Aktuálne informácie

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE - Manažér aktivít centrálnej jednotky NSRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od marca 2018 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Manažér aktivít centrálnej jednotky NSRV SR“. 

Základné údaje:

Miesto práce:

 

Nitra

Ponúkaný plat (brutto):

základ + osobné ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Termín nástupu:

1. marca 2018

Druh pracovného pomeru:

Plný pracovný úväzok

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020