Aktuálne informácie

Výmena skúseností MAS - Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie CLLD

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj  Vás pozýva na ONLINE informačné stretnutie s názvom „Výmena skúseností MAS - Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie CLLD“, ktorý sa bude konať dňa 15.10.2020 so začiatkom o 9:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020