Aktuálne informácie

Tlačová správa z 19. ročníka súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka 2020“

Svetový deň vidieckych žien bol vyhlásený v roku 1995 na pekinskej konferencii venovanej problematike žien. Tento deň sa oslavuje pod záštitou OSN a je príležitosťou na uznanie  práve  vidieckych žien. Na Slovensku  VIPA SK organizuje  od roku 2002  v tento deň konferenciu pre ženy  a vyhlasuje  výsledky   súťaže Vidiecka žena roka - Líderka  2020.

V tomto roku odkladáme oslavu tohto sviatku na neurčito.

Medzi nami žijú ženy z vidieka s výnimočnými schopnosťami, sú nevyčerpateľnou studnicou energie, inšpirácie, motivácie, nadšenia a nápadov. Áno, väčšinou ich berieme ako samozrejmosť. Tieto ženy pritom svojou prítomnosťou a pôsobením obohacujú život na vidieku a robia ho aktívnejším.

Vidiecka žena roka  - Líderka 2020

Kategórie:

 1. žena roka – aktivistka    PaedDr. Lenka Jandušíková

 2. žena roka – politička  Ing. Zuzana Valocká

 3. žena roka – podnikateľka Martina Angelovičová

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020