Aktuálne informácie

Spravodajca NSRV SR

Milí priatelia vidieka,

dávame vám do pozornosti nové vydanie časopisu Spravodajca NSRV SR, v ktorom sa dočítate zaujímavé informácie o aktivitách realizovaných Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a aktualitách v oblasti PRV SR 2014 - 2020.

Pripravili sme si pre vás články so zaujímavou tematikou sociálneho poľnohospodárstva a konceptu ,,SMART VILLAGES“ ako príležitosti k modernizácii vidieckych sídiel.

Touto cestou vám zároveň ďakujeme za doterajšiu priazeň a veríme, že nášmu časopisu zostanete verní aj v tomto roku.

Príjemné čítanie praje tím NSRV SR.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020