Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Obec Záhorce 99106 074BB220025 Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania KD Selešťany Selešťany, časť obce Záhorce Veľký Krtíš 7.4
Bajan Jozef 93525 041NR060254 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zvýšením kvality a produkcie výrobkov ŠRV a pestovaním nových výrobkov ŠRV – Bajan Jozef SR, okres: Levice, obec: Nová Dedina, Podlužany, Hronské Kosihy, Devičany Levice 4.1.1
STATOK s.r.o. 85102 042TN080061 Suchý sklad potravín Štvrtok 115, 91305 Štvrtok Bratislava 4.2.7B
Obec Habura 06752 074PO220113 Rekonštrukcia kultúrneho domu SR, Prešovský kraj, okres: Medzilaborce, obec: Habura Medzilaborce 7.4
Obec Tachty 98034 072BB130044 Oprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Tachty Tachty Rimavská Sobota 7.2
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. 94655 041NR060054 Výstavba kruhovej dojárne Dvor Mikuláš Nové Zámky 4.1.8
SAGENA s.r.o. 94001 042NR080042 Vybudovanie inovatívnej prevádzky na výrobu mrazených polotovarov Rišňovce Nové Zámky 4.2.4B
Obec Zádor 98042 074BB220077 Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie – Obecný úrad Zádor Obec Zádor Rimavaská Sobota 7.4
Medzičilizie, a.s. 93008 041TT060006 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Medzičilizie, a.s. Čiližská Radvaň Dunajská Streda 4.1.6
Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi 98045 041BB060217 Pozberová úprava obilia-PPD Kráľ Kráľ Rimavská Sobota 4.1.5
Agroprodukt, s.r.o. 07501 041KE060015 Investícia do rozvoja poľnohospodárskeho podniku - Agroprodukt SR, okres Trebišov, obec Nový Ruskov Trebišov 4.1.8
CHRIEN, spol. s r.o. 96001 042BB080017 Vybudovanie komplexnej inovatívnej prevádzky na spracovanie mäsa Zvolen Zvolen 4.2.1B
Obec Mikušovce 98401 072BB130141 Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce Obec Mikušovce Lučenec 7.2
Obec Jovice 04945 Č. 072KE130042 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Joviciach Obec Jovice Rožňava 7.2
Obec Sliepkovce 07237 074KE220048 Modernizácia domu smútku a jeho okolia SR, Košický kraj, okres: Michalovce, obec: Sliepkovce Michalovce 7.4
Viera Bahnová - Farma B+B 96624 064BB070122 Rekreácia na farme B+B Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, obec Janova Lehota, k.ú. Janova Lehota, parc. č. 549 a 700/2 Žiar nad Hronom 6.4.1
AGRO-PERFECT, s.r.o. 04501 064KE070009 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností Moldava nad Bodvou Košice - okolie 6.4.1
Dávid Pitoňák 05919 061PO090140 Rodinná farma Vikartovce Poprad 6.1
Obec Slovenská Kajňa 09402 072PO130117 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI SLOVENSKÁ KAJŇA Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 7.2
Obec Šuja 01501 075ZA140007 Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja - Rajec SR, Žilinský kraj, okres Žilina, obec Šuja Žilina 7.5

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020