Aktuálne informácie

Informačný seminár: Výzva PRV SR 2014 - 2020 pre poľnohospodárov 4.1 Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom Výzva PRV SR 2014 - 2020 pre poľnohospodárov 4.1 Skladovacie kapacity a pozberová úprava.

Informačný seminár sa uskutoční dňa 9. augusta 2019 v čase od 13:30 do 18:00 hod. v Hoteli Bystrá, Rybnícka 682, Snina.

Účasť na vzdelávaní je bezplatná, občerstvenie a večeru zabezpečuje Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj.

 Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 28.7.2019 do 16:00 hod. na e-mailovú adresu antenapresov@mediinvest.sk.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020