Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Miloj Spiš, o.z. 05201 192KE210016 Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2016 – 2020 (2025) Skrátený názov: Stratégia Miloj Spiš 2025 Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Mlynky, Matejovce n/Hornádom, Markušovce, Odorín, Olcnava, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Tomášovce, Tepl Spišská Nová Ves 19.2
MOKAS, a.s. 99106 042BB080049 Rozšírenie prevádzky na spracovanie hrozna a výrobu vína novostavbou skladu a hygienického zázemia. Selešťany Veľký Krtíš 4.2.6B
MONAGRO, s.r.o. 98401 042BB080063 Investície do hmotného majetku – MONAGRO, s.r.o. Obec Vinica Lučenec 4.2.6B
Namex , s.r.o. 94701 042NR080019 Rozšírenie a modernizácia výrobných kapacít spoločnosti NAMEX,s.r.o. Namex,s.r.o., Gaštanová 6, 947 01 Hurbanovo Komárno 4.2.3A
NAŠA LIESKA o.z. 96221 192BB210004 Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA územie MAS NAŠA LIESKA Zvolen 19.2
Naše Považie 01701 192TN210004 Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie Púchov, Beluša, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dohňany, Dolná Breznica, Dolná Mariková, Dolné Kočkovce, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Breznica, Horná Mariková, Horný Lieskov, Horovce, Jasenica, Klieština, Kostolec, Kvašov, Lazy pod Mak Púchov 19.2
NAVI, spol. s r.o. 97101 041TN060017 Hydinárska farma v Chalmovej – výstavba chovných hál Čereňany Prievidza 4.1.8
NESPA, s.r.o. 97213 042TN080014 Inovácia výrobného procesu NESPA s.r.o. SR,okres Prievidza ,obec Malinová Prievidza 4.2.3A
Nová Bodva, družstvo 04402 041KE060078 Zvýšenie konkurencieschopnosti-Nová Bodva, družstvo-modernizáciou farmy dojníc Turnianska Nová Ves Košice okolie 4.1.2
O R A G R O spol. s r.o. 02962 041PO060009 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s presnou aplikáciou vo firme O R A G R O spol.s r.o. Kurima Námestovo 4.1.6
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ 06501 192PO210001 Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Jarabina, Kamienka, Lacková, Litmanová, Nižné Ružbachy, Podolínec, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 19.2
Dolné Záhorie 90874 192BA210001 Stratégia CLLD - Dolné Záhorie Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti) Malacky 19.2
Občianske združenie Dukla 09002 192PO210009 Kraj pod Duklou – územie s perspektívou Belejovce Beňadikovce Bodružal Cernina Cigla Dlhoňa Dobroslava Dubová Havranec Hrabovčík Hunkovce Hutka Jedlinka Jurkova Voľa Kapišová Kečkovce Korejovce Krajná Bystrá Krajná Poľana Krajná Porúbka Krajné Čierno Kr Svidník 19.2
Občianske združenie Ipeľ - Hont 93582 192NR210011 Stratégia CLLD - komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ - Hont Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom Levice 19.2
Občianske združenie KRAS 04911 192KE210017 Stratégia CLLD pre územie MAS KRAS Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec Rožňava 19.2
Občianske združenie MAS LEV, o. z. 05401 192PO210006 Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých okres Levoča - územie miestnej akčnej skupiny Levoča 19.2
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z. 08301 192PO210019 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia - to je Sabinovsko" územie MAS - Sabinov, Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Jakovany, Ľutina, Olejníkov Sabinov 19.2
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY 08253 192PO210007 „Naše TRI PRÚTY“ Abranovce, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Kendice, Ličartovce, Ľubovec, Petrovany, Záborské Prešov 19.2
Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z. 97271 192TN210003 SPOLOČNÝ PRIESTOR, SPOLOČNÝ ŽIVOT, SPOLOČNÁ CESTA Bystričany Čereňany Diviacka Nová Ves Diviaky nad Nitricou Dolné Vestenice Horná Ves Horné Vestenice Kamenec pod Vtáčnikom Nitrianske Sučany Nitrica Nováky Oslany Podhradie Radobica Zemianske Kostoľany Prievidza 19.2
Občianske združenie Naše Jadro 91930 192TT210003 Stratégia CLLD Občianskeho združenia Naše Jadro Ratkovce, Žlkovce, Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Radošovce, Trakovice, Malženice, Dolné Dubové, Špačince Trnava 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020