Aktuálne informácie

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS z územia Trenčianskeho kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS z územia Trenčianskeho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2019 v priestoroch Chaty Poniklec, Remata 57, Ráztočno - Remata

Predmetom stretnutia budú aktuálne informácie týkajúce sa Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a zverejnených dokumentov z oblasti implementácie stratégií CLLD. 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020