONIKY, s.r.o. 97633 041BB060010 Technologická modernizácia živočíšnej výroby spoločnosti AGRO-PONIKY s.r.o. Poniky Banská Bystrica 4.1.8
Obec Trnovo 03841 074ZA220036 DOM SMÚTKU s. č. 65 TRNOVO - udržiavace stavebné práce. Trnovo Martin 7.4
Obec Krušinec 09101 074PO220099 Rekonštrukcia domu smútku v obci Krušinec Krušinec Stropkov 7.4
Obec Ladmovce 07634 072KE130071 ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Ladmovce" Ladmovce Trebišov 7.2
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 042BB080010 Vybudovanie inovatívnej prevádzky na spracovanie syrov Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.2.2A
Obec Údol 06545 074PO220027 Dom smútku v obci Údol Údol č. 25, 065 45 Údol Stará Ĺubovňa 7.4
Obec Priekopa 07261 072KE130034 Projekt komplexných úprav verejných priestranstiev a skvalitnenie životného prostredia v obci Priekopa - budovanie chodníkov Obec Priekopa Sobrance 7.2
Obec Kalinov 06801 072PO130253 Obnova verejného priestranstva v obci Kalinov Kalinov Medzilaborce 7.2
Obec Kaluža 07236 075KE140015 Informačno - navádzací systém v obci Kaluža Obec Kaluža Michalovce 7.5
KARPATSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s. 96652 042BB080083 Výroba regionálnych mäsových výrobkov s pridanou hodnotou do poľnohospodárskej produkcie Tekovská Breznica Žarnovica 4.2.1B
Poľnohospodárske družstvo - Agro 07201 041KE060120 Investícia do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia Krásnovce Michalovce 4.1.2
Obec Radôstka 02304 075ZA140006 Zvýšenie povedomia a informovanosti o turistických lokalitách a zaujímavostiach v obci Radôstka Radôstka Čadca 7.5
Obec Gemerské Michalovce 98252 074BB220050 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Gemerské Michalovce SR, VÚC (kraj) Banskobystrický, okres Rimavská Sobota, obec Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 7.4
Obec Miková 09024 074PO220060 Stavebné úpravy Domu smútku Miková Obec Miková Stropkov 7.4
Obec Figa 98251 074BB220032 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícii spojených s úsporou energie - Obecný úrad Figa SR, Banskobystrický, Rimavská Sobota, Figa Rimavaská Sobota 7.4
AGROKOMTRADE s.r.o. 94504 064NR070052 Prestavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie - Agrokomtrade SR, okres: Komárno, obec: Nová Stráž Komárno 6.4.1
Obec Zlatníky 95637 072TN130078 Rekonštrukcia choníka v obci Zlatníky Obec Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, SR Bánovce nad Bebravou 7.2
VERKAD spol. s r.o. 93037 064TT070046 Výstavba ubytovacieho zariadenia a doplnkových aktivít SR, okres Dunajská Streda, obec Malý Lég Lehnice 6.4.1
DRIVE, s.r.o. 96001 064BB070095 Športová hala RATES Zvolen, rekonštrukcia a dostavba. Neresnícka cesta 13, Zvolen Zvolen 6.4.1
Obec Píla 90089 074BA220005 Píla - rekonštrukcia obecnej budovy so znížením energetickej náročnosti Píla Pezinok 7.4
Obec Šípkové 92203 074TT220060 Obnova objektu kultúrneho domu Šípkové Kultúrny dom, Šípkové Piešťany 7.4
Farma Babindol, s. r. o., 83104 041NR060075 Priemyselný závod s logistickým centrom na účely intenzívneho pestovania potravín - Technologická časť SR, okres Levice, obec Levice Bratislava 3 4.1.8
Obec Zbudská Belá 06701 072PO130025 Výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, parkoviska a autobusových zastávok v obci Zbudská Belá Zbudská Belá Medzilaborce 7.2
Obec Ulič 06767 072PO130092 Regenerácia centra obce Ulič Ulič Snina 7.2
Družstvo podielnikov Lomné 09033 041PO060042 Rekonštrukcia objektu na ustajnenie HD a obstaranie strojov do ŽV SR, okres: Stropkov, obec: Lomné Stropkov 4.1.2
Družstvo podielníkov Včelince 97901 041BB060250 Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince Rumince, Chanava Rimavská Sobota 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 95201 042NR080020 Zvýšenie kvality vyrábaného produktu a zavedenie efektívnosti výrobného procesu s dopadom na zvýšenie účasti podniku na regionálnom trhu SR, okres Nitra, obec Vráble Nitra 4.2.2B
obec Ďurďové 01822 072TN130024 Rekonštrukcia miestnej komunikiácie a oddychová zónav obci Ďurďové Ďurďové Považská Bystrica 7.2
Macko family, s.r.o. 99108 041BB060242 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Macko family, s.r.o Lesenice Veľký Krtíš 4.1.1
Kristína Psota Jávorková 94657 061NR090106 Založenie marhuľového sadu a pestovanie zemiakov Chotín Komárno 6.1
Obec Hostovice 06735 072PO130171 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Hostovice Hostovice Snina 7.2
obec Ďurďové 01822 072TN130023 Ďurďové-vodovod Ďurďové Považská Bystrica 7.2
Obec Ľudovítová 95144 074NR220087 Modernizácia multifunkčného a detského ihriska v obci Ľudovítová obec Ľudovítová Nitra 7.4
Obec Dolné Lefantovce 95145 074NR220016 Zníženie energetickej náročnosti a odstránenie havarijného stavu objektu obecného úradu Dolné Lefantovce Dolné Lefantovce Nitra 7.4
obec Krušetnica 02954 072ZA130058 Výstavba chodníkov a parkovísk Krušetnica Námestovo 7.2
Obec Radvaň nad Laborcom 06701 072PO130221 Revitalizácia centra obce Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom Medzilaborce 7.2
AGROSTAAR KB spol. s r.o. 92541 041TT060047 Zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti špeciálnej RV a ŽV spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod, Dolný Chotár, Tomašíkovo, Trstice, Jahodná, Tešedíkovo, Žiharec Galanta, Dunajská Streda, Šaľa 4.1.8
Obec Trsťany 04445 074KE220001 Domu smútku, rekonštrukcia Trsťany Košice okolie 7.4
Obec Vrbová nad Váhom 94665 074NR220021 Rekonštrukcia a prestavba Domu smútku v obci Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom Komárno 7.4
Poľnoprodukt, spoločnosť s ručením obmedzeným 08901 041PO060191 Modernizácia chovu HD hospodársky dvor Vyšný Orlík okres Svidník Svidník 4.1.2
Obec Dolinka 99128 074BB220018 Sanácia miesta s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dolinka SR, Banskobystrický, Veľký Krtíš, Dolinka Veľký Krtíš 7.4
Obec Bačka 07684 072KE130061 Komunikácia pre peších – Hlavná ulica, Bačka Obec Bačka Trebišov 7.2
Obec Dúbravka 07215 072KE130029 Výstavba miestnych komunikácií v obci Dúbravka Dúbravka Michalovce 7.2
Agro Ostrov, s.r.o. 07255 042PO080032 Mlyn Bardejov Bardejov Sobrance 4.2.3B
Obec Malý Kamenec 07636 074KE220016 REKONŠTUCKIA DOMU SMÚTKU Obec Malý Kamenec Trebišov 7.4
GURMEN s.r.o. 06401 042PO080058 Malý pivovar Hniezdne Hniezdne Stará Ľubovňa 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE 93701 041NR060143 Výstavba skladu na skladovanie špeciálnych plodín - maku SR, okres Levice, miesto Želiezovce Levice 4.1.5
Obec Ostrov 07255 074KE220022 Využívanie OZE v obci Ostrov SR, Košický kraj, okres Sobrance, Obec: Ostrov Sobrance 7.4
Obec Šútovce 97201 074TN220005 SANÁCIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU V OBCI ŠÚTOVCE Obec Šútovce Prievidza 7.4
Obec Turcovce 06723 074PO220034 ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TURCOVCE Turcovce Humenné 7.4
Obec Duplín 09101 074PO220077 ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V OBCI DUPLÍN Duplín Stropkov 7.4
Obec Duplín 09101 074PO220136 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V OBCI DUPLÍN Duplín Stropkov 7.4
Obec Veľká nad Ipľom 98532 0072BB130133 Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom Lučenec 7.2
Obec Roškovce 06702 072PO130211 Skvalitnenie životných podmienok v obci Roškovce Roškovce Medzilaborce 7.2
Obec Ruská Poruba 09408 074PO220015 Ruská Poruba - DOM SMÚTKU SR, Prešovský kraj, Humenné, Ruská Poruba Humenné 7.4
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 05918 041PO060168 Investície do hmotného majetku - PD Spišské Bystré Spišské Bystré Poprad 4.1.2
Obec Vlková 05972 072PO130217 Rekonštrukcia historického parku v obci Vlková obec Vlková Kežmarok 7.2
Podielnické družstvo Bukovce 09022 041PO060269 Modernizácia ustajňovacích priestorov pre HD a strojno-technologickej linky v ŽV SR, okres: Stropkov, obec: Bukovce Stropkov 4.1.2
Agroprodukt, s.r.o. 07501 042KE080013 Výroba kŕmnych zmesí SR, Trebišov, Nový Ruskov Trebišov 4.2.7B
Poľnohospodárske družstvo Peder 04405 041KE060066 Rekonštrukcia kravína s dojárňou a teleskopický nakladač pre ŽV Kraj Košický, Okres Košice-okolie, obec Peder - k.ú. Peder, parc.413/5, obec a k.ú. Buzica, obec a k.ú. Budulov, obec a k.ú. Janík Košice-okolie 4.1.2
Obec Dolný Lopašov 92204 072TT130027 REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA V OBCI DOLNÝ LOPAŠOV SR, Trnavský kraj, okres: Piešťany, obec: Dolný Lopašov Piešťany 7.2
Obec Dolný Bar 93014 075TT140002 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle Dolný Bar Obec Dolný Bar Dunajská Streda 7.5
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o. 90053 041TT060146 Modernizácia pozberovej linky Plavecký Peter Malacky 4.1.5
Obec Janík 04405 072KE130074 Výstavba chodníkov v obci Janík SR VÚC (kraj) – Košický Okres – Košice - okolie Obec – Janík Košice - okolie 7.2
Obec Nižný Mirošov 09011 072PO130114 Úprava a tvorba verejných priestranstiev SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec Nižný Mirošov Svidník 7.2
VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 94632 041NR060250 Modernizácia špeciálnej rastlinnej výroby SR, okres Komárno, obec Marcelová Komárno 4.1.1
Zuzana Štrbová 96801 061BB090057 Včelia farma Zuzana Štrbová SR, okres: Žarnovica Žarnovica 6.1
AGROSOLUM, s.r.o. 97901 041BB060024 Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Agrosolum, s.r.o.“ Rimavská Sobota Rimavská Sobota 4.1.6
Obec Roztoky 09011 074PO220235 Zvýšenie energetickej efektívnosti obecných budov - Budova KD - Roztoky Obec Roztoky Svidník 7.4
Obec Jalovec 97231 072TN130013 Komuniakácia IBV Lánečky - Stráže Obec Jalovec Prievidza 7.2
Obec Dubovec 98041 072BB130166 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dubovec Dubovec Rimavská Sobota 7.2
Obec Nižná Polianka 08635 072PO130027 Oddychová zóna pri Materskej škole Nižná Polianka Bardejovo 7.2
Ján Kováčik 04918 041BB060277 Investície do hmotného majetku, oblasť 2 – Ján Kováčik Lubeník Revúca 4.1.2
Obec Zlaté 08601 072PO130158 Rozšírenie vodovodu a ČOV Obec Zlaté Bardejov 7.2
Poľnohospodárske družstvo Magura 02944 041ZA060138 Oprava skladov produkcie PD Magura Rabča Rabča, okres Námestovo, Žilinský samosprávny kraj Námestovo 4.1.5
AGRO HN, s.r.o. 96266 064BB070087 Diverzifikácia činností Sebechleby, okres Krupina Krupina 6.4.2
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 93021 042TT080034 Doplnenie strojového parku, modernizácia skladových kapacít a zavedenie inovácií do výroby spoločnosti BÚŠLAK OIL, s.r.o. Dunajský Klátov Dunajská Streda 4.2.5B
obec Krušetnica 02954 072ZA130049 Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica Krušetnica Námestovo 7.2
Petra Polakovičová -SHR 98012 061BB090093 Rozvoj poľnohospodárskej činnosti mladej farmárky Petry Polakovičovej Boľkovce Poltár 6.1
Obec Bohunice 93505 074NR220019 Novostavba domu smútku v obci Bohunice Bohunice Levice 7.4
Obec Nižný Slavkov 08275 074PO220229 Základná škola Nižný SLavkov - Multifunkčné ihrisko Nižný Slavkov Sabinov 7.4
Obec Babindol 95153 072NR130086 Výstavba nového chodníka v obci Babindol Babindol Nitra 7.2
Milan Veliký 04445 041KE060125 Investície do živočíšnej výroby SHR Milan Veliký SR, okres Košice-okolie, obec NIžná Kamenica Košice-okolie 4.1.2
Obec České Brezovo 98503 072BB130063 Park Vaľkovo SR, Banskobystrický kraj, okres Poltár, Obec České Brezovo Poltár 7.2
Martin Krajčík - SHR 96651 061BB090142 Včelia farma Rudno nad Hronom Rudno nad Hronom Žarnovica 6.1
Obec Turnianska Nová Ves 04402 072KE130105 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Turnianska Nová Ves SR; VÚC (kraj) – Košický; Okres – Košice - okolie; Obec – Turnianska Nová Ves Košice - okolie 7.2
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. 92601 042TT080005 Modernizácia výroby zásadnou zmenou celkového výrobného procesu Bratislavská cesta, Sereď, Okres Galanta Galanta 4.2.3A
Hotel IMPOZANT, s.r.o. 03646 064ZA070024 Stavebné úpravy a prístavba hotela Impozant, Valčianska dolina Valča Martin 6.4.1
PD Čachtice 91621 041TN060124 Investície do sadu PD Čachtice Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.1
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom 99103 041BB060031 Zvýšenie kvality krmovinovej bázy družstva Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo - Veľký Lom SR, okres Veľký Krtíš, obec Veľký Lom Veľký Krtíš 4.1.8
PhDr. Katarína Kompasová, PhD. 94901 061NR090312 Investície do špeciálnej RV Cabaj-Čápor, 95117 Nitra 6.1
Obec Železník 08701 074PO220265 Stavebné úpravy Kultúrneho domu Železník Obec Železník Svidník 7.4
GEMERPLUS s.r.o. 98701 041NR060105 Výstavba prístrešku a nákup technológie Nitriansky kraj, okres Komárno katastrálne územie Bajč Poltár 4.1.2
DUBRAVA Group, a.s. 04445 041KE060046 Obstaranie strojov do živočíšnej výroby Bačkovík, 04445, Košice - okolie Košice - okolie 4.1.2
Ildikó Šubová 93701 041NR060220 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku pestovaním nových plodín v rámci špeciálnej rastlinnej výroby – Ildikó Šubová SR, okres Levice, obec Šarovce, Želiezovce Levice 4.1.1
Obec Mojtín 02072 074TN220015 Zmena stavby po dokončení - stavebné úpravy Domu smútku Obec Mojtín, okres Púchov, Trenčiansky kraj, SR Púchov 7.4
Obec Stránske 01313 072ZA130030 Výstavba chodníkov v obci Stránske Stránske Žilina 7.2
Obec Hronské Kosihy 93527 074NR220014 Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Hronské Kosihy obec Hronské Kosihy Levice 7.4
Obec Babiná 96261 072BB130080 Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Babiná I. etapa obec Babiná - Dolná ulica Zvolen 7.2
J E L E N Ján Ing 93525 041NR060141 Investície do pozberovej úpravy sóje a tekvice Opatová Levice 4.1.5
RK gastro s.r.o. 81106 064ZA070104 Penzión s pivným wellness v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice Bratislava 6.4.1
RK gastro s.r.o. 81106 042ZA080057 Minipivovar Rajecké Teplice Rajecké Teplice Bratislava 4.2.6B
Obec Jastrabá 96701 074BB220063 Tržnica Jastrabá Jastrabá, okres Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 7.4
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 04801 041ZA060074 Modernizácia živočíšnej výroby v spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o. okres: Turčianske Teplice, obec: Malý Čepčín, Horný Turček Rožňava 4.1.2
Obec Brhlovce 93502 074NR220041 Obecné trhovisko s občianskou vybavenosťou Brhlovce Levice 7.4
Obec Olšovany 04419 072KE130073 Rekonštrukcia a stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Olšovany SR,VÚC Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Olšovany Košice - okolie 7.2
Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 09431 041PO060146 Doplnenie techniky do živočíšnej výroby vrátane zberu a manipulácie s krmovinami SR, okres Vranov nad Topľou, obec: Ďurďoš, Vlača, Babie Vranov nad Topľou 4.1.2
CMI - Consulting, s.r.o. 04420 042KE080040 Výstavba remeselného pivovaru a výrobne nealkoholických nápojov zo sladu Malá Ida Košice okolie 4.2.6B
Obec Jalšové 92231 074TT220051 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v kultúrnom dome v obci Jalšové Jalšové Hlohovec 7.4
Obec Sazdice 93585 072NR130010 Rekonštrukcia miestnych komunikácii Obes Sazdice Levice 7.2
Tomáš Bartha 95106 061NR090100 Založenie nového chovu moriek - Tomáš Bartha k.ú. Dolný Vinodol, obec Vinodol, okres Nitra Nitra 6.1
Ing. Michal Kaško 07501 061KE090096 Pestovanie strukovín, zemiakov a zeleniny Košický kraj, okres Trebišov, obec a k.ú. Hraň Trebišov 6.1
Obec Dražice 98023 072BB130013 Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice SR,Banskobystrický kraj,okres: Rimavská Sobota,obec:Dražice Rimavská Sobota 7.2
Obec Nižný Lánec 04473 074KE220028 Zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v obci Nižný Lánec Obec Nižný Lánec Košice okolie 7.4
RAVENA, s.r.o. 95193 064NR070021 Prestavba nevyužívaného objektu na agroturistické zariadenie s relaxom Topoľčianky Zlaté Moravce 6.4.1
Obec Stankovce 07661 074KE220058 Rekonštrukcia obecného domu Stankovce SR,Košický kraj, okres Trebišov, Obec Stankovce Trebišov 7.4
Obec Selce 96251 072BB130037 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Selce Obec Selce - parcely KN registra C č. 1086/4,1086/8, 1086/11, 1086/25, 1086/34, 1117/1, 131/1, 1106/1, KN registra E 131, 1106/1 Krupina 7.2
Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov 09422 041PO060225 Modernizácia zariadení a technológií pozberovej úpravy kŕmneho obilia a sóje SR, okres : Vranov nad Topľou, obec: Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 4.1.5
Farma Boroš s r.o. 96801 041BB060072 "Modernizácia strojového a technologického vybavenia farmy" Nová Baňa Žarnovica 4.1.2
Obec Vyšný Čaj 04416 072KE130119 Úprava verejných priestranstiev v obci Vyšný Čaj SR, VÚC (kraj) - Košický, Okres - Košice - okolie, Obec - Vyšný Čaj Košice - okolie 7.2
Obec Viničky 07631 072KE130111 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev SR, VÚC (kraj): Košický, okres: Trebišov, obec: Viničky Trebišov 7.2
Obec Hačava 04402 072KE130021 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hačava Obec Hačava Košice-okolie 7.2
Obec Hažín nad Cirochou 06783 072PO130026 Rekonštrukcia chodníka v obci Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Humenné 7.2
Obec Zbrojníky 93555 072NR130108 Revitalizáciua chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky Obec Zbrojníky Levice 7.2
Roľnícke družstvo Pod Skalkou 02744 042ZA080018 Technológie na spracovanie mlieka Kraj Žilinský, Okres Tvrdošín, obec a k.ú. Krásna Hôrka Tvrdošín 4.2.2A
Obec Záhorce 99106 074BB220025 Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania KD Selešťany Selešťany, časť obce Záhorce Veľký Krtíš 7.4
Bajan Jozef 93525 041NR060254 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zvýšením kvality a produkcie výrobkov ŠRV a pestovaním nových výrobkov ŠRV – Bajan Jozef SR, okres: Levice, obec: Nová Dedina, Podlužany, Hronské Kosihy, Devičany Levice 4.1.1
STATOK s.r.o. 85102 042TN080061 Suchý sklad potravín Štvrtok 115, 91305 Štvrtok Bratislava 4.2.7B
Obec Habura 06752 074PO220113 Rekonštrukcia kultúrneho domu SR, Prešovský kraj, okres: Medzilaborce, obec: Habura Medzilaborce 7.4
Obec Tachty 98034 072BB130044 Oprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Tachty Tachty Rimavská Sobota 7.2
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 94655 041NR060054 Výstavba kruhovej dojárne Dvor Mikuláš Nové Zámky 4.1.8
SAGENA s.r.o. 94001 042NR080042 Vybudovanie inovatívnej prevádzky na výrobu mrazených polotovarov Rišňovce Nové Zámky 4.2.4B
Obec Zádor 98042 074BB220077 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie – Obecný úrad Zádor Obec Zádor Rimavaská Sobota 7.4
Medzičilizie, a.s. 93008 041TT060006 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Medzičilizie, a.s. Čiližská Radvaň Dunajská Streda 4.1.6
Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi 98045 041BB060217 Pozberová úprava obilia-PPD Kráľ Kráľ Rimavská Sobota 4.1.5
Agroprodukt, s.r.o. 07501 041KE060015 Investícia do rozvoja poľnohospodárskeho podniku - Agroprodukt SR, okres Trebišov, obec Nový Ruskov Trebišov 4.1.8
