Aktuálne informácie

Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD (BA kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj pozýva MAS na aktivitu Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD

Termína miesto: 16. september 2020, Stupava

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020