Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Obec Osuské 90612 072TT130080 Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské,ul.E.Lehockého,úsek A,úsek B SR,Trnavský kraj,okres Senica , obec Osuské Senica 7.2
OZ " Partnerstvo pre MAS Turiec" 03841 192ZA210001 Spoločne za rozvoj Turca Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, KOšťany nad Turcom, Laskár-Valentová, Ležiachov, mesto Martin, Necpaly, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Valča, Vrícko, Záborie, Žabokreky Martin 19.2
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" 03401 192ZA210012 Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova členské územie MAS (okres Ružomberok) Ružomberok 19.2
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 01303 192ZA210002 Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny Členské obce MAS (Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička Nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá) Žilina 19.2
Ipeľská Kotlina - Novohrad 99122 192BB210002 Ipeľská Kotlina - Novohrad Mikroregióny Ipeľská dolina – Ipolyvölgye mikrorégió a Údolie Čebovského potoka Veľký Krtíš 19.2
OZ Malokarpatský región 90089 192BA210002 Stratégia CLLD OZ Malokarpatský región Územie MAS Pezinok 19.2
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 06777 192PO210014 Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja pre územie MAS Pod Vihorlatom Sninský a Humenský okres Snina, Humenné 19.2
OZ RADOŠINKA 95142 192NR210010 Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Šurianky, Hruboňovo, Nové Sady, Čab, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Rado Nitra 19.2
Partnerstvo BACHUREŇ 08263 192PO210025 "BACHUREŇ - územie, ktoré nás spojilo" Bertotovce, Daletice, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Jarovnice, Lažany, Lipovce, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Renčišov, Šindliar, Štefanovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov Sabinov 19.2
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 98061 192BB210001 Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Rimavská Sobota 19.2
Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. 90848 192TT210004 Tvoríme spoločne tvár nášho územia okres Skalica, obec Smolinské Skalica 19.2
PD Čachtice 91621 041TN060011 Zavádzanie inovatívnych technológií do podnikov Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.6
Pekáreň-ORTEK s.r.o. 05951 042PO080036 Obstaranie nových inovatívnych pekárenských technológií na zvýšenie efektívnosti výrobného procesu Pekárne – ORTEK s.r.o. Poprad-Matejovce, Lidická 1621/35 Poprad 4.2.3A
Pigagro, s.r.o. 93575 041NR060111 Novostavba výkrmňe ošípaných SR, okres: Nové Zámky, obec: Bruty Levice 4.1.2
Pivnica Radošina s.r.o. 91701 041NR060067 Investícia do nového strojového vybavenia - Pivnica Radošina Radošina Trnava 4.1.8
Občianske združenie Podhoran 90635 192TT210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran Obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Hlboké Senica 19.2
Podpoľanie 96212 192BB210016 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + územie MAS Podpoľanie Detva 19.2
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 94085 041NR060056 Zvýšenie efektívnosti výroby v oblasti ŽV a ŠRV spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Nové Zámky, Bánov, Šurany, Nitriansky Hrádok, Dolný Ohaj, Nové Zámky 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo “Radošinka“ 95607 041NR060051 Zlepšenie hospodárskeho výkonu PD „Radošinka“ Radošina Veľké Ripňany Malé Ripňany Biskupová Behynce Lužany Nemčice Topoľčany Bojná Kuzmice Horné Obdokovce Obsolovce Kapince Výčapky Topoľčany 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo „Magura“, Zborov 08633 041PO060034 Inovatívne technológie v Poľnohospodárskom družstve "Magura", Zborov SR, okres Bardejov, obce Zborov, Stebník, Chmeľová, Becherov, Vyšná Polianka, Stebnícka Huta, Regetovka, Ondavka, Varadka, Bardejov Bardejov 4.1.6

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020