Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Obec Lechnica 05906 072PO130029 Most v obci Lechnica SR, Prešovský kraj, okres: Kežmarok, obec: Lechnica Kežmarok 7.2
Mária Molnárová 98034 041BB060045 Obstaranie techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu Tachty Rimavská Sobota 4.1.8
Obec Jarabá 97701 074BB220154 Jarabá - Viacúčelové ihrisko Jarabá Brezno 7.4
GAZDOVSTVO s.r.o. 91305 064TT070055 GAZDOVSTVO - laserový stroj na delenie materiálu Senica Trenčín 6.4.2
László Méry 93034 041TT060143 Sklad objemových krmív pre hospodárske zvieratá Holice Dunajská Streda 4.1.5
Roľnícke družstvo Bzovík 96241 041BB060050 Výstavba modernej mliečnej farmy na Bzovíku Jalšovík Krupina 4.1.8
Obec Zubák 02064 074TN220108 Zubák – modernizácia kultúrneho domu Zubák Púchov 7.4
Adamas Alliance, s.r.o. 96641 064BB070073 NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA Nová Baňa Žarnovica 6.4.1
Obec Brodzany 95842 072TN130007 Chodník pri ceste II/593-Brodzany Trenčianský kraj, okres Partizánske, obec Brodzany Partizánske 7.2
Obec Priepasné 90615 074TN220126 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Priepasné SR, Trenčiansky kraj, okres: Myjava , obec: Priepasné Myjava 7.4
Obec Michalok 09423 074PO220244 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Michalok Michalok Vranov nad Topľou 7.4
Obec Fačkov 01315 072ZA130027 Rekonštrukcia chodníkov v obci Fačkov SR, Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Fačkov Žilina 7.2
Obec Mudroňovo 94632 074NR220063 Obecný úrad Mudroňovo - zníženie energetickej náročnosti budovy Mudroňovo Komárno 7.4
Obec Dolinka 99128 072BB130154 Revitalizácia verejného priestranstva - obec Dolinka SR, Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš, obec Dolinka Veľký Krtíš 7.2
Obec Večelkov 98034 074BB220214 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Večelkov Rimavská Sobota 7.4
Obec Večelkov 98034 074BB220059 Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a realizácia OZE Večelkov Rimavská Sobota 7.4
Denisa Štepánová 07675 061KE090222 Modernizácia farmy pre chov a výkŕm hovädzieho dobytka Veľké Trakany Michalovce 6.1
Obec Klčov 05302 074PO220083 Rekonštrukcia Domu smútku v obci Klčov SR, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Klčov Levoča 7.4
Obec Čab 95124 074NR220054 Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v obci Čab vrátane podpory OZE materská škola Nitra 7.4
VINAPO, s.r.o. 90901 064PO070069 Investícia do rozvoja nepoľnohospodárskych činností - VINAPO, s.r.o. Donovaly Skalica 6.4.1

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020