Implementácia LEADER/CLLD

Zverejnenie aktualizácie Implementačného modelu stratégie CLLD v podmienkach IROP

RO pre IROP oznamuje zverejnenie aktualizácie Implementačného modelu stratégie CLLD v podmienkach IROP verzia 1.3.

Aktuálnu verziu dokumentu aj s prílohami je možné nájsť na stránke MPRV SR tu.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020