CHRIEN, spol. s r.o. 96001 042BB080017 Vybudovanie komplexnej inovatívnej prevádzky na spracovanie mäsa Zvolen Zvolen 4.2.1B
Obec Mikušovce 98401 072BB130141 Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce Obec Mikušovce Lučenec 7.2
Obec Jovice 04945 Č. 072KE130042 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Joviciach Obec Jovice Rožňava 7.2
Obec Sliepkovce 07237 074KE220048 Modernizácia domu smútku a jeho okolia SR, Košický kraj, okres: Michalovce, obec: Sliepkovce Michalovce 7.4
Viera Bahnová - Farma B+B 96624 064BB070122 Rekreácia na farme B+B Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, obec Janova Lehota, k.ú. Janova Lehota, parc. č. 549 a 700/2 Žiar nad Hronom 6.4.1
AGRO-PERFECT, s.r.o. 04501 064KE070009 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností Moldava nad Bodvou Košice - okolie 6.4.1
Dávid Pitoňák 05919 061PO090140 Rodinná farma Vikartovce Poprad 6.1
Obec Slovenská Kajňa 09402 072PO130117 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI SLOVENSKÁ KAJŇA Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 7.2
Obec Šuja 01501 075ZA140007 Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja - Rajec SR, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Šuja Žilina 7.5
Obec Bodiná 01815 074TN220029 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná Bodiná Považská Bystrica 7.4
Obec Krásny Brod 06801 072PO130102 Skvalitnenie životných podmienok v obci Krásny Brod Krásny Brod Medzilaborce 7.2
O R A G R O spol. s r.o. 02962 041PO060048 Investícia do živočíšnej výroby podniku ORAGRO spol. s.r.o. Koprivnica Námestovo 4.1.2
PD Dobrá Niva, a.s. 96261 041BB060013 Zlepšenie hospodárskeho výkonu PD Dobrá Niva, a.s. Sása Zvolen 4.1.8
Obec Bajany 07254 072KE130001 Vybudovanie a rekonštrukcia ciest v obci Bajany Bajany Michalovce 7.2
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 91441 041TN060005 Obnova strojového vybavenia v PD Vlára Nemšová s dôrazom na presné poľnohospodárstvo, kvalitu pôdy a životné prostredie Nemšová Trenčín 4.1.6
Obec Hažín 07234 074KE220078 Odstránenie a sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hažín Obec Hažín Michalovce 7.4
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s .r.o. 93021 042TT080010 Modernizácia a inovovanie výroby kŕmnych zmesí Veľké Dvorníky Dunajská Streda 4.2.7A
Obec Dúbravica 97633 074BB220094 Rekonštrukcia kultúrneho domu – obec Dúbravica Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Dúbravica, k.ú. Dúbravica Banská Bystrica 7.4
Obec Víťazovce 06724 072PO130204 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Víťazovce Víťazovce Humenné 7.2
Obec Rudník 90623 072TN130099 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník Rudník Myjava 7.2
Obec Rimavské Zalužany 98053 072BB130017 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rimavské Zalužany Rimavské Zalužany Rimavská Sobota 7.2
Obec Branovo 94131 072NR130041 Revitalizácia parku v obci Branovo - 1. etapa Branovo Nové Zámky 7.2
Obec Lučivná 05931 075PO140011 Regenerácia parku okolo hrobiek Várady - Szakmáry obec Lučivná Obec Lučivná Poprad 7.5
Považská pálenica s.r.o. 01853 042TN080033 Ovocný liehovar Borčice SR, okres Ilava, miesto Borčice Ilava 4.2.6B
TRITICUM s.r.o. 95201 041NR060195 Nákup strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - TRITICUM s.r.o. Vráble Nitra 4.1.1
Obec Lackovce 06601 072PO130212 Lackovce - rekonštrukcia a čistenie odvodňovacích kanálov SR, Prešovský samosprávny kraj, Humenné, Lackovce Humenné 7.2
Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o. 03301 042ZA080039 Zavedenie moderných výrobných technológií v spoločnosti Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o. Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 4.2.3B
Obec Kukučínov 93701 072NR130111 Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov Obec Kukučínov Levice 7.2
Obec Gočovo 04924 072KE130051 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gočovo Gočovo Rožňava 7.2
Mapoma s.r.o. 05201 042KE080016 Diverzifikácia výrobnej činnosti v spločnosti MAPOMA s.r.o. Smreková 10. 05311 Smižany Spišská Nová Ves 4.2.3A
Obec Hrabovec 08611 072PO130175 Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec Obec Hrabovec Bardejov 7.2
Jozef Ríči RIJA 96112 042BB080075 Vybudovanie prevádzky a nákup inovatívnych výrobných technológií Detva Detva 4.2.3B
Obec Biskupová 95607 072NR130046 Obnova chodníkov pri ceste III/1678 SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, Obec Biskupová Topoľčany 7.2
Obec Muránska Huta 04901 072BB130078 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Muránska Huta SR VÚC (kraj) – Banskobystrický Okres – Revúca Obec – Muránska Huta Revúca 7.2
Obec Mojtín 02072 072TN130041 Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Mojtín Mojtín Púchov 7.2
Obec Kolbovce 09031 072PO130131 Úprava verejných priestranstiev SR, Prešovský kraj, okres: Stropkov, Obec Kolbovce Stropkov 7.2
Obec Slovenská Volová 06722 074PO220065 DOM SMÚTKU-REKONŠTRUKCIA Slovenská Volová Humenné 7.4
Obec Lipovany 98531 072BB130009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Lipovany Obec Lipovany Lučenec 7.2
SEMAT, a.s. 91701 042TT080056 Investícia do spracovateľských kapacít - SEMAT, a.s. Trnava Trnava 4.2.7B
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 07214 042KE080010 Výroba kŕmnych zmesí z poľnohospodárskych produktov družstva Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.2.7A
PAKS, s.r.o. 94001 064NR070063 Ubytovacie zariadenie v obci RADAVA Radava Nové Zámky 6.4.1
Obec Martin nad Žitavou 95301 072NR130047 Chodník pri regionálnej ceste v obci Martin nad Žitavou SR, VÚC (kraj) - Nitriansky, Okres - Zlaté Moravce, Obec - Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 7.2
Obec Podrečany 98555 072BB130122 Vybudovanie chodníka v Obci Podrečany Obec Podrečany Lučenec 7.2
Obec Hrabovec nad Laborcom 06701 072PO130054 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hrabovec nad Laborcom Obec Hrabovec nad Laborcom. Parcelné čísla KNC 347, 345/2, 345/1, 420/3, 2/2, 3/2, 349/1. Humenné 7.2
Ing. Vojtech Tĺčik, CSc. 91616 Č. 042TN080038 Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia a zeleniny Podkylava Myjava 4.2.4B
Obec Ňárad 93006 072TT130061 Revitalizávia verejného priestranstva v obci Ňárad Ňárad Dunajská Streda 7.2
Obec Hviezdoslavov 93041 072TT130069 Výstavba chodníka pre peších pozdĺž štátnej cesty v obci Hviezdoslavov SR, Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Hviezdoslavov Dunajská Streda 7.2
DRU a.s. 96001 042BB080006 Modernizácia a obstaranie technologicého vybavenia DRU a s. SR, okres Zvolen, obec Zvolen Zvolen 4.2.3B
Obec Nižný Tvarožec 08602 072PO130147 Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 tón cez potok Sveržovka Obec Nižný Tvarožec Bardejov 7.2
HYZA a.s. 95592 042NR080102 Podpora inovácie výroby v spoločnosti HYZA a.s. Topoľčany Topoľčany 4.2.1B
Obec Chorváty 00440 072KE130079 Rekonštrukcia miestnych komunikácií-cesty v obci Chorváty Obec Chorváty Košice okolie 7.2
Obec Mládzovo 98502 072BB130096 Rekonštrukcia MK - Mládzovo SR, Banskobystrický kraj, okres Poltár,obec Mládzovo Poltár 7.2
Obec Lednica 02063 072TN130103 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lednica Lednica 1019/14, 309/1, 180/1 Púchov 7.2
Obec Hrnčiarske Zalužany 98012 072BB130051 Rekonštrukcia MK - Hrnčiarske Zalužany SR, Banskobystrický kraj, okres Poltár, obec: Hrnčiarske Zalužany Poltár 7.2
Obec Dúbravy 96212 072BB130152 Dúbravy-výstavba odvodňovacieho kanála pre odvedenie dažďovej vody Dúbravy Detva 7.2
Obec Lackovce 06601 075PO140015 Obec Lackovce - Informačný systém v obci Obec Lackovce Humenné 7.5
RAB, s.r.o. 94132 NR02723 Sklad na pozberovú úpravu zeleniny a nákup poľnohospodárskej techniky na pestovanie zeleniny - R.A.B., s.r.o. Semerovo Nové Zámky 4.1.1
Obec Lipníky 09212 072PO130232 Výstavba chodníkov v obci Lipníky Obec Lipníky Prešov 7.2
Obec Chmeľnica 06401 072PO130243 Chmeľnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva G obec Chmeľnica Stará Ľubovňa 7.2
AGROCELL s.r.o. 99108 064BB070120 Výstavba agroturistického zariadenia-Penzión Lesenice Veľký Krtíš 6.4.1
Agroland Ipeľ s.r.o. 93575 041NR060177 Modernizácia skladovacích kapacít pre sóju Ipeľský Sokolec Levice 4.1.5
PIGAGRO, s.r.o. 93575 041NR060153 Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy Bruty Levice 4.1.4
Obec Oľšavica 05373 072PO130206 STAVEBNÉ ÚPRAVY MK - OĽŠAVICA SR, Prešovský kraj, Okres Levoča, Obec Oľšavica Levoča 7.2
Agroland Ipeľ s.r.o. 93575 041NR060014 Rozmetadlo priemyselných hnojív a cisterna na hnojovicu Okres Levice: Bielovce, Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Kubáňovo, Ipeľský Sokoolec, Horné Semerovce, Pastovce, Santovka, Lontov, Sazdice, Sikenica, Zalaba. Okres NZ: Bruty, Salka, Svodín. Okres VK: Lesenice, Opatová nová Ves. Levice 4.1.6
Obec Bellova Ves 93052 074TT220014 Rekonštrukcia domu smútku v obci Bellova Ves Obec Bellova Ves Dunajská Streda 7.4
Obec Kravany 07661 074KE220044 Likvidácia nelegálnej skládky - Obec Kravany Kravany Trebišov 7.4
Agrodružstvo Kameničná 94601 042NR080096 Modernizácia linky na výrobu kŕmnych zmesí Kameničná Komárno 4.2.7B
Obec Jalšové 92231 074TT220012 Rekonštrukcia vykurovania v kultúrnom dome v obci Jalšové Jalšové Hlohovec 7.4
Ing. Gunár Pavol 93531 041NR060104 Výstavba maštale pre zvieratá Dolné Devičany Levice 4.1.2
Obec Fulianka 08212 072PO130075 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Fulianka obec Fulianka Prešov 7.2
Obec Koplotovce 92001 074TT220022 Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce Obec Koplotovce Hlohovec 7.4
POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. 03104 042ZA080012 Investícia do spracovateľských kapacít - POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.2.7A
Obec Marhaň 08645 072PO130006 Úprava verejného priestranstva obci Marhaň Obec Marhaň Bardejov 7.2
Obec Bátka 98021 072BB130062 ODDYCHOVO - RELAXAČNÁ ZÓNA OBCE BÁTKA Bátka Rimavská Sobota 7.2
Obec Rumince 98050 072BB130042 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rumince Obec Rumince Rimavská Sobota 7.2
SANKT HUBERT SK,a.s 03203 064ZA070100 Diverzifikácia spoločnosti Sankt Hubert SK,a.s. SR,okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 6.4.1
Obec Olšovany 04419 074KE220084 Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany Olšovany Košice 7.4
Obec Čierny Potok 98031 072BB130148 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a zastávok v obci Čierny Potok Obec Čierny Potok Rimavská Sobota 7.2
Obec Malinová 97213 074TN220016 Zateplenie obecného úradu Malinová obec Malinová Prievidza 7.4
Ing Martina Bellušová - SADY LIPTOV 03105 061ZA090236 Výsadba ovocného sadu Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 6.1
Obec Santovka 93587 072NR130112 Novostavba 3x8 b.j. Santovka stavebný objekt: časť SO 08 chodníky, spevnené plochy a parkoviská SR, Nitriansky kraj, okres: Levice, obec: Santovka Levice 7.2
Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin 03802 041ZA060026 Investície do živočíšnej výroby – rekonštrukcie objektov a technika Dražkovce Martin 4.1.2
Obec Hažín 07234 072KE130063 Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín Obec Hažín Michalovce 7.2
AGROSLUŽBY Kurima s.r.o. 08612 042PO080055 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Agroslužby Kurima s.r.o. Bardejov Bardejov 4.2.5B
Ing. Slavomír Ruščák 04447 041KE060194 Investície do technického vybavenia podniku – Ing. Slavomír Ruščák Kecerovský Lipovec Košice 4.1.1
Obec Tarnov 08601 072PO130053 Rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Tarnov Obec Tarnov Bardejov 7.2
EMFARM s.r.o. 06713 041PO060209 Modernizácia farmy SR, okres Humenné, obec: Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Obec Zbudská Belá 06701 072PO130035 Úprava a tvorba verejných priestranstiev v obci Zbudská Belá Zbudská Belá Medzilaborce 7.2
Obec Koromľa 07262 074KE220092 Rekonštrukcia domu smútku Obec Koromľa Sobrance 7.4
Obec Kotrčiná Lúčka 01302 072ZA130022 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kotrčiná Lúčka Žilina 7.2
Kluknavská mliekareň - obchodno - odbytové družstvo 05561 042KE080031 Modernizácia mliekárne na výrobu regionálnych špecialít Jaklovce Gelnica 4.2.2A
Obec Košariská 90615 074TN220042 Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci Košariská Košariská Myjava 7.4
KZ Bardejov, s.r.o. 08501 042PO080072 Modernizácia výroby kŕmnych zmesí Bardejov Bardejov 4.2.7B
Pósfay Ladislav 93041 041TT060186 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Ladislav Pósfay Mierovo Dunajská Streda 4.1.1
Bardejovská pekáreň s.r.o. 08501 042PO080029 Investície do pekárenskej výroby kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov Bardejov 4.2.3B
Obec Kosihovce 99125 074BB220027 Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kosihovce Obec Kosihovce Veľký Krtíš 7.4
Anna Kondrátová 06724 041PO060258 Rozšírenie ekologickej ŠRV SHR Kondrátová Víťazovce Humenné 4.1.1
Obec Husiná 98542 072BB130074 Revitalizácia verejného priestranstva (obecných priestorov) v obci Husiná Husiná Rimavská Sobota 7.2
Obec Hatalov 07216 072KE130064 Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Hatalov Obec Hatalov Michalovce 7.2
OBEC Hrušov 99142 074BB220056 Sanácia nelegálne umiestnenej skládky v obci Hrušov Obec Hrušov, pozemky CKN par. č. 698, 701/1, 706/1 Veľký Krtíš 7.4
Obec Harhaj 08645 072PO130164 Úprava verejného priestranstva obce Harhaj Obec Harhaj Bardejov 7.2
Obec Brezany 01004 072ZA130054 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezany Obec Brezany Žilina 7.2
AGROEM Rokytov spol s r.o. 06713 041PO060090 Modernizácia ekologickej farmy SR, okres Humenné, obec: Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.2
Obec Harhaj 08645 072PO130164 Úprava verejného priestranstva obce Harhaj Obec Harhaj Bardejov 7.2
Obec Čierna 07643 074KE220033 Rekonštrukcia fasády a výmena otvorových konštrukcií Domu smútku - Čierna Obec Čierna Trebišov 7.4
VÍNO TUREČEK a.s. 90851 042TT080033 Vinárstvo - Tureček Vrádište Skalica 4.2.6B
Obec Hrabovec 08611 072PO130128 Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec Obec Hrabovec Bardejov 7.2
Mlyn Trenčan spol. s r.o. 91321 042TN080005 Investícia do spracovateľských kapacít - Mlyn Trenčan spol. sr.o. Trenčianska Turná Trenčín 4.2.3B
Obec Nový Salaš 04417 072KE130121 Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Nový Salaš obec Nový Salaš Košice - okolie 7.2
ZEMEDAR, s.r.o. 05801 041PO060246 Modernizácia nástrojov rastlinnej výroby farmy ZEMEDAR Prešovský kraj, okres Poprad, obec Poprad, k.ú. Stráže pod Tatrami Poprad 4.1.1
Obec Rohožník 09407 072PO130030 Revitalizácia verejného priestranstva Rohožník Humenné 7.2
Obec Zlatník 09433 075PO140005 Vyhliadková veža - Zlatník Obec Zlatník Vranov nad Topľou 7.5
Poľnohospodárske družstvo Piešťany 92101 041TT060052 Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Piešťany Piešťany Piešťany 4.1.6
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. 97405 064BB070126 Prestavba skladu biologických kontajnerov Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, k.ú Kremnička Banská Bystrica 6.4.2
Poľnohospodárske agrodružstvo, s.r.o. 96982 064BB070027 Agroturistická usadlosť Banská Belá Obec Banská Belá Banská Štiavnica 6.4.1
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. 97405 042NR080091 Rekonštrukcia a modernizácia objektu prevádzkovej budovy inseminačnej stanice býkov Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Lužianky, k.ú. Lužianky Banská Bystrica 4.2.7B
Obec Brezolupy 95701 072TN130069 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezolupy Brezolupy parcely číslo 311,219 Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Holiša 98557 072BB130032 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Holiša – 2.etapa Obec Holiša Lučenec 7.2
Obec Hendrichovce 08235 075PO140003 Hendrichovce, kaštieľ - prezentácia miestnej kultúry v obci Hendrichovce Prešov 7.5
Obec Chyžné 04918 072BB130010 Chodník v obci Chyžné Obec Chyžné Revúca 7.2
Obec Gemerská Ves 98262 072BB130156 Výstavba chodníka a parkoviska v obci Gemerská Ves SR, Banskobystrický kraj, okres Revúca, obec Gemerská Ves Revúca 7.2
Ing. Ivan Kohút 03802 041ZA060104 Investície do živočíšnej výroby: Výstavba maštale-ovčína Sklabinský Podzámok Martin 4.1.2
AGR s.r.o. 98044 041BB060058 Nákup zariadenia na variabilnú aplikáciu hnojovice Neporadza, Rimavská Seč, Dulovo, Abovce, Vlkyňa, Chanava, Číž Rimavská Sobota 4.1.6
Obec Malé Lednice 01816 072TN130048 Úprava areálu pri kultúrnom dome - Malé Lednice SR, Trenčiansky, Okres Považská Bystrica, Obec Malé Lednice Považská Bystrica 7.2
POLUN s.r.o. 03901 042ZA080002 Zavádzanie inovatívnych technológií do podniku POLUN s.r.o. Čremošné Turčianske Teplice 4.2.2A
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 06501 064PO070001 Agroturistický areál Hniezdne Hniezdne, Lacková Stará Ľubovňa 6.4.1
Obec Rybky 90604 072TT130072 Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola v obci Rybky Rybky Senica 7.2
Obec Milhosť 04458 072KE130026 Rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Milhosť SR,Košický,Košice okolie, Obec Milhosť Košice okolie 7.2
Obec Rybky 90604 072TT130057 Rekonštrukcia chodníkov v obci Rybky Rybky Senica 7.2
Obec Dvorianky 07662 072KE130052 Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky Dvorianky Trebišov 7.2
Obec Petrova Lehota 91326 072TN130025 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Petrova Lehota Petrova Lehota Trenčín 7.2
Obec Danišovce 05322 074KE220031 Stavebné úpravy domu smútku v Danišovciach SR, Košický kraj, okres: Spišská Nová Ves, obec: Danišovce Spišská Nová Ves 7.4
Obec Šarišská Trstená 08214 072PO130050 Výstavba splaškovej kanalizácie v obci Šarišská Trstená katastrálnom území obce Šarišská Trstená, parc.č. pozemku 121, 125, (KN reg. C) 111/1 (KN reg. E) okres Prešov Prešov 7.2
Obec Tušice 07202 072KE130104 Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice Tušice Michalovce 7.2
Obec Tušice 07202 072KE130101 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Tušice Tušice Micalovce 7.2
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s .r.o. 93021 041TT060103 Vybudovanie kamerového systému v areáli pre živočíšnu výrobu v Dunajskom Klátove Dunajský Klátov Dunajská Streda 4.1.2
Obec Betliar 04192 072KE130068 Chodník pre peších Betliar Betliar Rožňava 7.2
Ing.Mátyás András-REX 94501 041NR060237 Modernizácia vinohradu na výmere 11,98 ha firmy Ing.Mátyás András-REX, Komárno Nová Vieska Komárno 4.1.1
Marian Bojtoš AMES 99127 042BB080084 Investície do hmotného majetku - Marian Bojtoš AMES Širákov Veľký Krtíš 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 91951 041TT060198 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo Špačince Trnava 4.1.1
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo 02942 041ZA060066 Investície do modernizácie živočíšnej výroby PROD Bobrov Bobrov Námestovo 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Komoča 94121 041NR060204 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Poľnohospodárske družstvo Komoča Komoča Nové Zámky 4.1.1
