Aktuálne informácie

Inšpirácie k inováciám

Pokračujeme v uverejňovaní  seriálu „ Inšpirácie k inováciám“. Každé dva týždne Vám prinesieme nové postrehy z oblasti inovácií.

Viac sa dočítate na:  http://www.nsrv.sk/?pl=93

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020