• 1
  • 1

Aktuality

20 Mar 2019
Dotazník k Bakalárskej práci na tému: Prínos aktivít Národnej siete rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidieka
Čítajte viac...
18 Mar 2019
Pozývame Vás na Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2018, ktorý sa uskutoční dňa 2. apríla 2019 v čase 09:00 až 10:00 v kancelárii riaditeľky ARVI, prízemie budovy, Agroinštitútu Nitra, š.p., č. dverí 22.
Čítajte viac...
14 Mar 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv“
Čítajte viac...
13 Mar 2019
Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár ,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve\"
Čítajte viac...
12 Mar 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj pozývajú zástupcov MAS na „Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020