Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Tatry - Pieniny LAG 06101 192PO210011 Od Tatier k Dunajcu Tatranská Javorina, Ždiar, Bušovce, Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Jurské, Krížová Ves, Lechnica, Lendak, Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Podhorany, Rakúsy, Reľov, Slovenská Ves, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Fra Kežmarok 19.2
TERRA WYLAK, s.r.o. 95135 042NR080083 Zvýšenie produkcie kvalitných slovenských vín s prívlastkom Veľké Zálužie Nitra 4.2.6A
THYMOS, spol. s r. o. 05952 042PO080003 Modernizácia a obstaranie technologického vybavenia - THYMOS, spol. s r. o. SR, okres Kežmarok, obec Veľká Lomnica Kežmarok 4.2.4B
Top-Farm, spol.s.r.o. 92592 042TT080012 Rozšírenie kapacity existujúceho podniku obstaraním úžitkových dodávkových automobilov s chladiarenskou nadstavbou SR, kraj Trnavský, okres Galanta, obec Topoľnica Galanta 4.2.1A
TORNO, s.r.o. 85101 041PO060200 Vybudovanie zimoviska pre HD Vyšný Tvarožec Bardejov 4.1.2
TRITICUM s.r.o. 95201 041NR060010 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov - TRITICUM s.r.o. Vráble Nitra 4.1.6
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron 97669 192BB210015 Stratégia CLLD Verejno-súkromné partnerstvo Horehron SR, okres Brezno Brezno 19.2
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 05919 041PO060010 Investície do modernizácie technologického vybavenia v spoločnosti Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. SR, okres Poprad, obec - Vikartovce Poprad 4.1.6
Virex s.r.o. 94651 042NR080099 Rekonštrukcia priestorov slúžiacich na spracovanie hrozna a výrobu vína - Virex s.r.o. Bajč Komárno 4.2.6B
VITIS 95135 192NR210006 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou VITIS územie MAS VITIS Nitra, Šaľa 19.2
VSP Stredný Gemer 04918 192BB210009 Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 obce VSP Stredný Gemer Revúca 19.2
z - Klas, spol. s r.o. 05201 042KE080001 Inovácia technológií v pekárni z – Klas Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Obec Spišská Nová Ves, k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú 1954/1, 1954/2 Spišská Nová Ves 4.2.3A
Zámocké vinárstvo, s.r.o. 90201 042BA080027 Zámocké vinárstvo Pezinok Pezinok 4.2.6B
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 95501 192NR210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany Topoľčany 19.2
Zonal, s.r.o. 94901 064NR070008 Obstaranie obytných automobilov a karavanov v spoločnosti ZONAL s.r.o. Nitra Nitra 6.4.2
ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 94131 042NR080073 Nákup aseptického monobloku v rámci podopatrenia 4.2.4. Dvory nad Žitavou Nové Zámky 4.2.4A
ZSOLT KALAŚ 98252 041BB060133 nákup strojov do živočíšnej VýROBY Vyšné Valice Rimavská Sobota 4.1.2
Žiar 97232 192TN210001 Stratégia rozvoja územia OZ Žiar Cigeľ,Chrenovec-Brusno,Chvojnica,Handlová,Jalovec,Kľačno,Lipník,Malá Čausa,Malinová,Nedožery-Brezany,Nitrianske Pravno,Poluvsie,Poruba,Pravenec,Ráztočno,Tužina,Veľká Čausa Prievidza 19.2
Občianske združenie ŽIBRICA 95101 192NR210017 Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023 územie MAS ŽIBRICA Nitra 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020