J.D.V. s.r.o. 97405 041BB060093 Stavebné úpravy ovčína č. 2 - J.D.V. s.r.o. k.ú. Kremnička Banská Bystrica 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Bošáca 91307 041TN060024 Investícia do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Bošáca Bošáca Nové Mesto nad Váhom 4.1.8
Obec Buglovce 05304 072PO130138 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Buglovce SR, Prešovský kraj, okres Levoča, Obec Buglovce Levoča 7.2
HERBEX spol. s r.o. 99128 042TN080034 Rozšírenie priestorov skladovania hotových výrobkov spoločnosti HERBEX spol. s .r.o. Hrašné 1 Veľký Krtíš 4.2.7A
Obec Belá 94353 072NR130051 Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Obce Belá SR, Nitriansky, Okres Nové Zámky, obec Belá Nové Zámky 7.2
Anton Horváth - Kosičanka 93527 041NR060235 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Anton Horváth - Kosičanka Hronské Kosihy Levice 4.1.1
AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. 09022 041PO060075 Rekonštrukcia a modernizácia objektov a technologických liniek v ŽV SR, okres: Stropkov, obec: Bukovce, Kapišová Stropkov 4.1.2
Obec Brezina 07612 072KE130087 SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Brezina (Skupinový vodovod II. ETAPA Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina) Obec Brezina Trebišov 7.2
Obec Bukovec 90614 075TN140003 Cyklotrasa Bukovec SR, Trenčiansky kraj, okres Myjava, obec Bukovec Myjava 7.5
Obec Malatíny 03215 072ZA130090 Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny Obec Malatíny Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Ďurková 06541 072PO130032 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Ďurková Obec Ďurková Stará Ľubovňa 7.2
Šintavan s.r.o. 92551 042TT080028 Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan Šintava Galanta 4.2.6B
Obec Bežovce 07253 074KE220003 Odstránenie a sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bežovce Obec Bežovce Sobrance 7.4
obec Uhorská Ves 03203 072ZA130075 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE Uhorská Ves Liptovský Mikuláš 7.2
Donau farm Lok, s.r.o. 93532 041NR060049 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Donau farm Lok, s.r.o. Kalná nad Hronom Levice 4.1.8
K.L.I.B.O.S. s.r.o. 02956 042ZA080025 Rozšírenie a modernizácia výrobnej kapacity SR, okres:Námestovo, obec:Zákamenné Námestovo 4.2.3A
FYTOPHARMA,a.s. 90127 042BA080015 Zavádzanie inovatívnych technológií a modernizácia technologického vybavenia a priestorov spoločnosti FYTOPHARMA, a.s. Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky Malacky 4.2.7A
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 94131 041NR060266 Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGRO - GOMBÁR, s.r.o. SR, okres Nové Zámky, obec Bardoňovo, Pozba, Kolta, Semerovo Nové Zámky 4.1.1
AGROPULZ SKÁROŠ, s.r.o. 04411 041KE060080 Technická modernizácia živočíšnej výroby SR, okres: Košice - okolie, obec: Skároš Košice - okolie 4.1.2
PD Zámostie Trenčín 91105 041TN060075 Modernizácia a rekonštrukcia dojárne v ŽV Záblatie Trenčín 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Magura 02944 041ZA060120 Oprava ustajňovacích priestorov HD Rabča Námestovo 4.1.2
Obec Dolné Zelenice 92052 072TT130032 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Dolné Zelenice Obec Dolné Zelenice Hlohovec 7.2
AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo 98531 041BB060135 Modernizácia dojárne a obstaranie techniky do živočíšnej výroby Rapovce Lučenec 4.1.2
KTJ PARMEL s.r.o. 94357 041NR060187 Investície do technického vybavenia podniku – KTJ PARMEL s.r.o. SR, Okres: Nové Zámky, Obec: Kamenín Nové Zámky 4.1.1
Obec Gočovo 04924 074KE220025 GOČOVO - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Obec Gočovo Rožňava 7.4
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 04945 072KE130022 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Krásnohorská Dlhá Lúka SR, Košický, okres Rožňava, Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava 7.2
AGRIVA s.r.o. 99126 042BB080070 Investície do hmotného majetku - AGRIVA s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.2.7B
Obec Staré 07223 072KE130024 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Staré SR, VÚC (kraj) Košický, okres Michalovce, obec Staré Michalovce 7.2
Mäsovýroba Marko s.r.o. 09016 042PO080015 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa Mäsovýroba Marko s.r.o. Kurimka Svidník 4.2.1A
Obec Uňatín 96241 072BB130168 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uňatín SR, Banskobystrický kraj, okres Krupina, obec Uňatín Krupina 7.2
Obec Senné 99101 072BB130129 Výstavba verejného priestranstva obec Senné Veľký Krtíš 7.2
Ing. Takács Zoltán 94603 041NR060002 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Ing. Zoltán Takács Kolárovo Komárno 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe 90025 041BA060036 Špeciálna rastlinná výroba Chorvátsky Grob Senec 4.1.1
Obec Brestov 08205 072PO130110 Rekonštrukcia vodovodu v obci Brestov Obec Brestov Prešov 7.2
Obec Zlaté 08601 072PO130183 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Zlaté Obec Zlaté Bardejov 7.2
AGROBO NITRA, s.r.o. 94901 041BA060001 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – AGROBO NITRA, s.r.o. Báhoň, Jablonec Nitra 4.1.6
O R A G R O spol. s r.o. 02962 064ZA070015 Ubytovacie zariadenie s doplnkovými službami v oblasti športovo relaxačných aktivít. Oravské Veselé Námestovo 6.4.1
Biofarma Turie a.s. 01009 041ZA060156 SO 08 Hnojisko, SO 09 Skladovacia nádrž na hnojovicu, technológia miešania a čerpania hnojovice, Fotovoltaické zariadenie Turie Žilina 4.1.4
A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. 92522 42TT080053 Modernizácia spoločnosti A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. Veľké Úľany Galanta 4.2.4B
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo 03861 041ZA060123 Zlepšenie stavebných a technologických podmienok chovu oviec Turčianske Kľačany Martin 4.1.2
Obec Bunkovce 07244 072KE130049 Úprava komunikácií v obci Bunkovce Bunkovce Sobrance 7.2
Čaro slovenských byliniek, s.r.o. 98201 0042BB080086 Inovatívna forma spracovania liečivých rastlín - pomoc poľnohospodárom presadiť sa dnešnom trhu Tornaľa Revúca 4.2.7B
Obec Bunkovce 07244 072KE130010 Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce Bunkovce Sobrance 7.2
Obec Jalšovík 96241 072BB130153 Obec Jalšovík Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B" Obec Jalšovík Kruoina 7.2
Obec Svätuše 07683 072KE130128 Svätuše, Miestne komunikácie - rekonštrukcia Svätuše Trebišov 7.2
Obec Horné Lefantovce 95145 074NR220044 Zateplenie budovy MŠ v obci Horné Lefantovce SR, Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Horné Lefantovce Nitra 7.4
Lörincziová Zuzana 93035 041TT060125 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Zuzana Lörincziová - ZSU CENTER Michal na Ostrove Dunajská Streda 4.1.1
Obec Muránska Lehota 04901 072BB130115 Zlepšenie vzhľadu verejného priestranstva v obci Muránska Lehota Muránska Lehota Revúca 7.2
Obec Svätý Kríž 03211 074ZA220029 Obnoviteľný zdroj energie pre objekt KD a priestorov pre komunitnú činnosť v obci Svätý Kríž Svätý Kríž - kultúrny dom Liptovský Mikuláš 7.4
Obec Čabiny 06702 072PO130146 Zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Čabiny SR, Prešovský kraj, okres Medzilaborce, obec Čabiny Medzilaborce 7.2
Obec Veľké Dravce 98542 074BB220040 Rekonštrukcia domu smútku v obci Veľké Dravce Veľké Dravce Lučenec 7.4
Obec Tesáre 95621 072NR130080 Rozšírenie vodovodu v obci Tesáre Obec Tesáre Topoľčany 7.2
OBEC LOMNÁ 02954 O72ZA130076 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná Obec Lomná ,okres Námestovo, VÚC(kraj )Žilinský, SR Námestovo 7.2
obec Sedliacka Dubová 02755 072ZA130071 Miestne komunikácie IBV Močiare Sedliacka Dubová Dolný Kubín 7.2
Ing. Gunár Pavol 93531 041NR060275 Výsadba sadu, oplotenie a investície do techniky Dolné Devičany Levice 4.1.1
Obec Malý Slavkov 06001 072PO130230 Vybudovanie miestnej komunikácie v obci Malý Slavkov obec Malý Slavkov Kežmarok 7.2
Agrodružstvo Bystré 09434 041PO060202 „Nákup poľnohospodárskych zariadení do živočíšnej výroby - Agrodružstvo Bystré“ Bystré Vranov nad Topľou 4.1.2
Obec Žemliare 93557 074NR220001 Čistá obec Žemliare SR, Nitriansky, okres Levice, Obec Žemliare Levice 7.4
Vladimír Lazorik - KOMES 08212 042PO080018 Diverzifikácia výroby Vladimír Lazorik - KOMES inovatívnou technológiu výroby ovocných štiav, džúsov a džemov Fulianka Prešov 4.2.6A
Obec Lontov 93575 072NR130107 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Lontov SR, Nitrianský kraj, okres: Levice, Obec Lontov Levice 7.2
Obec Držkovce 98262 072BB130100 Verejné oddychové plochy v obci Držkovce Držkovce Revúca 7.2
Poľnohospodárske družstvo "Magura" Zborov 08633 041PO060185 Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve "Magura" Zborov SR, okres Bardejov, obec Chmeľová Bardejov 4.1.2
Obec Richvald 08501 072PO130028 Úprava verejného priestranstva obce Richvald Obec Richvald Bardejov 7.2
Obec Dúbrava 05305 072PO130141 Výstavba inžinierskych sietí verejný vodovod - verejná kanalizácia časť Kovaľovce Obec Dúbrava Levoča 7.2
Obec Veľké Dravce 98542 072BB130127 Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry v náväznosti na náučný chodník Veľké Dravce - Veľký Bučeň Obec Velké Dravce Lučenec 7.2
Obec Jenkovce 07252 075KE140004 INFORMAČNO-NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI JENKOVCE Obec Jenkovce Sobrance 7.5
Obec Ladice 95177 072NR130025 Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ladice Ladice Zlaté Moravce 7.2
Obec Ladice 95177 072NR130075 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Ladice Ladice Zlaté Moravce 7.2
Roľnícke družstvo Čereňany 97246 041TN060062 Modernizácia živočíšnej výroby SR, okres Prievidza , obec Čereňany Prievidza 4.1.2
Obec Stanča 07616 072KE130137 Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej v obci Stanča katastrálne územie obce Stanča - intravilán obce Trebišov 7.2
Obec Miezgovce 95701 072TN130030 Rekonštrukcia miestnych komunikácíí v obci Miezgovce Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou obec Miezgovce, k.ú.:Miezgovce, parc. č.: 4/4, 130/2, 307/13,308/2324/1,324/2 1336,317/5 316/3,307/13 317/4 Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Vlková 05972 072PO130216 Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Vlková Obec Vlková Kežmarok 7.2
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 06545 041PO060256 Modernizácia techniky pre pestovanie liečivých rastlín - AGROKARPATY Plavnica Plavnica, Šambron, Plaveč Stará Ľubovňa 4.1.1
Agro Lesenice, s.r.o. 99107 041BB060261 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Agro Lesenice s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.1.1
AGRIVA s.r.o. 99126 041BB060233 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - AGRIVA, s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.1.1
Ing. Takács Zoltán 93460 041NR060224 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Ing. Zoltán Takács Kolárovo Komárno 4.1.1
Obec Kurov 08604 072PO130074 Výstavba chodníkov v obci Kurov Obec Kurov Bardejov 7.2
OIL JPM, s.r.o. 90851 042TT080025 Podpora pre investície na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov v podniku OIL JPM, s.r.o. SR, okres Skalica, obec Kopčany Skalica 4.2.1A
BERINGER-AGROMARKET 93201 041BB060272 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Ing. Arpád Beringer - BERINGER-AGROMARKET Veľký Meder Dunajská Streda 4.1.1
Poľnovýroba KRÁSNA LÚKA, s.r.o 08273 041PO060058 Rekonštrukcia Kravína Šarišské Dravce Sabinov 4.1.2
Obec Slanská Huta 04417 074KE220075 Rekonštrukcia domu smútku v obci Slanská Huta SR VÚC (kraj) Košický Okres Košice - okolie Obec Slanská Huta Košice -okolie 7.4
Obec Kočín-Lančár 92204 072TT130029 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Kočín-Lančár Kočín-Lančár Piešťany 7.2
Obec Terany 96268 072BB130043 Úprava spevnených plôch na a pri cintoríne v obci Terany SR, Banskobystrický kraj, okres Krupina, Obec Terany Krupina 7.2
Obec Lukov 08605 072PO130085 ČOV pre nájomné bytové jednotky v Lukove Obec Lukov Bardejov 7.2
Lörincziová Zuzana 93035 041TT060020 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Zuzana Lörincziová - ZSU CENTER Michal na Ostrove Dunajská Streda 4.1.6
Obec Ivachnová 03483 072ZA130033 Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB Ivachnová Ružomberok 7.2
GEMERPLUS s.r.o. 98701 041BB060007 Nákup technológie na efektívnu aplikáciu hnojovice do pôdy Okres Poltár, obec Poltár, Okres Rimavská Sobota obec: Ožďany, Orávka, Chanava, Čerenčany, Dulovo, Bátka, Veľké Teriakovce, Okres Komárno, obec Bajč Poltár 4.1.6
Obec KOBELIAROVO 04923 072KE130086 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kobeliarovo Kobeliarovo Rožňava 7.2
AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. 02601 041ZA060042 Výstavba nových ustajňovacích kapacít- zimné ustajnenie HD Malatíny Dolný Kubín 4.1.2
Marcel Vince 85101 064TT070033 Investícia do vybudovania ubytovacieho zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu – Marcel Vince Sándora Petőfiho 18, 929 01 Dunajská Streda Bratislava 6.4.1
Obec Renčišov 08262 072PO130159 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Renčišov Renčišov Sabinov 7.2
Obec Lesné 07101 075KE140007 INFORMAČNO - NAVÁDZACÍ SYSTÉM V OBCI LESNÉ Obec Lesné Michalovce 7.5
Obec Bartošovce 08642 072PO130201 Úprava verejného priestranstva v obci Bartošovce Bartošovce Bardejov 7.2
ROTAX-ARCH spol. s r.o. 06601 041PO060011 Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti ROTAX-ARCH spol. s r.o. Pčoliné Parihuzovce Čukalovce Zbojné Rokytov pri Humennom Humenné 4.1.8
HORTIP, s.r.o. 05304 041PO060194 Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby Studenec Levoča 4.1.2
Obec Rakovo 03842 075ZA140005 Cyklotrasa popri parku v obci Rakovo Rakovo Martin 7.5
Obec Šimonovce 98003 072BB130103 Výstavba miestnej cestnej komunikácie v obci Šimonovce Obec Šimonovce Rimavská Sobota 7.2
Obec Veľké Dvorany 95601 072NR130040 Revitalizácia centra obce Veľké Dvorany Obec Veľké Dvorany, k.ú. Veľké Dvorany, par.č. 25/1, 23, 163 Topoľčany 7.2
OBEC MALÁ ČIERNA 01501 072ZA130053 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Čierna SR, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Malá Čierna Žilina 7.2
Obec Dubinné 08612 072PO130179 Modernizácia miestnych komunikácií v obci Dubinné Obec Dubinné Bardejov 7.2
Obec Okružná 08212 072PO130135 Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov Okružná Prešov 7.2
Obec Nižné Ružbachy 06502 072PO130040 Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižné Ružbachy obec Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Porúbka 06741 072PO130184 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Porúbka SR, Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné, Obec Porúbka Humenné 7.2
Obec Velčice 95171 072NR130076 Velčice námestie Obec Velčice,okres Zlaté Moravce,Nitriansky kraj,SR Zlaté Moravce 7.2
Obec Ulič 06767 072PO130092 Regenerácia centra obce Ulič obec Ulič Snina 7.2
Obec Konská 03204 072ZA130057 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - obec Konská SR, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Konská Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Šiatorská Bukovinka 98558 072BB130018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií pod hrad Šomoška Šiatorská Bukovinka Lučenec 7.2
Obec Vlky 90044 072BA130004 Výstavba a modernizácia odvodňovacích systémov v obci Vlky Vlky Senec 7.2
obec Štitáre 95101 072NR130023 Rekonštrukcia MK Štitáre Štitáre Nitra 7.2
OIL JPM, s.r.o. 90851 042TT080046 Modernizácia strojov, technológii v podniku OIL JPM, s.r.o. SR, okres Skalica, obec: Holíč Skalica 4.2.6A
Obec Nižný Orlík 09011 072PO130143 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Nižný Orlík Obec Nižný Orlík Svidník 7.2
Obec Prša 98541 072BB130159 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov Prša Lučenec 7.2
Vinárstvo Izsák, s.r.o. 94137 042NR080080 Viničný dom - Izsák Strekov Nové Zámky 4.2.6A
Obec Hromoš 06545 072PO130231 Zlepšenie technickej infraštruktúry v Obci Hromoš Obec Hromoš Stará Ľubovňa 7.2
Obec Husák 07251 072KE130002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Husák Obec Husák Sobrance 7.2
Obec Malá Domaša 09402 072PO130236 Úprava verejného priestranstva v obci Malá Domaša Malá Domaša Vranov nad Topľou 7.2
Obec Košariská 90615 075TN140007 Oprava strechy na budove TIK a prístavba sociálneho zariadenia Košariská Myjava 7.5
Obec Nižné Ružbachy 06502 072PO130172 Dostavba kanalizácie v obci Nižné Ružbachy SR, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Nižné Ružbachy Stará Ľubovňa 7.2
Miroslav Strachan 06511 041PO060201 Výstavba ustajňovacích priestorov pre HD Jakubany, Okres Stará Ľubovňa, SR Stará Ľubovňa 4.1.2
Obec Poliakovce 08611 072PO130063 Úprava verejného priestranstva obce Poliakovce Obec Poliakovce Bardejov 7.2
Obec Hôrka nad Váhom 91632 072TN130017 HÔRKA NAD VÁHOM – LOKALITA NA ZÁMLYNČÍ SR, Trenčiansky kraj, okres: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hôrka nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 7.2
EPP Slovensko, s.r.o. 92003 041NR060087 Investície do poľnohospodárskeho podniku – EPP Slovensko, s.r.o. Veľký Cetín Hlohovec 4.1.8
Obec Závadka 06601 072PO130021 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Závadka Závadka Humenné 7.2
Obec Revúcka Lehota 04918 072BB130035 Rekonštrukcia chodníkov Revúcka Lehota Revúcka Lehota Revúca 7.2
Obec Kručov 09032 072PO130008 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Kručov Obec Kručov Stropkov 7.2
Obec Vislanka 06541 072PO130190 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Vislanka obec Vislanka Stará ĽUbovňa 7.2
Obec Buzitka 98541 072BB130142 Úprava verejených priesranstiev - parku v obci Buzitka Obec Buzitka Lučenec 7.2
Jozef Chmela - SHR 84104 041BA060046 Nákup technologickej linky na pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby obec Láb, okr. Malacky, SR Bratislava 4 4.1.1
AL Agroservis, s.r.o. 93016 042TT080075 Investície do hmotného majetku - AL Agroservis, s.r.o. Vydrany Dunajská Streda 4.2.6B
Anna Kondrátová 06724 041Po060151 Modernizácia ŽV na ekologickej farme Kondrátová kraj PO, okres Humenné, Víťazovce Humenné 4.1.2
Obec Zemplínske Kopčany 07217 072KE130045 Miestna komunikácia v obci Zemplínske Kopčany Zemplínske Kopčany Michalovce 7.2
Obec Černina 06723 072PO130084 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Černina Humenné 7.2
Obec Turcovce 06723 072PO130086 Turcovce – Revitalizácia verejného priestranstva Turcovce Humenné 7.2
Obec Turcovce 06723 072PO130134 Turcovce – Rekonštrukcia miestnych komunikácií Turcovce Humenné 7.2
NOTAX CONSULTING spol. s r.o. 06601 041PO060027 Modernizácia poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti NOTAX CONSULTING spol. s r.o. SR, okres Medzilaborce, obec Svetlice Humenné 4.1.8
Obec Slovenská Volová 06722 072PO130248 Námestie v obci Slovenská Volová Slovenská Volová Humenné 7.2
Obec Slovenská Volová 06722 072PO130157 Chodník v obci Slovenská Volová Slovenská Volová Humenné 7.2
