Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Pro Tatry, o. z. 05952 192PO210013 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o. z. Stará Lesná Kežmarok 19.2
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. 95108 192NR210003 Stratégia CLLD územia RZ Dolná Nitra o. z. územie RZ Dolná Nitra Nitra 19.2
Relax Zone Skalka, s.r.o. 01009 064ZA070016 Prestavba objektu na relaxačno kongresové zariadenie s ubytovaním Rajecké Teplice Žilina 6.4.1
Roľnícka a obchodná spoločnosť a.s. 92055 041TT060008 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – RAOS a.s. Bojničky Hlohovec 4.1.6
Roľnícke družstvo Terchová 01303 041ZA060014 Zavádzanie inovatívnych technológií RD Terchová Varín Krasňany Stráža Dolná Tižina Lysica Belá Terchová Žilina 4.1.6
Rúbanka, s.r.o. 94136 041NR060004 Nákup ťahaného stroja na presnú sejbu Rúbaň Nové Zámky 4.1.6
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 91928 041NR060068 Obstaranie strojných zariadení na pestovanie hrachu siateho a výstavba a rekonštrukcia skladovacích kapacít Horné Chlebany, Bučany Trnava 4.1.8
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. 92601 042TT080038 Modernizácia technológie - cukrovar Sereď Sereď Galanta 4.2.5B
SNED,s.r.o. 96265 064BB070102 Výstavba agroturistického zariadenia Hontianske Nemce Krupina 6.4.1
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 96266 064BB070045 Diverzifikácia činnosti SR, okres Krupina Krupina 6.4.2
Tatry - Pieniny LAG 06101 192PO210011 Od Tatier k Dunajcu Tatranská Javorina, Ždiar, Bušovce, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Jurské, Krížová Ves, Lechnica, Lendak, Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Podhorany, Rakúsy, Reľov, Slovenská Ves, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Fra Kežmarok 19.2
TERRA WYLAK, s.r.o. 95135 042NR080083 Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom Veľké Zálužie Nitra 4.2.6A
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron 97669 192BB210015 Stratégia CLLD Verejno-súkromné partnerstvo Horehron SR, okres Brezno Brezno 19.2
Virex s.r.o. 94651 042NR080099 Rekonštrukcia priestorov slúžiacich na spracovanie hrozna a výrobu vína - Virex s.r.o. Bajč Komárno 4.2.6B
VITIS 95135 192NR210006 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou VITIS územie MAS VITIS Nitra, Šaľa 19.2
VSP Stredný Gemer 04918 192BB210009 Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 obce VSP Stredný Gemer Revúca 19.2
z - Klas, spol. s r.o. 05201 042KE080001 Inovácia technológií v pekárni z – Klas Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Obec Spišská Nová Ves, k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú 1954/1, 1954/2 Spišská Nová Ves 4.2.3A
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 95501 192NR210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany Topoľčany 19.2
Zonal, s.r.o. 94901 064NR070008 Obstaranie obytných automobilov a karavanov v spoločnosti ZONAL s.r.o. Nitra Nitra 6.4.2
ZSOLT KALAŚ 98252 041BB060133 nákup strojov do živočíšnej VýROBY Vyšné Valice Rimavská Sobota 4.1.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020