Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
ADL GROUP, s.r.o. 83106 064BB070089 Výstavba rekreačnej dvojchaty na Donovaloch SR, okres Banská Bystrica, obec Donovaly Bratislava 6.4.1
Obec Šindliar 08236 074PO220092 Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy Šindliar Šindliar Prešov 7.4
Obec Šiba 08622 074PO220258 Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Šiba Obec Šiba Bardejov 7.4
Ing. Miroslav Štefančík - DM INVEST 04011 064PO070026 Vidiecky cestovný ruch na Domaši SR, okres: Vranou nad Topľou, obec – Holčíkovce Košice 6.4.1
Obec Stuľany 08643 074PO220056 Investície do využívania OZE - Rekonštrukcia a modernizácia MŠ v obci Stuľany SR, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stuľany Bardejov 7.4
obec Kristy 07255 072KE130015 KRISTY - REKONŠTRUKCIA MK A CHODNÍKOV SR, Košický kraj, okres: Sobrance, obec: Kristy Sobrance 7.2
Obec Bartošovce 08642 Č. 072PO130094 Výstavba chodníkov v obci Bartošovce Obec Bartošovce Bardejov 7.2
PPS Bobrovec, s.r.o. 03221 041ZA060160 Nákup poľnohospodárskych strojov do špeciálnej rastlinnej výroby okres Liptovský Mikuláš, obec Jalovec Liptovský Mikuláš 4.1.1
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 041TN060026 Zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne pre Biely potok, a.s. Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie (51/2; 51/3; 414/3; 414/7; 414/8; 414/9; 414/12; 414/4; KN „E“ 164; 490/8; 493/1; 494; 495/1; 496; 497/1; 507/18); Obec a k.ú. Pružina; Obec a k.ú. Slopná; Obec a k.ú. Horný Lie Bratislava I 4.1.8
Obec Šiba 08622 072PO130194 Obnova a modernizácia obce Šiba, SO-01 Úprava verejného priestranstva Obec Šiba Bardejov 7.2
Oľga Plaštiaková Oli Mix 82105 064ZA070094 Realizácia služieb k nízkokapacitnému ubytovaniu SR, okres Námestovo, obec Novoť Bratislava 6.4.1
Obec Koprivnica 08643 074PO220149 Výstavba multifunkčného a workoutového ihriska pre obec Koprivnica. Koprivnica Bardejov 7.4
Ján Kubus 05801 061PO090088 Farma na chov moriek a brojlerových kurčiat - AKROM FARM Veľký Slavkov 290, 059 91, okres Poprad Poprad 6.1
Obec Žikava 95192 074NR220126 Rekonštrukcia objektu školy na komunitné centrum v obci Žikava Obec Žikava Zlaté Moravce 7.4
Obec Oľšavka 09022 074PO220291 Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na komunitnú/spolkovú činnosť v obci Oľšavka Prešovský kraj, okres Stropkov, obec Oľšavka, katastrálne územie Oľšavka, parcelné číslo 216 Stropkov 7.4
Obec Koválov 90603 074TT220101 Zvýšenie bezpečnosti v obci Koválov pomocou kamerového systému Obec Koválov Senica 7.4
Obec Janík 04405 074KE220014 Rekonštrukcia domu smútku v obci Janík SR, VÚC Košický, okres Košice - okolie, obec Janík Košice - okolie 7.4
Jozef Pastorek 94701 041NR060140 Výstavba skladovej haly a mostovej váhy Nová Trstená Komárno 4.1.5
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 92901 041TT060057 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Poľnohospodárske družstvo Kútniky Okoč Dunajská Streda 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie 91641 042TN080026 Investícia do spracovateľských kapacít - Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie Dolné Srnie Nové Mesto nad Váhom 4.2.7B

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020