Aktuálne informácie

Pozvánka na aktivitu: Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti pre MAS z Prešovského kraja

Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS z Prešovského kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti pre MAS z Prešovského kraja

Termín konania: 1. – 2.10. 2018

Miesto konania: Hotel Lineas, Budovateľská 14, Prešov

Seminár je určený pre maximálne 2 zástupcov MAS z Prešovského kraja. Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená.

Školenie bude spojené s praktickou ukážkou práce v systéme ITMS2014+, preto je potrebné, aby si účastníci priniesli vlastný notebook (1 notebook na oboch zástupcov MAS) a prihlasovacie heslá pre účely práce v neverejnej časti ITMS2014+

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020