Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Miestna akčná skupina Rajecká dolina 01501 192ZA210005 Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť. Rajecká dolina Žilina 19.2
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer 98050 192BB210005 Stratégia CLLD VSP Južný Gemer VSP Južný Gemer Rimavská Sobota 19.2
Adamas Alliance, s.r.o. 96641 064BB070073 Novostavba vidieckeho rekreačného objektu v obci Nová Baňa Nová Baňa Žarnovica 6.4.1
AGRO MERNÍK, s.r.o. 09423 064PO070062 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností- AGRO MERNÍK, s.r.o. SR, okres Vranov nad Topľou, obec Merník Vranov nad Topľou 6.4.2
AGROBAN s.r.o. 98021 041BB060034 Rekonštrukcia a modernizácia živočíšnej výroby spoločnosti AGROBAN s.r.o. SR, obec: Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Tomášovce, Rakytník, Uzovská Panica, Figa, Barca, okres:RS Rimavská Sobota 4.1.8
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 06545 042PO080016 Inovácia balienia v spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica Kraj Prešovský, okres Stará Ľubovňa, Obec Plavnica, k.ú Šambron, p.č.39/4 Stará Ľubovňa 4.2.7A
AGROMAN, s.r.o. 07252 041KE060008 Variabilná aplikácia hnojív v AGROMAN, s.r.o. Tašuľa Bežovce Jenkovce Kristy Sobrance 4.1.6
AGROMART, s.r.o. 91933 041TT060014 Nákup samochodného postrekovača s variabilnou aplikáciou hnojív a chemických ochranných látok podľa skutočnej potreby pre maximálne zachovanie pôvodných biologických a senzorických hodnotových zložiek rastlín Trakovice Hlohovec 4.1.6
AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. 05801 041PO060005 Investície do inovatívnej technológie v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o. Poprad - Stráže, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Žakovce, Vlková Poprad 4.1.6
AGROVINOL, spol. s r.o. 95106 042NR080016 Investície do hmotného majetku - AGROVINOL, spol. s r.o. SR, okres Nitra, obec Vinodol Nitra 4.2.6A
AT AGROCES, spol. s r.o. 04471 041KE060011 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Košice - okolie, obec Cestice, Janík, Buzica, Veľká Ida, Komárovce Košice-okolie 4.1.6
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060087 Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy Podhorany Kežmarok 4.1.2
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060015 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Kežmarok, obce: Spišská Belá, Podhorany, Bušovce, Holumnica, Toporec, Jurské, Slovenská Ves Kežmarok 4.1.6
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 042TN080059 Obstaranie technológií na rozrábku a spracovanie mäsa, Obstaranie chladiacej technológie pre výrobu Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie Bratislava I. 4.2.1B
Bioaspa, spol. s r.o. 90801 041TT060189 Intenzifikácia pestovania jahôd obstaraním 54 ks premiestniteľných tunelových fóliovníkov s tienením. Kúty Senica 4.1.1
Biofarma Turie a.s. 01009 042ZA080051 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - výstavba skladovacích priestorov - časť B a prestavba nevyužívaného podkrovia na kancelárie v časti A SR, Žilina, Turie Žilina 4.2.1B
Biofarma Turie a.s. 01009 064ZA070001 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - Zmena stavby pred dokončením - Prestavba nevyužívaného podkrovného priestoru na ubytovanie Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 6.4.1
Biofarma Turie a.s. 01009 041ZA060029 SO 07 Novostavba maštale I. etapa Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 4.1.2
BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. 91105 042TN080045 Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí Trenčín Trenčín 4.2.7B
BRANKO a.s. 94905 041NR060077 Umelá liaheň - Etapa II. Nitra Nitra 4.1.8

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020