Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
LÚČNICA, spol. s r.o. 95188 041NR060240 Investície do špeciálne rastlinnej výroby spoločnosti LÚČNICA, spol. s r.o. Lúčnica nad Žitavou Nitra 4.1.1
MA-JA Slovakia s.r.o. 94657 042NR080032 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti MA-JA Slovakia,s.r.o. Nitriansky kraj,okres Komárno,obec Svätý Peter, Široká 27 Komárno 4.2.3A
Malodunajsko 90045 192BA210003 Stratégia CLLD MAS MALODUNAJSKO 2014 - 2020 Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Réca, Tomášov, Tureň, Vlky, Zálesie Senec 19.2
Malokarpatské partnerstvo o.z. 91908 192TT210002 Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo Územie Malokarpatského partnerstva o.z. (23 obcí) Trnava 19.2
MÁNYA, spol. s.r.o. 94354 042NR080009 Zvýšenie efektívnosti spracovateľského procesu a kvality produktov prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií a energetických úspor. Svodín Nové Zámky 4.2.5B
Marián Imrišek 95101 041NR060003 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Chrenová, Veľké Janíkovce, Mikov Dvor, Veľký Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 4.1.6
MAS - Dvory a okolie 94131 192NR210008 Stratégia miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan Nové Zámky 19.2
MAS „Horný Šariš – Minčol“ 06541 192PO210022 Stratégia CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“ Čirč, Ďurková, Hromoš, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Šambron, Šarišské Jastrabie, Vislanka Stará Ľubovňa 19.2
Miestna akčná skupina BODROG,o.z. 07636 192KE210010 Stratégia CLLD MAS BODROG, o.z. Klin nad Bodrogom, Malý Horeš,Malý Kamenec, Pribeník,Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec Trebišov 19.2
Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie 07222 192KE210002 Spolu za zdravé, ekonomicky silné a atraktívne územie spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína. Slovenská republika Michalovce 19.2
MAS Gemer - Rožňava 04801 192KE210004 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer - Rožňava územie MAS Gemer - Rožňava, 14 obcí Rožňava 19.2
MAS HORNOHRAD 98526 192BB210003 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020 Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Hradište, Ozdín, České Brezovo, Mládzovo, Breznička, Kalinovo Poltár 19.2
MAS Magura - Strážov 97201 19TN210009 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územie MAS Magura - Strážov Prievidza 19.2
MAS Orava, o.z. 02743 192ZA210010 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou regiónu Oravy Územie MAS Orava, o.z. - obce okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín Dolný Kubín 19.2
MAS Podunajsko, o.z. 93010 192TT210006 MAS Podunajsko, o.z. Baloň, Boheľov, Brestovec, Čiližská Radvaň, Dolný Štál, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Okoč, Padáň, Pataš, Sap, Veľký Meder Dunajská Streda 19.2
MAS RUDOHORIE, o.z. 04421 192KE210009 Integrovaný a inovatívny rozvoj územia MAS RUDOHORIE,o. z. Na území MAS- Baška,Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Malá Ida, Medzev, Nižný Klátov, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá Idka Košice-okolie 19.2
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. 07801 192KE210013 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou v Sečovskom regióne Územie MAS- Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky,Kravany, Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov, Zbehňov, Zemplínska Teplica Trebšov 19.2
MAS SKALA, o.z. 08233 192PO210018 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS SKALA, o.z. Široké, Kojatice, Hrabkov, Krížovany, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Ondrašovce, Víťaz, Ovčie, Chminianske Jakubovany, Malý Šariš, Župčany Prešov 19.2
MAS Stará Čierna voda 92502 192TT210010 Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS Dolné Saliby Galanta 19.2
MAS ŠAFRÁN 08214 192PO210005 "Rozvoj Šafránu - Naša priorita" Čelovce, Chmeľov, Chmeľovec, Demjata, Fulianka, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Tulčík, Vyšná Šebastová a Zlatá Baňa Prešov 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020