Aktuálne informácie

Vízia pre vidiecke oblasti - BB kraj

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre  Banskobystrický kraj Vás pozýva na online workshop pre MAS Banskobystrického kraja  k „Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti"

Seminár sa uskutoční 12.1.2021, online formou.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020