Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Partnerstvo BACHUREŇ 08263 192PO210025 "BACHUREŇ - územie, ktoré nás spojilo" Bertotovce, Daletice, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Jarovnice, Lažany, Lipovce, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Renčišov, Šindliar, Štefanovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov Sabinov 19.2
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 98061 192BB210001 Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Rimavská Sobota 19.2
Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. 90848 192TT210004 Tvoríme spoločne tvár nášho územia okres Skalica, obec Smolinské Skalica 19.2
Pavol Paluba 06534 064PO070019 Rekonštrukcia a modernizácia nevyužívaného objektu na ubytovacie zariadenie Nová Kelča Stará Lubovňa 6.4.1
Pavol Timko AGROTIM - ÚPOR 07616 042KE080014 Investícia do spracovateľských kapacít – Pavol Timko AGROTIM-ÚPOR Zemplínska Nová Ves - Zemplínsky Klečenov Trebišov 4.2.7A
PD Čachtice 91621 041TN060011 Zavádzanie inovatívnych technológií do podnikov Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.6
PD Popudinské Močidľany, družstvo 90861 041TT060035 Obstaranie inovatívnych technológií Trnavský kraj, okres Skalica, obec Popudinské Močidľany, k.ú. Močidľany, Popudiny, obec a k.ú. Trnovec, obec a k.ú. Prietržka, obec a Skalica 4.1.6
Pekáreň-ORTEK s.r.o. 05951 042PO080036 Obstaranie nových inovatívnych pekárenských technológií na zvýšenie efektívnosti výrobného procesu Pekárne – ORTEK s.r.o. Poprad-Matejovce, Lidická 1621/35 Poprad 4.2.3A
PICKLES s.r.o. 93028 042TT080031 Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PICKLES s.r.o. pomocou výstavby skladu kvasenej zeleniny a nákupom chladiarenského auta Okoč Dunajská Streda 4.2.4B
Pigagro, s.r.o. 93575 041NR060111 Novostavba výkrmňe ošípaných SR, okres: Nové Zámky, obec: Bruty Levice 4.1.2
Pivnica Radošina s.r.o. 91701 041NR060067 Investícia do nového strojového vybavenia - Pivnica Radošina Radošina Trnava 4.1.8
Občianske združenie Podhoran 90635 192TT210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran Obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Hlboké Senica 19.2
Podpoľanie 96212 192BB210016 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + územie MAS Podpoľanie Detva 19.2
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 94085 041NR060056 Zvýšenie efektívnosti výroby v oblasti ŽV a ŠRV spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Nové Zámky, Bánov, Šurany, Nitriansky Hrádok, Dolný Ohaj, Nové Zámky 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo “Radošinka“ 95607 041NR060051 Zlepšenie hospodárskeho výkonu PD „Radošinka“ Radošina Veľké Ripňany Malé Ripňany Biskupová Behynce Lužany Nemčice Topoľčany Bojná Kuzmice Horné Obdokovce Obsolovce Kapince Výčapky Topoľčany 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo „Magura“, Zborov 08633 041PO060034 Inovatívne technológie v Poľnohospodárskom družstve "Magura", Zborov SR, okres Bardejov, obce Zborov, Stebník, Chmeľová, Becherov, Vyšná Polianka, Stebnícka Huta, Regetovka, Ondavka, Varadka, Bardejov Bardejov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 05311 042KE080008 Obnova a rozšírenie spracovateľských kapacít strediska Bitúnok a mäsovýroba Spišské Tomášovce Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany Slovenského raja 243/43, Spišské Tomášovce, 052 01 Spišská Nová Ves 4.2.1A
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 08633 041PO060034 Inovatívne technológie v Poľnohospodárskom družstve "Magura", Zborov SR, okres Bardejov, obce Zborov, Stebník, Chmeľová, Becherov, Vyšná Polianka, Stebnícka Huta, Regetovka, Ondavka, Varadka, Bardejov Bardejov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Valča", družstvo 03835 041ZA060069 Modernizácia kravína K100 – spevnené plochy/výbehy/, stroje pre ŽV a výrobu krmovín Kláštor pod Znievom Lazany Slovany Ležiachov Trnovo Trebostovo Benice Príbovce Košťany nad Turcom Turčiansky Peter Valča Martin 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 042TN080042 Zavedenie výroby kŕmnych zmesí Pruské Ilava 4.2.7A

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020