Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE 01705 041TN060095 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov - Pozemkové spoločenstvo Zálužie Považská Teplá - 1603 1604 1613 1614 1615/2 1616 Považská Bystrica 4.1.2
Obec Kazimír 07313 072KE130047 SO 02 Vodovodné prípojky obce Kazimír (Skupinový vodovod II. ETAPA Veľaty - Michaľany - Laskovce - Kazimír - Brezina) Obec Kazimír Trebišov 7.2
Ing. Lucia Luptáková 02601 061ZA090011 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ing. Lucia Luptáková SR, okres Dolný Kubín, Pokrývač Dolný Kubín 6.1
Zuzana Helmecziová 07631 061KE090003 Chov dojníc a pestovanie strukovín Zemplín SR,okres Trebišov Trebišov 6.1
FaRM, s.r.o. 95136 042NR080003 Obstaranie pozberovej linky - sušička zrnín Lehota Nitra 4.2.7A
AGRO PLUS spol. s r.o. 04443 041KE060052 Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AGRO PLUS spol. s r.o. SR, okres Košice-okoluie, obec Budimír Košice okolie 4.1.2
Farma Brezany, s.r.o. 82109 042ZA080007 Výroba syrových výrobkov Farma Brezany Brezany Bratislava 4.2.2B
Obec Egreš 07501 074KE220126 Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Egreš Trebišov 7.4
Farma Brezany, s.r.o. 82109 042ZA080024 Pálenica Farma Brezany Brezany Bratislava 4.2.6B
Beata Janštová 97701 042BB080068 Spracovanie ovocia a sklad spracovaného ovocia Brezno Brezno 4.2.4B
Agrodružstvo v Soli 09435 041PO060156 Investície do technologického vybavenia v Agrodružstve v Soli SR, okres Vranov nad Topľou, obec Soľ Vranov nad Topľou 4.1.2
Agrodružstvo Bánová 01004 041ZA060023 Modernizácia Agrodružstva Bánová Žilina Žilina 4.1.8
Obec Bory 93587 074NR220082 Zlepšenie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu Bory Obec Bory Levice 7.4
NORBERT BORBÁS SHR 98004 061BB090200 Začatie hospodárenia na Farme BORBÁS Gemerské Dechtáre Rimavská Sobota 6.1
Obec Malá Čalomija 99108 074BB220250 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Malá Čalomija Malá Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Malá Čalomija 99108 074BB220250 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Malá Čalomija Malá Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Malá Čalomija 99108 074BB220250 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Malá Čalomija Malá Čalomija Veľký Krtíš 7.4
Obec Krivá 02755 072ZA130060 Miestna komunikácia IBV Skalicový vŕšok, Krivá Krivá Dolný Kubín 7.2
Obec Krivá 02755 072ZA130060 Miestna komunikácia IBV Skalicový vŕšok, Krivá Krivá Dolný Kubín 7.2
Stanislav Tomko-topas 06704 061PO090049 Topas Oľka Medzilaborce 6.1

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020