• 1
  • 1

Aktuality

22 Okt 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár na tému: „Hodnotenie a ocenenie stratégií“
Čítajte viac...
21 Okt 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na online seminár Predaj z dvora
Čítajte viac...
20 Okt 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému Sociálne podnikanie ako nástroj rozvoja vidieka na území MAS
Čítajte viac...
19 Okt 2020
Vzhľadom k aktuálnej situácie v Trenčianskom kraji a stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj nebude realizovať aktivitu: LAUGARICIO CUP 2020 - Trenčianska regionálna výstava zvierat v stanovenom termíne, resp. výstava je presunutá na dobu neurčitú.
Čítajte viac...
15 Okt 2020
NSRV SR do konca roka 2020 pripravuje nasledovné aktivity
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020