• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

25 Feb 2021
Dobre fungujúce pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy (AKIS) spájajú ľudí a zabezpečujú spoločné využívanie vedomostí v celej EÚ. V tomto animovanom videu sa dozviete, čo znamená AKIS a ako môže pomôcť pri riešení súčasných a budúcich výziev poľnohospodárov, lesníkov, vidiecke komunity a ďalších
Čítajte viac...
24 Feb 2021
Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
23 Feb 2021
Výzvy MAS financované z IROP
Čítajte viac...
22 Feb 2021
Združenie Vidiecky parlament na Slovensku vyhlasuje 11. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine, ktorá sa bude konať od 8. marca 2021 v Slovenskom národnom múzeu v Martine (Malá hora 2, Martin).
Čítajte viac...
18 Feb 2021
Animovaný film EIP-AGRI o operačných skupinách Vám priblíži, ako môže spolupráca s rôznymi partnermi na projektoch operačných skupín pomôcť poľnohospodárom nájsť inovatívne riešenia výziev, ktorým čelia, a ako môžu tieto projekty viesť k novým príležitostiam
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020