Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Miloj Spiš, o.z. 05201 192KE210016 Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 2016 – 2020 (2025) Skrátený názov: Stratégia Miloj Spiš 2025 Arnutovce, Betlanovce, Danišovce, Harichovce, Hincovce, Hnilčík, Hnilec, Hrabušice, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Letanovce, Lieskovany, Mlynky, Matejovce n/Hornádom, Markušovce, Odorín, Olcnava, Smižany, Spišský Hrušov, Spišské Tomášovce, Tepl Spišská Nová Ves 19.2
MOKAS, a.s. 99106 042BB080049 Rozšírenie prevádzky na spracovanie hrozna a výrobu vína novostavbou skladu a hygienického zázemia. Selešťany Veľký Krtíš 4.2.6B
MONAGRO, s.r.o. 98401 042BB080063 Investície do hmotného majetku – MONAGRO, s.r.o. Obec Vinica Lučenec 4.2.6B
MPC PLUS spol. s r.o. 05201 042KE080034 Investície do pekárenskej výroby MPC PLUS spol. s r.o. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 4.2.3B
MVL AGRO, s.r.o. 95701 041TN060014 Novostavba kravína s dojárňou Trenčiansky kraj, okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, kataster Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 4.1.8
Namex , s.r.o. 94701 042NR080019 Rozšírenie a modernizácia výrobných kapacít spoločnosti NAMEX,s.r.o. Namex,s.r.o., Gaštanová 6, 947 01 Hurbanovo Komárno 4.2.3A
NAŠA LIESKA o.z. 96221 192BB210004 Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA územie MAS NAŠA LIESKA Zvolen 19.2
Naše Považie 01701 192TN210004 Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie Púchov, Beluša, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dohňany, Dolná Breznica, Dolná Mariková, Dolné Kočkovce, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Breznica, Horná Mariková, Horný Lieskov, Horovce, Jasenica, Klieština, Kostolec, Kvašov, Lazy pod Mak Púchov 19.2
NAVI, spol. s r.o. 97101 041TN060017 Hydinárska farma v Chalmovej – výstavba chovných hál Čereňany Prievidza 4.1.8
NÉMETH Attila 93564 041NR060012 Investície do zavádzania inovatívnych technológií pre podnikateľský subjekt NÉMETH Attila Keť Nýrovce Biňa Levice 4.1.6
NESPA, s.r.o. 97213 042TN080014 Inovácia výrobného procesu NESPA s.r.o. SR,okres Prievidza ,obec Malinová Prievidza 4.2.3A
NOTAX CONSULTING spol. s r.o. 06601 041PO060027 Modernizácia poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti NOTAX CONSULTING spol. s r.o. SR, okres Medzilaborce, obec Svetlice Humenné 4.1.8
Nová Bodva, družstvo 04402 041KE060078 Zvýšenie konkurencieschopnosti-Nová Bodva, družstvo-modernizáciou farmy dojníc Turnianska Nová Ves Košice okolie 4.1.2
O R A G R O spol. s r.o. 02962 041PO060009 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s presnou aplikáciou vo firme O R A G R O spol.s r.o. Kurima Námestovo 4.1.6
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ 06501 192PO210001 Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Jarabina, Kamienka, Lacková, Litmanová, Nižné Ružbachy, Podolínec, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 19.2
Dolné Záhorie 90874 192BA210001 Stratégia CLLD - Dolné Záhorie Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti) Malacky 19.2
Občianske združenie Dukla 09002 192PO210009 Kraj pod Duklou – územie s perspektívou Belejovce Beňadikovce Bodružal Cernina Cigla Dlhoňa Dobroslava Dubová Havranec Hrabovčík Hunkovce Hutka Jedlinka Jurkova Voľa Kapišová Kečkovce Korejovce Krajná Bystrá Krajná Poľana Krajná Porúbka Krajné Čierno Kr Svidník 19.2
Občianske združenie Ipeľ - Hont 93582 192NR210011 Stratégia CLLD - komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ - Hont Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom Levice 19.2
Občianske združenie KRAS 04911 192KE210017 Stratégia CLLD pre územie MAS KRAS Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec Rožňava 19.2
Občianske združenie MAS DOMAŠA, o.z. 09101 192PO210010 STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS DOMAŠA, o. z. Stropkov Stropkov 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020