Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Obec Medzibrodie nad Oravou 02601 072ZA130044 MEDZIBRODIE NAD ORAVOU. ROZŠÍRENIE VODOVODU, LOKALITA KLIN Medzibrodie nad Oravou, par. č. 921, 930, 931 Dolný Kubín 7.2
Miestna akčná skupina Rajecká dolina 01501 192ZA210005 Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť. Rajecká dolina Žilina 19.2
„Mikroregión Hurbanovo“ 94657 192NR210009 „Mikroregión Hurbanovo“ Hurbanovo, Svätý Peter, Nesvady, Imeľ, Bajč, Martovce, Mudroňovo Komárno 19.2
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer 98050 192BB210005 Stratégia CLLD VSP Južný Gemer VSP Južný Gemer Rimavská Sobota 19.2
A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. 92522 42TT080053 Modernizácia spoločnosti A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. Veľké Úľany Galanta 4.2.4B
Adamas Alliance, s.r.o. 96641 064BB070073 Novostavba vidieckeho rekreačného objektu v obci Nová Baňa Nová Baňa Žarnovica 6.4.1
AGR s.r.o. 98044 041BB060058 Nákup zariadenia na variabilnú aplikáciu hnojovice Neporadza, Rimavská Seč, Dulovo, Abovce, Vlkyňa, Chanava, Číž Rimavská Sobota 4.1.6
AGRIVA s.r.o. 99126 042BB080070 Investície do hmotného majetku - AGRIVA s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.2.7B
AGRIVA s.r.o. 99126 041BB060233 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 - AGRIVA, s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.1.1
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060114 Modernizácia farmy AGRO-DERBY, spol. s r.o. - Nákup strojov SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Nižné Valice, Rimavská Sobota 4.1.2
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060204 Modernizácia senníkov - oprava skladovacích kapacít SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Vyšné Valice, Valice Rimavská Sobota 4.1.5
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 94131 041NR060266 Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGRO - GOMBÁR, s.r.o. SR, okres Nové Zámky, obec Bardoňovo, Pozba, Kolta, Semerovo Nové Zámky 4.1.1
AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo 98531 041BB060135 Modernizácia dojárne a obstaranie techniky do živočíšnej výroby Rapovce Lučenec 4.1.2
AGRO EKO SLUŽBY, s.r.o. 09022 041PO060075 Rekonštrukcia a modernizácia objektov a technologických liniek v ŽV SR, okres: Stropkov, obec: Bukovce, Kapišová Stropkov 4.1.2
AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. 93029 042TT080016 Výrobňa kŕmnych zmesí Bodíky č. 175 Dunajská Streda 4.2.7A
Agro Lesenice, s.r.o. 99107 041BB060261 Investície do hmotného majetku, oblasť 1 – Agro Lesenice s.r.o. Nenince Veľký Krtíš 4.1.1
AGRO MERNÍK, s.r.o. 09423 064PO070062 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností- AGRO MERNÍK, s.r.o. SR, okres Vranov nad Topľou, obec Merník Vranov nad Topľou 6.4.2
AGRO ŽITAVA, s.r.o. 94201 041NR060047 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AGRO ŽITAVA, s.r.o. v oblasti špeciálnej RV a ŽV. SR, okres Nové Zámky, obec Veľká Maňa, Malá Maňa, Vlkas, Černík, Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Trávnica Nové Zámky 4.1.8
AGRO-HELPEK, spol. s r.o. 97201 041TN060083 Zlepšovanie podmienok chovu oviec v podniku AGRO-HELPEK Dlžín, okres Prievidza, Zliechov, okres Ilava Prievidza 4.1.2
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 06501 064PO070001 Agroturistický areál Hniezdne Hniezdne, Lacková Stará Ľubovňa 6.4.1

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020