Obec Ohradzany 06722 072PO130193 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ohradzany Ohradzany Humenné 7.2
Obec Baškovce 06723 072PO130227 Baškovce - revitalizácia verejného priestranstva Baškovce Humenné 7.2
Obec Baškovce 06723 072PO130059 Baškovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Baškovce Humenné 7.2
NÉMETH Attila 93564 041NR060012 Investície do zavádzania inovatívnych technológií pre podnikateľský subjekt NÉMETH Attila Keť Nýrovce Biňa Levice 4.1.6
Obec Klčov 05302 072PO130017 Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov SR, Prešovský, okres Levoča, obec Klčov Levoča 7.2
Obec Veľká Čierna 01501 072ZA130084 Oprava miestnych komunikácii v obci Veľká Čierna Obec Veľká Čierna Žilina 7.2
Poľnohospodárske družstvo Mlynica 05991 042PO080071 Investícia do spracovateľských kapacít – Poľnohospodárske družstvo Mlynica Mlynica Poprad 4.2.7B
Obec Zbudza 07223 072KE130023 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Zbudza Zbudza Michalovce 7.2
Obec Žbince 07216 072KE130091 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žbince Žbince Michalovce 7.2
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance 04501 041KE060159 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodársko výrobno -obchodné družstvo Mokrance Mokrance Košice-okolie 4.1.5
UNIMEX, spol. s r.o., Bežovce 07253 041KE060151 Investícia do rozšírenia skladovacích kapacít UNIMEX, spol. s r.o. Bežovce Bežovce Sobrance 4.1.5
Obec Horovce 07202 072KE130116 REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI KULTÚRNOM DOME V OBCI HOROVCE Horovce Michalovce 7.2
Obec Poriadie 90622 072TN130037 Rekonštrukcia a dobudovanie verejných chodníkov Poriadie Myjava 7.2
EKO-Produkt, s.r.o. 03901 042BB080002 Bitúnok a rozrábkareň, Etapa II. – stavebné úpravy a doplnenie technológie SR, okres Žiar nad Hronom, obec Kremnické Bane Turčianske Teplice 4.2.1A
obec Prochot 96604 072BB130157 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, autobusovej zastávky, prvky zelenej infraštruktúry obec Prochot Žiar nad Hronom 7.2
Tatranská sladovňa, s.r.o. 05880 042PO080061 Klíčiareň Sladovňa Mlynica Poprad, Mlynica Poprad 4.2.6B
Pilsberg investment, s.r.o. 08005 042PO080069 Hvozd Sladovňa Mlynica Poprad, Mlynica Prešov 4.2.6B
Pilsberg, s.r.o. 05880 042PO080035 Príprava a spracovanie jačmeňa a výroba sladu Sladovňa Mlynica Poprad, Mlynica Poprad 4.2.6B
Obec Becherov 08635 072PO130005 Skvalitnenie života obyvateľov obce Becherov Obec Becherov Bardejov 7.2
obec Ťapešovo 02951 075ZA140009 Oddychová zóna pri studničke a prepojenie cyklistických ciest Ťapešovo Námestovo 7.5
obec Čekovce 96241 072BB130070 Obnova povrchu vozovky obce Čekovce obec Čekovce Krupina 7.2
Obec Roztoky 09011 072PO130034 Roztoky - trvalé premostenie, autobusové zastávky Obec Roztoky Svidník 7.2
Obec Tajná 95201 072NR130117 Revitalizácia obce Tajná- rekonštrukcia MK a parkoviska a úprava okolia SR, VÚC Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Tajná Nitra 7.2
Obec Šašová 08612 Č.072PO130133 Modernizácia miestných komunikácii v obci Šašová Obec Šašová Bardejov 7.2
Obec Ladomerská Vieska 96501 072BB130105 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer obec Ladomerská Vieska Žiar nad Hronom 7.2
Obec Rovné 09016 072PO130251 Obnova a modernizácia obce Rovné Obec Rovné Svidník 7.2
Obec Šterusy 92203 072TT130012 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Šterusy Šterusy Piešťany 7.2
Obec Otrhánky 95655 072TN130062 Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky SR, Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Otrhánky Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Vyšný Hrabovec 09034 072PO130080 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Vyšný Hrabovec Obec Vyšný Hrabovec Stropkov 7.2
Obec Tokajík 09034 072PO130181 Zlepšenie vzhľadu obce úpravou verejného priestranstva v obci Tokajík Obec Tokajík Stropkov 7.2
Obec Veľká Lesná 06534 072PO130165 Úprava verejných priestranstiev v obci Veľká Lesná Veľká Lesná Stará Ľubovňa 7.2
Obec Veľká Lesná 06534 072PO130167 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, záchytného parkoviska a výstavba autobusovej zastávky v obci Veľká Lesná Obec Veľká Lesná Stará Ľubovňa 7.2
Obec Špania Dolina 97401 072BB130170 Za krajšiu a bezpečnejšiu Španiu Dolinu - Oprava kamenných múrov Špania Dolina Banská Bystrica 7.2
Obec Ostratice 95634 072TN130072 Centrum obce Ostratice Ostratice Partizánske 7.2
Anna Švecová 05001 041BB060033 Zvýšenie hospodárskeho výkonu podniku Anna Pribolová SHR Hucín Revúca 4.1.8
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060204 Modernizácia senníkov - oprava skladovacích kapacít SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Vyšné Valice, Valice Rimavská Sobota 4.1.5
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060114 Modernizácia farmy AGRO-DERBY, spol. s r.o. - Nákup strojov SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Nižné Valice, Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Širkovce 98002 072BB130030 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce Širkovce Rimavská Sobota 7.2
Poľnohospodárske družstvo Važec 03261 041ZA060024 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – Poľnohospodárske družstvo Važec Važec Liptovský Mikuláš 4.1.8
Zsolt Kalaš 98252 041BB060133 Nákup strojov do živočíšnej výroby SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Vyšné Valice, Gemerské Michalovce Rimavská Sobota 4.1.2
Obec Henckovce 04923 072KE130004 Chodník vedľa cesty č.I/67 - I.etapa v obci Henckovce a rekonštrukcia autobusovej zastávky č. 2 v Henckovciach. Obec Henckovce Rožňava 7.2
Roľnícke družstvo podielníkov 90046 041BA060016 Rekonštrukcia maštale Most pri Bratislave Senec 4.1.2
Obec Ducové 92221 072TT130022 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Ducové Obec Ducové, Jarná ulica Piešťany 7.2
Obec Horné Dubové 91906 072TT130004 Revitalizácia verejných priestorov obce Horné Dubové Obec Horné Dubové Trnava 7.2
BASTAV, s.r.o. 85106 041BB060041 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BASTAV s.r.o. prostredníctvom modernizácie podniku Hucín Bratislava 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo Važec 03261 042ZA080048 Bitúnok a rozrábka mäsa pre Poľnohospodárske družstvo Važec Važec Liptovský Mikuláš 4.2.1B
Obec Horný Lieskov 01821 072TN130042 Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov Obec Horný Lieskov, pozemky parc. č. KN-C 43/2, 754/1, 773, 776, 778, 779, 784, 762/2, 767/2, 780, 744, 742/1, 727/1, 727/296 750,38 Považská Bystrica 7.2
AGRO-HELPEK, spol. s r.o. 97201 041TN060083 Zlepšovanie podmienok chovu oviec v podniku AGRO-HELPEK Dlžín, okres Prievidza, Zliechov, okres Ilava Prievidza 4.1.2
MVL AGRO, s.r.o. 95701 041TN060014 Novostavba kravína s dojárňou Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, kataster Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 4.1.8
Ing. Boráros 92901 041TT060197 Modernizácia strojového vybavenia do Špeciálnej rastlinnej výroby Ing.Boráros SR, okres Dunajská Streda, obec Vydrany Dunajská Streda 4.1.1
Obec Stará Halič 98511 072BB130099 DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE V OBCI STARÁ HALIČ Stará Halič Lučenec 7.2
Obec Stará Halič 98511 072BB130047 OPRAVA JESTVUJÚCICH MIESTNYCH CHODNÍKOV S DOBUDOVANÍM KANALIZÁCIE V OBCI STARÁ HALIČ Stará Halič Lučenec 7.2
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec 92012 042TT080009 Modernizácia bitúnku Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec Kľačany Hlohovec 4.2.1A
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov 02951 041ZA060096 Výmena strešnej krytiny a nákup strojov pre ŽV Vasiľov Námestovo 4.1.2
Obec Slovenské Ďarmoty 99107 075BB140006 Výstavba doplnkovej infraštruktúry-odpočinkové miesto Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš 7.5
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 042TN080042 Zavedenie výroby kŕmnych zmesí Pruské Ilava 4.2.7B
Obec Horňany 91324 072TN130028 HORNANY, ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA Horňany Trenčín 7.2
BEL-TRADE spol. s r.o. 82105 064TT070011 AREÁL VODA-TOUR Trnavský Kraj, okres Dunajská Streda, obec Horná Potôň, katastrálne územie Čečínska Potôň Bratislava 6.4.1
obec Kostoľany pod Tribečom 95177 072NR130028 Rekonštrukcia MK Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 7.2
Obec Horná Mariková 01803 072TN130091 Obnova miestnej komunikácie - Horná Mariková - miestna časť Žrnové Obec Horná Mariková, okres Považská Bystrica, kraj Trenčiansky Považská Bystrica 7.2
Obec Turík 03483 072ZA130061 Rekonštrukcia cesty v obci Turík SR, Žilinský, okres Ružomberok, Obec Turík Ružomberok 7.2
Ing. Jozef Knežo 07101 041KE060001 Inovácia rastlinnej výroby - SHR Ing. Knežo SR, okres - Michalovce, obec - Jastrabie pri Michalovciach, Hažín, Iňačovce, Senné Michalovce 4.1.6
HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o. 08501 064PO070031 Rekonštrukcie a modernizácie objektu na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove Bardejov Bardejov 6.4.1
Obec Strážne 07652 072KE130125 Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Strážne Obec Strážne Trebišov 7.2
Obec Ľubiša 06711 072PO130069 Úprava verejného priestranstva v obci Ľubiša SR, Prešovský, okres Humenné, Obec Ľubiša Humenné 7.2
Obec Ľubiša 06711 072PO130071 Rekonštrukcia chodníkov v obci Ľubiša SR, Prešovský, okres Humenné, Obec Ľubiša Humenné 7.2
Obec Králiky 97634 072BB130125 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Králiky Obec Králiky Banská Bystrica 7.2
Obec Koválov 90603 072TT130020 Rekonštrukcia chodníkov v obci Koválov Koválov Senica 7.2
Obec Pleš 98531 072BB130024 Oprava jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Pleš Pleš Lučenec 7.2
Ing. Peter Miklóš 98262 041BB060148 Investície do strojového vybavenia ŽV Obec Držkovce, okres Revúca Revúca 4.1.2
Obec Slopná 01821 072TN130106 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná Slopná Považská Bystrica 7.2
Obec Slopná 01821 072TN130083 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná Slopná Považská Bystrica 7.2
Obec Mojtín 02072 072TN130004 Realizácia miestnej komunikácie Gábrišovci Mojtín Púchov 7.2
Obec Ratka 98601 072BB130137 Oprava miestnej komunikácie v obci Ratka Ratka Lučenec 7.2
Obec Poráč 05323 072KE130077 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Poráč Spišská Nová Ves 7.2
Obec Sádočné 01816 072TN130010 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sádočné Sádočné Považská Bystrica 7.2
Obec Horné Lefantovce 95145 072NR130055 Komunikácia a chodník SR, Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Horné Lefantovce Nitra 7.2
Obec Čečehov 07211 072KE130103 Rekonštrukcia chodníka v obci Čečehov Čečehov Michalovce 7.2
Obec Krčava 07251 072KE130057 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Krčava Obec Krčava Sobrance 7.2
MPC PLUS spol. s r.o. 05201 042KE080034 Investície do pekárenskej výroby MPC PLUS spol. s r.o. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.2.3B
PD Inovec Trenčianske Stankovce 91311 041TN060015 Dostavba farmy dojníc a modernizácia strojového vybavenia PD Inovec SR, okres Trenčín, obec Trenčianske Stankovce, Selec, Krivosúd-Bodovka, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce, Trenčín, Soblahov, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Beckov Trenčín 4.1.8
Obec Lúky 02053 072TN130046 Verejné priestranstvo v obci Lúky Lúky Považská Bystrica 7.2
Obec Malé Vozokany 95182 072NR130030 Miestne komunikácie Malé Vozokany opravy a rekonštrukcie -SO Chodník -hlavná ulica,194m obec Malé Vozokany Zlaté Moravce 7.2
Tri Hony s. r. o. 90001 042BA080008 Prístavba a rekonštrukcia hospodárskej budovy na výrobné priestory Bratislavský kraj, okres Pezinok, obec Modra, kataster Modra, p.č. 1917,1918 Pezinok 4.2.6A
Obec Zemplínska Široká 07213 072KE130109 Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Zemplínska Široká Obec Zemplínska Široká Michalovce 7.2
Obec Valaská Dubová 03496 072ZA130042 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Valaská Dubová obec Valaská Dubová Ružomberok 7.2
Obec Podskalie 01822 072TN130067 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podskalie Podskalie Považská Bystrica 7.2
Obec Beňadiková 03204 072ZA130001 Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková - vetva B Beňadiková Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Senné 07213 072KE130124 Rekonštrukcia chodníka v obci Senné Obec Senné Michalovce 7.2
Velička, spol. s r.o. 05801 042PO080059 Obstaranie inovatívnej technológie pre pekárenskú výrobu a nákup termoizolačných nákladných vozidiel Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad Poprad 4.2.3A
CHOVPOL s.r.o. 99121 041BB060080 Technologická modernizácia živočíšnej výroby Banskobystrický kraj,okres Veľký Krtíš,obec Závada,obec Chrťany,obec Dolná Strehová,obec Muľa,obec Slovenské Kľačany Veľký Krtíš 4.1.2
Obec Veľká Hradná 91324 072TN130031 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná Veľká Hradná Trenčín 7.2
Obec Stará Bašta 98034 072BB130119 Rekonštrukcia miestnej komunikácie-Ulice Telek Obec Stará Bašta Rimavská Sobota 7.2
Obec Lacková 06501 072PO130162 Zlepšenie vzhľadu obce Lacková obec Lacková Stará Ľubovňa 7.2
Obec Priepasné 90615 072TN130021 Oprava komunikácie v obci Priepasné Obec Priepasné Myjava 7.2
Obec Kružná 04951 072KE130133 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka v obci Kružná Obec Kružná Rožňava 7.2
Roľnícke družstvo Klenovec 98055 041BB060201 "Prístavba a stavebné úpravy silážnych žľabov Klenovec." SR, okres Rimavská Sobota, obec Klenovec Rimavská Sobota 4.1.5
Ing. Štefan Krenčan 94135 041NR060139 Inovácia výrobných prostriedkov pre špeciálnu rastlinnú výrobu Dubník Nové Zámky 4.1.1
Obec Ardanovce 95606 072NR130002 Obnova miestnych komunikácií v obci Ardanovce obec Ardanovce Topoľčany 7.2
WITOS s.r.o. 96202 041BB060263 Výsadba sadu Očová – Holcov majer Očová Zvolen 4.1.1
Obec Šípkové 92203 072TT130009 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Šípkové Šípkové Piešťany 7.2
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. 92055 041TT060194 Doplnenie mechanizácie pre špeciálnu rastlinnú výrobu Bojničky Hlohovec 4.1.1
Obec Kobyly 08622 072PO130120 Úprava verejného priestranstva obce Kobyly Obec Kobyly Bardejov 7.2
Obec Podbranč 90641 072TT130026 Rekošntrukcia miestnej komunikácie v obci Podbranč Podbranč Senica 7.2
Obec Rákoš 04416 Č. 074KE220043 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rákoš Obec Rákoš, Katastrálne územie Rákoš Košice -okolie 7.4
Obec Vojňany 05902 072PO130209 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vojňany Vojňany Kežmarok 7.2
OBEC ZÁVADA 99121 072BB130102 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Obchodná a Družstevná ulica v obci Závada Závada Veľký Krtíš 7.2
Obec Ruskovce 95654 072TN130096 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Ruskovce Obec Ruskovce Bánovce nad Bebravou 7.2
Altmayer, s.r.o. 97401 064BB070106 Investície do doplnkových činností - penzión ALTMAYER SR, okres: Banská Bystrica, obec: Štiavnické Bane Banská Bystrica 6.4.1
Obec Malý Lapáš 95104 072NR130024 Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu - Pod Jágerským brehom obec Malý Lapáš Nitra 7.2
Obec Sklabiná 99105 072BB130036 Obecná cesta pre chodcov Sklabiná Sklabiná Veľký Krtíš 7.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 03205 041ZA060009 Modernizácia farmy dojníc Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Žiar, kataster Žiar Liptovský Mikuláš 4.1.8
Obec Ličartovce 08203 074PO220072 Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Ličartovce SR, VÚC (kraj) Prešovský, okres Prešov, obec Ličartovce Prešov 7.4
GURMEN s.r.o. 06401 064PO070003 Relaxačno-kongresové centrum hotel Família Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 6.4.1
Obec Kostolec 01705 072TN130009 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Kostolec Kostolec Považská Bystrica 7.2
Obec Pochabany 95638 072TN130086 Rekonštrukcia parkoviska pri kultúrnom dome v Pochabanoch Obec Pochabany, k.ú. Pochabany, par.č. 12 Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Záskalie 01705 072TN130064 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII ZÁSKALIE Záskalie Považská Bystrica 7.2
Obec Fiľakovské Kováče 98601 072BB130057 Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie SR,Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Fiľakovské Kováče Lučenec 7.2
Obec Jamník 03301 072ZA130005 Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník SR, Žilinský kraj, okres: Liptovský Mikuláš, Obec Jamník Liptovský Mikuláš 7.2
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo 02744 041ZA060008 Zlepšenie hospodárskeho výkonu v ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Tvrdošín Horný Štefanov Dolný Štefanov Ústie nad Priehradou Medvedzie Oravice Tvrdošín 4.1.8
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 TN02580 Prestavba a prístavba obchodu, zriadenie rozrábkárne mäsa Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, obec Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie Bratislava 4.2.1B
AGRO ŽITAVA, s.r.o. 94201 041NR060047 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AGRO ŽITAVA, s.r.o. v oblasti špeciálnej RV a ŽV. SR, okres Nové Zámky, obec Veľká Maňa, Malá Maňa, Vlkas, Černík, Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Trávnica Nové Zámky 4.1.8
Obec Hankovce 06712 072PO130199 Výstavba chodníka v obci Hankovce - 2.etapa Obec Hankovce Humenné 7.2
Pavel Bábics 93006 041TT060172 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Pavel Bábics Ňárad Dunajská Streda 4.1.1
Obec Kazimír 07613 072KE130080 Rekonštrukcia chodníkov, rigolov a spevnených plôch - Kazimír Obec Kazimír Trebišov 7.2
Obec Silica 04955 072KE130066 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Silica Silica, p.č.KN-E 342, KN-E 1793 Rožňava 7.2
Obec Veľká nad Ipľom 98532 072BB130132 Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom Lučenec 7.2
AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. 93029 042TT080016 Výrobňa kŕmnych zmesí Bodíky č. 175 Dunajská Streda 4.2.7A
Obec Prestavlky 96601 072BB130068 Autobusové zastávky a rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Prestavlky obec Prestavlky Žiar nad Hronom 7.2
Obec Stupné 01812 072TN130084 Predĺženie výstavby vodovodu v obci Stupné, časť Jarok Stupné Považská Bystrica 7.2
Obec Zemianske Sady 92554 072TT130036 Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Zemianske Sady Obec Zemianske Sady Galanta 7.2
Obec Lenka 98050 072BB130161 Výstavba novej prístupovej komunikácie Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Lenka Lenka 249/2, 251/1, 251/2, 251/3, 307/2 Rimavská Sobota 7.2
Obec Vyšné Ladičkovce 06711 072PO130089 Revitalizácia obce Vyšné Ladičkovce Vyšné Ladičkovce Humenné 7.2
Obec Ruská Kajňa 09407 072PO130036 Revitalizácia verejného priestranstva Ruská Kajňa Humenné 7.2
Obec Malatiná 02601 072ZA130080 Rekonštrukcia ciest v obci Malatiná trasy "A","B","C" Obec Malatiná Dolný Kubín 7.2
