Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
FAFOKAN, s.r.o. 96266 064BB070052 Vybudovanie agroturistického zariadenia Sebechleby, okres Krupina Krupina 6.4.1
Obec Dolné Semerovce 93585 074NR220185 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach-obec Dolné Semerovce Dolné Semerovce Levice 7.4
PORS, s.r.o. 97247 041TN060133 Modernizácia dojárne a strojových liniek na manipuláciu s krmivami a stelivami SR, okres: Prievidza, obec: Oslany Prievidza 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" so sídlom v Odoríne. 05322 041KE060121 Rekonštrukcia a modernizácia teľatníka pre odchov MHD a strojno-technologických liniek v ŽV SR, okres Spišská Nová Ves, obec Danišovce Spišská Nová Ves 4.1.2
Obec Lipníky 08212 074PO220069 Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE Obec Lipníky Prešov 7.4
Andrej Homola 05401 061PO090050 Odorická archa SR, okres Levoča Levoča 6.1
Obec Motešice 91326 074TN220037 Dom smútku - Motešice Motešice Trenčín 7.4
Obec Hnojné 07233 074KE220062 Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Hnojné Michalovce 7.4
Obec Jastrabie nad Topľou 09435 074PO220333 Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 7.4
Obec Granč - Petrovce 05305 074PO220336 Nákup zariadení na efektívnejšie čistenie a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Granč - Petrovce Obec Granč - Petrovce Levoča 7.4
Obec Hubošovce 08266 074PO220326 Šmykom riadený nakladač Obec Hubošovce Sabinov 7.4
Attimis s.r.o. 92601 042NR080085 Zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku Attimis s.r.o. STrekov Galanta 4.2.6A
Obec Lúčnica nad Žitavou 95188 074NR220197 Prídavné zariadenia nevyhnutné na údržbu zelene v obci Lúčnica nad Žitavou Obec Lúčnica nad Žitavou Nitra 7.4
Obec Livinské Opatovce 95632 074TN220067 Multifunkčné ihrisko 33 x18 k.ú. Livinské Opatovce Partizánske 7.4
Obec Slatina 93584 074NR220040 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Slatina Slatina Levice 7.4
Obec Hnojné 07233 074KE220062 Rozlúčková sieň a okolie - rekonštrukcia SR, Košický kraj, okres Michalovce, obec Hnojné Michalovce 7.4
AGRORIS, s.r.o. 97901 042BB080038 Investície pre spracovanie a výrobu kŕmnych zmesí Okres: Rimavská Sobota, obec: Ožďany Rimavská Sobota 4.2.7B
Obec Abovce 98044 074BB220074 Rekonštrukcia domu smútku v obci Abovce Obec Abovce Rimavská Sobota 7.4
Obec Soboš 09042 074PO220053 PRESTAVBA BÝVALEJ ZŠ NA DOM SMÚTKU SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, obec: Soboš Svidník 7.4
Obec Pichne 06901 074PO220356 Šmykom riadený nakladač Obec Pichne Snina 7.4

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020