Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Anton Skurčák 02947 042ZA080028 Modernizácia technológie potravinárskych strojov v mäsovýrobe Oravská Polhora Námestovo 4.2.1A
Obec Stará Halič 98511 074BB220062 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič Stará Halič, ul. Obchodná 124/1 Lučenec 7.4
Marián Novák 91954 041TT060076 Modernizácia živočíšnej výroby Dobrá Voda Trnava 4.1.2
Obec Komoča 94121 074NR220007 Rekonštrukcia domu smútku v obci Komoča SR, Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Obec: Komoča Nové Zámky 7.4
Obec Stará Halič 98511 074BB220062 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Stará Halič Stará Halič, ul. Obchodná 124/1 Lučenec 7.4
Obec Kostoľany pod Tribečom 95177 074NR220163 Multifunkčné ihrisko-Kostoľany pod Tríbečom Kostoľany pod Tríbečom Zlaté Moravce 7.4
Obec Oravský Biely Potok 02742 072ZA130068 Výstavba jednostranného chodníka, rámového priepustu a autobusových zastávok v obci Oravský Biely Potok SR, Žilinský kraj, okres Tvrdošín, obec Oravský Biely Potok Tvrdošín 7.2
Obec Biskupová 95607 074NR22043 OBNOVA DOMU SMÚTKU SR, Nitriansky kraj, okres: Topoľčany, Obec Biskupová Topoľčany 7.4
Obec Bukovec 90614 074TN220017 Stavebné úpravy pre zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy Obec Bukovec Myjava 7.4
Obec Sukov 06702 074PO220007 Dom smútku Sukov – stavebné úpravy Sukov Medzilaborce 7.4
Farma Horný Lieskov s.r.o. 01816 041TN060032 Zvýšenie efektivity výrobných faktorov na Farme Horný Lieskov Kraj Trenčiansky, okres Považská Bystrica, obec Dolný Lieskov, k.ú. Horný Lieskov, par.č.434/8;434/19;434/10;434/15 Považská Bystrica 4.1.8
OZ RADOŠINKA 95601 192NR210010 Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Šurianky, Hruboňovo, Nové Sady, Čab, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Rado Topoľčany 19.2
Obec Čierna 07643 072KE130146 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Čierna SR, Košický kraj, okres: Trebišov, obec: Čierna Trebišov 7.2
Obec Mlynica 05991 074PO220178 Multifunkčné ihrisko Mlynica Obec Mlynica Poprad 7.4
Obec Dunajský Klátov 93021 072TT130048 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dunajský Klátov Dunajská Streda 7.2
Obec Nižná Sitnica 09407 074PO220289 Stavebné úpravy, modernizácia domu Slovensko-Poľskej spolupráce Nižná Sitnica Humenné 7.4
Obec Nižná Sitnica 09407 074PO220006 STAVEBNÉ ÚPRAVY, MODERNIZÁCIA DOMU SLOVENSKO-POĽSKEJ SPOLUPRÁCE/ zateplenie Nižná Sitnica Humenné 7.4
WITOS, s.r.o. 96202 042BB080045 Ovocný liehovar a pestovateľská pálenica pre spoločnosť WITOS s.r.o. Očová Zvolen 4.2.6B
Ing.Viktória Šubová 93701 061NR090308 Nové možnosti mladého farmára SR, okres Levice, obec Šarovce, Želiezovce Levice 6.1
Obec Martovce 94701 074NR220018 Modernizácia cintorína v Martovciach k. ú. Martovce (p. č. C 6078 C 6079 C 6080 C 6244 C 6314 Komárno 7.4

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020