Obec Stupné 01812 072TN130082 Rekonštrukcia mosta ponad Papradnianku v obci Stupné Stupné Považská Bystrica 7.2
Obec Trenč 98532 072BB130016 Úprava verejného priestranstva v obci Trenč Obec Trenč Lučenec 7.2
Obec Jedľové Kostoľany 95196 072NR130043 Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jedľové Kostoľany SR, VÚC (kraj): Nitriansky, okres : Zlaté Moravce, obec : Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 7.2
Obec Vrchteplá 01705 072TN130104 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá Vrchteplá Považská Bystrica 7.2
EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. 85104 042NR080015 Investícia do spracovateľských kapacít - EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. Horné Štitáre Bratislava 4.2.4B
Obec Prašník 92211 072TT130067 Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Prašník Obec Prašník Piešťany 7.2
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 02054 042TN080050 Obstaranie technológie malej pekárne OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. Lysá pod Makytou Púchov 4.2.3A
TBM s.r.o. 04016 041KE060005 Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín SR, okres Trebišov, obec Malé Trakany Košice II 4.1.7
Obec Svinica 04445 72KE130046 Regenerácia verejných priestranstiev obce Svinica SR, Košický kraj, okres: Košice-okolie, Obec Svinica Košice Okolie 7.2
Obec Gaboltov 08602 072PO130122 Gaboltov - zvýšenie regionálneho významu rekonštrukciou miestnej komunikácie Obec Gaboltov Bardejov 7.2
Obec Medzibrodie nad Oravou 02601 072ZA130034 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín 7.2
Obec Malé Raškovce 07217 072KE130027 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce Malé Raškovce Michalovce 7.2
Obec Janova Lehota 96624 072BB130155 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Janova Lehota Janova Lehota Žiar nad Hronom 7.2
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 94617 041NR060114 Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Sokolce Obec Sokolce, Obec Holiare Komárno 4.1.2
Obec Lednica 02063 072TN130102 Rekonštrukcia priekopy - Lednica Obec Lednica Púchov 7.2
Obec Karná 06745 072PO130051 Karná - chodník k domu nádeje Karná Humenné 7.2
Obec Šalgočka 92554 072TT130076 CHODNÍKY V OBCI ŠALGOČKA Obec Šalgočka Galanta 7.2
Obec Bzenica 96601 072BB130055 Úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a parkov v obci Bzenica Obec Bzenica Žiar nad Hronom 7.2
Obec Radôstka 02304 072ZA130081 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k.ú. obce Radôstka Radôstka, p. č. 1166/1 Čadca 7.2
OBEC ČAKA 93568 072NR130062 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Čaka Obec Čaka okres Levice Levice 7.2
Obec Čičarovce 07671 072KE130127 Revitalizácia obce - odvodňovacie kanále v obci Čičarovce Obec Čičarovce Michalovce 7.2
Obec Pusté Sady 92554 072TT130019 Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady Pusté Sady Galanta 7.2
Obec Pusté Sady 92554 072TT130018 Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady Pusté Sady Galanta 7.2
Obec Čajkov 93524 072NR130065 Revitalizácia verejného priestransta v obci Čajkov Čajkov Levice 7.2
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s .r.o. 93021 042TT080001 Investícia do diverzifikácie výroby Školského hospodárstva Búšlak Dunajský Klátov č. 265 Dunajská Streda 4.2.2B
Obec Bzenica 96601 072BB130067 Investície do dopravnej infraštruktúry v obci Bzenica Obec Bzenica Žiar nad Hronom 7.2
Obec Potônske Lúky 93052 072TT130079 Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Potônske Lúky Potônske Lúky Dunajská Streda 7.2
Obec Neporadza 98045 072BB130144 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Neporadza Obec Neporadza Rimavská Sobota 7.2
Obec Župkov 96671 072BB130167 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k ZŠ a MŠ, Župkov Obec Župkov, k.ú. Župkov par.č. KNC 87/1, KNC 87/2, KNC 87/6, KNC 87/9, KNC 87/11, KNC 87/14, KNC 87/15, KNC 88/27, KNC 88/28 Žarnovica 7.2
Obec Neporadza 91326 072TN130068 Rekonštrukcia MK ul. Cigánska - Neporadza Neporadza Trenčín 7.2
Roľnícke družstvo 96233 041BB060218 Podpora na investície do poľnohospodárskeho podniku – Roľnícke družstvo Budča Zvolen 4.1.4
Obec Baloň 93008 075TT140001 Budovanie rekreačnej infraštruktúry v obci Baloň s cieľom podpory vidieckeho cestovného ruchu v regióne Medzičilizia Obec Baloň Dunajská Streda 7.5
Obec Veľopolie 06731 072PO130174 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľopolie Veľopolie p.č.772,773,774 Humenné 7.2
IQ Vision, s.r.o. 05952 064PO070064 Apartmány Veľká Lomnica obec Veľká Lomnica, okres Kežmarok, Prešovský kraj, SR Kežmarok 6.4.1
Obec Vyšný Klátov 04412 072KE130126 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníky a odvodnenie Vyšný Klátov Obec Vyšný Klátov Košice-okolie 7.2
Agroplatan s.r.o. 92901 064TT070012 Investícia do vybudovania agroturistického centra pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu . Agroplatan s.r.o. Ňárad Dunajská Streda 6.4.1
Obec Solčianky 95638 072NR130094 Obnova a výstavba obecnej infraštruktúry v obci Solčianky Solčianky Topoľčany 7.2
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov 08604 041PO060157 Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve podielnikov Kurov Kurov, Gerlachov Bardejov 4.1.2
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 07664 042KE080028 Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí Zemplínska Teplica Trebišov 4.2.7A
Obec Liptovský Michal 03483 072ZA130015 Liptovský Michal Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Trojičná Liptovský Michal Ružomberok 7.2
Obec Dedačov 06712 072PO13007 Úprava - rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov SR, Prešovský, okres Humenné, Obec Dedačov Humenné 7.2
Obec Rovensko 90501 072TT130030 Miestne komunikácie a parkové úpravy v Obci Rovensko Rovensko Senica 7.2
Obec Žakovce 05973 072PO130088 Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Žakovce intravilán obce Žakovce Kežmarok 7.2
Roľnícke družstvo v Pavliciach 91942 041TT060134 Modernizácia skladovacích kapacít zeleniny Pavlice, Sládkovičovo, Zeleneč, Cífer Trnava 4.1.5
Obec Nitrianska Streda 95616 072NR130059 Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nitrianska Streda Obec Nitrianska Streda, okres Topoľčany, k.ú. Nitrianska Streda, par.č.: 164/1, 232, 126/10, 128/7 Topoľčany 7.2
KARPATSKÁ PERLA s.r.o. 90081 041BA060008 Obstaranie postrekovačov Šenkvice Pezinok 4.1.6
KARPATSKÁ PERLA s.r.o. 90081 041BA060030 Rekonštrukcia vinohradu - Suchý vrch k.u.Senec Pezinok 4.1.1
Obec Malužiná 03234 072ZA130036 Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Malužiná SR, Žilinský kraj, okres: Liptovský Mikuláš, Obec Malužiná Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Pača 04941 072KE130060 Rekonštrukcia miestnej cesty a chodníka Obec Pača, ul Hlavná, Cintorínska, Jarková Rožňava 7.2
Obec Vyšný Hrušov 06732 072PO130168 Výstavba chodníka v obci Vyšný Hrušov Vyšný Hrušov Humenné 7.2
DE PLANO, s.r.o. 05801 064PO070018 Relaxačné zariadenie s ubytovaním Veľký Slavkov SR, okres Poprad, obec Veľký Slavkov Poprad 6.4.1
Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV 92204 041TT060170 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV Dolný Lopašov Piešťany 4.1.1
Obec Kyselica 93030 072TT130023 Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Kyselica Kyselica Dunajská Streda 7.2
Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV 97201 19TN210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územie Miestnej akčnej skupiny MAGURA STRÁŽOV Prievidza 19.2
Obec Nemčiňany 95181 072NR130058 Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie a jej prepojenie medzi vidiekom a širšou dopravnou sieťou Nemčiňany Nemčiňany Zlaté Moravce 7.2
Poľnohospodárska spoločnosť, a.s. 96501 041BB060030 Farma Lutila Obec Lutila Žiar nad Hronom 4.1.8
Obec Dedina Mládeže 94603 072NR130029 Zlepšenie vzhľadu a okolia Kultúrneho domu - Dedina Mládeže Dedina Mládeže Komárno 7.2
Obec Dedina Mládeže 94603 072NR130015 Dedina Mládeže - rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedina Mládeže Komárno 7.2
OBEC HORNÁ STREHOVÁ 99102 072BB130073 Úprava verejných priestranstiev - Horná Strehová Horná Strehová Veľký Krtíš 7.2
Obec Ižkovce 07672 072KE130096 Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky v obci Ižkovce SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec: Ižkovce Michalovce 7.2
Obec Jalovec 97231 072TN130026 Úprava verejného priestranstva pri ihrisku, Jalovec Obec Jalovec, Okres Prievidza, k.ú. Jalovec, p.č.669/7 Prievidza 7.2
LACKOSPOL s. r. o. 07615 041KE060173 Linka na pozberovú úpravu zrnín a skladovanie Košický kraj, okres Trebišov, obec Veľaty Trebišov 4.1.5
Obec Lučivná 05931 072PO130123 Revitalizácia obce Lučivná – Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Lučivná Poprad 7.2
Obec Vyšný Kazimír 09409 072PO130031 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vyšný Kazimír Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 7.2
Obec Radava 94147 072NR130096 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Radava Radava Nové Zámky 7.2
Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš- Pribeník 07652 041KE060147 Investície do živočíšnej výroby v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš – Pribeník Malý Horeš Trebišov 4.1.2
Obec Kaplna 90084 072BA130001 Výstavba miestnej komunikácie v obci Kaplna Kaplna Senec 7.2
Obec Černina 06723 072PO130223 Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina Černina Humenné 7.2
Kolozsi Ranch, s. r. o. 92583 064NR070009 ZÁZEMIE ZÁPRAHOVÉHO KLUBU S VIDIECKYM TURIZMOM – REKONŠTRUKCIA Žihárec Šaľa 6.4.1
obec Laskár 03843 072ZA130016 REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V OBCI LASKÁR obec Laskár Martin 7.2
Obec Stratená 04971 072KE130090 Rekonštrukcia chodníka Stratená Rožňava 7.2
Štefanov nad Oravou 02744 072ZA130017 Výstavba miestneho chodníka a oporného múru s oplotením Štefanov nad Oravou Štefanov nad Oravou Tvrdošín 7.2
Obec Šambron 06545 072PO130129 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Šambron Šambron Stará Ľubovňa 7.2
Obec Vlachy 03213 072ZA130026 Miestna komunikácia Vlachy Vlachy Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Nevidzany 97227 072TN130094 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Nevidzany Prievidza 7.2
Obec Lutiše 01305 072ZA130051 Rekonštrukcia krytov v obci Lutiše Lutiše Žilina 7.2
Korlat s.r.o. 90632 064TT070018 Vybudovanie moderného penziónu v obci Cerová - Lieskové Lieskové 484, 90633 Cerová Senica 6.4.1
Obec Rimavská Baňa 98053 072BB130158 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno v obci Rimavská Baňa Obec Rimavská Baňa ulica Repno Rimavská Sobota 7.2
Obec Širákov 99127 072BB130086 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Širákov Širákov Veľký Krtíš 7.2
Obec Čelovce 08214 072PO130019 Výstavba verejných priestranstiev v obci Čelovce Čelovce Prešov 7.2
Pigagro s.r.o. 93575 042NR080031 modernizácia linky na výrobu kŕmnych zmesí Ipeľský Sokolec Levice 4.2.7A
Dušan Koštialik 96201 041BB060121 Investície do živočíšnej výroby – Dušan Koštialik Boroviny-Krvavník, Zvolenská Slatina Zvolen 4.1.2
Obec Pečenice 93503 072NR130009 Oprava miestnych komunikácií v obci Pečenice obec Pečenice Levice 7.2
Obec Detvianska Huta 96205 072BB130008 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba parkovísk - obec Detvianska huta Detvianska Huta Detva 7.2
Obec Vígľašská Huta-Kalinka 96225 074BB220085 MŠ Kalinka - Zateplenie Vígľašská Huta-Kalinka Detva 7.4
Obec Kordíky 97634 072BB130053 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky Obec Kordíky, kat. územie Kordíky, parc.č. 943/2 1098/28 1098/29 Banská Bystrica 7.2
Obec Kordíky 97634 072BB130026 Revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky Obec Kordíky, kat. územie Kordíky, parc.č. 1/2 380 381/1 381/2 387/2 Banská Bystrica 7.2
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 92901 041TT060013 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. Malé Dvorníky Dunajská Streda 4.1.6
Obec Ptičie 06741 072PO130192 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ptičie SR, Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné, Obec Ptičie Humenné 7.2
KOGE HK s.r.o. 83104 041NR060084 Priemyselný závod s logistickým centrom na účely intenzívneho pestovania potravín - Skleník A SR, okres - Levice, obec- Levice Bratislava 4.1.8
Agroenergo SK s.r.o. 83104 041NR060081 Priemyselný závod s logistickým centrom na účely intenzívneho pestovania potravín - Skleník B SR, okres - Levice, obec- Levice Bratislava 4.1.8
AGROFARMA Brvnište, s.r.o 01701 042TN080031 Bitúnok a rozrábka mäsa pre spoločnosť AGROFARMA Brvnište, s. r. o. Obec Brvnište Považská Bystrica 4.2.1B
Ing. Vladimír Očvár - PRODOLES 05342 064PO070044 Vybudovanie ubytovacieho zariadenia s orientáciou na vidiecky cestovný ruch Vysoké Tatry, k. ú. Starý Smokovec Spišská Nová Ves 6.4.1
Obec Žlkovce 92042 072TT130014 Verejné priestranstvá v obci Žlkovce Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Žlkovce, k.ú. Žlkovce, parcely 127/5, 128/4, 128/3, 109/1 Hlohovec 7.2
Obec Dolné Trhovište 92061 072TT130060 Spevnené plochy a chodníky v rámci revitalizácie obecného parku Dolné Trhovište Trnavský kraj, Okres Hlohovec, Obec Dolné Trhovište, k.ú. Dolné Trhovište, parcely 523, 524/1, 525, 650/1 Hlohovec 7.2
Obec Žitavce 95201 072NR130020 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Žitavce obec Žitavce Nitra 7.2
Obec Seľany 99127 072BB130147 Rekonštrukcia spevnených plôch centra obce Seľany Seľany Veľký Krtíš 7.2
Obec Liptovské Kľačany 03214 072ZA130041 Revitalizácia cintorína k.ú. Liptovské Kľačany, KN-C 202 Liptovský Mikuláš 7.2
Poľnohospodárske družstvo KOLTA 94133 041NR060053 Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Kolta SR, okres Nové Zámky, obec Kolta Nové Zámky 4.1.6
Obec Smrečany 03205 072ZA130065 Vybudovanie chodníka pre chodcov III etapa Smrečany Liptovský Mikuláš 7.2
VJARSPOL, s.r.o. 97213 041TN060038 Zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne pre firmu VJARSPOL, s.r.o. a zavádzanie inovatívnej technológie SR, okres: Prievidza, obec: Malinová, Poruba, Poluvsie, Pravenec, Tužina, Kľačno, Nitrianske Pravno Prievidza 4.1.8
Obec Slovenské Ďarmoty 99107 072BB130025 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Slovenské Ďarmoty Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš 7.2
Obec Seľany 99127 072BB130146 Rekonštrukcia miestnej komunikácia - Ulice k cintorínu Seľany Veľký Krtíš 7.2
EKO-JG s.r.o 98511 041BB060079 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov – EKO-JG s.r.o Stará Halič Banskobystrický 4.1.2
RASLEN, spol. s r.o. 09435 042PO080070 Investície na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RASLEN, spol. s r.o. SR, okres Vranov nad Topľou, obec Soľ Vranov nad Topľou 4.2.3B
Ing. Lajos Csóka 94621 042NR080004 Investícia do spracovateľských kapacít – Ing. Lajos Csóka Veľké Kosihy Komárno 4.2.6A
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. 06548 041PO060019 Zvýšenie konkurencieschopnosti živočíšnej výroby v Roľníckej spoločnosti "KYJOV", s.r.o. SR, VÚC Prešov, okres Stará Ľubovňa, obec Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa, Kamenica, Drienica Stará Ľubovňa 4.1.8
Alfa Bio s.r.o. 97405 042BB080030 Výstavba a modernizácia objektov výroby na spracovanie sóje spoločnosti ALFA BIO s.r.o. Banská Bystrica Banská Bystrica 4.2.5B
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo 03861 042ZA080003 Dobudovanie syrárne v Turčianskych Kľačanoch Turčianske Kľačany Martin 4.2.2A
ASPARAGUS spol. s r.o. 90873 041BA060037 Výstavba fóliovníkov na pestovanie jahôd Veľké Leváre, Malé Leváre Malacky 4.1.1
Obec Temeš 97229 072TN130036 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Temeš Prievidza 7.2
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 06501 042PO080043 Spracovanie vlastnej produkcie mlieka Hniezdne 180 Stará Ľubovňa 4.2.2B
Obec Vasiľov 02951 072ZA130063 Miestna komunikácia Vasiľov-rekonštrukcia k.ú. Vasiľov Námestovo 7.2
Obec Vrchteplá 01705 075TN140006 Vybudovanie náučného chodníka v obci Vrchteplá Obec Vrchteplá Považská Bystrica 7.5
Obec Jedľové Kostoľany 95196 072NR130100 Rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií a nové komunikácie J.K. SR, VÚC (kraj): Nitriansky, okres : Zlaté Moravce, obec: Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 7.2
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 06401 042PO080028 Rozšírenie výroby ovocných destilátov Prešovská 8, Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 4.2.6B
Obec Blesovce 95601 072NR130103 Rekonštrukcia parku v obci Blesovce Obec Blesovce, k.ú. Blesovce, par.č. 81/1, 81/2, 81/3 Topoľčany 7.2
Obec Vlachovo 04924 072KE130139 Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie v obci Vlachovo Vlachovo Rožňava 7.2
Obec Kozí Vrbovok 96241 072BB130135 Parková úprava centra obce Kozí Vrbovok Kozí Vrbovok Krupina 7.2
Obec Pavčina Lehota 03101 072ZA130052 Rekonštrukcia verejného priestranstva Obec Pavčina Lehota Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Forbasy 06501 072PO130072 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a záchytného parkoviska Katastrálne územie Forbasy Stará Ľubovňa 7.2
Obec Selce 98013 072BB130092 Výstavba MK v obci Selce Selce Poltár 7.2
Poľnohospodárske družstvo v Pribete 94655 041NR060097 Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Pribeta Obec Pribeta Komárno 4.1.2
HYDINA HOLDING, s.r.o. 03101 041PO060029 Investície do poľnohospodárskeho podniku - HYDINA HOLDING, s.r.o. Kežmarok Liptovský Mikuláš 4.1.8
Obec Dražkovce 03802 072ZA130003 Miestne komunikácie v obci Dražkovce Obec Dražkovce Martin 7.2
Obec Lekárovce 07254 072KE130070 Lekárovce – revitalizácia verejného priestranstva Lekárovce Sobrance 7.2
Obec Lekárovce 07254 072KE130069 Lekárovce – rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Lekárovce Sobrance 7.2
Obec Vyšný Kubín 02601 072ZA130028 Vyšný Kubín - Rekonštrukcia miestnych komunikácií SR, Žilinský samosprávny kraj, okres Dolný Kubín, Vyšný Kubín Dolný Kubín 7.2
Obec Reľov 05904 072PO130061 Obnova miestnych komunikácií v obci Reľov Obec Reľov Kežmarok 7.2
Obec Jablonov nad Turňou 04943 072KE130065 Revitalizácia verejného priestranstva obce Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou Rožňava 7.2
Obec Píla 98553 072BB130151 Úprava verejných priestranstiev - Píla Obec Píla Lučenec 7.2
Obec Medzibrodie nad Oravou 02601 072ZA130044 MEDZIBRODIE NAD ORAVOU. ROZŠÍRENIE VODOVODU, LOKALITA KLIN Medzibrodie nad Oravou, par. č. 921, 930, 931 Dolný Kubín 7.2
Obec Fiľakovské Kováče 98601 072BB130060 Rekonštrukcia verejných priestranstiev SR,Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Fiľakovské Kováče Lučenec 7.2
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica 03815 041ZA060002 Nákup inovatívnych strojov Žilinský kraj, okres Martin, obec Blatnica, k.ú. Blatnica Martin 4.1.6
Obec Skýcov 95185 072NR130056 SKÝCOV – rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Skýcov Zlaté Moravce 7.2
