Aktuálne informácie

Pozvánka na BIOjarmok 2018

Regionálna anténa NSRV SR pre TN kraj Vás pozýva na 7. Trenčiansky BIOjarmok.

Termín konania: 28. 09. 2018

Miesto konania: Mierové námestie, Trenčín

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020