Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
AT AGROCES, spol. s r.o. 04471 041KE060011 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Košice - okolie, obec Cestice, Janík, Buzica, Veľká Ida, Komárovce Košice-okolie 4.1.6
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060087 Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy Podhorany Kežmarok 4.1.2
AT TATRY, spol. s r.o. 05901 041PO060015 Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV SR, okres Kežmarok, obce: Spišská Belá, Podhorany, Bušovce, Holumnica, Toporec, Jurské, Slovenská Ves Kežmarok 4.1.6
Banskobystrický geomontánny park 97613 192BB210008 Banskobystrický geopark Baláže, Brusno, Dolný Harmanec, Dúbravica, Hiadeľ, Kordíky, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Oravce, Pohronský Bukovec, Podkonice, Poniky, Povrazník, Riečka, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Turecká Banská Bystrica 19.2
BARTOŠ Pavol, s.r.o. 02951 042ZA080011 Investícia do spracovateľských kapacít – BARTOŠ Pavol, s.r.o. Lokca Námestovo 4.2.1B
Biely potok, akciová spoločnosť 82109 042TN080059 Obstaranie technológií na rozrábku a spracovanie mäsa, Obstaranie chladiacej technológie pre výrobu Kraj: Trenčiansky, Okres: Považská Bystrica, Obec: Dolný Lieskov, k.ú. Tŕstie Bratislava I. 4.2.1B
Bioaspa, spol. s r.o. 90801 041TT060189 Intenzifikácia pestovania jahôd obstaraním 54 ks premiestniteľných tunelových fóliovníkov s tienením. Kúty Senica 4.1.1
Biofarma Turie a.s. 01009 042ZA080051 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - výstavba skladovacích priestorov - časť B a prestavba nevyužívaného podkrovia na kancelárie v časti A SR, Žilina, Turie Žilina 4.2.1B
Biofarma Turie a.s. 01009 064ZA070001 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - Zmena stavby pred dokončením - Prestavba nevyužívaného podkrovného priestoru na ubytovanie Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 6.4.1
Biofarma Turie a.s. 01009 041ZA060029 SO 07 Novostavba maštale I. etapa Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 4.1.2
BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. 91105 042TN080045 Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí Trenčín Trenčín 4.2.7B
BRANKO a.s. 94905 041NR060077 Umelá liaheň - Etapa II. Nitra Nitra 4.1.8
Bretejovce 08203 072PO130154 Rozšírenie vodovodu v obci Bretejovce Obec Bretejovce Prešov 7.2
Common Comity, s.r.o. 07101 064BA070002 Rekonštrukcia a nadstavba objektu na ubytovacie zariadenie a welnes Malacky Michalovce 6.4.1
CUKÁREŇ EMILI, s.r.o 97217 041TN080012 CUKRÁREŇ EMILI - inovácie 21. storočia v cukrárenskom priemysle Kanianka Prievidza 4.2.3A
Ďačov 08271 072PO130103 Ďačov - Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ďačov Sabinov 7.2
Dan - Slovakia Agrar, a.s. 93201 041TT060026 Investície do poľnohospodárskeho podniku - Dan - Slovakia Agrar, a.s. Veľký Meder Dunajská Streda 4.1.8
Dan - Slovakia Agrar, a.s. 93201 042TT080020 Investícia do spracovateľských kapacít – Dan - Slovakia Agrar, a.s. Veľký Meder Dunajská Streda 4.2.7B
Dobo-Jeník Ľubomír, Ing 07253 041KE060003 Samochodný postrekovač Bežovce Lekárovce Vysoká n/Uhom Sobrance 4.1.6
Družstvo SILICKÁ PLANINA 04952 041KE060094 Zvýšenie hospodárskeho výkonu Družstva SILICKÁ PLANINA investíciami v chove oviec SR, okres Rožňava, obec Silica Rožňava 4.1.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020