Obec Brestov 08205 072PO130064 Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov v obci Brestov Obec Brestov Prešov 7.2
Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z. 06722 192PO210016 Spoločne pre región - región pre nás Ohradzany Humenné 19.2
Obec Ňárad 93006 072TT130059 Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad Ňárad Dunajská Streda 7.2
Obec Hronské Kosihy 93527 072NR130034 Vybudovanie prístupovej komunikácie a chodníka Hronské Kosihy, KÚ Hronské Kosihy Levice 7.2
Obec Svinica 04445 072KE130095 Rekonštrukcia mosta cez Svinický potok SR, Košický kraj, okres: Košice-okolie, Obec Svinica Košice Okolie 7.2
Obec Galovany 03211 072ZA130013 Splašková kanalizácia Galovany - Rozšírenie Galovany Liptovský Mikuláš 7.2
Ďačov 08271 072PO130103 Ďačov - Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ďačov Sabinov 7.2
Obec Lukov 08605 072PO130081 Rekonštrukcia a vybudovanie chodníkov v obci Lukov Obec Lukov Bardejov 7.2
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 94620 192NR210018 Animačné aktivity MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Chotín, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Komoča, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Moča, Modrany, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom Komárno 19.2
Obec Počarová 01815 072TN130018 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Počarová Počarová, 88/2, 184, 194/1 223, 224 Považská Bystrica 7.2
obec Kameničany 01854 072TN130045 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kameničany obec Kameničany Ilava 7.2
Bretejovce 08203 072PO130154 Rozšírenie vodovodu v obci Bretejovce Obec Bretejovce Prešov 7.2
Obec Rakša 03901 072ZA130055 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakša SR, kraj - Žilinský, okres - Turčianske Teplice, obec Rakša Turčianske Teplice 7.2
Obec Čermany 95608 072NR130036 Autobusová zástavka Čermany Čermany Topoľčany 7.2
Obec Staškovce 09023 072PO130020 Rekoštrukcie miestnych komunikácií v obci Staškovce Staškovce Stropkov 7.2
Obec Pinciná 98401 072BB130091 Úprava verejného priestranstva v obci Pinciná SR, VÚC Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Obec Pinciná Lučenec 7.2
Občianske združenie Medzi riekami 07213 č. 192KE210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre OZ Medzi riekami na území 26 obcí okresu Michalovce Michalovce 19.2
Obec Jastrabá 96701 072BB130149 Rekonštrukcia miestnej a účelovej cesty Jastrabá Jastrabá Žiar nad Hronom 7.2
Obec Vieska 99102 072BB130020 Výstavba miestnych komunikácií - chodníkov v obci Vieska SR, Banskobystrický kraj, okres : Veľký Krtíš, obec Vieska Veľký Krtíš 7.2
FARKAS + spol. s r.o. 99128 042BB080088 Investície do hmotného majetku - FARKAS + spol. s r.o. Vinica Veľký Krtíš 4.2.6B
Obec Veľká nad Ipľom 98532 072BB130132 Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom Lučenec 7.2
Juraj Majovský 07501 041KE060006 Inovatívna investícia - Juraj Majovský Milhostov 121, 07501 Trebišov Trebišov 4.1.6
TATRAPEKO, a.s. 03101 042PO080006 Inovujeme v TATRAPEKU Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Svit, Liptovský Mikuláš 4.2.3B
Obec Hlboké nad Váhom 01401 072ZA130069 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, povrchová úprava asfaltovou živicou, trasa C1 Obec Hlboké nad Váhom Bytča 7.2
Miestna akčná skupina Bebrava 95701 192TN210012 Stratégia MAS Bebrava mesto: Bánovce nad Bebravou, obce: Brezolupy, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Ľutov, Otrhánky, Cimenná, Prusy, Ruskovce, Veľké Chlievany, Podlužany, Veľké Držkovce, Dežerice, Zlatníky, Pochabany, Malá Hradná, Malé Hoste, Pravotice Bánovce nad Bebravou 19.2
Obec Topoľovka 06745 072PO130052 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Topoľovka Topoľovka Humenné 7.2
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s. 03101 042ZA080029 Inovujeme v Lippeku Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dúbrava, Likavka Liptovský Mikuláš 4.2.3B
Obec Vyšná Rybnica 07241 072KE130012 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Rybnica Vyšná Rybnica Sobrance 7.2
Obec Kyselica 93030 072TT130011 Prístrešok Obec Kyselica Dunajská Streda 7.2
Obec Košarovce 09406 072PO130182 Košarovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Košarovce Humenné 7.2
Obec Horovce 02062 072TN130098 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Horovce Horovce, 532/6, 533/3, 115/4, Púchov 7.2
Obec Staškovce 09023 072PO130060 Výstavba oddychovej zóny s parkom Staškovce Stropkov 7.2
Obec Rovné 06732 072PO130252 Rovné - revitalizácia verejného priestranstva Rovné Humenné 7.2
Obec Rovné 06732 072PO130002 Rovné - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Rovné Humenné 7.2
Obec Bežovce 07253 072KE130088 Rekonštrukcia miestnej komunikácie obce Bežovce Obec Bežovce Sobrance 7.2
TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o. 06001 042PO080054 Rozšírenie výrobných kapacít výroby likérov v TATRANSKEJ LIKÉRKE s.r.o. Kežmarok, Pradiareň 40 Kežmarok 4.2.6B
Obec Brestov 06601 072PO130222 Brestov-revitalizácia verejného priestranstva Brestov Humenné 7.2
Občianske združenie MAS DOMAŠA, o.z. 09101 192PO210010 STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS DOMAŠA, o. z. Stropkov Stropkov 19.2
Partnerstvo Južného Novohradu 98601 192BB210010 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) územie MAS Lučenec 19.2
Pekáreň Bzovík, s.r.o. 96301 042BB080057 Technologické vybavenie nových priestorov Pekárne Bzovík, s.r.o. Krupina Krupina 4.2.3A
SS-GROUPE, s.r.o 98531 042BB080022 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa SS-GROUPE, s.r.o SR, Lučenec, Pleš Lučenec 4.2.1B
Obec Stožok 96212 072BB130041 Rekonštrukcia chodníkov Stožok obec Stožok Detva 7.2
SS-GROUPE, s.r.o 98531 041BB060032 Investície do hmotného majetku – SS-GROUPE, s.r.o. SR, Lučenec, Pleš Lučenec 4.1.8
Dan - Slovakia Agrar, a.s. 93201 042TT080020 Investícia do spracovateľských kapacít – Dan - Slovakia Agrar, a.s. Veľký Meder Dunajská Streda 4.2.7B
Obec Lesenice 99108 072BB130112 Rekonštrukciy miestných komunikácií - Lesenice obec Lesenice - čísla parciel: 781/1,654/1, 656/48,51,54 Veľký Krtíš 7.2
Obec Lúčina 08207 072PO130186 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lúčina obec Lúčina Prešov 7.2
Poľnohospodárske družstvo Likavka 03495 042ZA080055 Investícia do spracovateľských kapacít – Poľnohospodárske družstvo Likavka Likavka Ružomberok 4.2.1B
Dan - Slovakia Agrar, a.s. 93201 041TT060026 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Dan - Slovakia Agrar, a.s. Veľký Meder Dunajská Streda 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo Likavka 03495 042ZA080027 Investícia do spracovateľských kapacít – Poľnohospodárske družstvo Likavka Martinček Považská Bystrica 4.2.2B
Frtus Winery, s.r.o. 93405 042NR080086 Technológia FRTUS WINERY Levice Levice 4.2.6A
ZARA-S, s.r.o. 94001 042NR080090 Sklad ovocia Nové Zámky Nové Zámky 4.2.7B
Janka Balušíková 01816 042TN080011 Inovatívna technológia spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov – Janka Balušíková Domaniža Považská Bystrica 4.2.2A
ROTAX ENERGO s.r.o 06601 041PO060016 Zlepšenie hospodárskeho výkonu živočíšnej výroby ROTAX ENERGO s.r.o Hankovce Zbudský Rokytov Humenné 4.1.8
Obec Veľké Dvorany 95601 072NR130039 Rekonštrukcia mosta v obci Veľké Dvorany Obec Veľké Dvorany, k.ú. Veľké Dvorany, parc.č. 25/1 Topoľčany 7.2
Obec Sopkovce 06722 072PO130176 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sopkovce Sopkovce Humenné 7.2
Obec Otrhánky 95655 072TN130059 Oplotenie cintorína v obci Otrhánky SR, Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Otrhánky Bánovce nad Bebravou 7.2
Obec Poloma 08273 072PO130213 „Poloma – Rekonštrukcia existujúceho odvodňovacieho kanála“ Poloma Sabinov 7.2
Obec Malý Cetín 95107 072NR130081 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malý Cetín obec Malý Cetín, KÚ Malý Cetín Nitra 7.2
Obec Hlboké 90631 072TT130003 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hlboké SR, Trnavský, okres Senica, obec Hlboké Senica 7.2
Obec Mierovo 93041 072TT130044 Rekonštrukcia komunikácii v obci Mierovo Mierovo Dunajská Streda 7.2
Svojpomocné družstvo - jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Hriňovej 96205 041BB060104 Modernizácia skladovania krmovín SR, okres: Detva, obec: Hriňová Detva 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ 90082 041BA060005 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických hnojív a ostatných substrátov Poľnohospodárskeho družstva BLATNÉ Blatné Senec 4.1.6
Ildikó Kossárová ILKO 93005 064TT070009 Investícia do výstavby ubytovacieho zariadenia - Gabčíkovo Gabčíkovo Dunajská Streda 6.4.1
PICKLES s.r.o. 93028 042TT080031 Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PICKLES s.r.o. pomocou výstavby skladu kvasenej zeleniny a nákupom chladiarenského auta Okoč Dunajská Streda 4.2.4B
FATIMEX, s.r.o. 01001 041ZA060033 Investície do živočíšnej výroby spoločnosti FATIMEX s.r.o. Fačkov Čičmany Žilina 4.1.2
KROK, spol. s r.o. 92701 042NR080036 Sklad so sušičkou zrnín Vlčany Šaľa 4.2.7B
Obec Mníšek nad Popradom 06522 072PO130011 Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa 7.2
Ing. Marian Mráz 93601 041NR060024 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Ing. Marian Mráz Šahy - Tešmak Levice 4.1.6
Obec Vyšná Boca 03234 072ZA130082 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy SR, VUC (kraj): Žilinský, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 7.2
Obec Ťapešovo 02951 072ZA130043 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií k.ú. Ťapešovo Námestovo 7.2
Obec Hajná Nová Ves 95603 072NR130007 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ HAJNÁ NOVÁ VES Obec Hajná nová Ves, par. č. 131, 58/1, 52/2, 336/18, 357, 358/1 Topoľčany 7.2
MONAGRO, s.r.o. 98401 042BB080063 Investície do hmotného majetku – MONAGRO, s.r.o. Obec Vinica Lučenec 4.2.6B
obec Malý Lapáš 95104 072NR130006 Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Cesta č. 1 v obci Malý Lapáš obec Malý Lapáš, KÚ Malý Lapáš Nitra 7.2
Poľnohospodárske družstvo Paňovce 04471 041KE060035 Obnova strojov na chemickú ochranu rastlín Paňovce Košice-okolie 4.1.6
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY 08253 192PO210007 „Naše TRI PRÚTY“ Abranovce, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Kendice, Ličartovce, Ľubovec, Petrovany, Záborské Prešov 19.2
Obec Milpoš 08271 072PO130099 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a úprava verejných priestranstiev obci Milpoš Milpoš Sabinov 7.2
Obec Milpoš 08271 072PO130096 Rekonštrukcia MK „Na hornom konci“ Milpoš Sabinov 7.2
PD Popudinské Močidľany, družstvo 90861 041TT060035 Obstaranie inovatívnych technológií Trnavský kraj, okres Skalica, obec Popudinské Močidľany, k.ú. Močidľany, Popudiny, obec a k.ú. Trnovec, obec a k.ú. Prietržka, obec a Skalica 4.1.6
TATRAPRIM s.r.o. 05972 042PO080042 Rozšírenie výrobnej kapacity- TATRAPRIM s.r.o. Vrbov 344, 05972 Kežmarok 4.2.4A
Obec Maťovské Vojkovce 07901 072KE130123 Revitalizácia obce Maťovské Vojkovce SO 05-Dláždenie ľavostrannej priekopy ulica Hlavná SR, Košický kraj, okres:Michalovce, Obec Maťovské Vojkovce Michalovce 7.2
PREZIOSI, s. r. o. 81101 ZA02617 Investície do technologického vybavenia spoločnosti Preziosi s. r. o. Ivachnová Bratislava 4.2.2A
Obec Bžany 09033 072PO130149 Rekonštrukcia komunikácií Bžany SR, Prešovský kraj, okres: Stropkov, obec: Bžany Stropkov 7.2
Dobo-Jeník Ľubomír, Ing 07253 041KE060003 Samochodný postrekovač Bežovce Lekárovce Vysoká n/Uhom Sobrance 4.1.6
VVD – Vinohradnícko vinárske družstvo 94131 042NR080089 NOVOSTAVBA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY A TECHNOLÓGIA Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.2.6B
obec Nevidzany 95162 072NR130110 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa- Hlavná ul.časť 1. a 2. obec Nevidzany, KÚ Nevidzany Zlaté Moravce 7.2
Obec Horné Štitáre 95603 072NR130085 Rekonštrukcia miestnej komunikácie par. č.390/35 a 390/93 Obec Horné Štitáre, k.ú. Horné Štitáre, par.č. 390/35, 390/93 Topoľčany 7.2
Obec Horné Štitáre 95603 072NR130084 Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade, Horné Štitáre Obec Horné Štitáre, k.ú. Horné Štitáre, par.č. 387/18, 387/102 Topoľčany 7.2
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva 09421 192PO210002 Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou Benkovce, Ďapalovce, Dlhé Klčovo, Hencovce, Holčíkovce, Kladzany, Kučín, Kvakovce, Majerovce, Malá Domaša, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Poša, Sedliská, Slovenská Kajňa, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vyšný Ka Vranov nad Topľou 19.2
Obec Šalgovce 95606 072NR130090 Obnova miestnej komunikácie v Obci Šalgovce Obec Šalgovce, k.ú. Šalgovce, par. č. 727/2, 728 Topoľčany 7.2
Banskobystrický geomontánny park 97613 192BB210008 Banskobystrický geopark Baláže, Brusno, Dolný Harmanec, Dúbravica, Hiadeľ, Kordíky, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Oravce, Pohronský Bukovec, Podkonice, Poniky, Povrazník, Riečka, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Turecká Banská Bystrica 19.2
MAS - Dvory a okolie 94131 192NR210008 Stratégia miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan Nové Zámky 19.2
Malodunajsko 90045 192BA210003 Stratégia CLLD MAS MALODUNAJSKO 2014 - 2020 Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Réca, Tomášov, Tureň, Vlky, Zálesie Senec 19.2
SEKČOV – TOPĽA 08641 192PO210008 Stratégia miestneho rozvoja SEKČOV – TOPĽA Abrahámovce, Bartošovce, Buclovany, Fričkovce, Hankovce, Harhaj, Hertník, Hervartov, Janovce, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Lopúchov, Lukavica, Nižná Voľa, Oľšavce, Osikov, Raslavice, Rešov, Richvald, Stuľany, Šiba, Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kr Bardejov 19.2
Obec Šalgovce 95606 072NR130098 Vytvorenie oddychovej zóny v obci Šalgovce Obec Šalgovce, k.ú. Šalgovce, par. č. 116/2, 729/4, 727/2 Topoľčany 7.2
obec Kapince 95124 072130053 Výstavba chodníka v obci Kapince obec Kapince, KÚ Kapince Nitra 7.2
Miestna akčná skupina Horný Liptov 03301 192ZA210013 Stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2020 (stratégia CLLD) Beňadiková, Hybe, Jakubovany, Jamník, Konská, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, LIptovský Ján, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Malužiná, Nižná Boca Podtureň, Pribylina, Smrečany, Uhorská Ves, Vavrišovo, Važec, Veter Liptovský Mikuláš 19.2
Agroprameň 93037 192TT210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 2014 – 2020 Agroprameň Blahová, Blatná na Ostrove, Holice, Horná Potôň, Lehnice, Macov, Mierovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Potônske Lúky, Rohovce, Trnávka, Veľká Paka, Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 19.2
Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport 92583 192NR210016 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Dolné Považie Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Selice a Tvrdošovce Šaľa 19.2
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. 07254 192KE210005 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom územie MAS Zemplán pod Vihorlatom, o.z. - všetky obce okresu Sobrance a obce Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom Sobrance 19.2
Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce 02201 192ZA210004/A Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou - OZ Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Olešná, Podvysoká, Raková, Staškov, Zákopčie Čadca 19.2
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 91305 192TN210005/A Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno - súkromného partnerstva Adamovské Kochanovce, Drietoma, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie Trenčín 19.2
„Mikroregión Hurbanovo“ 94657 192NR210009 „Mikroregión Hurbanovo“ Hurbanovo, Svätý Peter, Nesvady, Imeľ, Bajč, Martovce, Mudroňovo Komárno 19.2
Holeška 92208 192TT210005/A Stratégia miestneho rozvoja CLLD - Občianske združenie HOLEŠKA Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veselé, Veľké Kostoľany Piešťany 19.2
MAS Podunajsko, o.z. 93010 192TT210006 MAS Podunajsko, o.z. Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap, Veľký Meder Dunajská Streda 19.2
Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské 96301 192BB210019 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivské územie MAS Krupina 19.2
Obec Liptovské Matiašovce 03223 072ZA130048 Výstavba miestnej komunikácie Liptovské Matiašovce Liptovský Mikuláš 7.2
obec Hurbanova Ves 90301 072BA130005 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hurbanova Ves obec Hurbanova Ves, KÚ Hurbanova Ves Senec 7.2
AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica 06545 042PO080016 Inovácia balenia v spoločnosti AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica Plavnica okres Stará Ľubovňa kú Šambron Stará Ľubovňa 4.2.7A
Pavol Paluba 06534 064PO070019 Rekonštrukcia a modernizácia nevyužívaného objektu na ubytovacie zariadenie Nová Kelča Stará Lubovňa 6.4.1
LÚČNICA, spol. s r.o. 95188 041NR060240 Investície do špeciálne rastlinnej výroby spoločnosti LÚČNICA, spol. s r.o. Lúčnica nad Žitavou Nitra 4.1.1
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. 04411 192KE210007 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z." územie MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. Košice - okolie 19.2
Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z. 04481 192KE210018 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z." územie MAS HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z. Košice - okolie 19.2
Poľnohospodárske družstvo Močenok 95131 041NR060011 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – PD Močenok Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Cabaj - Čápor, Jarok, Báb, Šaľa, Pata Šaľa 4.1.6
Jozef Krchňavý 95501 041NR060191 Nákup mechanizácie pre produkciu zeleniny Ludanice, Mýtna Nová Ves Topoľčany 4.1.1
Július Borbás - SHR 98004 041BB060095 Investícia do technologického vybavenia SHR Július Borbás Gemerské Dechtáre Hostice Šimonovce Drňa Rimavská Sobota 4.1.2
Scandic, s.r.o. 93201 064TT070043 Investícia do rozvoja nepoľnohospodárskych činností - Scandic, s.r.o. Veľký Meder Dunajská Streda 6.4.1
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce – Ratkovce 92042 041TT060086 Zvýšenie efektivity živočíšnej výroby Ratkovce Hlohovec 4.1.2
obec Nevidzany 95162 072NR130115 Rekonštrukcia a rozšírenie spevnenej plochy Nevidzany obec Nevidzany, KÚ Nevidzany Zlaté Moravce 7.2
BARTOŠ Pavol, s.r.o. 02951 042ZA080011 Investícia do spracovateľských kapacít – BARTOŠ Pavol, s.r.o. Lokca Námestovo 4.2.1B
Juraj Zápražný 90201 042BA080026 Investícia do spracovateľských kapacít – Juraj Zápražný Vinosady Pezinok 4.2.6B
Pavol Timko AGROTIM - ÚPOR 07616 042KE080014 Investícia do spracovateľských kapacít – Pavol Timko AGROTIM-ÚPOR Zemplínska Nová Ves - Zemplínsky Klečenov Trebišov 4.2.7A
Poľnohospodárske družstvo Podolie 91622 041TN060023 Zlepšenie hospodárskeho výkonu RV a ŽV v PD Podolie SR, okres Nové Mesto nad Váhom, obec: Podolie, Očkov, Částkovce, Pobedím, Vaďovce,Kostolné, Krajné, Višňové, Hrachovište Nové Mesto nad Váhom 4.1.8
