Aktuálne informácie

Tréningový seminár pre MAS/VSP z Prešovského kraja

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kra Vás pozýva na Tréningový seminár pre MAS/VSP.

Dňa: 11. - 13. októbra 2017

Miesto konania: Veľký Šariš, penzión Šariš Park

Viac informácií v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020