Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Poľnoprodukt, spoločnosť s ručením obmedzeným 08901 041PO060191 Modernizácia chovu HD hospodársky dvor Vyšný Orlík okres Svidník Svidník 4.1.2
Obec Dolinka 99128 074BB220018 Sanácia miesta s nelegálne umiestneným odpadom v obci Dolinka SR, Banskobystrický, Veľký Krtíš, Dolinka Veľký Krtíš 7.4
Obec Bačka 07684 072KE130061 Komunikácia pre peších – Hlavná ulica, Bačka Obec Bačka Trebišov 7.2
Obec Dúbravka 07215 072KE130029 Výstavba miestnych komunikácií v obci Dúbravka Dúbravka Michalovce 7.2
Agro Ostrov, s.r.o. 07255 042PO080032 Mlyn Bardejov Bardejov Sobrance 4.2.3B
Obec Malý Kamenec 07636 074KE220016 REKONŠTUCKIA DOMU SMÚTKU Obec Malý Kamenec Trebišov 7.4
GURMEN s.r.o. 06401 042PO080058 Malý pivovar Hniezdne Hniezdne Stará Ľubovňa 4.2.6B
MAS Magura - Strážov 97201 19TN210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územie MAS Magura - Strážov Prievidza 19.2
MAS Magura - Strážov 97201 19TN210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územie MAS Magura - Strážov Prievidza 19.2
Poľnohospodárske družstvo POHRONIE ŽELIEZOVCE 93701 041NR060143 Výstavba skladu na skladovanie špeciálnych plodín - maku SR, okres Levice, miesto Želiezovce Levice 4.1.5
Obec Ostrov 07255 074KE220022 Využívanie OZE v obci Ostrov SR, Košický kraj, okres Sobrance, Obec: Ostrov Sobrance 7.4
Obec Šútovce 97201 074TN220005 SANÁCIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU V OBCI ŠÚTOVCE Obec Šútovce Prievidza 7.4
Obec Turcovce 06723 074PO220034 ZATEPLENIE MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TURCOVCE Turcovce Humenné 7.4
Obec Duplín 09101 074PO220077 ZATEPLENIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V OBCI DUPLÍN Duplín Stropkov 7.4
Obec Duplín 09101 074PO220136 REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V OBCI DUPLÍN Duplín Stropkov 7.4
Obec Veľká nad Ipľom 98532 0072BB130133 Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Veľká nad Ipľom Veľká nad Ipľom Lučenec 7.2
Obec Roškovce 06702 072PO130211 Skvalitnenie životných podmienok v obci Roškovce Roškovce Medzilaborce 7.2
Obec Ruská Poruba 09408 074PO220015 Ruská Poruba - DOM SMÚTKU SR, Prešovský kraj, Humenné, Ruská Poruba Humenné 7.4
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 05918 041PO060168 Investície do hmotného majetku - PD Spišské Bystré Spišské Bystré Poprad 4.1.2
Obec Vlková 05972 072PO130217 Rekonštrukcia historického parku v obci Vlková obec Vlková Kežmarok 7.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020