Aktuálne informácie

Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja na:

 „Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD“

Seminár sa uskutoční dňa 20. 03. 2019 (streda) v zariadení Kolozsi Ranch, Žihárec 725, 925 83  Žihárec so začiatkom o 09.30 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020