Aktuálne informácie

Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín

Agroinštitút Nitra, š.p. má voľné miesta na vzdelávanie v rámci  projektu PRV 2014 – 2020 s názvom Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu z liečivých rastlín, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Info o prihlasovaní: Zúčastniť sa môžu iba osoby, ktoré sú aktívnym poľnohospodárom, t.z., že disponujú rozhodnutím o poberaní priamych platieb od Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo Zmluvou o poskytnutí NFP v rámci opatrenia 6.1. a zároveň spĺňať podmienku: nie starší ako 40 rokov (výnimkou sú úspešní žiadatelia v rámci opatrenia 6.1, ktorí vekovú hranicu splnili pri podávaní žiadosti). Bude preto potrebne predložiť jeho fotokópiu k nahliadnutiu, príp. zaslať scan. Ti, ktorí napr. žiadali o priame platby prvýkrát iba tento rok, prosím doložiť kópiu podanej žiadosti o platby za rok 2019.

Viac informácií a prihláška: http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/podpora-vzdelavania-mladych-farmarov-v-oblasti-chovu-vciel-a-produkcie-medu-z-liecivych-rastlin/1116

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020