Aktuálne informácie

Sociálne podnikanie ako nástroj rozvoja vidieka na území MAS

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Sociálne podnikanie ako nástroj rozvoja vidieka na území MAS", ktorý sa bude konať formou online webinára dňa 26.10.2020 so začiatkom o 9:00

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020