Aktuálne informácie

Pozvánka na: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni - Prešovský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre PO kraj Vás pozýva na: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni - Prešovský kraj.

Stretnutie sa uskutoční  25. septembra 2018, v čase od 9:00 h do 14:30 h

Penzión Teniscentrum, Tatranská Lomnica 140, Vysoké Tatry

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020