OBEC ČECHY 94132 072NR130003 "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Čechy" Obec Čechy, SR Nové Zámky 7.2
Milan Tomašura 07301 041KE060028 Nákup závesnej sejačky na sejbu hustosiatych obilnín, repky, strukovín, sóje a iných semien s prihnojovaním. Baškovce, Porostov, Sobrance Sobrance 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín 02601 041ZA060004 Zavádzanie inovatívnych technologií presnej aplikácie v PD Dolný Kubín Bziny Dolný Kubín 4.1.6
AGRO-RACIO s.r.o. 03101 041ZA060011 Investície do poľnohospodárskeho podniku AGRORACIO s.r.o. SR, okres - Liptovský Mikuláš, obec - Galovany, Ľubeľa, Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.1.8
TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. 92583 041NR060138 „Nákup strojovej techniky do ovocného sadu – TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o.“ Žihárec Šaľa 4.1.1
P & T, verejná obchodná spoločnosť 01001 041ZA060037 Investície do technológie živočíšnej výroby spoločnosti P & T Fačkov Žilina 4.1.2
THYMOS, spol. s r. o. 05952 042PO080003 Modernizácia a obstaranie technologického vybavenia - THYMOS, spol. s r. o. SR, okres Kežmarok, obec Veľká Lomnica Kežmarok 4.2.4B
AT AGROCES, spol. s r.o. 04471 041KE060011 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Košice - okolie, obec Cestice, Janík, Buzica, Veľká Ida, Komárovce Košice-okolie 4.1.6
Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z. 07615 192KE210008 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z." územia MAS ROŇAVA, o.z. Trebišov 19.2
Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z. 04445 192KE210006 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z." územie MAS OLŠAVA - TORYSA, o.z. Košice - okolie 19.2
Miestna akčná skupina Bodva 04501 192KE210015 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina Bodva" územie MAS Bodva Košice - okolie 19.2
Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z. 07605 192KE210014 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z." územie MAS TOKAJ - ROVINA, o.z. Trebišov 19.2
Poľnohospodárske družstvo Neverice 95172 041NR060088 Podpora investícií do poľnohospodárskeho družstva Neverice Sľažany, Jelenec, Neverice, Ladice, Velčice Zlaté Moravce 4.1.8
Obec Osikov 08642 072PO130198 Výstavba vodovodu v obci Osikov Osikov Bardejov 7.2
MÁNYA, spol. s.r.o. 94354 042NR080009 Zvýšenie efektívnosti spracovateľského procesu a kvality produktov prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií a energetických úspor. Svodín Nové Zámky 4.2.5B
ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 94131 042NR080073 Nákup aseptického monobloku v rámci podopatrenia 4.2.4. Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.2.4A
Obec Osuské 90612 072TT130080 Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské,ul.E.Lehockého,úsek A,úsek B SR,Trnavský kraj,okres Senica , obec Osuské Senica 7.2
ROD Skalica, a.s. 90901 042TT080017 Technológia spracovania hrozna a výroby vína Mokrý Háj Skalica 4.2.6A
Obec Lúčnica nad Žitavou 95188 072NR130017 Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty III/1650, Lúčnica nad Žitavou Obec Lúčnica nad Žitavou, k.ú. Lúčnica nad Žitavou, par.č. 315 Nitra 7.2
TRITICUM s.r.o. 95201 041NR060010 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov - TRITICUM s.r.o. Vráble Nitra 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Šípkové, družstvo 92203 Č.042TT080027 Zariadenie pivnice SR, okres Piešťany, obec Šípkové Piešťany 4.2.6A
K.LANG, spol. s r.o. 92901 041TT060007 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - K.LANG, spol. s r.o. Čófta Dunajská Streda 4.1.6
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060015 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Kežmarok, obce: Spišská Belá, Podhorany, Bušovce, Holumnica, Toporec, Jurské, Slovenská Ves Kežmarok 4.1.6
J.F.A. Invest, s.r.o. 93101 042TT080058 Technológia spracovania hrozna a výroby vína Skalica, vinohradnícka časť Zlodejovce Dunajská Streda 4.2.6A
Ladislav Priam 07683 041KE060170 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – skladovacie kapacity SHR PRIAM SR, okres: Trebišov, obec: Svätuše Trebišov 4.1.5
MOKAS, a.s. 99106 042BB080049 Rozšírenie prevádzky na spracovanie hrozna a výrobu vína novostavbou skladu a hygienického zázemia. Selešťany Veľký Krtíš 4.2.6B
FISH&AGRO farma, s.r.o. 02061 042TN080025 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa FISH&AGRO farma, s.r.o. Púchov Púchov 4.2.1A
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 96533 041NR060031 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - PD v Chynoranoch Rajčany, Krušovce, Chynorany Topoľčany 4.1.8
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny 92041 042TT080003 Obstaranie úžitkového automobilu s transportným chladiarenským zariadením a chladiarenským vyizolovaním ložného priestoru Leopoldov Hlohovec 4.2.1A
SVAMAN spol. s r.o. 90701 042TN080037 Modernizácia technologického vybavenia podniku Myjava Myjava 4.2.1B
Poľnohospodárske družstvo “Radošinka“ 95607 041NR060051 Zlepšenie hospodárskeho výkonu PD „Radošinka“ Radošina Veľké Ripňany Malé Ripňany Biskupová Behynce Lužany Nemčice Topoľčany Bojná Kuzmice Horné Obdokovce Obsolovce Kapince Výčapky Topoľčany 4.1.8
SLOVEXA PD - Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným 08212 041PO060068 Stavebné úpravy ovčína - CHMEĽOV Prešovský kraj, okres Prešov, obec Chmeľov, k.ú. Chmeľov, p.č. 1440/19, 1440/25 Prešov 4.1.2
TORNO, s.r.o. 85101 041PO060200 Vybudovanie zimoviska pre HD Vyšný Tvarožec Bardejov 4.1.2
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 95135 042NR080045 Modernizácia a prestavba porážky hydiny Veľké Zálužie Nitra 4.2.1B
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 01701 042TN080008 Investícia do spracovateľských kapacít – EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Ďurďové Považská Bystrica 4.2.1B
GAMOTA JR s.r.o. 82102 042BB080019 Technológia inovatívneho spracovania sóje Malé Straciny okres Veľký Krtíš Bratislava 4.2.5B
Top-Farm, spol.s.r.o. 92592 042TT080012 Rozšírenie kapacity existujúceho podniku obstaraním úžitkových dodávkových automobilov s chladiarenskou nadstavbou SR, kraj Trnavský, okres Galanta, obec Topoľnica Galanta 4.2.1A
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT 90871 041TT060180 Modernizácia strojno-technologických liniek v zeleninárstve Sekule, Moravský Svätý Ján Senica 4.1.1
GASTRO SK, s.r.o. 96501 Č. 042BB080009 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti GASTRO SK, s.r.o. SR, okres Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 4.2.4A
CUKÁREŇ EMILI, s.r.o 97217 041TN080012 CUKRÁREŇ EMILI - inovácie 21. storočia v cukrárenskom priemysle Kanianka Prievidza 4.2.3A
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 041BB060169 Investície do živočíšnej výroby KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.1.2
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 05919 041PO060010 Investície do modernizácie technologického vybavenia v spoločnosti Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. SR, okres Poprad, obec - Vikartovce Poprad 4.1.6
AGROVINOL, spol. s r.o. 95106 042NR080016 Investície do hmotného majetku - AGROVINOL, spol. s r.o. SR, okres Nitra, obec Vinodol Nitra 4.2.6A
NAVI, spol. s r.o. 97101 041TN060017 Hydinárska farma v Chalmovej – výstavba chovných hál Čereňany Prievidza 4.1.8
Roľnícke družstvo Voľa 07221 041KE060162 Pozberová úprava komodít v súvislosti so ŽV a špecializovanou RV Voľa, Naciná Ves, Pusté Čemerné, Strážske Michalovce 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici 05934 041PO060006 Obstaranie strojov na variabilnú aplikáciu hnojív pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici Spišská Teplica, Poprad Poprad 4.1.6
Tatranská mliekareň a.s. 06001 042PO080010 Modernizácia mliekarenských technológii v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s Kraj Prešovský, okres Kežmarok, kataster Kežmarok, ulica Nad traťou 26, parcelné čísla 2338/1, 2336/25 Kežmarok 4.2.2B
Biofarma Turie a.s. 01009 041ZA060029 SO 07 Novostavba maštale I. etapa Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo 03835 041ZA060069 Modernizácia kravína K100 – spevnené plochy/výbehy/, stroje pre ŽV a výrobu krmovín Kláštor pod Znievom Lazany Slovany Ležiachov Trnovo Trebostovo Benice Príbovce Košťany nad Turcom Turčiansky Peter Valča Martin 4.1.2
Zámocké vinárstvo, s.r.o. 90201 042BA080027 Zámocké vinárstvo Pezinok Pezinok 4.2.6B
AGROMAN, s.r.o. 07252 041KE060008 Variabilná aplikácia hnojív v AGROMAN, s.r.o. Tašuľa Bežovce Jenkovce Kristy Sobrance 4.1.6
GALAGRO, s.r.o. 82109 042TT080071 Výstavba haly na výrobu potravinových doplnkov Galanta Bratislava II 4.2.3B
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Bíňovce 91907 041TT060064 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s presnou aplikáciou v PVOD Bíňovce BíňovceTrstín Smolenice Dolná Krupá Trnava 4.1.6
Poľnonákup Galanta a.s. 92601 042TT080067 Investície do hmotného majetku Polnonákup Galanta a.s. Galanta Galanta 4.2.6B
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany 92207 041TT060004 Zavádzanie inovatívnych technológií do strojového vybavenia PDP Veľké Kostoľany Veľké Kostoľany Piešťany 4.1.6
Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z. 05361 192KE210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z." územie MAS SĽUBICA, o.z. Spišská Nová Ves, Gelnica 19.2
Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov 91338 041TN060066 Modernizácia ustajnenia ošípaných a zakúpenie techniky Opatovce, Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčín Trenčín 4.1.2
MA-JA Slovakia s.r.o. 94657 042NR080032 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti MA-JA Slovakia,s.r.o. Nitriansky kraj,okres Komárno,obec Svätý Peter, Široká 27 Komárno 4.2.3A
Miestna akčná skupina Hnilec, o.z. 05501 192KE210003 Stratégia CLLD územia MAS HNILEC úzmie MAS HNILEC Gelnica 19.2
Družstvo SILICKÁ PLANINA 04952 041KE060094 Zvýšenie hospodárskeho výkonu Družstva SILICKÁ PLANINA investíciami v chove oviec SR, okres Rožňava, obec Silica Rožňava 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 94617 042NR080024 Modernizácia mlyna PD Sokolce Sokolce Komárno 4.2.3A
Common Comity, s.r.o. 07101 064BA070002 Rekonštrukcia a nadstavba objektu na ubytovacie zariadenie a welnes Malacky Michalovce 6.4.1
Pigagro, s.r.o. 93575 041NR060111 Novostavba výkrmňe ošípaných SR, okres: Nové Zámky, obec: Bruty Levice 4.1.2
KORA Slovakia s.r.o. 84103 064ZA070096 Vybudovanie novej sedačkovej lakovky v stredisku ORAVA SNOW SR, okres Námestovo, obec Oravská Lesná Bratislava 6.4.1
Virex s.r.o. 94651 042NR080099 Rekonštrukcia priestorov slúžiacich na spracovanie hrozna a výrobu vína - Virex s.r.o. Bajč Komárno 4.2.6B
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron 97669 192BB210015 Stratégia CLLD Verejno-súkromné partnerstvo Horehron SR, okres Brezno Brezno 19.2
ZSOLT KALAŚ 98252 041BB060133 nákup strojov do živočíšnej VýROBY Vyšné Valice Rimavská Sobota 4.1.2
Miloj Spiš, o.z. 05201 192KE210016 Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2017 - 2023 (2025) Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Mlynky, Matejovce n/Hornádom, Markušovce, Odorín, Olcnava, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Tomášovce, Tepl Spišská Nová Ves 19.2
Hontianske Poiplie 99128 192BB210021 Stratégia miestneho rozvoja - Hontianske Poiplie okres Veľký Krtíš Veľký Krtíš 19.2
z - Klas, spol. s r.o. 05201 042KE080001 Inovácia technológií v pekárni z – Klas Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Obec Spišská Nová Ves, k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú 1954/1, 1954/2 Spišská Nová Ves 4.2.3A
NESPA, s.r.o. 97213 042TN080014 Inovácia výrobného procesu NESPA s.r.o. SR,okres Prievidza ,obec Malinová Prievidza 4.2.3A
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 96266 064BB070045 Diverzifikácia činnosti SR, okres Krupina Krupina 6.4.2
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 06545 042PO080016 Inovácia balienia v spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica Kraj Prešovský, okres Stará Ľubovňa, Obec Plavnica, k.ú Šambron, p.č.39/4 Stará Ľubovňa 4.2.7A
Jozef Pastorek 94701 041NR060247 Investície do technológie na pestovanie zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.1
Ľuboš Pastorek 94701 041NR060178 Modernizácia technológie pozberovej úpravy zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.5
Občianske združenie Naše Jadro 91930 192TT210003 Stratégia CLLD Občianskeho združenia Naše Jadro Ratkovce, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Radošovce, Trakovice, Malženice, Dolné Dubové, Špačince Trnava 19.2
OZ " Partnerstvo pre MAS Turiec" 03841 192ZA210001 Spoločne za rozvoj Turca Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, KOšťany nad Turcom, Laskár-Valentová, Ležiachov, mesto Martin, Necpaly, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Valča, Vrícko, Záborie, Žabokreky Martin 19.2
Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce 07263 041KE060002 Investícia do inovatívnej technológie v PD Vinohrady Choňkovce SR, okres Sobrance, obec: Choňkovce, Koňuš, Hlivištia, Baškovce, Horňa, Sobrance, Ruskovce, Tibava, Vojnatina, Záhor, Nižné Nemecké, Bežovce, Tašuľa, Jenkovce Sobrance 4.1.6
Pivnica Radošina s.r.o. 91701 041NR060067 Investícia do nového strojového vybavenia - Pivnica Radošina Radošina Trnava 4.1.8
Miestna akčná skupina Inovec 91311 192TN210006 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Inovec Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Veľké Bierovce Trenčiansky 19.2
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 91451 192TN210011 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba, Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Žitná – Radiša, Uhrovské Podhradie, Omastiná, Kšinná, Miezgovce, Horné Naštice Trenčiansky 19.2
Pekáreň-ORTEK s.r.o. 05951 042PO080036 Obstaranie nových inovatívnych pekárenských technológií na zvýšenie efektívnosti výrobného procesu Pekárne – ORTEK s.r.o. Poprad-Matejovce, Lidická 1621/35 Poprad 4.2.3A
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 07214 041KE060010 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.1.6
Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. 90848 192TT210004 Tvoríme spoločne tvár nášho územia okres Skalica, obec Smolinské Skalica 19.2
Občianske združenie Poniklec - Váh 92062 192TT210007 Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh Vinohrady nad Váhom Bojničky Dvorníky Dolné Otrokovce Dolné Trhovište Dolné Zelenice Horné Otrokovce Horné Zelenice Kľačany Merašice Pastuchov Sasinkovo Siladice Tekolďany Tepličky Hlohovec 19.2
Namex , s.r.o. 94701 042NR080019 Rozšírenie a modernizácia výrobných kapacít spoločnosti NAMEX,s.r.o. Namex,s.r.o., Gaštanová 6, 947 01 Hurbanovo Komárno 4.2.3A
Miestna akčná skupina 11 PLUS 91942 192TT210008 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny MAS 11 PLUS Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Úľany, Slovenská Nová Ves, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč Trnava 19.2
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 90701 192TN210002 Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina na roky 2015-2022 územie Kopaničiarsky región - MAS Myjava 19.2
Miestna akčná skupina TOPOĽA, o. z. 08701 192PO210021 „MAS TOPOĽA – meníme sny na skutočnosť“ Brezov, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lascov, Lúčka, Lužany pri Topli, Marhaň, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Železník, Želmanovce Svidník 19.2
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer 98045 192BB210005 Stratégia CLLD VSP Južný Gemer VSP Južný Gemer Rimavská Sobota 19.2
Nová Bodva, družstvo 04402 041KE060078 Zvýšenie konkurencieschopnosti-Nová Bodva, družstvo-modernizáciou farmy dojníc Turnianska Nová Ves Košice okolie 4.1.2
Mikroregión TRÍBEČSKO 95193 192NR210002 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Mikroregiónu Tríbečsko územie MAS Zlaté Moravce 19.2
Miestna akčná skupina Biela Orava 02963 192ZA210007 Spoločne za rozvoj najsevernejšieho regiónu Slovenska Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Námestovo, Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé, Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť, Oravská Lesná, Ťapešovo, Lokca, Vasiľov, Babín Námestovo 19.2
Občianske združenie Podhoran 90635 192TT210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran Obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Hlboké Senica 19.2
MAS Gemer - Rožňava 04801 192KE210004 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer - Rožňava územie MAS Gemer - Rožňava, 14 obcí Rožňava 19.2
Občianske združenie ŽIBRICA 95101 192NR210017 Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023 územie MAS ŽIBRICA Nitra 19.2
Biofarma Turie a.s. 01009 064ZA070001 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - Zmena stavby pred dokončením - Prestavba nevyužívaného podkrovného priestoru na ubytovanie Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 6.4.1
Miestna akčná skupina Bystrická dolina 02302 192ZA210003 Spoločnou cestou k rozvoju nášho atraktívneho regiónu! Klubina, Zborov nad Bystricou, Dunajov, Nová Bystrica, Oščadnica, Krásno nad Kysucou, Radôstka, Stará Bystrica Čadca 19.2
Zonal, s.r.o. 94901 064NR070008 Obstaranie obytných automobilov a karavanov v spoločnosti ZONAL s.r.o. Nitra Nitra 6.4.2
Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo 96241 192BB210014 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Hontiansko-Novohradské partnerstvo Bzovík Krupina 19.2
Miestna akčná skupina Terchovská dolina 01303 192ZA210002 Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny Členské obce MAS (Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička Nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá) Žilina 19.2
Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z. 97271 192TN210003 SPOLOČNÝ PRIESTOR, SPOLOČNÝ ŽIVOT, SPOLOČNÁ CESTA Bystričany Čereňany Diviacka Nová Ves Diviaky nad Nitricou Dolné Vestenice Horná Ves Horné Vestenice Kamenec pod Vtáčnikom Nitrianske Sučany Nitrica Nováky Oslany Podhradie Radobica Zemianske Kostoľany Prievidza 19.2
Biofarma Turie a.s. 01009 042ZA080051 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - výstavba skladovacích priestorov - časť B a prestavba nevyužívaného podkrovia na kancelárie v časti A SR, Žilina, Turie Žilina 4.2.1B
Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie 98002 192BB210013 Integrovaná stratégia rozvoja územia miestnej akčnej skupiny Cerovina Belín, Blhovce, Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva , Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Jesenské, Jestice, Konrádovce, Nová Bašta, Pavlovce, Petrovce, Rimavské Janovce, Stará Bašta, Studená, Súto Rimavská Sobota 19.2
Miestna akčná skupina BODROG,o.z. 07636 192KE210010 Stratégia CLLD MAS BODROG, o.z. Klin nad Bodrogom, Malý Horeš,Malý Kamenec, Pribeník,Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec Trebišov 19.2
Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z. 07204 192KE210011 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou – Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z. na území MAS: Tušice,Tušická Nová Ves, Horovce, Moravany, Rakovec nad Ondavou,Trhovište,Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce Michalovce 19.2
Miestna akčná skupina Rajecká dolina 01501 192ZA210005 Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť. Rajecká dolina Žilina 19.2
Premier Travel, s.r.o. 94501 064NR070018 Podnikateľský inkubátor Komárno Komárno 6.4.2
Občianske združenie KRAS 04911 192KE210017 Stratégia CLLD pre územie MAS KRAS Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec Rožňava 19.2
MAS „Horný Šariš – Minčol“ 06541 192PO210022 Stratégia CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“ Čirč, Ďurková, Hromoš, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Šambron, Šarišské Jastrabie, Vislanka Stará Ľubovňa 19.2
MAS ŠAFRÁN 08214 192PO210005 "Rozvoj Šafránu - Naša priorita" Čelovce, Chmeľov, Chmeľovec, Demjata, Fulianka, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Tulčík, Vyšná Šebastová a Zlatá Baňa Prešov 19.2
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie 95844 192TN210008 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie MAS Stredné Ponitrie, okres Partizánske, Trenčiansky kraj Partizánske 19.2
Pro Tatry, o. z. 05952 192PO210013 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o. z. Stará Lesná Kežmarok 19.2
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060087 Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy Podhorany Kežmarok 4.1.2
MAS Orava, o.z. 02743 192ZA210010 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou regiónu Oravy Územie MAS Orava, o.z. - obce okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín Dolný Kubín 19.2
Naše Považie 01701 192TN210004 Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie Púchov, Beluša, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dohňany, Dolná Breznica, Dolná Mariková, Dolné Kočkovce, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Breznica, Horná Mariková, Horný Lieskov, Horovce, Jasenica, Klieština, Kostolec, Kvašov, Lazy pod Mak Púchov 19.2
Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA 95115 192NR210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny CEDRON - NITRAVA Územie MAS CEDRON - NITRAVA Nitra 19.2
VITIS 95135 192NR210006 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou VITIS územie MAS VITIS Nitra, Šaľa 19.2
Občianske združenie Žiarska kotlina 96501 192BB210018 Žiarska kotlina – jedna veľká rodina Okres Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 19.2
Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie 07222 192KE210002 Spolu za zdravé, ekonomicky silné a atraktívne územie spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína. Slovenská republika Michalovce 19.2
Občianske združenie Dukla 09002 192PO210009 Kraj pod Duklou – územie s perspektívou Belejovce Beňadikovce Bodružal Cernina Cigla Dlhoňa Dobroslava Dubová Havranec Hrabovčík Hunkovce Hutka Jedlinka Jurkova Voľa Kapišová Kečkovce Korejovce Krajná Bystrá Krajná Poľana Krajná Porúbka Krajné Čierno Kr Svidník 19.2
MAS RUDOHORIE, o.z. 04421 192KE210009 Integrovaný a inovatívny rozvoj územia MAS RUDOHORIE,o. z. Na území MAS- Baška,Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Malá Ida, Medzev, Nižný Klátov, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá Idka Košice-okolie 19.2
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 03474 041ZA060122 Stavebné úpravy objektov živočíšnej výroby – PD Liptovské Revúce Liptovské Revúce Ružomberok 4.1.2
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. 07801 192KE210013 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou v Sečovskom regióne Územie MAS- Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky,Kravany, Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov, Zbehňov, Zemplínska Teplica Trebšov 19.2
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z. 08301 192PO210019 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia - to je Sabinovsko" územie MAS - Sabinov, Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Jakovany, Ľutina, Olejníkov Sabinov 19.2
Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO 06511 192PO210015 Región kde pramení spoločná sila Okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 19.2
MAS HORNOHRAD 98526 192BB210003 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020 Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Hradište, Ozdín, České Brezovo, Mládzovo, Breznička, Kalinovo Poltár 19.2
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ 06501 192PO210001 Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Jarabina, Kamienka, Lacková, Litmanová, Nižné Ružbachy, Podolínec, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 19.2
Tatry - Pieniny LAG 06101 192PO210011 Od Tatier k Dunajcu Tatranská Javorina, Ždiar, Bušovce, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Jurské, Krížová Ves, Lechnica, Lendak, Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Podhorany, Rakúsy, Reľov, Slovenská Ves, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Fra Kežmarok 19.2
Miestna akčná skupina STRÁŽE 08267 192PO210026 S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja - Á-trium Ž-ivota a E-nergie územie MAS STRÁŽE Prešov 19.2
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 06901 192PO210014 Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja pre územie MAS Pod Vihorlatom Sninský a Humenský okres Snina 19.2
Podpoľanie 96212 192BB210016 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + územie MAS Podpoľanie Detva 19.2
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 05973 192PO210020 SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti územie MAS Spiš Kežmarok 19.2
OZ RADOŠINKA 95601 192NR210010 Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Šurianky, Hruboňovo, Nové Sady, Čab, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Rado Topoľčany 19.2
SNED,s.r.o. 96265 064BB070102 Výstavba agroturistického zariadenia Hontianske Nemce Krupina 6.4.1
Občianske združenie Tekov-Hont 93587 192NR210015 Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont ,,S nami pre nás" Bajka, Bátovce, Beša, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Domadice, Drženice, Hontianske Trsťany, Horná Seč, Hronské Kosihy, Iňa, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, M Levice 19.2
NAŠA LIESKA o.z. 96221 192BB210004 Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA územie MAS NAŠA LIESKA Zvolen 19.2
Partnerstvo BACHUREŇ 08263 192PO210025 "BACHUREŇ - územie, ktoré nás spojilo" Bertotovce, Daletice, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Jarovnice, Lažany, Lipovce, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Renčišov, Šindliar, Štefanovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov Sabinov, Prešov 19.2
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA 08601 192PO210023 Horná Topľa – Bohatstvo v Krajine, Bohatstvo v Ľuďoch Bardejov Becherov Bogliarka Cigeľka Frička Gaboltov Gerlachov Hrabské Chmeľová Krivé Kríže Kružlov Kurov Lenartov Livov Livovská Huta Lukov Malcov Mokroluh Nižný Tvarožec Petrová Regetovka Rokytov Snakov Stebnícka Huta Stebník Sveržov Tarnov Vyšný Tvarože Bardejov 19.2
JOLI s.r.o. 92601 042NR080002 Zefektívnenie skladovej logistiky v podniku Diakovce Galanta 4.2.1A
Žiar 97232 192TN210001 Stratégia rozvoja územia OZ Žiar Cigeľ,Chrenovec-Brusno,Chvojnica,Handlová,Jalovec,Kľačno,Lipník,Malá Čausa,Malinová,Nedožery-Brezany,Nitrianske Pravno,Poluvsie,Poruba,Pravenec,Ráztočno,Tužina,Veľká Čausa Prievidza 19.2
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 95108 192NR210003 Stratégia CLLD územia RZ Dolná Nitra o. z. územie RZ Dolná Nitra Nitra 19.2
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 95501 192NR210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany Topoľčany 19.2
AGRO MERNÍK, s.r.o. 09423 064PO070062 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností- AGRO MERNÍK, s.r.o. SR, okres Vranov nad Topľou, obec Merník Vranov nad Topľou 6.4.2
Miestna akčná skupina MALOHONT 98052 192BB210007 Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom MAS MALOHONT Rimavská Sobota, Poltár, Revúca 19.2
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA SPOLOČENSTVA OBCÍ TOPOĽČIANSKO-DUCHONSKÉHO MIKROREGIÓNU 95501 192NR210005 "Takto chceme žiť v doline pod Panskou Javorinou" Územie MAS SOTDUM Topoľčany 19.2
Miestna akčná skupina Chopok juh 97644 192BB210011 Stratégia CLLD MAS Chopok juh Jarabá, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Horná Lehota, Dolná Lehota, Podbrezová, Nemecká, Jasenie, Predajná, Ráztoka, Mesto Brezno Brezno 19.2
EUCA s.r.o. 03401 064ZA070033 Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie vidieckeho cestovného ruchu obec Lúčky, okres Ružomberok Ružomberok 6.4.1
MAS SKALA, o.z. 08233 192PO210018 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS SKALA, o.z. Široké, Kojatice, Hrabkov, Krížovany, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Ondrašovce, Víťaz, Ovčie, Chminianske Jakubovany, Malý Šariš, Župčany Prešov 19.2
MAS Záhorie, o.z. 90501 192TT210010 Integrovaná stratégia územného rozvoja MAS Záhorie, o.z Borský Svätý Jur, Borský Mikuláš, Bílkove Humence, Dojč, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Rybky, Smrdáky, Šajdíkove Humence, Štefanov, Častkov, Rohov, Rovensko, Čáry, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Senica, Šaštín-Stráže Senica 19.2
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 94085 041NR060056 Zvýšenie efektívnosti výroby v oblasti ŽV a ŠRV spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Nové Zámky, Bánov, Šurany, Nitriansky Hrádok, Dolný Ohaj, Nové Zámky 4.1.8
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 95182 192NR210007 Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Choča, Kozárovce, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Vráble. Zlaté Moravce 19.2
Ipeľská Kotlina - Novohrad 99122 192BB210002 Ipeľská Kotlina - Novohrad Mikroregióny Ipeľská dolina – Ipolyvölgye mikrorégió a Údolie Čebovského potoka Veľký Krtíš 19.2
VSP Stredný Gemer 04918 192BB210009 Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 obce VSP Stredný Gemer Revúca 19.2
Miestna akčná skupina Vršatec 91441 192TN210010 ,,Pod Vršatcem, od lenivosti chraň se piľností" Hugolín Martin Gavlovič Územie MAS Vršatec Trenčín 19.2
OZ Malokarpatský región 90089 192BA210002 Stratégia CLLD OZ Malokarpatský región Územie MAS Pezinok 19.2
MAS Stará Čierna voda 92502 192TT210010 Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS Dolné Saliby Galanta 19.2
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 09431 192PO210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Slanské vrchy - Topľa obce: Babie Bystré Čierne nad Topľou Detrík Ďurďoš Hanušovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou Hlinné Jastrabie nad Topľou Matiaška Medzianky Merník Michalok Pavlovce Petkovce Petrovce Prosačov Radvanovce Remeniny Rudlov Ruská Voľa Skrabské Soľ Vavrinec Vl Vranov nad Topľou 19.2
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 98061 192BB210001 Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Rimavská Sobota 19.2
Miestna akčná skupina Dudváh (v angličtine: Local Action Group Dudváh) 92532 192TT210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh Územie Miestnej akčnej skupiny Dudváh Galanta 19.2
Občianske združenie Zlatá cesta 96973 192BB210020 Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014-2020 "Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti" Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Banská Štiavnica, Beluj, Dekýš, Devičie, Domaníky, Drážovce, Dudince, Ilija, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Kozelník, Kráľovce – Krnišov, Ladzany, Lišov, Medovarce, Močiar, Počúvadlo, Podhorie Banská Štiavnica, Krupina 19.2
Občianske združenie Ipeľ - Hont 93582 192NR210011 Stratégia CLLD - komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ - Hont Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom Levice 19.2
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" 03401 192ZA210012 Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova členské územie MAS (okres Ružomberok) Ružomberok 19.2
BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. 91105 042TN080045 Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí Trenčín Trenčín 4.2.7B
Malokarpatské partnerstvo o.z. 91908 192TT210002 Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo Územie Malokarpatského partnerstva o.z. (23 obcí) Trnava 19.2
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime 91623 041TN060001 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou v PD Pobedim Pobedim Bašovce Ostrov Piešťany Malé Orvište Častkovce Horná Streda Očkov Podolie Nové Mesto nad Váhom 4.1.6
EPPROS, s.r.o. 85101 042BB080005 Investície do hmotného majetku - EPPROS, s.r.o. Muránska Lehota Bratislava 4.2.2B
Dolné Záhorie 90874 192BA210001 Stratégia CLLD - Dolné Záhorie Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti) Malacky 19.2
JUVIMA, s.r.o. 93028 041TT060039 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 – JUVIMA, s.r.o. ul. SNP 770/12, Okoč 930 28 Dunajská Streda 4.1.8
Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. 06801 192PO210004 MAS LABOREC:VIDIEK PRE MESTO-MESTO PRE VIDIEK Medzilaborce Medzilaborce 19.2
Roľnícke družstvo Terchová 01303 041ZA060014 Zavádzanie inovatívnych technológií RD Terchová Varín Krasňany Stráža Dolná Tižina Lysica Belá Terchová Žilina 4.1.6
Občianske združenie Stredný Liptov 03215 192ZA210009 Tvoríme rozvoj Stredného Liptova Územie MAS Stredný Liptov Liptovský Mikuláš 19.2
Marián Imrišek 95101 041NR060003 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Chrenová, Veľké Janíkovce, Mikov Dvor, Veľký Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 05311 042KE080008 Obnova a rozšírenie spracovateľských kapacít strediska Bitúnok a mäsovýroba Spišské Tomášovce Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany Slovenského raja 243/43, Spišské Tomášovce, 052 01 Spišská Nová Ves 4.2.1A
Bioaspa, spol. s r.o. 90801 041TT060189 Intenzifikácia pestovania jahôd obstaraním 54 ks premiestniteľných tunelových fóliovníkov s tienením. Kúty Senica 4.1.1
JT - PARTNER, s.r.o. 96205 042BB080087 Výroba krmív SR, Detva, Hriňová Detva 4.2.7B
O R A G R O spol. s r.o. 02962 041PO060009 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s presnou aplikáciou vo firme O R A G R O spol.s r.o. Kurima Námestovo 4.1.6
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. 92601 042TT080038 Modernizácia technológie - cukrovar Sereď Sereď Galanta 4.2.5B
Občianske združenie MAS LEV, o. z. 05401 192PO210006 Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých Baldovce, Bijacovce, Brutovce, Bugľovce, Beharovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše Levoča 19.2
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier 97743 042BB080027 Breznianska mliekareň Brezno Brezno 4.2.2B
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 041TN060036 Obstaranie postrekovača Dohňany, Dolné Kočkovce, Púchov, Streženice, Lednické Rovne, Mestečko, Lúky, Lysá pod Makytou Púchov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 042TN080003 Prevádzka výroby mliečnych produktov Dohňany Púchov 4.2.2A
František Szaxon 07653 041KE060096 Modernizácia živočíšnej výroby Zatín, Boľ, Vojka, Svinice Trebišov 4.1.2
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo 93701 041NR060070 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – PD Kukučínov Kukučínov Levice 4.1.6
Roľnícka a obchodná spoločnosť a.s. 92055 041TT060008 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – RAOS a.s. Bojničky Hlohovec 4.1.6
TERRA WYLAK, s.r.o. 95135 042NR080083 Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom Veľké Zálužie Nitra 4.2.6A
Rúbanka, s.r.o. 94136 041NR060004 Nákup ťahaného stroja na presnú sejbu Rúbaň Nové Zámky 4.1.6
Pospo, s.r.o. 90067 041BA060019 Nákup strojov do živočíšnej výroby Láb Malacky 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Péder 04405 041KE060026 Obstaranie inovatívnych technológií Košický kraj, okres Košice-okolie, obec a k.ú. Peder, obec a k.ú. Janík, obec a k.ú. Budulov, obec a k.ú. Buzica, Košice-okolie 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Dojč 90602 041TT060043 Obstaranie inovatívnej technológie s variabilnou aplikáciou Dojč, Šajdíkové Humence, Senica, Unín Senica 4.1.6
BRANKO a.s. 94905 041NR060077 Umelá liaheň - Etapa II. Nitra Nitra 4.1.8
Ján Bobro 96212 042BB080011 Pekáreň Hriňová - prestavba a prístavba SR, okres Detva, obec Hriňová Detva 4.2.3A
Juraj Majovský 07501 041KE060006 Inovatívna investícia - Juraj Majovský SR, okres Trebišov obce: Trebišov časť Milhostov, Trebišov, Nový Ruskov; okres Michalovce obce: Trhovište, Rakovec nad Ondavou Trebišov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 08633 041PO060034 Inovatívne technológie v Poľnohospodárskom družstve "Magura", Zborov SR, okres Bardejov, obce Zborov, Stebník, Chmeľová, Becherov, Vyšná Polianka, Stebnícka Huta, Regetovka, Ondavka, Varadka, Bardejov Bardejov 4.1.6
Relax Zone Skalka, s.r.o. 01009 064ZA070016 Prestavba objektu na relaxačno kongresové zariadenie s ubytovaním Rajecké Teplice Žilina 6.4.1
AGROBAN s.r.o. 98021 041BB060034 Rekonštrukcia a modernizácia živočíšnej výroby spoločnosti AGROBAN s.r.o. SR, obec: Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Tomášovce, Rakytník, Uzovská Panica, Figa, Barca, okres:RS Rimavská Sobota 4.1.8
PD Čachtice 91621 041TN060011 Zavádzanie inovatívnych technológií do podnikov Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Malženice 91929 041TT060011 Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Malženice Malženice Trnava 4.1.6
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 042TN080059 Obstaranie technológií na rozrábku a spracovanie mäsa, Obstaranie chladiacej technológie pre výrobu Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie Bratislava I. 4.2.1B
AGROMART, s.r.o. 91933 041TT060014 Nákup samochodného postrekovača s variabilnou aplikáciou hnojív a chemických ochranných látok podľa skutočnej potreby pre maximálne zachovanie pôvodných biologických a senzorických hodnotových zložiek rastlín Trakovice Hlohovec 4.1.6
AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. 05801 041PO060005 Investície do inovatívnej technológie v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o. Poprad - Stráže, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Žakovce, Vlková Poprad 4.1.6
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 91928 041NR060068 Obstaranie strojných zariadení na pestovanie hrachu siateho a výstavba a rekonštrukcia skladovacích kapacít Horné Chlebany, Bučany Trnava 4.1.8

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020