Aktuálne informácie

Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na školenie „Ekonomika podniku a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“.

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom NFP z PRV SR 2014 – 2020 k zníženiu chybovosti pri evidencii finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020 a účtovaní položiek v súvislosti s realizáciou projektu. 

Termín: 18.02.2020

Čas: 08:30 – 15:30

Miesto: Penzión BOCA, Dolná 52, Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020