Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Obec Medzibrodie nad Oravou 02601 072ZA130044 MEDZIBRODIE NAD ORAVOU. ROZŠÍRENIE VODOVODU, LOKALITA KLIN Medzibrodie nad Oravou, par. č. 921, 930, 931 Dolný Kubín 7.2
Miestna akčná skupina Rajecká dolina 01501 192ZA210005 Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť. Rajecká dolina Žilina 19.2
„Mikroregión Hurbanovo“ 94657 192NR210009 „Mikroregión Hurbanovo“ Hurbanovo, Svätý Peter, Nesvady, Imeľ, Bajč, Martovce, Mudroňovo Komárno 19.2
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer 98050 192BB210005 Stratégia CLLD VSP Južný Gemer VSP Južný Gemer Rimavská Sobota 19.2
Adamas Alliance, s.r.o. 96641 064BB070073 Novostavba vidieckeho rekreačného objektu v obci Nová Baňa Nová Baňa Žarnovica 6.4.1
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060114 Modernizácia farmy AGRO-DERBY, spol. s r.o. - Nákup strojov SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Nižné Valice, Rimavská Sobota 4.1.2
AGRO - DERBY, spol. s r. o. 98252 041BB060204 Modernizácia senníkov - oprava skladovacích kapacít SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Vyšné Valice, Valice Rimavská Sobota 4.1.5
AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. 93029 042TT080016 Výrobňa kŕmnych zmesí Bodíky č. 175 Dunajská Streda 4.2.7A
AGRO MERNÍK, s.r.o. 09423 064PO070062 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností- AGRO MERNÍK, s.r.o. SR, okres Vranov nad Topľou, obec Merník Vranov nad Topľou 6.4.2
AGRO ŽITAVA, s.r.o. 94201 041NR060047 Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AGRO ŽITAVA, s.r.o. v oblasti špeciálnej RV a ŽV. SR, okres Nové Zámky, obec Veľká Maňa, Malá Maňa, Vlkas, Černík, Kmeťovo, Michal nad Žitavou, Trávnica Nové Zámky 4.1.8
AGRO-HELPEK, spol. s r.o. 97201 041TN060083 Zlepšovanie podmienok chovu oviec v podniku AGRO-HELPEK Dlžín, okres Prievidza, Zliechov, okres Ilava Prievidza 4.1.2
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 06501 042PO080043 Spracovanie vlastnej produkcie mlieka Hniezdne 180 Stará Ľubovňa 4.2.2B
AGRO-RACIO s.r.o. 03101 041ZA060011 Investície do poľnohospodárskeho podniku AGRORACIO s.r.o. SR, okres - Liptovský Mikuláš, obec - Galovany, Ľubeľa, Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 4.1.8
AGROBAN s.r.o. 98021 041BB060034 Rekonštrukcia a modernizácia živočíšnej výroby spoločnosti AGROBAN s.r.o. SR, obec: Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Tomášovce, Rakytník, Uzovská Panica, Figa, Barca, okres:RS Rimavská Sobota 4.1.8
Agroenergo SK s.r.o. 83104 041NR060081 Priemyselný závod s logistickým centrom na účely intenzívneho pestovania potravín - Skleník B SR, okres - Levice, obec- Levice Bratislava 4.1.8
AGROFARMA Brvnište, s.r.o 01701 042TN080031 Bitúnok a rozrábka mäsa pre spoločnosť AGROFARMA Brvnište, s. r. o. Obec Brvnište Považská Bystrica 4.2.1B
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 06545 042PO080016 Inovácia balienia v spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica Kraj Prešovský, okres Stará Ľubovňa, Obec Plavnica, k.ú Šambron, p.č.39/4 Stará Ľubovňa 4.2.7A
AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica 06545 042PO080016 Inovácia balenia v spoločnosti AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica Plavnica okres Stará Ľubovňa kú Šambron Stará Ľubovňa 4.2.7A
AGROMAN, s.r.o. 07252 041KE060008 Variabilná aplikácia hnojív v AGROMAN, s.r.o. Tašuľa Bežovce Jenkovce Kristy Sobrance 4.1.6
AGROMART, s.r.o. 91933 041TT060014 Nákup samochodného postrekovača s variabilnou aplikáciou hnojív a chemických ochranných látok podľa skutočnej potreby pre maximálne zachovanie pôvodných biologických a senzorických hodnotových zložiek rastlín Trakovice Hlohovec 4.1.6

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020