Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
AGROBAN s.r.o. 98021 041BB060034 Rekonštrukcia a modernizácia živočíšnej výroby spoločnosti AGROBAN s.r.o. SR, obec: Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Tomášovce, Rakytník, Uzovská Panica, Figa, Barca, okres:RS Rimavská Sobota 4.1.8
AGROMART, s.r.o. 91933 041TT060014 Nákup samochodného postrekovača s variabilnou aplikáciou hnojív a chemických ochranných látok podľa skutočnej potreby pre maximálne zachovanie pôvodných biologických a senzorických hodnotových zložiek rastlín Trakovice Hlohovec 4.1.6
AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. 05801 041PO060005 Investície do inovatívnej technológie v AGROOSIVE-ÚSVIT, s.r.o. Poprad - Stráže, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Žakovce, Vlková Poprad 4.1.6
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 042TN080059 Obstaranie technológií na rozrábku a spracovanie mäsa, Obstaranie chladiacej technológie pre výrobu Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie Bratislava I. 4.2.1B
BRANKO a.s. 94905 041NR060077 Umelá liaheň - Etapa II. Nitra Nitra 4.1.8
František Szaxon 07653 041KE060096 Modernizácia živočíšnej výroby Zatín, Boľ, Vojka, Svinice Trebišov 4.1.2
Ján Bobro 96212 042BB080011 Pekáreň Hriňová - prestavba a prístavba SR, okres Detva, obec Hriňová Detva 4.2.3A
Juraj Majovský 07501 041KE060006 Inovatívna investícia - Juraj Majovský SR, okres Trebišov obce: Trebišov časť Milhostov, Trebišov, Nový Ruskov; okres Michalovce obce: Trhovište, Rakovec nad Ondavou Trebišov 4.1.6
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo 93701 041NR060070 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – PD Kukučínov Kukučínov Levice 4.1.6
PD Čachtice 91621 041TN060011 Zavádzanie inovatívnych technológií do podnikov Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 08633 041PO060034 Inovatívne technológie v Poľnohospodárskom družstve "Magura", Zborov SR, okres Bardejov, obce Zborov, Stebník, Chmeľová, Becherov, Vyšná Polianka, Stebnícka Huta, Regetovka, Ondavka, Varadka, Bardejov Bardejov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 042TN080042 Zavedenie výroby kŕmnych zmesí Pruské Ilava 4.2.7A
Poľnohospodárske družstvo Dojč 90602 041TT060043 Obstaranie inovatívnej technológie s variabilnou aplikáciou Dojč, Šajdíkové Humence, Senica, Unín Senica 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier 97743 042BB080027 Breznianska mliekareň Brezno Brezno 4.2.2B
Poľnohospodárske družstvo Malženice 91929 041TT060011 Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Malženice Malženice Trnava 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 042TN080003 Prevádzka výroby mliečnych produktov Dohňany Púchov 4.2.2A
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 041TN060036 Obstaranie postrekovača Dohňany, Dolné Kočkovce, Púchov, Streženice, Lednické Rovne, Mestečko, Lúky, Lysá pod Makytou Púchov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Péder 04405 041KE060026 Obstaranie inovatívnych technológií Košický kraj, okres Košice-okolie, obec a k.ú. Peder, obec a k.ú. Janík, obec a k.ú. Budulov, obec a k.ú. Buzica, Košice-okolie 4.1.6
Pospo, s.r.o. 90067 041BA060019 Nákup strojov do živočíšnej výroby Láb Malacky 4.1.2
Relax Zone Skalka, s.r.o. 01009 064ZA070016 Prestavba objektu na relaxačno kongresové zariadenie s ubytovaním Rajecké Teplice Žilina 6.4.1

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020