Aktuálne informácie

Úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, jej cieľov, aktivít a činnosti.
Stretnutie je určené všetkým beneficientom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v BB kraji, miestnym akčným skupinám, verejno-súkromným partnerstvám, poľnohospodárskym prvovýrobcom, vlastníkom certifikovanej značky „Regionálny produkt“, zástupcom obcí, občianskym združeniam aj jednotlivcom. Stretnutie sa uskutoční 6.9.2016 v Úrade BBSK, zasadačka: II. poschodie, číslo dverí 306. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020