Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Obec Koškovce 06712 074PO220095 Dom smútku obce Koškovce Koškovce Humenné 7.4
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 94110 042NR080056 Investície do spracovateľských činností Poľnohospodárskeho družstva Tvrdošovce Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, obec Tvrdošovce Nové zámky 4.2.6B
Obec Stročín 08901 074PO220160 Rekonštrukcia šatní športovísk SR, Prešovský kraj, okres: Svidník, Obec Stročín Svidník 7.4
Obec Lula 93535 074NR220157 Rekonštrukcia kultúrneho domu v budove Obecného úradu Lula a revitalizácia okolia Obec Lula Levice 7.4
Obec Rumanová 95137 074NR220051 Adaptácia obecného domu na reštauráciu Obec Rumanová Nitra 7.4
Obec Podhoroď 07264 074KE220070 Využívanie OZE v obci Podhoroď SR, Košický kraj, okres Sobrance, obec Podhoroď Sobrance 7.4
Obec Nižná Voľa 08621 074PO220019 Zníženie energetických nákladov kultúrnosprávnej budovy v obci Nižná Voľa Nižná Voľa Bardejov 7.4
COMAGRO s.r.o. 94612 042NR080006 Potravinárska prevádzka - Comagro Trávnik Komárno 4.2.5B
Obec Dolná Seč 93531 074NR220060 Modernizácia domu smútku a úprava jeho okolia – Dolná Seč Dolná Seč Levice 7.4
BEES Logistic s. r. o. 08006 064PO070071 Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti – ĎURAŠ s.r.o. SR, okres: Prešov, obec: Ľubotice Prešov 6.4.2
Mária Hájasová 94501 042NR080030 H+H Kvasiareň Komárno Komárno 4.2.4B
Obec Konská 03204 074ZA220113 Relaxačno športový areál v obci Konská Konská Liptovský Mikuláš 7.4
BHSA s.r.o. 05566 064KE070014 Rekonštrukcia objektu pre šport a oddych v obci Smolník Smolník Gelnica 6.4.1
Obec Osturňa 05979 074PO220196 Výstavba priestorov pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Osturňa Obec Osturňa Kežmarok 7.4
Obec Vyšná Rybnica 07241 074KE220187 ŠPORTOVO ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI VYŠNÁ RYBNICA Vyšná Rybnica Sobrance 7.4
Rákoň, s.r.o. 02801 064ZA070014 Apartmánový dom Zuberec Obec Zuberec, okres Tvrdošín, Žilinský kraj Tvrdošín 6.4.1
obec Gemerček 98031 074BB220168 Zateplenie kultúrneho domu SR, Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Gemerček Rimavská Sobota 7.4
Združenie agropodnikateľov, družstvo 94131 041NR060125 Rekonštrukcia maštale pre HD Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.1.2
Obec Čaradice 95301 074NR220196 Nákup komunálnej techniky Čaradice Čaradice Zlaté Moravce 7.4
CUSUS, s.r.o. 98401 064BB070049 Vybudovanie športovo rekreačného zariadenia v Lučenci Lučenec Lučenec 6.4.1

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020